Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01401 Дене шынықтыру және спорт в Қазақ спорт және туризм академиясы

 • Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән таңдаған спорт түрінің теориялық негіздерін үйретуге және дене шынықтыру спорт саласындағы ролін қарастыруға бағытталған. Оқытудың методикалық негіздерін, спорт турлерінің даму тарихын, техникалық қауіпсіздік және санитарлы-гигиеналық талаптардың ерекшеліктерін, жіктелуін, атауларын, жүйелігін, спорт түрлері бойынша жарыс ережелерін және төреші қызметін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гимнастика
  Несиелер: 4

  Пән әртүрлі оқу орындарында гимнастиканы оқытудың теориясы мен әдіснамасын зерделеуге, арнайы терминологияны және гимнастикалық жаттығуларды орындау техникасының негіздерін игеруге, гимнастиканы әртүрлі жастағы топтармен сабақтарды ұйымдастыруға және өткізуге, бұрғылау және жалпы дамыту жаттығуларының иелеріне ие болуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Анатомия спорттық морфология негіздерімен
  Несиелер: 4

  Пән кинезиология және динамикалық морфология қағидаларына негізделген адамның ішкі мүшелерінің сыртқы формасы мен құрылымын зерттеуге бағытталған. Жасушалардың, ұлпалардың, ағзалардың мүшелері мен жүйелерінің, тірек-қимыл жүйесі мен бұлшық еттердің құрылымын, олардың түрлері мен функциялары, конституциялық және спорттық морфологиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Таңдаған спорт түрін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән әртүрлі даярлық кезеңдеріндегі оқыту құралдары мен әдістерін, жасы, жынысы және спорттық біліктілігін ескере отырып таңдаған спорт түрін оқыту әдістемесінің негіздерін зерттеуге, сондай-ақ әртүрлі бағыттағы сабақтарды ұйымдастыру нысанын таңдауға бағытталған. Жалпыдамыту және арнайы жаттығуларды үйрету ерекшеліктері, дағдыларды дараландыру мен жетілдіру кезеңдері. Оқыту кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Пән мұғалім мен жаттықтырушының біліктілік сипаттамаларында қарастырылған кәсіби және кәсіби-педагогикалық біліктіліктер туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған. Адамзат қоғамының қалыптасуының әртүрлі кезеңдеріндегі дене шынықтыру мен спорттың, паралимпиадалық және арнайы олимпиадалық спорт түрлерінің пайда болуы, қалыптасуы мен даму тарихын, және білім берудің қазіргі заманғы дамуы жағдайында кәсіби қызметте іс-жүзінде қолданылуын зерделеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру және спорт психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән студенттерді ғылыми, теориялық және практикалық біліммен, дене шынықтыру және спорт психологиясы саласындағы біліктіліктермен қамтамасыз етеді. Ол танымдық үрдістерді, тұлғаны дамытуды, психологиялық-физиологиялық жағдайларды реттеуді және оқу-жаттығу және бәсекелік қызметті психологиялық қамтамасыз етудің сипаттамаларын (сонымен қатар денсаулығын жақсартатын ерекше қабілеттері бар адамдарға арналған), спорттық топтағы көшбасшылық пен көшбасшылықты зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеңіл атлетика
  Несиелер: 4

  Пән жеңіл атлетиканың негізгі түрлерін оқытудың теориялық негіздерін, әдістерін, қағидалары мен құралдарын зерделеуге бағытталған: қысқа және орта қашықтыққа жүгіру, секіру, лақтыру және көпсайыс; дене қасиеттері мен қабілеттерін дамыту дағдыларын игеру; әртүрлі оқу орындарындағы бәсекелік қызметтің құрылымы мен ұйымдастырылуы туралы арнайы білімді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спорт және қоғам
  Несиелер: 4

