Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Мектепке дейінгі білім берудің теориясы, әдістемесі мен қазіргі технологиясы
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі білім берудің ғылыми-теориялық негіздері. Мектепке дейінгі білім берудің әдіснамасы. Әдіснаманың түрлері мен оның ерекшеліктері. Мектепке дейінгі білім берудің технологиясы. Педагогикалық технология кәсіби-педагогикалық мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде. педагогикалық технологиялардың теориялық-әдіснамалық аспектілері. ЖОО-дағы білімнің қазіргі дамуы. Жоғары мектепте оқытудың белсенді әдістері. Проблемалық оқыту технологиясы. кейс-әдіс технологиясы. Технология дамыту технологиясы. интерактивті оқыту технологиясы. деңгейлік дифференциация технологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мектепке дейінгі ұйым педагогтарын дайындау
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңартудағы заманауи үрдістер. Жаңартылған білім беру мазмұны үдерісінде оқытудың белсенді әдістері. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мектепке дейінгі мамандарды дайындау ерекшеліктері. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасы. Мектепке дейінгі ұйымдарында тәрбие мен оқыту бағдарламалары. Мектепке дейінгі бес білім салалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру ортасын басқару сапасының мониторингі және тиімділігін бағалау модельдері
  Несиелер: 5

  Мониторинг білім беру сапасын қамтамасыз ету шарты ретінде. Білім беру саласындағы мониторинг түсінігі және мәні. Білім беру үдерісі сапасының мектеп мониторингі. Білім сапасының мониторинг түрлері. Білім сапасын мониторингілеу құралдары. Білім беру процесінің ішкі сапа жүйесі бойынша нормативтік құжаттар.Білім беру процесінің сапасын мониторингілеу технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON4

  ұлттық және халықаралық деңгейде жарықтандыруға лайық қазіргі заманғы мектепке дейінгі білім беру мәселелерін кеңейтуге өз үлесін қосады;

 • Код ON1

  мектепке дейінгі білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарды, халықаралық және отандық стандарттарды сауатты пайдаланады;

 • Код ON7

  мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмұнын және оларға оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді ескере отырып жаңа курстарды әзірлейді;

 • Код ON3

  білім беру бағдарламаларын талдайды және салыстырады, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың әдістемесі мен технологияларын жинақтайды немесе талқылайды;

 • Код ON5

  мектепке дейінгі білім беру қызметкерлерінің (студенттер, магистранттар, тәрбиешілер) семинарларын, конференцияларын және біліктілігін арттыру курстарын жоспарлайды және ұйымдастырады);

 • Код ON8

  жоғары білімнің жаһандануы және интернационализациясы жағдайында ҚР және әлемде педагогикалық ғылымның дамуының қазіргі тенденциялары, бағыттары мен заңдылықтары туралы білімді меңгерген және қолданады;

 • Код ON11

  шет тіліндегі оқу және ғылыми әдебиеттерді өз бетінше талдайды және қорытады;

 • Код ON6

  кәсіптік және академиялық ортадағы мектепке дейінгі білім беру мәселелерін талқылайды және анықтайды, қорытындыларды уәждейді, басқаларды сендіреді;

 • Код ON9

  мектепке дейінгі білім беру саласындағы халықаралық ұйымдардың (БҰҰ, ЕҚЫҰ және т. б.) педагогикалық тұжырымдамалары мен білім беру стратегияларын талдайды.);

 • Код ON2

  ҚР педагогикалық білім беру жүйесіне байланысты ғылыми-педагогикалық қызмет стратегиясын дербес талдайды және анықтайды,

 • Код ON10

  философиялық, психологиялық, әлеуметтік-педагогикалық ғылымның негізгі жетістіктері, заманауи проблемалар мен даму үрдістері туралы білімді көрсетеді және салыстырады;

Top