Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05202 География в Инновациялық Еуразия университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - студенттерге сапалы, қол жетімді, заманауи білім беру, ғылымда, өндірісте, кәсіпкерлік және педагогикалық қызметте алған білімдерін іс жүзінде іске асыра алатын мамандар даярлау. Білім беру саласында бакалавриат бағдарламасының негізгі білім беру бағдарламасының мақсаттары - мақсатқа жетуде табандылықпен, ұйымшылдықпен, еңбексүйгіштікпен, жауапкершілікпен, азаматтықпен, қарым-қатынаспен, төзімділікпен, табандылықпен үйлесімді және жоғары адамгершілік тұлға тәрбиелеу.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B052 Жер туралы ғылым
 • Дайындық бағыты 6B052 Қоршаған орта
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. Конституция-мемлекеттің Негізгі Заңы. Құқық қорғау органдары мен Қазақстан Республикасының соты. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару. Әкімшілік құқық пәні, әдісі және жүйесі. Азаматтық құқықтың жалпы ережелері. Кәсіпкерлік құқықтың құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасындағы отбасылық құқық негіздері. Қазақстан Республикасындағы Қаржы құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы негіздері. "Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Әр түрлі салалардағы сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін моральдық - этикалық жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің жүйелік талдаудың, сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрияның сандық әдістерін қолдану негізінде технологиялық және басқару шешімдерін таңдау мен негіздеу кезінде жоғары математиканы қолдану дағдыларын қалыптастырады; математикалық анализге, дифференциалды есептерге, интегралдық есептерге кіріспе.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-идеяларды генерациялау және патент алу
  Несиелер: 3

  Бизнес-идея дегеніміз не; бизнес-идеяларды генерациялау тәсілдері, бизнес-идеялардың пайда болуы. Бизнес үшін идеяларды таңдау ережелері; бизнес-идеялардың пайда болу көздері; идеяларды іздеудің типтік қателіктері. Бизнес-модель және оның қазіргі кәсіпкерліктегі рөлі. Бизнестің құндылығы, кәсіпкерлік процесс, бизнес-модельдің үлгісі. Бизнес модельдердің түрлері. Зияткерлік меншік құқығының объектілері. Зияткерлік меншік құқығын қорғау, ҚР құқықтық аспектілері, патент түрлері, Патент алу схемасы. Питчинг идеяларды сатудың кешенді құралы ретінде. Бизнес-модельдің тұсаукесерін әзірлеу және ұсыну. Мақсаты, негізгі міндеттері мен презентация құралдарының түрлері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 3

  Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атомдық құрылым және мерзімді заң. Химиялық байланыс Химиялық термодинамика. Химиялық кинетика. Электролиттік диссоциация. Тұздардың гидролизі. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атомдық құрылым және мерзімді заң. Химиялық байланыс Химиялық термодинамика. Галогенденген көмірсутектер. Спирттер мен фенолдар. Спирттер мен фенолдар. Альдегидтер мен кетондар. Карбон қышқылы. Гидрокси және аминоқышқылдар. Көмірсулар. Нуклеин қышқылдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Дарақтардың, популяциялардың, қауымдастықтардың экологиясы. Биосфера және оның тұрақтылығы. Қазіргі заманның әлеуметтік-экологиялық мәселелері. Табиғатты қорғау және тұрақты даму. Жасыл экономика. Тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық құқықтық актілер. Қазақстан Республикасында Азаматтық қорғаныстың міндеттері, құрылу және жұмыс істеу принциптері. Төтенше жағдайлардың жіктелуі, халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдері. Авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік және кәсіпкерлік қызмет түсінігі, олардың ерекшеліктері, коммерциялық тұлғалардың құқықтық нысандарын ұйымдастыру. Нарықтық конъюнктураны талдау, нарықтық экономикадағы жұмыс жасау механизмдері. Кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық және қаржылық негіздері. Кәсіпкерлікті қолдау құралдары және кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Физика пәні жоғары техникалық мектеп бітірушілердің инженерлік-техникалық іс-әрекетінің теориялық дайындығы мен дайындығының негізі болып табылады. Физика-физикалық заңдылықтар әлеміндегі инженерге қажетті физикалық білімнің ядросы болып табылады және келесі бөлімдерден тұрады: Механиканың физикалық негіздері, Зат құрылысы және термодинамика, электродинамика, тербелістер мен толқындар физикасы, кванттық физика негіздері. Материалистік дүниетанымды қалыптастырады, арнайы пәндерді табысты меңгеру үшін теориялық база жасайды, ғылыми-инженерлік ойлауды қалыптастырады, нақты физикалық есептерді шешу дағдыларын қалыптастырады. Қоршаған әлем заңдарын және олардың өзара байланысын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты мен міндеті: географиялық қабық туралы планетарлық табиғи кешен ретінде түсінік қалыптастыру, географиялық қабықтың уақыт пен кеңістіктегі құрылысы мен дамуының жалпы заңдылықтарымен таныстыру. Осы курс аясында географиялық қабықшаның аумақтық дифференциациясы туралы бірінші түсінік беріледі. Зерттелетін тақырыптар: географиялық қабықтың қалыптасу факторлары. Атмосфера. Атмосфера газдарының құрамы. Атмосфераның құрылысы. Атмосфераның айналымы. Жер бетіндегі су айналымы. Гидросфера. Гидросфераның құрылысы. Табиғи сулардың қасиеттері. Әлемдік мұхит. Әлемдік мұхит құрылымы. Литосфера. Литосфераның шекарасы. Тау жыныстарының қасиеттері. Жер Бедері. Эндогенді және экзогенді процестер және рельеф. Биосфера туралы түсінік. Биосфераның құрамы, құрылысы. Географиялық орта және адам қоғамы. Адам мен табиғаттың өзара әрекеттесуі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өзін-өзі менеджмент және презентация техникасы
  Несиелер: 5