  Пән спорттың шығу тегі туралы түсініктерді, олимпиадалық спорттың дамуының тарихи кезеңдерін, оның адам қоғамы өміріндегі маңызды рөлін, халықаралық және ұлттық спорт ұйымдарының басқару құрылымын және қызметін қазіргі спорттың әлеуметтік-экономикалық, саяси, этикалық спорт және гендер, спорт және салауатты өмір салты мәселелерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы педагогика, дене шынықтыру және спорт педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән білім берудегі педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздерін, дене шынықтыру және спорт саласын зерттеуге бағытталған; оқытудың әдістері мен әдістері, отбасылық тәрбие, педагогикалық технологиялар мен инновациялар қарастырылған. Білім алушылардың қабілеттері мен мүмкіндіктерін ескере отырып , оқу және жаттықтырушылық үрдістерімен қатар жүретін кәсіби құжаттаманы уақытында қабылдау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлғааралық қарым-қатынас негіздері
  Несиелер: 4

  Пән байланыс түрлері мен тетіктерін дамытуға, қарым-қатынас ерекшеліктерін игеруге, ынтымақтастыққа, дене шынықтыру мен спорттағы тұлғааралық қарым-қатынас саласындағы өзара түсіністікке бағытталған. Пән қарым-қатынастың маңыздылығы, қарым-қатынастың әртүрлі нысандары мен түрлерінің спортшылардың бәсекеге қабілеттілігіне әсерін зерттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Таңдаған спорт түрінің дене дайындығы
  Несиелер: 5

  Ағзаның дене дамуының теориялық негіздері жайлы білімдерді меңгеруге, дене қасиеттерін, жалпы және арнайы дене даярлығын, дене шынықтырудың негізгі құралдарының және әдістерінің көмегімен дамыту мен жетілдіру бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеруге бағытталған. Дене даярлығы әдістерін, жұмысқабілеттілік мен жүктемелерге бейімделудің, дене жүктемелерінен кейін қалпына келу көрсеткіштерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік физиологиясы және биохимия негіздері
  Несиелер: 5

  Пән жалпы физиологиялық және гигиеналық заңдылықтар мен балалар мен жасөспірімдер ағзасының даму ерекшеліктерін, тіршілік үрдістерінің биохимиялық негіздерін және дене шынықтыру мен спортпен шұғылдану кезінде адам ағзасындағы оларды реттеу тетіктерін зерттеуге бағытталған. Дене жаттығуларымен айналысатын адамдарда ағзада болатын физиологиялық және биохимиялық үрдістерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спорттық генетика
  Несиелер: 5

  Пән спорттық генетика саласы бойынша гендік сараптама жасап, талдай білу; қазіргі күндерде қол жеткізген спорттық нутригенетика мен фармакогенетикадағы табыстарды кәсіби спортта пайдалану; адам ағзасының генетикалық ерекшеліктерін ескере отырып дене шынықтыру мен спорттағы медициналық-биологиялық әсерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектептегі қозғалмалы ойындар
  Несиелер: 4

  Пән қозғалмалы ойындардың жас ерекшеліктеріне, дене дамуына, студенттердің нозологиялық қасиетіне байланысты негізгі ұғымдарды, мағыналарды, жалпы сипаттамаларды және жіктемені зерттеуге бағытталған. Дене шынықтыру жүйесінің әр түрлі бөлімдерінде, сыныптан тыс жарыстарда сабақтарды ұйымдастыруда ашық ойындар өткізу, оларға сараптама жүргізу және пайдалану дағдыларын игеру, бағдарламалар құрастыру мен жарыстар өткізу кезінде қажетті дағдыларды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бейімдік дене шынықтыру және спорт
  Несиелер: 4

  Пән бейімдік дене шынықтыру және спорт саласындағы ғылыми, теориялық және практикалық білімдерді игеруге бағытталған. Ол әлеуметтік ортадағы бейімделудің құқықтық негіздері мен шарттарын қарастырады. Дене шынықтыру сабақтарында және оқу-жаттығу сабақтарында мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды оқыту әдістемесі мен технологияларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Таңдаған спорт түрінің техникалық- тактикалық дайындығы
  Несиелер: 5

