Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04102 Аудит және салық салу в Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Математика негізгі пән болып табылады. Мұнда барлық келесі курстарда қолданылатын негізгі математикалық ұғымдар беріледі. Болашақ маманның математикалық мәдениеті қалыптасады, шешу мен міндеттерді шешуде практикалық дағдылар қалыптасады, өз білімін, өз бетінше жетілдіру шеберлігі мен қабілеті дамиды

  Оқу жылы - 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория - бұл ғылымның тұтас кешенінің әдіснамалық негізі: салалық (өнеркәсіптің экономикасы, сауда, құрылыс және т.б.); функционалдық (қаржы, кредит, маркетинг, басқару және т.б.); сектораралық және басқалар болып табылады. Экономикалық теория экономикалық саясаттың негізінде жатыр. Құрылымдық жағынан алғанда, экономикалық теория экономиканың жұмыс істеуінің іргелі мәселелері, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы, микроэкономика заңдары, ұлттық экономиканың, мезоэкономика мен әлемдік экономика деңгейіндегі репродукцияны қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес коммуникациясы
  Несиелер: 3

  Бұл курсты зерттеу пәндік тіл мен сөйлеуді бизнес-коммуникациядағы құрал ретінде қарастырады. Тіл және қоғам. Сөйлеу стилі және оны пайдалану үдерісінде қолдану ерекшеліктері. Сөйлеудің коммуникативтік қасиеттері. Кәсіпкерлік жазудың мәдениеті. Ауызша емес сөйлеу мәдениеті. Іскерлік этикет. Қазіргі орыс тіліндегі өтініштер жүйесі. Қашықтан байланыс мәдениеті. Іскерлік костюм. Бизнесті қабылдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Курс экономикалық білім беру жүйесінде екі негізгі пәнді жүйелі түрде баяндау болып табылады: статистиканың жалпы теориясы (статистиканың дамуы, деректерді жинау және өңдеу әдістері, статистикалық өзара байланысты талдау) және әлеуметтік-экономикалық процестердің нақты зерттеулерінде статистиканы қолдану мәселелері (Экономикалық даму деңгейін, Әлеуметтік және экономикалық процестердің негізгі жағдайлары мен факторларын, өндіріс саласындағы қызметтің факторлары мен нәтижелерін, өмір сүру деңгейін бағалау).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  «Менеджмент» пәні, әдетте, кәсіптік пән болып табылады, арнайы пәндерді дамыту үшін базалық білімді қалыптастырады. «Менеджмент» пәні студенттердің гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық пәндерді оқып-үйренуінде алған білімдері мен дағдыларына негізделген, барлық көріністерінде басқару практикасын ашып, мақсатқа қол жеткізу жолдарын қарастырады, адамның мінез-құлқын, ақыл-ой мен адам мінез-құлқының мотивтерін қолданады. Пәнді оқыған кезде, қолданылатын теориялық ұстанымдары мен практикалық дағдылары болашақ практикалық іс-әрекеттерде қолданыла алатын жағдайда, оның қолданбалы сипатына ерекше ��өңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Микроэкономика пәні мен әдісі. Экономиканы реттеудің нарықтық механизмі. Сұраныс пен ұсыныстың икемділігі. Салықтардың әсері. Тұтынушының мінез-құлық теориясы. Салыстырмалы статика және сұранысты талдау. Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары. Фирманың мінсіз бәсекелестік жағдайындағы мінез-құлқы. Монополист-фирманың тәртібі. Монополистік Бәсекелестік және олигополия жағдайындағы фирманың тәртібі. Еңбек нарығы. Капитал және жер нарығы. Жалпы тепе-теңдік және экономикалық тиімділік. Сыртқы факторлар және ақпараттың асимметриясы. Қоғамдық игіліктер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 1

  Пән студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымын, мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты " сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қатер дәрежесіне көтереді және мемлекет пен қоғамды осы келеңсіз құбылыспен күресте күш-жігерді біріктіруге бағыттайды. Пән келесі сұрақтарды қарастырады: сыбайлас жемқорлықтың пайда болу тарихын; Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі кезеңдерін; сыбайлас жемқорлық ұғымы мен түрлерін; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаттамасын.; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелеріндегі ҚР стратегиялық ұстанымын; Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздерін; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органдарды; мемлекеттік органдар қызметіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды; өңірлік сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаларды орындауды қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 3