  Өзіндік менеджмент: мәні және түсінігі. Өнер қоюға мақсаттары самоменеджменте. Уақыт пен басымдықтарды басқару. Іске асыру, ұйымдастыру және бақылау. Позитивті ойлау және стресс тұрақтылығы. Табыс және жеке өсу стратегиясы. Табысты адамның имиджі. Презентация ақпаратты жеткізу құралы ретінде. Презентацияны жоспарлау және дайындау. Презентацияны құрылымдау. Презентация құралдары. Вербалды және вербалды емес байланыс. Презентацияның психологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Палеогеография
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Жер ғаламшарының пайда болуы мен эволюциясын, оның географиялық қабығын қоршаған кеңістікпен қарым-қатынаста көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Гидрология
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: гидросферада болып жатқан процестердің жалпы заңдылықтарын және гидросфера мен Жердің басқа қабықтары арасындағы жалпы өзара байланысты оқып үйрену. Оқытылатын тақырыптар: Гидросфера. Су. Судың қасиеттері. Жердің су ресурстары. Метеорологиялық жағдайлар және олардың құрлықтағы су режиміне әсері. Әлемдік мұхит. Әлемдік мұхит бөліктері. Теңіз суының қасиеттері. Әлемдік мұхит құрылымы. Әлемдік мұхиттағы су қозғалысы. Әлемдік мұхит ресурстары. Жер асты сулары. Өзендері. Көлдер. Су қоймасы. Батпақ. Мұздықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Геоморфология
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: жер бедерінің даму заңдарын білу және адам қоғамының практикалық қызметінде анықталған заңдылықтарды қолдану. Оқытылатын тақырыптар: рельеф туралы жалпы мәліметтер. Рельеф түзілу факторлары. Жер қыртысының тектоникалық қозғалыстарының рельеф түзуші рөлі. Магматизм және рельеф. Вулканизм. Жер бедерінің планетарлық формалары және олардың жер қыртысының құрылымдарымен байланысы. Материктер мен мұхиттар түбінің құрылымдық-геоморфологиялық элементтері. Желдеу және рельеф түзу. Бейімді процестер. Жер бедерінің флювиалды процестері мен формалары. Карст облыстарының рельефі. Рельефтің гляциалды процестері мен формалары. Жағалаудағы теңіз процестері мен формалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мұхиттану
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: гидрометеорологиялық құбылыстар мен процестерді тану үшін океанология саласында білімді қалыптастыру және океанологиялық ақпаратты тартудың практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Казіргі маманның кәсіби коммуникативтік мәдениеті. Ғылыми-техникалық стиль сөйлеу жанрларының жұмыс істеу жүйесі ретінде. Ғылыми стиль мәтіндерін жасау: мақала, шолу, реферат, қорытынды. Ғылыми-техникалық мәтіндердің тілдік ерекшеліктері және аудармасы. Ғылыми және іскерлік риторика негіздері. Іскерлік хат алмасу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Метереология және климатология
  Несиелер: 5

