Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07116 Электр энергетикалық жүйелер НП в АЭжБУ

 • Электр тораптары мен жүйелерін пайдалану негізгі мәселелері
  Несиелер: 5

  Энергетиканы басқарудың барлық иерархиялық деңгейлерде электр тораптарын және жүйелерін эксплуатациялаумен байланысты проблемалармен, олардың электржабдығын есептеу қағидаларымен, жобалау және эксплуатациялаумен танысу және энергетикалық нысандарды диспетчерлік басқарудың тәжірибесін және апаттық жағдайларда диспетчерлердің әрекеттерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары кәсіптік білімнің негізгі бағдарламасы негізінде жоғары оқу орнында педагогикалық қызметке жан-жақты психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік-экономикалық және ақпараттық-технологиялық дайындық. Жоғары білімді оқытушының кәсіби-педагогикалық мәдениеті негіздерін игеру, болашақ мұғалімдерді жалпы мәселелермен, жоғары білім педагогикасының әдіснамалық және теориялық негіздерімен, заманауи технологиялармен, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау және ұйымдастырумен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу әдістері және эксперименттерді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Табиғи және техникалық ғылымдар саласындағы таным формалары мен зерттеу әдістері зерттеледі. Жүйелік тәсіл тәжірибені ұйымдастырудың маңызды әдісі ретінде егжей-тегжейлі қарастырылады. Жүйелік тәсіл тәжірибені ұйымдастырудың маңызды әдісі ретінде толығырақ қарастырылады. Деректерді өңдеудің және нәтижелерді интерпретациялаудың кең таралған сандық және сапалық әдістері, сонымен бірге зерттеу объектісінің ауыспалы құрамы арасындағы статикалық және динамикалық тәуелділіктерді экспериментальды анықтау әдістері сипатталған. Оңтайландыру мәселелерін шешудің әртүрлі алгоритмдері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Магистранттарға философиялық білім негіздерін зерделеу: ғылым тарихы мен философиясы, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың философиялық және әдіснамалық мәселелері және т.б. Магистранттарға танымның ғылыми әдісін қолдануға және ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетикадағы электр магниттік сәйкестік
  Несиелер: 5

  Энергияның электрмеханикалық түрленуі, электрмагниттік үйлесудің, электржетегінің әртүрлі жүйелерінің құрылымы және сипаттамалары, арналымы әртүрлі жетектер жұмысы режимдерінің жалпы заңдылықтары қарастырылған. Техникалық құрылғылар мен жүйелердегі физикалық құбылыстарды талдау әдістері, компьютерлік техника және ақпараттық технологиялар және электртехника мен электрмагниттік құбылыстардың негізгі ұғымдары және заңдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттерді оқыту және тәрбиелеу психологиясының негіздерін оқып үйрену, жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып, педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби мүмкіндіктерді кеңейту. Магистранттарға психодиагностикалық зерттеу әдістерін қолдануды үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электрэнергетикалық жүйелерінің ғылыми техникалық мәселелері
  Несиелер: 3

  Электрэнергиясын алу технологиясын зерттеу және электрэнергияның қажеттілігі өсуімен және дәстүрлі электрстанциялары үшін отынның таусылатынына байланысты мәселелерді зерттеу. Электрэнергетикадағы пайда болған проблемаларды шешу жолдарын қарастыру және оларды шешудің халықаралық тәжірибесімен танысу. Электрэнергетика проблемаларының пайда болуының негізгі себептерін шолу, олардың қоршаған ортаға және экономикаға әсері, іс жүзінде мәселелерді шешудің мүмкін нұсқаларын анықтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (Кәсіби)
  Несиелер: 5

  Кәсіби қызметте, халықаралық ынтымақтастықта, ғылыми зерттеулерде және тіл деңгейін одан әрі жақсарту үшін, сонымен қатар ғылыми және өндірістік халықаралық конференцияларда сенімді сөйлеу, түрлі жарияланымдар жазу үшін кәсіби техникалық шет тілін жетілдіру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Баламалы электр энергиясы көздері
  Несиелер: 5