  Макроэкономика тұтастай алғанда тауарлар мен қызметтердің жалпы көлемін және өсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валютаның айырбас бағамын және төлем балансының күйін ескере отырып, экономиканы зерттейді. Бұл пәнді оқып-үйренудің негізгі міндеті студенттердің заманауи макроэкономикалық талдаудың негізгі принциптеріне қарқынды дайындалуы болып табылады, оның басты мақсаты - жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс, өндіріс факторлары, тұтыну, жинақ, инвестиция, тауар мен ақшадағы макроэкономикалық тепе-теңдік сияқты негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді нарықтар, фискалдық және ақша-кредит саясаты, экономикалық өсу, ашық экономика модельдері қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел тілі 2
  Несиелер: 5

  Оқу білім алушының оқу тақырыбы бойынша өз көзқарасын білдіргенде белгілі немесе аса қызықтыратын тақырыптарға көзқарастарын және өз пікірін негіздеуді баяндайтынына; мәтіндердің фактологиялық мазмұнын беруге, олардың тұжырымдамалық ақпаратын тұжырымдауға; берілген тақырып шеңберінде монологиялық пікірді құруға; әртүрлі өмірлік жағдайларда тіл тасымалдаушылармен қарым-қатынас жасау кезінде Оқытылатын тіл елінде болған кезде пайда болатын әртүрлі жағдайларда таныс тақырыпқа негізгі ойды қолдануға бағытталған. әртүрлі тақырыптарға хабарлама түрінде берілген, жұмыста, оқуда, бос уақыттарда және т. б. кездесетін ақпараттың мағынасын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • IT және цифрлық мәдениет
  Несиелер: 3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сандық ортада жайлы өмір сүру үшін, қоғаммен өзара іс-қимыл жасау және кәсіби қызметте сандық міндеттерді шешу үшін пайдалану қабілетін сипаттайтын құзыреттілік жиынтығы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп" пәні қазіргі заманғы ұйымдардың қызмет ету жағдайларына қолданылатын бухгалтерлік есептің теориялық және практикалық негіздерін оқытуды қамтамасыз етуге бағытталған. Пәнді оқытудың мақсаты-кәсіпкерлік қызметтің бухгалтерлік есебін ұйымдастыру, қаржы саясаты, экономиканы басқару, сондай-ақ салық салу саласында шешімдерді әзірлеу, негіздеу және қабылдау үшін әртүрлі пайдаланушыларға қаржылық ақпаратты дайындау және ұсыну бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 1

  Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі бағыттарын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қолданыстағы заңнаманың негіздерін, сондай-ақ жазаның, қорғаудың құқықтық кепілдіктерінің және көтермелеудің бұлтартпастығын қамтамасыз ететін жекелеген құқықтық институттардың қызметін зерделейді. Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша мәдениетті қалыптастыруға және осы негізде азаматтық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • 1С: Бухгалтерия
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді әртүрлі есептеу учаскелерінде компьютерді қолдану мүмкіндіктерімен таныстырады. 1С: Бухгалтерия бағдарламаларының ортасында Дербес компьютерде бухгалтерлік есепті іс жүзінде жүргізу білігі осы мамандық бойынша өзінің тәжірибелік қызметін бастаған жас мамандар үшін негізгі білімнің бірі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  Эконометрика - жалпы экономикалық заңдардың сандық өрнектері, экономика салаларында модельдер үшін әдістер, әдістер мен модельдер жиынтығы. Пәннің мақсаты - эмпирикалық тестілеу әдістерімен танысу және жаңа тәуелділіктерді құру, болжамдар жасау. Курсты меңгеру нәтижесі сенімді модельдерді құрудың негіздері, болжау, зерттелетін құбылыстың мәнін түсіндіру, сенімді ақпарат алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  "Қаржы" курсы негізгі оқу пәні болып табылады, онда қаржының ерекшеліктері мен негізгі аспектілері: теориялық негіздері, ұйымдастыру формалары және практикалық қолдану оқытылады. Әр түрлі ұстанымдардан қарастыру студенттерге осы экономикалық санаттың мәнін, оның қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы мен ұдайы өндіріс процестеріндегі рөлі мен маңызын игеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты болып нарықтық ортада ұйымды басқару тұжырымдамасы мен жүйесі ретінде маркетинг бойынша білімді қалыптастыру табылады. Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын, маркетингтік зерттеулер әдістемесін, тауар, баға, өткізу және коммуникациялық саясаттарды зерттеу үдерісінде білім алушылардың бойында маркетингтік ойлау қабілеті және маркетингтік шешімдер дайындау мен талдау дағдысы қалыптасады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  «Кәсіпорын экономикасы» зерттеу пәні кәсіпорынның іс-қызметі, шаруашылық шешімдерді әзірлеу мен қабылдау үдерісі болып табылатын экономикалық өз бетінше жеке пән болып табылады. Бұл курсты оқыту студенттерді қалыптасқан құқықтық, экономикалық, қаржылық және әкімшілік ортада Қазақстан экономикасын әрі қарай модернизациялау мен диверсификациялауды есепке ала отырып кәсіпорынның әрекет етуінің жаңа механизмі туралы біліммен жарақтандыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Қаржылық есесп қазіргі таңда басқару жүйесіндегі маңызды орын алады. Ол өндірістің, айналыстың, бөлудің және тұтынудың нақты процестерін бейнелейді, кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайды және басқарушылық шешімдерді қабылдаудың негізі болады. "Қаржылық есеп" курсын оқыту мақсаты - студенттердің бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. басқару шешімдерін әзірлеу, негіздеу және қабылдау үшін ішкі және сыртқы пайдаланушыларға қаржылық ақпаратты дайындау және ұсыну.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау
  Несиелер: 5