  Мақсаты және курстың мақсаты: курстың негізгі білімі туралы атмосферада, онда болып жатқан физикалық және химиялық процестерді қалыптастыратын, ауа райы және климат. Оқытылатын тақырыптар: метеорологиялық бақылау. Атмосфера және атмосфералық ауа. Күн радиациясы. Радиациялық баланс. Атмосфераның жылу режимі. Су атмосферада. Атмосфералық қысым және жел. Атмосфераның айналымы. Ауа райы. Климаттың қалыптасуы. Микроклимат. Климаттың жіктелуі. Жердің Климаты. Климаттың өзгеруі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Топография геодезия негіздерімен
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: студенттерді топографиялық карталар мен аэрофотосуреттерден жер туралы ақпаратты алудың тиімді әдістерін, оларды бағдарлау үшін пайдалануды, арнайы түсірілімдер мен т. б. жобалауды үйрету. Оқытылатын тақырыптар: :Жердің түрлері мен өлшемдері. Топография мен геодезияда қолданылатын шаралар бірліктері. Топографиялық карталар мен жоспарлар. Топографиялық жоспарлар мен карталардағы шартты белгілер жүйесі. Географиялық координаттарды анықтау. Жергілікті жердің топографиялық-геодезиялық түсірілімдерін анықтау және түрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Казіргі маманның кәсіби коммуникативтік мәдениеті. Ғылыми-техникалық стиль сөйлеу жанрларының жұмыс істеу жүйесі ретінде. Ғылыми стиль мәтіндерін жасау: мақала, шолу, реферат, қорытынды. Ғылыми-техникалық мәтіндердің тілдік ерекшеліктері және аудармасы. Ғылыми және іскерлік риторика негіздері. Іскерлік хат алмасу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ландшафттану
  Несиелер: 5

  Курстың / пәннің мазмұны: жердің ландшафтық ортасының барлық табиғи компоненттерінің ажырамас бірлігі туралы түсінік, оның құрылымын құрайтын табиғи геожүйелер туралы білім. Ландшафтану, ландшафт компоненттері, оның морфологиясы, құрылымы, ландшафт құрушы факторлар туралы жүйелі түсінік. Географиялық қабықшаның физикалық-географиялық дифференциациясының негізгі заңдары. Ландшафт қасиеттері, оның құрылымы және морфологиялық құрылысы. Ландшафттардың даму және жұмыс істеу факторлары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бизнесті жүргізу
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерліктің пайда болу тарихы және мәні. Инновацияның әлеуметтік-экономикалық маңызы. Венчурлік бизнестің мәні мен ерекшеліктері. Кәсіпкерлік түрлері. Фирманы тіркеу үшін қажетті негізгі құрылтай және қосымша құжаттар. Басқару механизмі мен принциптері. Бизнестің ұйымдық құрылымы. Бизнесті жоспарлаудың мәні, оны жүзеге асырудың элементтері мен кезеңдері. Инвестициялық ұсыныс. Ақпаратты беру реті. Жобаның құндылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: студенттерге әлем елдері: экономикалық және әлеуметтік мәртебесі, Табиғи ресурстар, халық және әлемдік шаруашылық туралы білім мен түсініктерді қалыптастыру. Оқытылатын тақырыптар: әлеуметтік – экономикалық географияның әдіснамалық және әдістемелік негіздері. Әлеуметтік – экономикалық географияның фундаменталды категориялары, концепциялары және теориялары. Елдің әлеуетін бағалау. Әлемнің геосаяси бейнесі. Әлем елдерінің типологиясы. Жер қыртысының ресурстарын экономикалық пайдалану. Әлемдік шаруашылықта мұхиттың әлемдік ресурстарын пайдалану. Құрлықтың органикалық әлемі және шаруашылық. Жер шарының Орман ресурстары. Фауна және оны адамның шаруашылық қызметінде пайдалану. Адамзаттың жаһандық мәселелері және оларды зерттеудегі әлеуметтік-экономикалық географияның міндеттері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты мен міндеті: ҚР территориясының табиғатына талдау жасау; елдің жекелеген аймақтарының ландшафтық ерекшеліктерін оқып білу; Табиғи кешендердегі компоненттердің, құбылыстардың және процестердің өзара байланысын ашып көрсету; студенттердің елдің жағдайы мен ресурстарын ары қарай өз бетінше зерделеуге қызығушылығын ояту.Оқытылатын тақырыптар: Қазақстан табиғатын физика-географиялық зерттеу тарихы. Геологиялық тарих және палеогеография. Негізгі тектоникалық құрылымдардың даму ерекшеліктері. Орографияның негізгі белгілері және беттің құрылысы. Климаттық жағдайлар. Жер үсті сулары және олардың ресурстары. Құрлықішілік теңіз және көлдер, олардың қазаншұңқырларының генезисі. Қазіргі мұздану және көпжылдық мұздату. Қазақстанның топырақ жамылғысы. Қазақстанның өсімдік жамылғысы. Қазақстан Фаунасы. Табиғи аймақтар және физика-географиялық аудандастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • 1С-те кәсіби жұмыс жасау: Құжатайналым 8
  Несиелер: 5

