Жаңа білім беру бағдарламасы

8D02309 Әдебиеттану о/б в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама теориялық білімі мен практикалық дағдылары негізінде еңбек нарығында бәсекеге қабілетті орын ала алатын және өзін әлеуметтік-мәдени кеңістікте толықтай іске асыра алатын әдебиеттанушыларды іргелі және қолданбалы даярлауға бағытталған. Атап айтсақ - білім беру, БАҚ және ақпарат, заңгер, мәдени-ағарту және басқа да салаларда
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D058 Әдебиет
 • Дайындық бағыты 8D023 Тілдер және әдебиет

Оқыту нәтижелері

 • қазіргі заманғы әдеби-теориялық зерттеу әдістемесін зерттей отырып, ғылыми зерттеулерге негізделген әдеби мәтінге талдау жасайды
 • кәсіби этиканың қағидаларына сәйкес келеді, өз қызметінде әр түрлі елдер мен аймақтардағы өмір заңдылықтарын ескере отырып, көркем әдебиет пен мәтіннің тарихи және теориялық аспектілері бойынша білімін қолданады
 • әдеби фактілерді жинау және талдау, филологиялық талдау және мәтінді түсіндіру әдістерін қолданады
 • кәсіби мәселелерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық ынтымақтастыққа қатысады, оқушылардың өзгеріп жатқан еңбек нарығына бейімделуі үшін қажетті құзіреттіліктерді дамыту үшін оқуға және ұтқырлыққа қабілетті.
 • мәтіндік, жазбаша, ауызша және виртуалды (гипермәтіндер мен мультимедиялық нысандардың мәтіндік элементтерін қоса) әр түрлі типтерін талдаудың инновациялық әдістерін қолданады.
 • ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асырады;
 • ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайықты болуы мүмкін ғылыми саланың шекараларын кеңейтуге өзінің өзіндік зерттеулерін қолданады; сыни тұрғыдан талдау, жаңа және күрделі идеяларды синтездеу
 • этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен қағидаларын ескере отырып, кәсіптік қызметті көп мәдениетті ортада ұйымдастырады;
Top