  Курс өндірістік-экономикалық жағдайларды дұрыс түсінуге мүмкіндік беретін кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдау және диагностикалаудың теориясы мен практикасын зерделеуді қарастырады; шаруашылық даму үрдістерін зерттеу, бизнес-жоспарларды, басқарушылық шешімдерді ғылыми негіздеу, олардың орындалуын бақылау, қол жеткізілген нәтижелерді бағалау, өндірістің тиімділігін арттыру резервтерінің көлемін іздеу, өлшеу және негіздеу және оларды пайдалану бойынша іс-шараларды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс корпорациялардың қазіргі заманғы қаржылары, ұйымдардың мақсаттарына жету үшін корпоративтік жүйелерде қаржылық менеджменттің қазіргі заманғы әдістерін қолдану мүмкіндіктері туралы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Болашақ менеджерлерді бизнесті қаржыландырудың негізгі тәсілдері мен құралдарымен, капитал құрылымын қалыптастыру тәсілдерімен және оның элементтерінің баға белгілеу үлгілерімен таныстырады; қаржылық тәуекелдер, оларды бағалау және басқару әдістері; корпорацияның дивидендтік саясатының элементтері және оны әзірлеу тәсілдері туралы түсінік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  «Банк ісі» курсында банктік қызмет көрсетудің негізгі терминдері, тұжырымдамалары, принциптері мен әдістері көрсетілген. Ел экономикасындағы Орталық банк пен коммерциялық банктердің рөлі, несие мекемелерінің сипаты, қазіргі заман талаптарына сай коммерциялық банктердің қаражаттарын тарту мен орналастырудың ерекшеліктері, банктік операциялардың жүргізілу ппроцесі, банктің табысын қалыптастыру және пайдалану ерекшелігі, банк өтімділігін басқарудың негізі, банктік тәуекелдерді деңгейлеудің мәні мен әдістері туралы қарастырады,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік мемлекеттің интенсивті дамуына едәуір дәрежеде ықпал ететін, көбінесе экономикалық өсудің қарқынын және жалпы ұлттық өнімнің құрылымы мен сапасын анықтайтын нарықтық экономиканың маңызды элементі болып табылады. «Кәсіпкерлік» пәні кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастарының жүйесі ретінде зерттеу негізінде кәсіпкерлік іс-қызметтерді жүзеге асырудың тәжірибелік дағдысын иелену болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биоэкономика
  Несиелер: 3

  Биоэкономика-табиғи ресурстарды пайдалану процесінде адам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасын зерттейтін экология мен экономика тоғысындағы білім саласы, сондықтан екі дәстүрлі пәнге сүйенеді: биология мен экономикаға. Пәнді оқытудың мақсаты: білім алушыларда "жасыл дағдыларды" қалыптастыру, ол жаңа экологиялық, әлеуметтік және экономикалық шындық жағдайында, екі мәдениет (экономика және биология) қағидатын негізге ала отырып, кәсіби шешімдер қабылдау іскерлігінен тұрады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  "Салық және салық салу" курсы экономикалық мамандықтардың студенттері үшін базалық пәндердің бірі болып табылады. Бұл пән жалпы білім беру үшін маңызды теориялық мағынамен қатар практикада кеңінен қолданылады. Қазіргі заманғы экономист салық және салық салу туралы білмей ойлайды, өйткені ол басқа ешкім де қоғамдық өмірге ықпал ете алады, оған мемлекеттік қызметші, заң шығарушы мекемелердің мүшесі, менеджер ретінде қатыса алады. Пән салық салудың теориялық негіздерін, сонымен қатар ҚР Салық жүйесінің қазіргі кезеңдегі ел экономикасының даму ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық нарықтар мен делдалдар
  Несиелер: 3