  Кәсіби компьютерлік бағдарламалардың сипаттамасы (ПКП), олардың жіктелуі, қолдану аясы. ПКП ақпараттық қамтамасыз ету. Корпоративтік ақпараттық жүйелерді құру негіздері; Ақпараттық банктік жүйе. Кәсіби бағытталған ақпараттық жүйелердің аспаптық-аналитикалық құралдары. Эаж дамуының болашағы ретінде интеллектуалды жүйелер мен технологиялар. Электрондық коммерцияның ақпараттық технологиялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан географиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында Қазақстан табиғаты мен оның компоненттерінің қалыптасу шарттары мен заңдылықтары, өзара және адамның шаруашылық қызметі – геологиялық құрылым, рельеф, климат, су, өсімдіктер, топырақ, жануарлар әлемі талданады. Аудандастыру мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар осы курста экономиканың өзара тәуелді құрамдастары, олардың пайда болу жағдайлары, даму және бірыңғай шаруашылық механизмге енгізу туралы білім қалыптасады; объектілердің, құбылыстар мен процестердің географиялық талдауын құрай білуді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: ірі таксономиялық рангтегі табиғи геожүйелердің кеңістіктік дифференциациясы мен шаруашылық қолдануының қалыптасуының, қалыптасуының жалпы планетарлық және аймақтық заңдылықтары туралы білімді қалыптастыру; Жер шары ландшафтының антропогендік өзгерісі мен антропогендік модификациялары туралы түсінік беру. Зерттелетін тақырыптар: геосфера дамуының негізгі белгілері және оның ландшафты планеталық дифференциациясы. Материялдағы географиялық аймақтылықтың планеталық моделі. Материктерге жалпы шолу. Еуразия. Солтүстік Америка. Африка. Оңтүстік америка. Австралия және Мұхит. Антарктид. Мұхиттың физикалық географиясы. Тынық мұхит. Атлантикалық мұхит. Үнді мұхиты. Солтүстік Мұзды мұхит.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Картография
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: карталардың қасиеттері, оларды пайдалану мүмкіндіктері мен тәсілдері туралы білімді қалыптастыру. Курстың міндеттері: карталардың жіктелуін қарастыру; географиялық карталардың ерекшеліктерін; проекцияларды құру тәсілдерін және осы кезде туындайтын қателіктерді, картографияның тарихын оқып білу, карталардың математикалық негізі туралы негізгі түсініктерді меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтiк географиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: студенттерге қазіргі кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық даму жағдайындағы негізгі мәселелерді анықтай отырып, ҚР және оның аудандарының территориялық ұйымдасуының негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы кешенді түсінік беру. Оқытылатын тақырыптар: Қазақстан Республикасының географиялық орналасуы, аумағы және шекарасы. Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау. Қазақстан Республикасының халқы және еңбек ресурстары. Қазақстан шаруашылығы: құрылымы, аумақтық ерекшеліктері. Өнеркәсіп: құрылым мен аумақтық ұйымның ерекшеліктері. Ауыл шаруашылығы және агроөнеркәсіп кешені. Инвестициялар және құрылыс. Қазақстан Көлігі. Халыққа қызмет көрсету саласы. Қазақстанның рекреациялық ресурстары. Сыртқы экономикалық байланыстар. Қазақстанның экономикалық аудандары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасындағы биологиялық әралуандылықты сақтау проблемасы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер экожүйенің компоненті ретінде (биогеоценоз). Биогеоценоздардың Жануарлар тұрғындарының функционалдық-трофикалық жіктелуі. Биологиялық әртүрлілікті сақтау және теңгерімді пайдалану жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспары. Биоалуантүрлілікті сақтау және тұрақты пайдалану бойынша шаралар. Ерекше қорғалатын аумақтар желісін дамыту және қорықтар, ұлттық парктер, ботаникалық бақтар құру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстанды экономикалық аудандастыру
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Қазақстанның экономикалық аудандастыру туралы білім мен түсініктерді қалыптастыру. Курстың / пәннің мазмұны: территорияның табиғи-ресурстық әлеуеті Қазақстандағы шаруашылық қызметті дифференциациялау факторы ретінде. Қазақстандағы шаруашылықтың аумақтық саралануын қалыптастырудағы тарихи, еңбек және көлік факторларының көрінісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шетел тілі (B1)
  Несиелер: 5

  Денсаулық және медициналық қызмет көрсету. Сән және жеке стиль. Мерекелер (Қазақстанда, Ұлыбританияда, Америкада ұлттық, діни). Университет және студенттік өмір. Менің болашақ мамандығым. Қазақстан, Ұлыбритания, Америка азаматтарының құқықтық міндеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: кеңістіктік деректерді ұйымдастыру, сақтау және үлгілеудің негізгі тәсілдерімен танысу, үстелдік геоақпараттық жүйелермен жұмыс істеу дағдыларын алу және практикалық қызметте зерттелген әдістерді қолдану. Негізгі міндет-студенттердің Геоинформатика саласындағы практикалық іс-әрекетінің дағдылары мен біліктерін қалыптастыру, сондай-ақ білім беруді фундаментализациялауға, дүниетанымды қалыптастыруға және студенттердің жүйелі ойлауын дамытуға ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Геоинформатика
  Несиелер: 5