  Пән таңдаған спорт түрінің техникалық-тактикалық дайындығының теориялық негіздері бойынша білім алу мен білімгердің дайындық деңгейін ескере отырып, технико-тактикалық қимылдарын жетілдіру мен оқыту әдістемесін меңгеруге бағытталған. Тандаған спорт түрінде техникалық қимылдарды,олардың мінездемесін және орындалу ерекшелігін, тактикалық дайындықтың ерекшеліктерін талдау қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Спорттық және қозғалмалы ойындарға оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пән спорттық және ашық ойындардың негізгі ұғымдарын, жалпы сипаттамаларын және жіктемесін зерделеуге, қатысушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты соңғы тенденцияларды қолдана отырып, техникалық және тактикалық әдістер мен оқыту әдістерін игеруге, оқу-тәрбие процесінде қозғалмалы және спорттық ойындарды өткізу әдістемесі туралы білім алуға; дене шынықтыру сабағында ойындар мен ойын жаттығуларын тиімді пайдалануға бағытталған. Пән студенттердің дене қасиеттерін қозғалмалы және спорттық ойындар арқылы дамыту мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дене тәрбиесіндегі инклюзивті білім беру
  Несиелер: 4

  Пән студенттерді инклюзивті білім берудегі дене тәрбиесі саласындағы педагогикалық қызметтің ғылыми, теориялық және практикалық негіздерімен қамтамасыз етеді. Онда инклюзивті ортаны құрудың құқықтық негіздері мен шарттары, ерекше білім беру проблемалары бар балалардың психологиялық-педагогикалық сипаттамалары, оларды оқыту әдістері, инклюзивті білім беру жүйесінде дене шынықтыру мен спортта жұмыс істеудің заманауи технологиялары көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Студенттердің жекебасылық қасиеттерін дамыту мақсатында кәсіби бағыттағы шет тілін ұштау; тілін үйренетін шет елдің мәдениеті мен алынған мәліметтерге сәйкес оның даму жолдарын білуге баулу; лингвистикалық материалдарға сүйене отырып, жазба және ауызша сөйлеу қабылетін қалыптастыру. Оны шетел тілінде кәсіби бағытта сөйлеуге дағдылау; монолог сипатында әңгіме құрастыруға бейімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Латын әліпбиі
  Несиелер: 3

  Пән латын әліпбиін оқып үйренуге және оның грамматикалық жүйесімен танысуға, ғаламдық әлемге интеграциялану үшін латын жазуын еркін оқу мен еркін сөйлеуге дағдыландыру, ғылым мен техниканың соңғы жетістіктеріне қол жеткізудің жаңа мүмкіндіктерін ашуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коммуникативті ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Пән тіл білуді коммуникация, әлеуметтік өзара байланыс мақсатында және олардың кәсіби қызметте қолданылу біліктілігіне, қарым-қатынас жайттарын бағалай білуге және сөздік іс-әрекетке қатысты түрлі дұрыс шешімдерді қабылдай білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электрондық білім беруді цифрландыру және дамыту
  Несиелер: 4

  Пән электронды оқыту көмегімен үздіксіз оқытуға (біліктілікті арттыруға) бағытталған мобильді және интернет-технологияларды меңгерген мамандарды даярлауға бағытталған. Пәннің негізінде қарастырылатын мәселелер: әр түрлі бағыттағы педагогикалық бағдарламалық құралдарды әзірлеу; оқу мақсатындағы web-сайттарды әзірлеу; әдістемелік және дидактикалық материалдарды әзірлеу; виртуалды модельдермен компьютерлік эксперименттерді ұйымдастыру және өткізу; ақпаратты мақсатты іздестіруді жүзеге асыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кинезотерапия
  Несиелер: 4