  Қаржы нарықтары мен делдалдар нарықтық экономиканың ажырамас бөлігі болып табылады. Олар экономиканың неғұрлым тиімді салаларына инвестор қаражатын тартудың балама тәсілдеріне қызмет етеді, инвестициялық процестерге қызмет көрсетеді және өндірістік сфераға жиынтық қаржылық активтерді тартуға ықпал етеді. Оқытылатын пән студенттерге қаржы нарықтарының қызметі туралы белгілі бір білім алуға, олардың дамуының өзара байланысы мен өзара шарттарын және делдалдардың рөлі мен функцияларын анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрондық салық есептілігі
  Несиелер: 5

  "Электрондық салық есептілігі" курсы салық есептілігін өңдеу СЕӨЖ - сервистерінің ақпараттық жүйесін: салық есептілігі нысандарын (декларациялар мен олардың қосымшаларын) электронды түрде толтыруға, беруге, қабылдауға және өңдеуге арналған ақпараттық жүйені жүйелі түрде қарастырады. Бұл салық төлеушілер мен салық органдары арасындағы ақпарат алмасу жүйесі. Ол салық төлеушілердің жұмысын жеңілдетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару есебі
  Несиелер: 7

  "Басқару есебі" курсы– тиімді басқару шешімін қабылдау мақсатында өнімнің, бөлімшенің, компанияның шығындарын есептеу және талдау бойынша әдістемелер кешенін қарастыруға негізделген қазіргі заманғы пән. Пән бағдарламасы жедел және стратегиялық басқару есебінің мәселелерін қамтиды. Осы курс шеңберінде алынған білім болашақта қаржылық менеджмент, Стратегиялық менеджмент, маркетингті басқару және басқа басқару пәндерін оқу кезінде пайдаланылады. Курстың негізгі мақсаты тыңдаушыларда басқару есебінің теориясы бойынша іргелі білімді қалыптастыру және басқару есебінің әдістері мен модельдері негізінде экономикалық сауатты басқару шешімдерін қабылд��у бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық зерттеулер мен бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  «Экономикалық зерттеулер мен бизнесті жоспарлау» курсы бизнес-жоспар әзірлеу және қолдау, бизнес құрылымының әдіснамасы негіздерін зерделеу, ұйымның ішкі және сыртқы ортасын талдау, ұйымның бизнес-ортасы туралы ақпаратты жинау және талдау үшін заманауи технологиялармен танысу; бизнес-жоспарды әзірлеу мен енгізуде кәсіби дағдыларды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық бақылау және аудит
  Несиелер: 5

  Шет елдерде салық салу туралы студенттердің теориялық білімдерін қалыптастыруды және салықтық есептерді және салықтық жоспарлау мәселелерін шешуде практикалық дағдыларды қалыптастыруды, сондай-ақ салықтарды есепке алу тәртібін және шет мемлекеттердің салық есептілігін жасауды қалыптастыруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет елдердегі салықтық жүйе
  Несиелер: 5

  Студенттерде шет елдерде салық салу мәселелері бойынша теориялық білімді және салықтық есептер мен салықтық жоспарлау бойынша міндеттерді шешуде практикалық дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ салықтық есепті жүргізу және шет елдердің салық есептілігін құру тәртібі туралы тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнерсәсіп саласындағы есеп
  Несиелер: 7

  "Өндірістік саладағы есеп" пәні студенттерде бухгалтерлік есеп нысандарын жіктеу, өзіндік салада бастапқы есептік ақпаратты өңдеу және есепке алуды жүргізудің негізгі әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастырады, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өндірісінің әртүрлі салаларында, шаруа (фермер) қожалықтарында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың ерекшеліктерін қарастырады. Ауыл шаруашылығындағы амортизацияланатын активтерді (негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді) есепке алу, өсірудегі және бордақылаудағы жануарларды есепке алу, өндірісті есепке алу және ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық және салықтық есеп беру
  Несиелер: 5