  Қазақстанның энергетикалық әлеуеті. Энергетикалық ресурстардың резервтері. Жөғары қуатты баламалы электр көздерін дамыту беталысы. Жаңартылатын энергия көздері, толқындар энергиясы, атом энергетикасы және су электр станциялары. Қазақстанда баламалы электр энергиясы көздерін пайдалану мәселелері мен мүмкіндіктері. Жылу электр станцияларындағы газ-турбиналы және аралас циклді қондырғылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобаны басқарудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Электрэнергетикада жобаларды басқару тәжірибесін тұжырымдау, топтағы жұмыстың, көпшілікте сөйлеудің тәжірибесін жинау. Жобаны жүйе ретінде, жобаның сыртқы, ішкі ортасын зерттеу. Жобаларды жіктеу, жобаны басқарудың прогрессивтік түрлері. Электрэнергетиканың инвестициялық мүмкіндіктерін зерттеу. Жобалық талдау. Жоба құнын бағалау. Жобаның жалпы аудиті, оны ақпараттық қамтамасыз ету. Жобаны басқару, электрэнергетикада жобалық тіршілік бағытының ерекшелігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электрлік станциядағы синхронды генераторлардың жұмыс режимдері
  Несиелер: 5

  Электрлік станциядағы синхронды генератордың мақсаты мен құрылымымен танысу. Синхронды генератордың негізгі шамалары: қысқыштардағы кернеу, жүктеме тогы, толық қуат, ротордың айналым жиілігі және қуат коэффициенті. Генератордың маңызды көрсеткіштерін зерттеу: бос жүріс, сыртқы және реттеу сипаттамалары, параллель жұмыс кезіндегі және электр энергетикалық жүйеде статикалық және динамикалық тұрақтылық. Синхронды компенсатор режиміндегі синхронды машинаның жұмыс режимдері. Турбогенераторлар жұмысының анормальды режимдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электржабдықтарының диагностикасы және профилактикалық сынақ
  Несиелер: 5

  Электржабдығы оқшауламасының жағдайын диагностикалау. Оқшаулама сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың сипаттамаларының өзгеруіне әсер жасайтын нышандар. Электржабдығының оқшауламасына әсер жасайтын жылу, механикалық жәнеэлектр жүктемелері. Электроқшауламалық материалдардың сенімділігі. Профилактикалық сынақтардың әдістері. Электр машиналарының және күштік трансформаторлардың оқшаулама жағдайын бағалау. Оқшауламаны жоғары кернеумен сынау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электржабдықтарының оқшауламасының күйін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері
  Несиелер: 5

  Электржабдығы оқшауламасының тозуы және ескіруі. Оқшаулама ылғалдануының ескіру процесіне және электр кедергісіне әсері. Электр машиналары оқшаулама кедергісінің температурадан тәуелділігі. Май үлгілерін газхроматографиялық талдау нәтижелері бойынша күштік трансформаторлардың оқшаулама жағдайын бағалау. Оқшаулағыштар сапасын бақылаудың акустикалық әдісі. Электржабдығын ағытпай бақылау әдістері. Ақауларды көзбен анықтаудың құралдары.Оқшауламаны бақылау үшін арналған жоғары айнымалы және тұрақты кернеу сынақ қондырғылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр станциялардың электр жетектеріндегі энергияны үнемдеу
  Несиелер: 5

  Электр станциялардың өзіндік мұқтаждықта энергияны көп қажет ететін механизмдерінде қолданылатын электр жетегінің жүйелері зерттелуде. Оларға жататын: қоректік, айналымды, конденсаттық, сығымдауыш және желілік сорғы қондырғылары, вагон аударғыш және басқа механизмдер кіреді. Электр жетегін басқарудың алгоритмдері мен заңдар, тиімді сұлбалар шешімдері анықталады. Заманауи электр жетегі MATLAB Simulink бағдарламалық жасақтама пакетінде зерттеу жүргізілуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр тораптарындағы асқын кернеу мен толқындық процесстер
  Несиелер: 5

  Электржабдығында, электр тораптарында және жүйелерде толқындар процестерінің пайда болу және даму теориясының аймағындағы білімді меңгеру. Жоғары кернеудің оқшауламалық қиыстырмаларын есептеу және талдау. Сыртқы және ішкі асқын кернеулерді есептегенде «Компьютерлік жоғарывольттік лаборатория» (CHVLaboratory) бағдарламалық кешенін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикалық жүйелерді апатқа қарсы оперативті және автоматты басқару
  Несиелер: 5

  Энергия жүйесінің электрэнергетикалық режимінің параметрлерін өлшеуді және өңдеуді, электр тораптарының және генераторлардың элементтерінің жағдайын тіркеуді, апатты процестің аймақта таралуына қарсы әсер үшін басқару командаларын және ақпаратты жеткізуді қамтамасыз ететін апатқа қарсы автоматиканың негіздері жарияланады. Өзінің энергия түйініңің, энергия ауданының, энергия бірлестігінің шектерінде апатқа қарсы автоматика апатқа қарсы басқарудың барлық мәселелерін шешеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электрэнергетикадағы электр энергияның сапасы
  Несиелер: 5