  Пән кинезиологияның негідерімен таныстырады, демек, апатқа душар болған адамның қайта қалпына келу жолдарын, денесін қозғалысқа келтіру үшін қандай жаттығулар жасау керектігін, іс- әрекетті қайткенде қалпына келтіру үшін міндетті түрде атқаратын қимылдарын; спортшыны оңалту жолындағы әдістемесін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Таңдаған спорт түріндегі дайындықтың жас ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу жаттығу және жарыс жүктемелеріне бейімделудің жас ерекшеліктері туралы білім алуға, әртүрлі жастағы топтармен оқу-жаттығу үдерісін ұйымдастыруға бағытталған. Әртүрлі спорттық даярлықты есепке ала отырып, оқу-жаттығу үдерісін жоспарлау ерекшеліктері. Қимыл-қозғалыс қызметінің жас бойынша дамуы мен психологиялық даярлық ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде білім беру қызметіндегі ақпараттық технологияларды қолдану дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға бағытталған. Пән білімдік бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық ресурстарды оқытады; виртуалды білім беру кеңістігінде ақпараттық технологияларды қолдануды оқытады; педагогикалық міндеттерді шешуге бағытталған ақпаратты іздеумен, сақтаумен, өңдеумен және ұсынумен байланысты дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Емдік дене шынықтыру және массаж
  Несиелер: 4

  Пән сауықтыру мен емдік мақсаттағы дене шынықтырудың және массаждың адам ағзасына әсерін теориялық тұрғыда көз жеткізеді; кез-келген адамның орталық жүйке жүйесін, қимыл әрекетін, қан айналуымен эндокриндік жүйелерінің осы біз айтқан тәсілдерді қолдану арқылы аурудан айығып кетуіне жол ашады; заманауи массаждың түрлерін ( емдік массаж, спорттық, сауықтыру және косметикалық) қарастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спорттағы нутрициология
  Несиелер: 4

  Пән спорттағы тамақтану жүйесін, тамақ ішудің ерекшеліктерін, нутриенттердің (БАҚ) спортшылар ағзасының қызметіндегі рөлін, шамадан тыс қарқынды дене жүктемелеріне бейімделу кезіндегі, спортшылардың қалпына келуін жеделдету мен денсалулығын сақтауға, спортшылардың дене жұмысқабілеттілігін шектейтін факторларды айқындауға және түзетулер енгізуге, сондай-ақ аурудың алдын алуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі (волейбол және баскетбол)
  Несиелер: 4

  Пән мектептегі волейбол және баскетбол курсының типтік мәселелерін шешуге арналған негізгі әдістемелік қағидаларын оқытады.оқытушы-жаттықтырушыларды даярлау үшін қажет баскетбол мен волейболды оқыту әдістерін меңгеруге бағытталған. Оқытудың негізгі элементтерін (шабуыл мен қорғаныстағы ойын тактикасы) бекітуге, жаттығу құралдары мен әдістерін таңдау мүмкіндігі арқылы шоғырландыруға, жарыстарды, қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру мен өткізуге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спортшы ағзасын оңалту
  Несиелер: 5

  Пән ағзаны оңалту іс-шараларының құрылымы, табиғи профилактикалық және емдік құралдарды (дене белсенділігі, рационалды тамақтану, салауатты өмір салтының басқа да компоненттері) пайдалана отырып, ауру қаупінің типтік факторларын түзету мүмкіндіктері туралы білім жүйесін зерттеуге бағытталған. Жиі кездесетін аурулар мен мүгедектік түрлерінің бастапқы және қайталама алдын алудың ұйымдастыру-әдістемелік салаларының, патологияның басты түрлерінің этиопатогенезі және дене жаттығуларының емдік және оңалту әрекетінің механизмдері, массаж және физиотерапия туралы түсініктердің білігі мен дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спорттық медицина және допингке қарсы бақылау
  Несиелер: 5

  Пән спортшылардың медициналық-биологиялық күйін бақылауда ұстауды ұйымдастыруға және оны жүзеге асыра білуге; педагогикалық және медициналық жағынан жіті бақылап, допингке қарсы шараларды халықаралақ стандарттарға сай алдын- ала жүргізуге; спортшылардың жоғары табысқа жету жолында әдейі допинг қабылдауына тосқауыл қоюға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүзу
  Несиелер: 4