  Курс Қазіргі картографияның теориялық концепцияларымен танысуды қарастырады. Геожүйелер мен олардың компоненттерінің құрылымы, байланысы және динамикасы туралы сандық және сапалы ақпаратты алу үшін карталарды талдаудың картографиялық әдісі мен практикалық тәсілдерін зерттеу ерекше маңызға ие. Курс бөлімдерінде ГАЖ қазіргі заманғы техникалық және бағдарламалық қамтамасыз ету қарастырылады, кең таралған ГАЖ-пакеттерді салыстыру беріледі. Оқыту процесінде геоақпараттық картографиялаудың жаңа әдістемелерімен және ГАЖ-технологияларымен, қашықтықтан зондтау материалдарын және телекоммуникация құралдарын қолданумен танысу қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шетел тілі (B2)
  Несиелер: 5

  Шығармашылық педагогикасы. Ағылшын тілін үйренуге арналған бейне ойындар. Қазіргі студенттердің өзекті мәселелері. Жеке имидж. Қалай табысты студент болуға болады. Біздің өміріміздегі маңызды адамдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Павлодар Ертіс маңының географиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты мен міндеті: Ертіс өңірінің физика - және экономикалық-географиялық жағдайын, табиғат ерекшеліктерін, шаруашылық кешенінің дамуын, Павлодар Ертіс өңірінің ауыл шаруашылығының құрылымын оқып үйрену. Оқытылатын тақырыптар: Павлодар облысының географиялық орналасуы, әкімшілік-аумақтық бөлінуі. Геологиялық құрылыс, жер бедері және пайдалы қазбалар аумақтары. Климат. Табиғи сулар. Өзендер мен көлдер. Жер асты сулары. Топырақ жамылғысы және жер ресурстары. Өсімдік және жануарлар әлемі. Табиғи ресурстар. Табиғаттың қазіргі жағдайы және оны қорғау. Рекреациялық ресурстар. Халық саны. Шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Өнеркәсіп, оның салалық құрылымы. Ауыл шаруашылығы. Көлігі. Сыртқы экономикалық байланыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Табиғатты пайдаланудағы аймақтық мәселелер
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты студенттерді табиғи ресурстарды Тарихи шаруашылық игеру және қоғам мен шаруашылықтың әлеуметтік-экономикалық дамуы барысында әлемнің әртүрлі аймақтарында қалыптасқан табиғат пайдаланудың негізгі жүйелерімен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Павлодартану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты мен міндеті: туған өлкенің тарихы, табиғаты, ресурстары, мәселелері және табиғатты қорғау туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Курстың / пәннің мазмұны: Павлодар қаласының географиялық орналасуының басты ерекшеліктері. Жер бедерінің формалары. Климаттың ерекше ерекшеліктері, оның павлодарлықтардың күнделікті өміріне әсері. Павлодар тарихынан негізгі оқиғалар мен фактілер. Павлодардың қалыптасу кезеңдері байланысты тарихи қайраткерлердің есімдері. Қала шаруашылығы мен басқарудың қалыптасу, ағарту, мәдениет, медицина дамуының ерекшеліктері. Көрнекті павлодарлықтардың есімдері, өмірі мен қызметі. Қаланың қазіргі дамуының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық туризм негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: студенттердің халықаралық туризмнің әлемдік бейнесі, оның жекелеген елдер мен аймақтардағы дамуы туралы толық түсінігін қалыптастыру. Оқытылатын тақырыптар: Халықаралық туризм: анықтамасы, негізгі түсініктер мен терминология. МТ сыртқы экономикалық байланыстардың бір түрі ретінде. Халықаралық туризмді дамытудың негізгі факторлары мен шарттары. Туристік сұраныс және туристік ұсыныс. Рекреациялық туризм географиясы. Іскерлік және емдік туризм географиясы. Діни туризм географиясы. Қазіргі Халықаралық Туризм статистикасы. Халықаралық туризмді дамытудың қазіргі тенденциялары. Халықаралық туристік ұйымдар және олардың туризмді дамытудағы рөлі. Еуропа, Америка, Азия, Африка, Австралия және Океанияның негізгі туристік аймақтарының сипаттамасы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Туризмология негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: туризм саласында халыққа туристік-экскурсиялық қызмет көрсетудің кез келген саласында жұмыс істей алатын кең бейінді мамандарды дайындау. Оқытылатын тақырыптар: қоғам өміріндегі туризмнің маңызы. Туризмнің негізгі ұғымдары мен жіктелуі. Туристік қызмет – туризм индустриясының негізгі өнімі. Халықаралық туристік нарықтың сипаттамасы. Туристік индустрияның халықаралық ұйымдары. Қонақ үй бизнесі туризм индустриясының бір бөлігі ретінде. Халықаралық туризмдегі тамақтандыру кәсіпорындарының қызметтері. Туризм индустриясындағы мәдени-ойын-сауық қызметтері. Халықаралық туризмдегі Ақпараттық технологиялар. Қазақстан Республикасындағы туризм нарығы. Мемлекеттік аймақтық саясаттың географиялық негіздері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Web-технологиялар
  Несиелер: 5