  Электрэнергияны үнемдеу және оңтайлы жобалау және электрмен жабдықтау жүйелерін эксплуатациялау сонымен қатар электрмен жабдықтаудың сапасы мәселелері бойынша орнықты білімдерді қалыптастыру. Электрэнергия сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың рұқсат етілген мәндері. Электрэнергия сапасын бақылау. Электрэнергия сапасының электрмагниттік үйлесімділікке әсері. Электрэнергия сапасы көрсеткіштерін статистикалық бағалау. Өндірістік электр тораптарында кернеудің сапасын көтерудің тәсілдері мен құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электрэнергетикалық жүйелері режимдерінің тұрақтылығын қамтамасыздандырудың әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Энергия жүйелерінің және жүктеме түйіндерінің орнықтылық есептерін орындау теориясының негізгі мәселелері және іс жүзіндегі әдістері қарастырылады. Орнықтылықты көтерудің негізгі шаралары келтірілген, оларды жіктеу берілген. Орнықтылықты көтеру үшін автоматиканың қосымша құралдары мен құрылғылары қарастырылған. Электрэнергетикада орнықтылықтың математикалық теориясын қолдану. Электр жүйелерінің режим орнықтылығының есептеріне арнайы Power Factory DigSILENT бағдарламалық құралдарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикалық жүйелері режимдеріннің есептеу
  Несиелер: 5

  Электр тораптары мен жүйелерінің режимдерін есептеу және талдау теориясы саласындағы білімді игеру. Электр режимдерін есептеу технологиясын, бастапқы деректерді белгілеу әдістерін, электр жүйелерінің әртүрлі режимдерін есептеу алгоритмін оқып үйрену. Есептеу модельдерін құру, электр энергетикалық жүйелердегі перспективалық, ток және авариялық режимдерді есептеу және талдау. Электр тораптары мен жүйелерінің режимдерін есептеу кезінде RastrWin, PSCAD және Power Factory DigSILENT бағдарламаларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылу электр станцияларының өзіндік мұқтаждықты (ӨМ) жағдайы және болашақ дамуы. Жылу, атомдық және су лектр станцияларының ӨМ жабдықтарының құрамы, техникалық сипаттамалары және жұмыс режимі. ӨМ жабдықтарының қауіпсіздігін бағалау әдістерін шолу. Электр жабдықтарының жұмысы туралы мәліметтерді жинау және өңдеу әдістемесі. Алдын алу жүйесін қалпына келтірудің оңтайлы кезеңділігін анықтау. Оңтайлы диагностикалық жиілікті анықтау. Бақылау әрекетін қалыптастыру. ӨМ жүйесін диагностикалау және жөндеуін басқару.
  Несиелер: 5

  Жылу электр станцияларының өзіндік мұқтаждықты (ӨМ) жағдайы және болашақ дамуы. Жылу, атомдық және су лектр станцияларының ӨМ жабдықтарының құрамы, техникалық сипаттамалары және жұмыс режимі. ӨМ жабдықтарының қауіпсіздігін бағалау әдістерін шолу. Электр жабдықтарының жұмысы туралы мәліметтерді жинау және өңдеу әдістемесі. Алдын алу жүйесін қалпына келтірудің оңтайлы кезеңділігін анықтау. Оңтайлы диагностикалық жиілікті анықтау. Бақылау әрекетін қалыптастыру. ӨМ жүйесін диагностикалау және жөндеуін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • MatLab ортасында электрэнергетика жүйелерінің элементтерін моделдеу
  Несиелер: 5

  Зерттелетін электрқондырғылардың математикалық нобайларын ойластырып жасау үшін және диссертациялық жұмыстарда қажетті зерттеулерді жүргізу үшін МatLab ортасында жұмыстың негіздері бойынша білімдерді меңгеру. SIMULINK ортасында әсер жасайтын Sнобайларды жасап, сұлбаларды және нобай құраушыларының қасиеттерін редакциялау, SIMPOWERSYSTEMS ортасында энергетикалық жүйелердің элементтерінің SPS нобайларын жасап сұлбаларды және нобай құраушыларының қасиеттерін редакциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алысқа электр жеткізудің негізгі режимдері
  Несиелер: 5