  Пән жүзудің тарихын, теориясын, оқыту әдістерін, жүзудің дене тәрбиесі жүйесіндегі дене тәрбиесі құралы ретіндегі орны мен маңызы туралы қазіргі заманғы білімді игеруді, жүзудің спорттық әдістемесін және жалпы білім беретін мектептерде жүзуді үйрету әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру саласындағы жобалық қызмет
  Несиелер: 5

  Пән жоба түрінде проблемаларды шешуге арналған іс-әрекеттің түрлерін, дамудың, оқытудың және оқытудың интегративті дидактикалық құралдарын зерттеуге бағытталған. Арнайы дизайн дағдылары қарастырылады: проблематизация, мақсат қою, іс-әрекетті жоспарлауды, рефлексия және интроспекция, презентация және өзін-өзі таныстыруды, ақпаратты іздеу, академиялық білімді практикалық қолдануды, өзіндік жұмыс, зерттеу және шығармашылық белсенділікті, сыни ойлауды дамытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи білім беру кеңістігіндегі ақпаратты технологиялар
  Несиелер: 3

  Пән студенттерде білім беру қызметіндегі ақпараттық технологияларды қолдану дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға бағытталған. Пән білімдік бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық ресурстарды оқытады; виртуалды білім беру кеңістігінде ақпараттық технологияларды қолдануды оқытады; педагогикалық міндеттерді шешуге бағытталған ақпаратты іздеумен, сақтаумен, өңдеумен және ұсынумен байланысты дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 3

  Пән қысқа, бірақ жеткілікті түрде сенімді ғылыми мәтін, өз зерттеу жобаларын жүзеге асыруға дайын болу және өз нәтижелерін халықаралық академиялық қоғамдастықтың нормаларына сәйкес жазбаша түрде ұсыну, нәтижелі зерттеу мәселесін қалыптастыру және дамыту дағдылары арқылы өз ойларын білдіру мен негіздеу қабілетін,. ғылыми жобаны іске асырудың әдістемелік құралдарын дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Велоспорт
  Несиелер: 4

  Пән велосипед тебу спортының теориялық негіздерін, түрлерін, жалпы сипаттамаларын, жіктемесін, жүйелілігін және терминологиясын зерттеуге бағытталған. Пән әртүрлі қашықтықтағы жарыстардың түрлерінде техникалық және тактикалық даярлық әдістерін, сабақтарды ұйымдастыру түрлерін және велосипедпен жарыстарды өткізуді көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Таңдаған спорт түрінің спорттық-педагогикалық шеберлігі
  Несиелер: 5

  Пән таңдап алынған спорт түрлерінде спорттық дайындықты бағалау мен талдауды үйретуге бағытталған (жаттығу кезеңдері, сатылары, оқыту құралдары мен әдістері), жаттықтыру микроциклдерінің, мезоциклдердің мазмұнын және құрылымын, үйренушілердің біліктілігіне байланысты жаттығу жүктемесінің көлемін және қарқындылығы параметрлерін жоспарлауды зерттеуге, оқу-жаттығу үдерісінде жаңа технологияларды қолдану біліктіліктерін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұлттық спорт және күрес түрлері
  Несиелер: 4