  Желілер теориясына қысқаша экскурс. Web-технологиялар негіздері. Web-дизайнға кіріспе. Web-дизайндағы Графика. Web-бетке қызмет көрсету. Бірінші web-бет. HTML арнайы мүмкіндіктері. Microsoft FrontPage. Стильдердің каскадтық кестелері. Web-дизайнның пайдалы тәсілдері. Интернет бизнес-Қосымшаларының түрлері. Ақпаратты және интернет тораптарын қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • ТМД физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: ТМД елдерін кешенді физика – географиялық зерттеу, физикалық – географиялық аудандастыру принциптері, негізгі Физика-географиялық аудандар. Оқытылатын тақырыптар: ТМД-ға жалпы шолу. ТМД аумағы туралы жалпы мәліметтер. ТМД аумағын жуатын теңіздер. ТМД-ның рельефі және геологиялық құрылымы. ТМД климаты. Климат түзуші факторлар. ТМД ішкі сулары. Топырақ, өсімдіктер, ТМД жануарлар әлемі. Табиғи аймақтар. ТМД физика-географиялық аудандастыру. Шығыс Еуропа (орыс) жазығы. Коль түбегі және Карелия. Қырым-Карпат тау елі. Украин Карпаты. Орал тау елі. Тау Арктикасы. Батыс Сібір-орталығы. Алтай-Саян таулы елі. Орташа Сібір. Байкал тау елі. Сібірдің Солтүстік-Шығысы. Камчатка-Куриль вулкандық ел. Амур-Сахалин елі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазіргі заманғы экономикалық мәселелер және табиғатты пайдалану
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: экология және табиғатты пайдаланудың қазіргі мәселелерін талдау мен шешудің кешенді тәсілін қамтамасыз ететін базалық экологиялық ойлауды қалыптастыру. Оқытылатын тақырыптар: қазіргі экологиялық мәселелер, олардың ғаламдық сипаты және табиғатты тиімді пайдалану үшін маңызы. Экология және табиғатты пайдаланудың қазіргі заманғы мәселелерінің халықаралық саяси жағдайлармен, әлемдік экономиканың жай-күйімен және әлемдік қауымдастықтың даму ерекшеліктерімен байланысы. Биоалуантүрлілікті сақтау мәселесі, экология және табиғатты пайдаланудың жаһандық проблемасы. Экология және табиғатты пайдаланудың қазіргі заманғы мәселелерінің өршуінің табиғи факторлары. Тұрақты дамудың табиғи шектеулері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тұрғындар географиясы мен демография негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: демографиялық үрдістердің динамикасын және кеңістіктік заңдылықтарын талдау, халықты орналастыру және орналастыру, урбанизация және этникалық процестердің макро-, мезо - және микрогеографиялық деңгейлерде постиндустриялық даму жағдайында. Оқытылатын тақырыптар: халықтың ағымдағы есебі. Халық санағы. Халықтың регистрлері. Халық географиясының әдіснамалық және әдістемелік негіздері. Халықтың табиғи қозғалысы және әлемдегі географиялық айырмашылықтар. Әлем халқының көбею типтері. Демографиялық көшу. Әлем халқының жыныстық-жастық құрылымы. Демографиялық қартаю. Халықтың көші-қонының заңдары, функциялары және факторлары. "Көші-қон көшу" тұжырымдамасы және аймақтық айырмашылықтар. Әлем халқының көші-қон қозғалысының кезеңдері. Қазіргі көші-қонның жаһандық сипаты. Көші-қон саясаты. Әлемнің демографиялық поляризациясы. ХХІ ғасырдағы әлем дамуының демографиялық модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жасыл экономика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты қазіргі әлемдегі "жасыл" экономиканы түсінуі, ҚР – да "жасыл" экономиканы құру және жұмыс істеуінің құқықтық негіздері, оның қазақстандық экономика салаларын дамыту аспектісіндегі мазмұны туралы кешенді білім алу, сонымен қатар "Жасыл" экономика саласындағы білім мен дағдыларды қалыптастыру-тұрақты даму негіздері, "Жасыл" экономика идеяларының дамуымен, ең алдымен қоршаған ортаны қорғау аспектісінде байланысты болуы тиіс мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бағыттар кешенін анықтау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • ТМД экономикалық және әлеуметтiк географиясы
  Несиелер: 5