  Ұзақ қашықтықтарға асқын жоғары кернеуде электрэнергияны жеткізу мәселелерін зерттеу АЖК (СВН). АЖК электр тораптарының орын ауыстыру сұлбаларын құру және параметрлерін анықтау. Негізгі теңдеулер және алғашқы деректерді тапсыру тәсілдері. Қалыпты және апатты режимдерді талдау және есептеу. АЖК электрберілістер желілерінің өткізу қабілетін көтеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр энергетикалық жүйелердегі энергияны жинақтаушылар
  Несиелер: 5

  Қолданыстағы және болашағы бар энергияны жинақтаушылар қарастырылады, оларды таңдау критерийлері келтірілген. Негізгі назар жинақтаушылардағы физикалық процестеріне, олардың сипаттамалары мен математикалық модельдеріне аударылады, сонымен қатар жинақтаушылардың әр түрлі типтері салыстырылады. Энергия жинақтаушылардың техникалық іске асыру қағидалары келтірілген және оларды пайдаланудың ұтымды бағыттары қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Моделдеу теориясы және ғылыми тәжірбие
  Несиелер: 5

  Энергетикалық желілер мен жүйелердегі электрфизикалық процестерді компьютерлік үлгілеумен байланысты бірқатар сұрақтар оқытылады. Эксперименттердің сандық деректер массивтерін өңдеудің классикалық алгоритмдерінің негіздері, Ғылым: математикалық статистика, ықтималдық теориясы. Нақты эксперименттерді имитациялайтын модельдерді қазіргі заманғы бағдарламалау міндеттері, Электр энергетикасы саласындағы ғылыми, техникалық мәселелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым философиясы, жоғары мектеп педагогикасы, шет тілдері және басқару психологиясы негізінде өзінің зияткерлік деңгейін жетілдіру және дамыту қабілетін көрсету. Өзінің ғылыми дүниетанымын кеңейтіп және жаңа білім мен іскерлікті өз бетімен алуға қабілетті.

 • Код ON2

  Электр энергетикалық жүйелердің ғылыми-техникалық мәселелерін және халықаралық басылымдардағы ғылыми ақпаратты өз бетінше талдай алады, ғылыми зерттеулер жүргізе алады, эксперименттердің нәтижелерін өңдей және ғылыми мақалаларды рәсімдей алады.

 • Код ON3

  Электр жабдықтарын оқшаулаудың қазіргі заманғы диагностикасы мен сынақтары, электр энергиясының сапасы және электр магниттік үйлесімділігі саласында теориялық және практикалық білімдерін көрсету.

 • Код ON4

  Электр энергетикасының ғылыми-техникалық міндеттерін шешуде қазіргі заманғы компьютерлік және ақпараттық технологияларды, Сандық техника мен бағдарламалық қамтамасыз етуді тиімді пайдалануға қабілетті. MatLab ортасында электр энергетикалық жүйелердің элементтерін модельдеу дағдыларын меңгеруі.

 • Код ON5

  Аварияға қарсы автоматика және электр энергетикалық жүйелер режимінің тұрақтылығын қамтамасыз ету құралдары мен тәсілдерін қолдану білімдеріне ие болу.

 • Код ON6

  Баламалы электр энергия көздерін және қазіргі заманғы энергия жинақтауыштарын енгізу бойынша іс-шараларды әзірлеуге қабілетті. Қолданыстағы электр станцияларында жаңа энергияны үнемдейтін технологияларды бейімдеу.

 • Код ON7

  Электр станциялардың өзіндік мұқтаждықтарын оңтайландыру бойынша, электржетекте автоматты басқарудың сандық жүйелерін және MATLAB Simulink бағдарламалық кешенінде қазіргі заманғы электржетектің зерттеулерін жүргізе білу.

 • Код ON8

  Электр станцияларының синхронды генераторларының жұмыс режимі және электр энергетикалық жүйелердің режимдерін есептеу кезінде RastrWin, PSCAD және Power Factory DigSILENT бағдарламаларын қолдану бойынша білімді көрсету.

 • Код ON9

  Электр энергетикасындағы жобаларды басқару дағдыларын және жобалық шешімдердің тиімділігіне техникалық-экономикалық талдау жасай білу.

 • Код ON10

  Электр тораптары мен жүйелерін пайдаланудың негізгі мәселелері бойынша білімін көрсету. Алысқа электр жіберудің ерекше режимдері және толқындық процестердің әсері және электр жабдыққа асқын кернеудің әсері туралы түсінік болуы тиіс.

Top