  Пән ұлттық спорт түрлері мен спорттық күрес түрлерін (қазақ күресі, көкпар, аударыспақ, жамбы ату, тоғызқұмалақ, асық ату, саятшылық, дзюдо, самбо, еркін күрес, грек-рим күресі,) оқытудың теориясы мен әдістемесі мәселелерін, даму тарихын меңгеруге, дене қасиеттерін дамытудың құралдары мен әдістерін, техникалық дағдылары мен жарыстардың ережелерін меңгеруге, әр түрлі шұғылданушылармен мұғалімнің (жаттықтырушының) өзіндік жұмысы үшін қажетті дағдылар мен іскерліктерді меңгеруге бағытталған. Қазақ халқының бай этно-мәдениетін ашады, "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыруда үлкен рөл атқарады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Таңдаған спорт түріндегі кәсіптік жаттықтырушылық қызмет
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби жаттықтырушылық қызметті жетілдіруге, оқу-жаттығу үдерісін жоспарлауға, таңдаған спорт түрінен спорттық жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыруға және өткізуге бағытталған. Спорт секциялары мен құрама командаларға іріктеу жүйесінің оқыту бағдарламалары мен заманауи технологияларын қолдану. Жаттықтырушының спортшылармен, әкімшілікпен және ата-аналармен өзара байланысы туралы теориялық білімдер қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Олимпиадалық білім беру
  Несиелер: 4

  Пән олимпиадалық қозғалыстың тарихы мен дамуын, оның идеалдары мен принциптерін, қазіргі қоғамдық өмірдің құбылыстары жүйесіндегі орнын, олимпиадалық спорттың ұйымдық-құқықтық және экономикалық негіздерін зерттеуге бағытталған. Әлемдегі Олимпиада қозғалысының даму тенденциялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі дене тәрбиесін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Таңдаған спорт түріндегі спорттық жаттығу үдерісін басқару
  Несиелер: 4

  Пән спорттық қызметті басқару, моделдеу негіздерін оқытуға және қасиетін құруға, оқу-жаттығу үдерісін жоспарлау кезінде алынған білімдерді қолдана білуді қалыптастыруға, оның мазмұнын түзетуге, нәтижелерді болжауды кешенді бақылауды ұйымдастыруға, түрлі есеп жүргізу мен бақылау түрлерін қолдануды зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби спорттағы кәсіпкерлік
  Несиелер: 4

  Пән қазіргі заманғы дене шынықтыру мен спорттағы бизнес жүйесін үйренуге бағытталған. Спорт ұйымдарының жұмысын дұрыс ұйымдастыра білу, ксәпкерлік қызмет мәні мен түрлері қарастырылады. Оқу барысында кәсіпкерлік қызмет пен дене шынықтыру-спорттық қызмет бизнес-жоспарын жасау дағдылары қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт менеджменті мен маркетингі
  Несиелер: 4

  Пән дене шынықтыру мен спорт саласындағы менеджменттің қағидаларын, қызметін және тәсілдерін меңгеру; сондай-ақ спорттағы маркетинг технологиясын зерттеуге бағытталған. Кәсіби қызметте іс қағаздарын толтыруда немесе айрықша бір экономикалық шешім табу дағдыларын қалыптастырады. Дене шынықтыруға қатысты тауарлар мен нарықтағы көрсетілетін қызмет түрлерінің ерекшеліктерін қарастырады; кәсіби спорттағы бәсеке жүйесін, волонтерлік қозғалыс пен спорттағы еңбек қатынастарын да ретке келтіру мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорт негіздері
  Несиелер: 5

  Пән спорт теориясы мен әдістемесін, спортшыларды ұзақ мерзімді даярлаудың заңдылықтары мен кезеңдерін зерттеуге бағытталған. Спорттық даярлықтың негізін, спорттық даярлық процесін, жоспарлау технологиясын, балалар мен жасөспірімдер мен кәсіптік спорттағы дене, техникалық, тактикалық және психологиялық даярлықты қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене жаттығуларының биомеханикасы
  Несиелер: 4

