Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07117 Электр энергетикалық жүйелер Проф в АЭжБУ

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Бұл пән қазіргі заманғы менеджмент ғылымының маңызды мәселелерін қамтиды. Менеджментті дамытудың теориясы мен практикасы, басқару үрдістері мен ұйымдастыру элементтері, байланыстырушы үрдістер, басқару функциялары, топтық динамика және басшылық, ұйым қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады. Басқарудың теориялық негізін құрайтын ғылыми білім жүйесі беріледі, менеджмент тәжірибесін ғылыми ұсынымдармен қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 2

  «Шет тілі» пәні шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау, мамандық бойынша мәтіндерді оқу және аудару, монологтық сөздерді шығару дағдыларын дамытуға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде сөзжасам үлгілерін, көп мағыналы сөздердің контекстуалды мәндерін, терминдерді, лексикалық құрылымдарды, сондай-ақ техникалық тілдің грамматикасы мен синтаксисін білуін көрсете алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Білім алушыларда психология саласындағы кәсіби рефлексия дамуы, олардың қызметінің тиімділігі ғылыми тәсілге, психологиялық құзыреттілікке және психологиялық ресурстарды шебер пайдалануға байланысты. Осылайша, қоғамдық дамудың жаңа жағдайында мамандардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін дамыту қажеттілігі жоғары кәсіби білім беру жүйесінде Осы курстың өзектілігін анықтайды. Практикалық психологиялық қызметке қызығушылықты дамытуды ынталандыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Баламалы электр энергиясы көздері
  Несиелер: 5

  Қазақстанның энергетикалық әлеуеті. Энергетикалық ресурстардың резервтері. Жөғары қуатты баламалы электр көздерін дамыту беталысы. Жаңартылатын энергия көздері, толқындар энергиясы, атом энергетикасы және су электр станциялары. Қазақстанда баламалы электр энергиясы көздерін пайдалану мәселелері мен мүмкіндіктері. Жылу электр станцияларындағы газ-турбиналы және аралас циклді қондырғылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электрлік станциядағы синхронды генераторлардың жұмыс режимдері
  Несиелер: 5

  Электрлік станциядағы синхронды генератордың мақсаты мен құрылымымен танысу. Синхронды генератордың негізгі шамалары: қысқыштардағы кернеу, жүктеме тогы, толық қуат, ротордың айналым жиілігі және қуат коэффициенті. Генератордың маңызды көрсеткіштерін зерттеу: бос жүріс, сыртқы және реттеу сипаттамалары, параллель жұмыс кезіндегі және электр энергетикалық жүйеде статикалық және динамикалық тұрақтылық. Синхронды компенсатор режиміндегі синхронды машинаның жұмыс режимдері. Турбогенераторлар жұмысының анормальды режимдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электрэнергетикадағы электрмагниттік үйлесімдік
  Несиелер: 4

  Энергияның электрмеханикалық түрленуі, электрмагниттік үйлесудің, электржетегінің әртүрлі жүйелерінің құрылымы және сипаттамалары, арналымы әртүрлі жетектер жұмысы режимдерінің жалпы заңдылықтары қарастырылған.Техникалық құрылғылар мен жүйелердегі физикалық құбылыстарды талдау әдістері, компьютерлік техника және ақпараттық технологиялар және электртехника мен электрмагниттік құбылыстардың негізгі ұғымдары және заңдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Моделдеу теориясы және ғылыми тәжірбие
  Несиелер: 5

  Энергетикалық желілер мен жүйелердегі электрфизикалық процестерді компьютерлік үлгілеумен байланысты бірқатар сұрақтар оқытылады. Эксперименттердің сандық деректер массивтерін өңдеудің классикалық алгоритмдерінің негіздері, Ғылым: математикалық статистика, ықтималдық теориясы. Нақты эксперименттерді имитациялайтын модельдерді қазіргі заманғы бағдарламалау міндеттері, Электр энергетикасы саласындағы ғылыми, техникалық мәселелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қосалқы станцияның екінші реттік тізбектерінің сәйкестік жұмыс режимдеріне күштік сыртқы электрмагниттік өрістердің әсері
  Несиелер: 4