  Курстың / пәннің / юниттің атауы: өндірістік күштерді территориялық ұйымдастыру заңдылықтары мен ерекшеліктері, аймақ елдерінің шаруашылық мамандануы, олардың әлеуметтік-экономикалық және табиғи алғышарттарға сәйкес АУМАҚТЫҚ еңбек бөлінісіндегі орны туралы білім қалыптастыру. Оқытылатын тақырыптар: аумақты қалыптастыру. Табиғи-ресурстық әлеуетті бағалау. Халық саны. Шаруашылықтың даму ерекшеліктері мен құрылымы. Отын өнеркәсібі. Қара және түсті металлургия. Машина жасауды дамытудың ерекшеліктері және аумақтық ұйымдастыру. Химия және мұнай-химия өнеркәсібі. Өнеркәсіптің басқа салаларының даму ерекшеліктері және аумақтық ұйымдастырылуы. Ауыл шаруашылығының негізгі салаларын дамыту және орналастыру факторлары. Көліктің жекелеген түрлерінің құрылымы мен даму деңгейі. Аймақтық шолу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Тәрбие педагогикалық құбылыс ретінде. Тәрбие факторлары. Тәрбие үрдісінің қозғаушы күші мен логикасы. Тәрбие мақсаты. Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері. Тәрбие әдістері мен формалары. Тәрбие тәсілдері мен құралдары. Адамгершілік тәрбие. Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Сынып жетекшісінің қызметі мен негізгі бағыттары. Еңбек тәрбиесі. Оқушылардың азаматтық және патриоттық тәрбиесі. Қазіргі тәрбие тұжырымдамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұрғындар географиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: халықтың саны, құрылымы, орналасуы, негізгі демографиялық процестер, аумақтық айырмашылықтар, себептері, олардың пайда болу және даму салдары туралы білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Географияны оқыту әдiстемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты және курстың мақсаты: қалыптастыру мыслящего мұғалім, қабілетті балалардың, олардың мүмкіндіктері мен қабілеттерін ие, теориялық және тәжірибелік дағдыларын. Оқытылатын тақырыптар: географияны оқыту мақсаты. География мазмұны оқу пәні ретінде. Географияны оқыту әдістері. Географияны оқыту барысында оқушылардың білімі мен іскерлігін қалыптастыру. Географияны оқытудың негізгі құралдарымен жұмыс. Географияны оқытуды ұйымдастыру формалары. Ойын түрлерін пайдалану ерекшеліктері. Сыныптан тыс өлкетану жұмысының тәрбиелік және дамытушылық мүмкіндіктері. Топографиялық-картографиялық және геологиялық-геоморфологиялық білімді зерттеу әдістемесі. Гидрологиялық және климатологиялық білімді зерттеу әдістемесі. Географияның жеке курстарын оқыту әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Азия елдерінің экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттерге Азия елдерінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, әлемнің жалпы географиялық көрінісі, әлемдік және аймақтық дамудың негізгі мәселелері туралы білім беру. Оқытылатын тақырыптар: Мемлекеттік құрылыс, деңгей және экономикалық даму жолдары бойынша өңірдің дамушы елдерінің типтері. Ұлттық капиталдың, мемлекеттік сектордың рөлі. Азияны географиялық аудандарға бөлу және олардың қысқаша экономикалық-географиялық сипаттамасы. Қиыр Шығыс. Оңтүстік Азия, Оңтүстік-Шығыс Азия, Батыс Азия (Таяу және Орта Шығыс) Жапониядағы ғылыми-техникалық революция және оның салдары. Неоколониализм және оның Азиядағы формалары. Шаруашылық дамуының ерекшеліктері және жекелеген кезеңдердегі мемлекеттердің экономикалық саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дүниежүзiнiң экономикалық, әлеуметтiк және саяси географиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: студенттердің әлеуметтік-экономикалық-географиялық білім негіздерін, әлеуметтік-экономикалық-географиялық циклдің барлық қалған пәндерін тереңдетіп оқыту үшін қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру, сонымен қатар практикалық іс-әрекет. Оқытылатын тақырыптар: әлемнің табиғи ресурстарының жалпы сипаттамасы. Әлемдік өнеркәсіп географиясы. Отын-энергетика кешені. Әлемнің түсті және қара металлургиясы. Әлемдегі машина жасау. Әлемнің химия өнеркәсібі. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі салаларының географиясы. Әлемдік ауыл шаруашылығы өндірісінің географиясы. Әлемдік агроөнеркәсіп кешені (мак). Көлік және коммуникация географиясы. Әлемнің қазіргі саяси картасында әлем елдерінің жіктелуі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Экскурсиятану
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: туристік қызмет барысында экскурсиялық және ағартушылық жұмыстың құндылығын түсінумен студенттерді қаруландыру. Студенттерді туристік іс-шаралар мен рекреациялық демалыс кезінде әртүрлі экскурсияларды ұйымдастыру негіздері мен қағидаларымен таныстыру. Оқытылатын тақырыптар: экскурсиялық қызметтің негіздері. Экскурсоведение ғылым ретінде. Қазақстан Республикасындағы және шетелдегі экскурсиялық істің тарихы. Экскурсиялар: мәні, функциялары және белгілері. Экскурсия түрлері. Экскурсияларды жіктеу. Экскурсияның тақырыбы мен мазмұны. Экскурсия педагогикалық процесс ретінде. Экскурсиядағы психология элементтері. Экскурсияда көрсету және әңгіме. Жаңа экскурсияны дайындау технологиясы. Экскурсияны өткізу әдістемесі. Экскурсоводтың кәсіби шеберлігі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON11

