Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01512 Биология (п) в Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы мен академия-лық саясатын және стратегиялық даму жоспарын негізге ала отырып, қазіргі қоғамның серпінді сұраныстарына сәйкес кәсіби құзыреттерді қалыптастырып, гипотезаларды ғылыми ізденіспен әзірлеу, заманауи нарықтық ортада стратегиялық іргелі, қолданбалы ғылыми зерттеулердің инновациялық технологиялар тәсілдері мен әдістерін меңгерген, шешім қабылдай алатын, жаңа білім алу арқылы халықаралық деңгейде бәсекелестікке қабілетті, тереңдетілген кәсіптік даярлығы бар басқарушы маман даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M014 Биология педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Басқару ғылымы пәні мен әдісін жіктейді. Менеджмент терминдерін және ұйым түрлерін түсіндіреді. Коммуникациялық үрдісті, оның түрлері мен элементтерін сипаттайды. Басқару шешімдерін және басқаруды ынталандыруды талдайды. Менеджменттегі басқаруды және жоспарлауды сипаттайды. Көшбасшылықты бағалайды: басшылық стилі мен менеджер имиджі. Қақтығыстар мен күйзелістерді басқаруға дайындайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биотехнологиясы

  Өсімдік органдарында жүретін биологиялық процестерді жаңа технологиялар құрып, адамға қажетті өнімдерді алуды меңгертеді. Өсімдіктер биотехнологиясының қазіргі таңдағы даму деңгейін танытады. Биотехнологиялық әдістердің көмегімен селекция процесін жүргізуде қолданылып келе жатқан тәсілдерді жетілдіруге дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гендік инженерия

  Генетикалық және биохимиялық әдістердің көмегімен түраралық кедергілері жоқ тұқым қуалайтын қасиеттері өзгеше, табиғатта кездеспейтін жаңа гендер алу жөнінде мағлұмат береді. Молекулалы-генетикалық талдау әдістерін қолданып, өсімдік түрлерін, сорттарын зерделейді. Организмдер геномының бөлігінен рекомбинатты ДНҚ құрастырумен қатар, ол рекомбинатты молекулаларды басқа ағза геномына енгізіп, жұмыс істеуін (экспрессиясын) қамтамасыз етуін зерттеуге баулиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдіктер мен жануарлардың биоалуантүрлілігін сақтау
  Несиелер: 4

  Өсімдіктер мен жануарлардың биоалуантүрлілігін сақтауды, қолданбалы биологияда іс жүзінде пайдалануын түсіндіреді. Табиғатты қорғау тәсілдерін ұсынады. Өсімдіктер мен жануарлардың биоалуантүрлілігін сақтау бойынша алған теориялық білімдерін жүйелейді. Теориялық білімдерін орынды қолдануға машықтандырады. Қашықтықтан оқыту әдістерін, ерекшеліктерін меңгереді. Қашықтықтан оқыту әдістерін, ерекшеліктерін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроағзалар систематикасы

  Заманауи микробиологиялық, молекулалық-биологиялық әдістерін қолдана отырып, биотехнологиялық үрдістерде өндіріс пен қоршаған ортаны сақтау жолдарын сипаттайды. Микроорганизмдерді экология, ауыл шаруашылығы, тамақтану және химиялық өндірістердеі қолдану жолдарын қарастырады, табиғаттағы микроағзалардың алуантүрлілігін қолдану арқылы олардың жүйелену түрлерін анықтау және жинау әдістерін іріктеумен бірге қолданбалы микробиология саласындағы жетістіктердің перспективалары жөнінде ақпаратты қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі
  Несиелер: 4

  Өсімдіктердің тіршілік белгілері мен олардың негізгі қасиеттерін молекулалық деңгейде зерттеп, анықтайды. Ақуыздардың құрылымын, олардың құрылысы мен қызметінің байланысының заңдылықтар мен қағидаларын, теориялық практикалық тұрғыдан меңгертеді. Клетка ішілік макромолекулаларды зерттеу үшін молекулалардың барлық қасиеттерін сонымен қатар биохимиялық белсенділігі бойынша анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эволюциялық биология
  Несиелер: 3

  Палеонтологиялық-филогенетикалық (қазба қалдықтар мен аралық формалар), морфологиялық, эмбриологиялық, биогеографиялық, систематикалық, генетикалық, биохимия мен молекулалық зерттеу әдістері мен дәлелдемелерді тұжырымдайды. Қоршаған ортаның негізгі проблемалары мен басымдылық етуші ролі туралы түсініктер қалыптастырады, эволюциялық процестер заңдылықтарын меңгертеді. Биогеоценотикалық жүйелердің құрылымдық-функциональдық ұйымдасуын талдап, биологиялық жағдайын бағалауға баулиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Психология мінез-құлқының негізгі ерекшеліктері, теорияларды ғылыми бағалау, жеке тұлғаның мінез-құлқымен және өзін-өзі жетілдірумен, тұлғалық өсуді арттырумен, талдау, салыстыру, кәсіби қабілеттерін дамыту, психофизикалық тәсілдер мен сапаларды жетілдіру арқылы іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. Тұлғааралық қарым-қатынасты зерттейді, сапалы нәтижеге қол жеткізуге ұмтылады, білімді жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыру дағдысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік микробиология
  Несиелер: 4