  Электрэнергетикадағы электрмагниттік үйлесімділікті, электржетегінің жалпы физикалық заңдылықтарын, электрмеханикалық жүйе элементтерінің әсерлесу ерекшеліктерін, динамикалықпроцестердің сипатын зерттейді. Электрмагниттік үйлесімділіктің жалпы заңдылықтары, энергияның электрмеханикалық түрленуі, электржетегінің әртүрлі жүйелерінің сипаттамалары, арналымы әртүрлі жетектердің жұмыс режимдері туралы білімдерді тұжырымдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу әдістері және эксперименттерді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Табиғи және техникалық ғылымдар саласындағы таным формалары мен зерттеу әдістері зерттеледі. Жүйелік тәсіл тәжірибені ұйымдастырудың маңызды әдісі ретінде егжей-тегжейлі қарастырылады. Жүйелік тәсіл тәжірибені ұйымдастырудың маңызды әдісі ретінде толығырақ қарастырылады. Деректерді өңдеудің және нәтижелерді интерпретациялаудың кең таралған сандық және сапалық әдістері, сонымен бірге зерттеу объектісінің ауыспалы құрамы арасындағы статикалық және динамикалық тәуелділіктерді экспериментальды анықтау әдістері сипатталған. Оңтайландыру мәселелерін шешудің әртүрлі алгоритмдері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетиканың қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Электр энергиясын алу, беру, тарату және тұтыну үрдісінің қазіргі жағдайы мен перспективаларын зерттеу. Энергетиканың құрылымы мен жұмыс істеуі, өңірлердің энергиямен қамтамасыз етілуі. Энергетиканың жаһандануы, мемлекетаралық байланыстар. Энергетиканы реформалау бағдарламасы. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі. Қазіргі заманғы энергия үнемдеуші жарық көздері және олардың әлемдегі дамуы. Жаңартылатын энергетикалық ресурстарды пайдалану-жылу энергия көздерін ауыстыру және энергия үнемдеуді орталықсыздандыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр тораптары мен жүйелерін пайдалану негізгі мәселелері
  Несиелер: 5

  Энергетиканы басқарудың барлық иерархиялық деңгейлерде электр тораптарын және жүйелерін эксплуатациялаумен байланысты проблемалармен, олардың электржабдығын есептеу қағидаларымен, жобалау және эксплуатациялаумен танысу және энергетикалық нысандарды диспетчерлік басқарудың тәжірибесін және апаттық жағдайларда диспетчерлердің әрекеттерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электрэнергетикалық жүйелері режимдерінің тұрақтылығын қамтамасыздандырудың әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Энергия жүйелерінің және жүктеме түйіндерінің орнықтылық есептерін орындау теориясының негізгі мәселелері және іс жүзіндегі әдістері қарастырылады. Орнықтылықты көтерудің негізгі шаралары келтірілген, оларды жіктеу берілген. Орнықтылықты көтеру үшін автоматиканың қосымша құралдары мен құрылғылары қарастырылған. Электрэнергетикада орнықтылықтың математикалық теориясын қолдану. Электр жүйелерінің режим орнықтылығының есептеріне арнайы Power Factory DigSILENT бағдарламалық құралдарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электржабдықтарының оқшауламасының күйін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері
  Несиелер: 5

  Электржабдығы оқшауламасының тозуы және ескіруі. Оқшаулама ылғалдануының ескіру процесіне және электр кедергісіне әсері. Электр машиналары оқшаулама кедергісінің температурадан тәуелділігі. Май үлгілерін газхроматографиялық талдау нәтижелері бойынша күштік трансформаторлардың оқшаулама жағдайын бағалау. Оқшаулағыштар сапасын бақылаудың акустикалық әдісі. Электржабдығын ағытпай бақылау әдістері. Ақауларды көзбен анықтаудың құралдары.Оқшауламаны бақылау үшін арналған жоғары айнымалы және тұрақты кернеу сынақ қондырғылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикалық жүйелерді апатқа қарсы оперативті және автоматтық басқару
  Несиелер: 5

  Энергия жүйесінің электрэнергетикалық режимінің параметрлерін өлшеуді және өңдеуді, электр тораптарының және генераторлардың элементтерінің жағдайын тіркеуді, апатты процестің аймақта таралуына қарсы әсер үшін басқару командаларын және ақпаратты жеткізуді қамтамасыз ететін апатқа қарсы автоматиканың негіздері жарияланады. Өзінің энергия түйініңің, энергия ауданының, энергия бірлестігінің шектерінде апатқа қарсы автоматика апатқа қарсы басқарудың барлық мәселелерін шешеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикалық жүйелері режимдерін есептеу
  Несиелер: 5

  Электр тораптары мен жүйелерінің режимдерін есептеу және талдау теориясы саласындағы білімді игеру. Электр режимдерін есептеу технологиясын, бастапқы деректерді белгілеу әдістерін, электр жүйелерінің әртүрлі режимдерін есептеу алгоритмін оқып үйрену. Есептеу модельдерін құру, электр энергетикалық жүйелердегі перспективалық, ток және авариялық режимдерді есептеу және талдау. Электр тораптары мен жүйелерінің режимдерін есептеу кезінде RastrWin, PSCAD және Power Factory DigSILENT бағдарламаларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электржабдықтарының диагностикасы және профилактикалық сынақ
  Несиелер: 5

  Электржабдығы оқшауламасының жағдайын диагностикалау. Оқшаулама сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың сипаттамаларының өзгеруіне әсер жасайтын нышандар. Электржабдығының оқшауламасына әсер жасайтын жылу, механикалық жәнеэлектр жүктемелері. Электроқшауламалық материалдардың сенімділігі. Профилактикалық сынақтардың әдістері. Электр машиналарының және күштік трансформаторлардың оқшаулама жағдайын бағалау. Оқшауламаны жоғары кернеумен сынау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр станциялардың өзіндік мұқтаждықты оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Жылу электр станцияларының өзіндік мұқтаждықты (ӨМ) жағдайы және болашақ дамуы. Жылу, атомдық және су лектр станцияларының ӨМ жабдықтарының құрамы, техникалық сипаттамалары және жұмыс режимі. ӨМ жабдықтарының қауіпсіздігін бағалау әдістерін шолу. Электр жабдықтарының жұмысы туралы мәліметтерді жинау және өңдеу әдістемесі. Алдын алу жүйесін қалпына келтірудің оңтайлы кезеңділігін анықтау. Оңтайлы диагностикалық жиілікті анықтау. Бақылау әрекетін қалыптастыру. ӨМ жүйесін диагностикалау және жөндеуін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр станциялардың электр жетектеріндегі энергияны үнемдеу
  Несиелер: 5