  Күнделікті өмірде алған білімдерін пайдалану дағдысы болу; міндеттерді шешуде ымыраға келу; теориялық білім мен практикалық тәжірибе негізінде өз көзқарасын қорғай білу. Интернет желісінде өз бетінше іздеу, ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиетпен жұмыс істеу және талдау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON10

  Қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік қарым-қатынас жасау қабілеті, топта жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, ынтымақтастық, төзімділік; берілген стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде табысты әрекет ету, кәсіби міндеттерді шешу кезінде теориялық білімдерді қолдану.

 • Код ON2

  Экономикалық, құқықтық, идеялық-мәдени, экологиялық өзін-өзі қамтамасыз ету бағыты бойынша республиканың жедел жаңғырту кезеңінде дамудың қазақстандық моделін қалыптастыруға белсенді қатысу арқылы Қазақстанның қазіргі тарихын, философиясын, әлеуметтік ғылымның өзекті бағыттарын терең білудің негізінде өзінің кәсіби қызметінде ғылыми дүниетаным мен азаматтық ұстанымды көрсету қабілеті.

 • Код ON3

  Қоғам мен оның кіші жүйелерін зерделеудің негізгі ұғымдарын, теориялары мен тәсілдерін меңгеру және сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру үшін әлеуметтік, саяси, мәдениеттанушылық және психологиялық ақпаратты алу әдістерін қолдану және оны әлеуметтік-саяси қызмет саласына қолдану қабілеті. Сауатты және дамыған сөйлеуді, ақпараттармен, ақпараттық объектілермен жұмыс істеу стратегияларының әртүрлі топтарын, функционалдық жүйелер мен ағзаның мүмкіндіктері туралы білімдерді білу, танымдық процестерді басқару, ақпаратты іздеу және өңдеу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдыларын меңгеру

 • Код ON5

  Географиялық қабықшаның тұтастығы мен саралануы туралы, географиялық аймақтардың әртүрлі табиғи және әлеуметтік жағдайларында өмір сүру және шаруашылық қызметінің ерекшеліктері және белгілі бір табиғи ресурстардың болуына байланысты өнеркәсіп салаларының дамуы туралы білімдерді игеру.

 • Код ON6

  Географиялық білімді іздеу, құрылымдау және жүйелеу дағдылары мен іскерліктерін меңгеру.

 • Код ON9

  Жалпы географиялық және арнайы карталарды оқу мен түсінуде, физикалық-географиялық, экономикалық-географиялық, экологиялық, өлкетану-туристік зерттеулерді жүргізуде құзыретті болу

 • Код ON1

  Қазақстан Республикасының көптілді және көпмәдениетті қоғамында қарым-қатынас жасау және халықаралық аренада қарым-қатынас жасау міндеттерін шешу үшін когнитивнолингвокультурологиялық әдіснаманы меңгеру

 • Код ON8

  Географияны оқыту, экспериментті жоспарлау және қою, нәтижелерді талдау және талқылау әдістерін, сабақты жоспарлау және өткізу әдіснамасын меңгеру.

 • Код ON4

  Физика-географиялық және экономикалық-географиялық үрдістер, табиғатты зерттеудің заманауи технологиялары, әлемнің географиялық картинасының қалыптасуы мен дамуы туралы қажетті географиялық білімдердің толық көлемін игеру

 • Код ON7

  Географияның қазіргі жағдайы, оның білімнің басқа салаларымен өзара байланысы, оның даму болашағы туралы білімді игеру

Top