  "Қаржылық және салықтық есептілік" пәні қаржылық және салықтық жүйесіне талдау жасайды, қаржылық салықтық есеп жүйесін құру, корпоративтік табыс салығы бойынша салық базасын айқындау ережелерін түсіндіру. Бағдарламаның әдіснамалық ерекшелігі қаржылық және салықтық есепті қалыптастыру негіздерін анық және түсінікті баяндау, олардың ерекшеліктерін зерделеу болып табылады. "Қаржылық және салықтық есептілік" пәнін оқыту мақсаты – кәсіпорынның қаржылық және салықтық есептілігінің негізгі нысандарын талдау және құрамы, мазмұны саласында базалық теориялық және практикалық білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық есебі
  Несиелер: 6

  Салық есебі отандық есепке алу тәжірибесінде жаңа құбылысты ұсынады. Оның пайда болуы есеп және есептілік жүйесін реформалаумен байланысты. Салық есебі жүйесін білдіреді ақпаратты жинақтау үшін салық базасын айқындау бойынша салықтар. Қазіргі уақытта салықтық есепке алу – коммерциялық ұйымның стратегиялық және нақты қаржылық саясатын іске асыратын басқару функцияларының бірі. Салық есебінің мәні ұйымның шаруашылық қызметі болып табылады. Әрбір шаруашылық жүргізуші субъектінің негізгі мақсаты пайда алу болып табылады. Оны дұрыс қалыптастыру үшін Салық есебі Салық салу мақсатында ұйымның кірістері мен шығыстарын есептеуді жүзеге асырады. "Салық есебі" пәнін оқ�� кезінде негізгі назар салық базасын қалыптастыруға және барлық деңгейде басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін есептік ақпаратты пайдалануға аударылады. Курс салық есебін ұйымдастырудың әдіснамалық негізін құрайтын тәсілдер мен тәсілдердің жиынтығын меңгеру үшін қажетті материалды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудит
  Несиелер: 5

  «Аудит» курсының мақсаты - студенттерді ішкі және сыртқы аудиттің әдіснамасы мен принциптері, оны ұйымдастырудың негізгі әдістемелерімен таныстыру. Клиенттердің қаржылық есептілігінің дұрыстығын және Қазақстан Республикасының қолданыстағы ережелеріне сәйкестігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аудиторлық тексерулердің қазіргі заманғы нысандары мен әдістерін дербес таңдауға студенттерді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  "Мемлекеттік бюджет" курсы мемлекеттік бюджетті мемлекеттің негізгі қаржылық жоспары ретінде экономиканы басқару үшін мемлекет пайдаланатын экономикалық санат ретінде қарастырады. Елдегі қаржы-экономикалық реттеудің нысандары мен әдістерін өзгерту мемлекеттік аумақтық қаржы проблемаларын егжей-тегжейлі және жан-жақты зерттеуді талап етеді. Курста Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесінің негіздері, бюджеттің жеке түрлерінің мазмұны мен міндеттері, қаржы органдарының бюджеттік жүйені басқару бойынша жұмысы қисынды түрде қарастырылады. "Мемлекеттік бюджет" курсын зерделеудің маңызды жағы бюджеттік сыныптаманы (функционалдық топ, функция, Кіші функция, мекеме, Бағдарлама, Кіші бағдарлама, санат, Сынып, Ішкі сынып және ерекшелік) зерделеу болып табылады. "Мемлекеттік бюджет" - Арнайы тәртіп және оның мақсаты – студенттердің бюджетті құрастыру, қарау, бекіту бойынша теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салықтық жоспарлау
  Несиелер: 5