  Өндірістік (техникалық) микробиология тағамдық өнімдердің микробтармен байланысты (нан пісіруде-ашытқылар, ірімшік, сүтқышқылды өнімдер, сары май, шарап дайындауда - сүт қышқылды бактериялармен), витаминдер, антибиотиктер, ферменттер өндіруде, тері, жүн өндірісмен байланысты микробиологияның қағидаларын саралайды. Кәсіби білімдерін заманауи микробиологиямен биотехнологияның салаларында пайдалануға бағыттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биогеоценология

  Тірі организмдердің жануарлардың, өсімдіктердің, саңырауқұлақтардың, микроорганизмдердің бір жерде бір-бірімен өзара байланыста тіршілік ету жағдайымен таныстырады. Қауымдастықтардың қосылу заңдылықтары мен олардың ортақ өмір сүруін зерттеуге, фенологиялық байқаулар жасауға дағдыландырады. Тірі ағзалардың бірлестіктері, биоценоз, биотоп, биогеоценоз, экожүйе, сукцессияның жағдайын зерттеп, қажеттілігін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Кәсіби құзырлық деңгейін жоғарылату үшін мамандығына сәйкес меңгерген әдістерді қолдануға дағдыландырады. Кәсіби шет тілдік норманы игертеді, жалпы ғылыми ақпаратты түсініп талдап, пікірін ұсынуға баулиды. Бағдарламада қарастырылған биологиялық тақырыптарға қатысты ғылыми зерттеулерін шет тілінде ұсынуға, ойын дәлелді, нақты жеткізуге бейімдейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жануарлардың салыстырмалы анатомиясы
  Несиелер: 4

  Жануарлардың анатомиялық құрылымын, олардың тарихи дамуы, қазіргі заманғы этнология ұғымдары және биополитиканың маңыздылығы арасындағы байланыстарды білдіреді. Жануарлардың құрылымы мен анатомиялық құрылымына салыстырмалы анатомиялық талдау жүргізеді. Олардың шығу тегі мен эволюциялық дамуы туралы қорытынды жасайды. Алған білімдерін кәсіби қызметте қолдануға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 10

  Тұлғаның өзін-өзі тану және әлеуметтену процесінде оларға педагогикалық қолдау жасауды үйретеді. Оқушылар мен мұғалімдердің оқытудағы жетістіктерін диагностикалаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдануға дағдылайды. Педагогикалық процеске қатысушыларды педагогикалық-психологиялық диагностикалауды және оны қолдану әрекеттерін, ептіліктері мен тәсілдерін, техникасы мен технологияларын тәжірибеде қолдану дағдыларын меңгертеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON3

  Тиімді қарым-қатынас жасайды, пікірталас кезінде өздерінің көзқарастарын дәлелдейді, толық үйлесімділік, интеграциялау және жеке дамуы мүмкіндіктері артады.

 • Код ON4

  Биология саласындағы комплексті проблемалары бойынша өз зерттеулерінің нәтижелері бойынша, халықаралық ғылыми мақалалар мен жазбаша және ауызша жұмыстарға байланысты талқылаулар ұйымдастырады.

 • Код ON6

  гендік инженерия, өсімдіктер биотехнологиясы және биогеоценология саласында биологиялық білімдерді тәжірибелік пайдалануға байланысты өрісті, өндірісті, эксперименталды және іске асыру жұмыстарын ұйымдастыруға және өткізуге қабілетті.

 • Код ON7

  білім беру процесінде эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін, оқу үрдісінде ғылыми материалдарды дайындауға, әлеуметтік, экономикалық, қоршаған ортаға әсер ету жағдайында болжамдарды енгізеді.

 • Код ON1

  Гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардағы негізгі ілімдер туралы білімді анықтайды, модульге енгізілген пәндер бойынша білім жүйесінің болуын көрсетеді.

 • Код ON2

  Қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды және коммуникативтік қабілеттерді меңгереді

 • Код ON5

  микроорганизмдер биологиясы, ағзалар, эволюцияның қазіргі заманғы теориясы, биоалуантүрлілік, генетикалық үлгілер және биологиялық мәселелер бойынша кәсіби проблемаларды шешуде ғылыми білімнің нәтижелерін қолданады.

 • Код ON8

  кəсіби білімнің теориясы мен əдістемесінде жаңа білімдерді біріктіреді; білім беру үдерісін оқу әдебиеті мен ғылыми-әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз етеді.

Top