  Электр станциялардың өзіндік мұқтаждықта энергияны көп қажет ететін механизмдерінде қолданылатын электр жетегінің жүйелері зерттелуде. Оларға жататын: қоректік, айналымды, конденсаттық, сығымдауыш және желілік сорғы қондырғылары, вагон аударғыш және басқа механизмдер кіреді. Электр жетегін басқарудың алгоритмдері мен заңдар, тиімді сұлбалар шешімдері анықталады. Заманауи электр жетегі MATLAB Simulink бағдарламалық жасақтама пакетінде зерттеу жүргізілуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электрэнергетикадағы электр энергияның сапасы
  Несиелер: 5

  Электрэнергияны үнемдеу және оңтайлы жобалау және электрмен жабдықтау жүйелерін эксплуатациялау сонымен қатар электрмен жабдықтаудың сапасы мәселелері бойынша орнықты білімдерді қалыптастыру. Электрэнергия сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың рұқсат етілген мәндері. Электрэнергия сапасын бақылау. Электрэнергия сапасыныңэлектрмагниттік үйлесімділікке әсері. Электрэнергия сапасы көрсеткіштерін статистикалық бағалау. Өндірістік электр тораптарында кернеудің сапасын көтерудің тәсілдері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаны басқарудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Электрэнергетикада жобаларды басқару тәжірибесін тұжырымдау, топтағы жұмыстың, көпшілікте сөйлеудің тәжірибесін жинау. Жобаны жүйе ретінде, жобаның сыртқы, ішкі ортасын зерттеу. Жобаларды жіктеу, жобаны басқарудың прогрессивтік түрлері. Электрэнергетиканың инвестициялық мүмкіндіктерін зерттеу. Жобалық талдау. Жоба құнын бағалау. Жобаның жалпы аудиті, оны ақпараттық қамтамасыз ету. Жобаны басқару, электрэнергетикада жобалық тіршілік бағытының ерекшелігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр тораптардағы толқындық процестер
  Несиелер: 5

  Электржабдығында, электр тораптарында және жүйелерде толқындар процестерінің пайда болу және даму теориясының аймағындағы білімді меңгеру. Жоғары кернеудің оқшауламалық қиыстырмаларын есептеу және талдау. Сыртқы және ішкі асқын кернеулерді есептегенде «Компьютерлік жоғарывольттік лаборатория» (CHVLaboratory) бағдарламалық кешенін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Шет тілдерін білу және басқару психологиясы негізінде өзінің зияткерлік деңгейін жетілдіру және дамыту қабілетін көрсету. Электр энергетикалық бағыттағы менеджментте жаңа білімдер мен біліктерді өз бетінше алуға және енгізуге қабілетті.

 • Код ON2

  Электр энергетикалық жүйелердегі қазіргі заманғы проблемаларды және баламалы энергия көздерін дамыту перспективаларын дербес талдай алады. Электр энергетикасы саласындағы жобаларды басқару дағдыларын игереді

 • Код ON3

  Электр энергиясының сапасы, электрмагниттік үйлесімділік және электрмагниттік өрістердің екінші ретті тізбектердің жұмыс режимдеріне әсері мәселелерінде білімдерін көрсету.

 • Код ON4

  Электр энергетикалық жүйелерінің элементтерін модельдеу және негізгі зерттеу әдістерін білу. Rastr Win, PSCAD және Power Factory DigSILENT бағдарламаларын қолдана отырып, электр энергетикалық жүйелердің режимдерін есептеуді жүргізу.

 • Код ON5

  Электр жетектеріндегі энергия үнемдеудің тиімді сұлбаларын және электр станцияларының өзіндік мұқтаждығын оңтайландыру жолдарын анықтауға қабілетті.

 • Код ON6

  Электр станцияларының синхронды генераторларының жұмыс тәртібі және олардың электр энергетикалық жүйесінің тұрақтылығына әсері жөнінде білімін көрсету.

 • Код ON7

  Энергетикалық жабдықтың электр жабдықтарын диагностикалау мен сынауды өз бетінше жүргізуге және электр тораптары мен жүйелерінде толқындық процестердің әсер етуін және асқын кернеулерді алдын алуға қабілетті.

 • Код ON8

  Электр энергетикалық жүйелер жұмысының орнықтылығын қамтамасыз ету құралдары мен тәсілдері, электр желілерін пайдалану кезінде аварияға қарсы автоматика және диспетчерлік басқару негіздері бойынша білімдерін көрсету.

Top