  "Салықтық жоспарлау" пәнін оқу студенттердің теориялық білім алуына және кәсіпорындар мен ұйымдардың салық салудың ең оңтайлы сызбаларын іздеу және таңдау саласында тәжірибелік дағдыларды меңгеруіне бағытталған. Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді теориялық және салықтық жоспарлаудың ұйымдастырушылық негіздеріне, сондай-ақ құндық басқару контексінде салық жүктемесінің көлемі мен ұйым қызметінің қаржылық нәтижелері арасындағы ымыраға қол жеткізу тұрғысынан салық жоспарларын жасаудың практикалық дағдыларына қатысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  "Бизнесті бағалау" бағыты әр түрлі құндылықтарды, мүлікті бағалаудың мақсаты, мүліктің және бизнестің әр түрлі түрлерін бағалау парктикасын ұсынады; мүлікті барынша тиімді және тиімді пайдалануды талдау әдіснамасының негіздерін үйрену; бизнесті бағалау, компания құндылығын басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп беру және талдау
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептілік негізінен жасалған шаруашылық операциялар көрсетілген бас кітаптың мәліметтері бойынша жасалады. Қаржылық есептілікті жасау есептік жұмыстың соңғы кезеңі болып табылады. Қазіргі уақытта көптеген ұйымдардың қаржылық есептілігінің құрамына қаржылық есептілік туралы аудиторлық қорытынды кіреді. Қазіргі экономикалық саясат көбінесе ғалымдардың кәсіпорынның беделі онда жұмыс істейтін қызметкерлердің санымен емес, оның қаржылық тұрақтылығымен анықталады деген пікірінің дұрыстығын растайды. "Қаржылық есептілік және талдау" пәнін оқыту мақсаты-кәсіпорынның қаржылық есебінің негізгі нысандарын талдау және құрамы, мазмұны саласында базалық теориялық және практикалық білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салықтық әкімшілендіру
  Несиелер: 5

  "Салықтық әкімшілендіру" курсы салық салу теориясы мен тәжірибесінің бұрын алған білімдері мен біліктерін кеңейтуге және тереңдетуге мүмкіндік береді, салық қызметінің жаңа құзыреттіліктері мен дағдыларын қалыптастырады. Курстың ерекшелігі-салық салу мәселелері салық төлеуші тұрғысынан қарастырылатын басқа пәндерден айырмашылығы, салықтарды белгілеу және өндіріп алу процесі мемлекет пен оның салық әкімшіліктері тарапынан зерттеледі. Бұл болашақ бакалаврда салық жүйесі мен салық қатынастарын басқару жүйесі туралы толық және жан-жақты түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету саласындағы есеп
  Несиелер: 5

  Соңғы уақытта қызмет көрсету саласындағы бухгалтерлік есеп қазіргі заманғы бизнесті жүргізу неғұрлым танымал болып келеді. Бірақ өзінің ерекшеліктерімен және өзінің қиындықтарына. Материалдық салаға бағытталған кәсіпорындар қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардан сапалы ерекшеленеді, өйткені олардың негізінде материалдық құндылыққа емес, ал қызмет-дерексіз ұғым. Қызметтерді есепке алу номенклатура бойынша жүргізіледі. Әрбір жеке қызмет құнының калькуляциясы бухгалтерлік есептің және салық салу жүйесінің талаптарына бағынады. "Қызмет көрсету саласындағы есеп" курсы қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындарда бастапқы есепке алуды ұйымдастыру мәселелерін, олардың құжаттық безендірілуін, сондай-ақ қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындард��ң қаржылық нәтижелерін есепке алу ерекшеліктерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON5

  ХҚЕС - ке сәйкес қаржы мен бухгалтерлік есептің даму заңдылықтарын талқылау және талдау

 • Код ON7

  Басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін бухгалтерлік есеп шоттарының экономикалық мәнінің негіздерін, қаржылық есептілік құрамы мен құрылымын білу

 • Код ON2

  Сөйлеу әрекетінің төрт негізгі түрі – оқу, сөйлеу, жазу және тыңдалымдауда коммуникативтік біліктерді дамыту

 • Код ON9

  Әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржылық шарушылық қызметінің тиімділігіне және нәтижесіне талдау негізінде баға беру

 • Код ON3

  Тиімді шешім қабылдауға және нәтижені болжауға мүмкіндік беретін аналитикалық ақпаратты іздеу саласындағы тұлғаның қабілеті

 • Код ON4

  Экономикалық ақпаратты талдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау саласында теориялық және практикалық білімді қолдана алады

 • Код ON8

  Жекелеген активтерді, кәсіпорындарды немесе халықаралық және отандық стандарттар бойынша бизнесте қажетті әдістерді таңдау және қолдану құнын бағалай білу

 • Код ON6

  Қаржы нарығында, мемлекеттің ақша-кредит саясатында болып жатқан процестерді бағалау және тәуекелдерді бөле отырып шешімдер әзірлеу

 • Код ON1

  Дүниетанымдық, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді әр түрлі тілдердегі қарым қатынаста талдау

Top