Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04103 Есеп және аудит (Бейіндік) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • Қаржылық есепті ұйымдастыру және жүргізу мәселелерін шешеді, кәсіпорынның ресурстарын, активтерін пайдалану тиімділігін бағалайды және ұйымның қаржылық жағдайын сипаттайтын негізгі экономикалық көрсеткіштерді есептейді.
  • Салық есебін жүргізуді ұйымдастырады, практикада салық есебінің арнайы есеп тіркелімдерін көрсетеді, кәсіпорынның негізгі емес қызметінен түскен шығындар мен кірістерді есепке алуды тұжырымдай отырып, заңды тұлғаның жиынтық табысынан шегерімдер бойынша жұмыстарды бағалайды.
  • Бюджеттеу жүйесінде жұмыс жүргізу тәртібін реттейтін ішкі ұйымдастыру-өкімдік құжаттарды әзірлейді, кәсіпорынның қаржы саясаты саласында стратегия мен тактиканы түзету бойынша теңдестірілген шешімдер қабылдайды.
  • Экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер негізінде, типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде басқарушылық шешімдер қабылдайды, кәсіпорынның кірістілігін, қаржылық тұрақтылығын, өтімділігін, төлем қабілеттілігін бағалайды;
  • Ұйымның 1С Бухгалтерия: 8 Версия бағдарламасында жылдық қаржылық және салық есептілігін жасау әдістемесін қолданады, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің, меншікті және қарыздық мүлік көздерінің, сондай-ақ кірістер мен шығыстардың жай-күйін сипаттау үшін ақпаратты қалыптастыру процесінде туындайтын қаржылық, басқарушылық және салықтық есеп мәселелерін шешу тәсілдері мен тәсілдерін тәжірибе жүзінде қолдана отырып.
  • Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының және Аудиттің халықаралық стандарттарының принциптеріне сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізуді бағалайды, осы кәсіпорынның өнімдері мен қызметтерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін аудиторлық қорытындының нәтижелерін негіздейді.
  • Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау үшін еншілес компаниялардың қажетті есептілігін пайдаланады, оларды салық органдарына, статистикалық басқармаға, министрліктер мен ведомстволарға ұсына отырып, қаржылық есептілік нысандарын толтырады.
  • Есеп және аудит саласындағы нормативтік-құқықтық базаны пайдаланады, қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарының жергілікті нарық жағдайына бейімделуін түсіндіреді;
Top