  Пән оқу-жаттығу, сауықтыру, оқу сабақтары мен жарыстар кезінде адамның қозғалыс әрекетінің биомеханикалық ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Кинематикалық және динамикалық құрылымды жетілдіру үшін спорттық және дене жаттығуларының техникасы, қимыл-қозғалыс әрекеттерін оқытудың тиімді әдістері қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спорт физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пән ағза мүшелерінің қызметтерін және олардың дене белсенділігінің орындалуына бейімделуін зерттеуге бағытталған. Дене қасиеттерін дамытудың физиологиялық негіздерін, моториканы қалыптастыру ерекшеліктерін, бәсекелік белсенділік барысындағы спортшылардың шаршау және қалпына келу механизмдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән дене жаттығуларының физиологиясын, дене қасиеттері мен спортшының дене белсенділігіне бейімделуінің физиологиялық ерекшеліктерін, оның жасын, жынысын, әртүрлі қоршаған орта жағдайлары мен спорт түрлерін (циклді спорт түрлері, спорттық ойындар, жекпе-жек, ​​гимнастика және ауыр атлетика, бейімдік спорт түрлері және т.б.) ескере отырып, зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері және спорттық метрология
  Несиелер: 4

  Пән ДШжС саласындағы міндеттерді шешу кезінде ғылыми-зерттеу жұмыстарының теориялық және әдіснамалық негіздерін, статистикалық талдауды және заманауи ақпараттық құралдарды зерттеуге бағытталған. Оқу процесін жан-жақты бақылауды ұйымдастырудың метрологиялық мәнін, сонымен қатар дене шынықтыру және спорт саласындағы болжау мен таңдаудың объективті тәсілін қамтитын жоғары оқу орындарындағы зерттеу әдістерінің ұйымдастырылуы, жоспарлануы мен тиімділігі қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Статистиканың жалпы теориясы
  Несиелер: 4

  Пән дене шынықтыру мен спорт саласындағы статистикалық теорияның негізгі түсініктері мен әдістерін зерттеуге, медициналық-биологтиялық эксперименталды зерттеулер саласында статистикалық сараптама жасауды қатысты қызмет түрлерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON5

  Оқу және жаттығу үдерісін жоспарлай алады, спорт түрлері бойынша жарыстарда техникалық-тактикалық іс-әрекеттерді үйрету әдістемелерін меңгереді.

 • Код ON10

  Пәндік материалды және оның тәжірибелік құндылығын көрсету қабілетін меңгереді; проблемалық оқу-тәрбие жағдайлары бойынша педагогикалық шешімдер қабылдай алады.

 • Код ON2

  Заманауи мұғалімнің әлеуметтік маңыздылығы мен рөлін біледі, орта білім мазмұнын жаңарту аясында оқу-тәрбие үдерісін жоспарлау мен ұйымдастырудың педагогикалық негіздерін кәсіби қызметте қолдана алады.

 • Код ON9

  Заманауи инновациялық және ғылыми-зерттеу әдістерін пайдалана отырып, жекебасылық пен кәсіби бәсекеге қабілеттілікті, сыни ойлауды, шығармашылық бастаманы, командада жұмыс істей білуін көрсетеді.

 • Код ON6

  Ерекше білім алу сұраныстары бар білім алушылармен жұмыс істеуді; бейімдік дене шынықтыру және спорт бойынша сабақтарды ұйымдастыру мен өткізу әдістемесін меңгереді.

 • Код ON11

  Дене шынықтыру мұғалімінің (жаттықтырушының) заманауи даму ұстанымдарын, құжат айналымын біледі және оқу-әдістемелік пен бағдарламалық құжаттарды әзірлеуге қабілетті болады.

 • Код ON13

  Дене шынықтыру мен спорттағы тұлғааралық қарым-қатынас түрлерін қолданады. Дене шынықтыру мен спорттың даму тарихын, мәнін, түрлерін, қоғамдағы қызметтік шарттарын, даму үдерістерін біледі.

 • Код ON4

  Дене шынықтыруды оқыту әдістемелерін меңгереді, білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалай біледі және білім беру және спорт мекемелерінде оқу және спорттық-бұқаралық жұмыстарын ұйымдастыра алады.

 • Код ON8

  Спорттағы көп жылдық даярлықты басқару, жоспарлау, іріктеу және бақылау әдістемелері мен білімдерін меңгереді.

 • Код ON14

  Оңалту мен емдік дене шынықтырудың әдістемелік білімдерін меңгереді, медициналық-педагогикалық және допингке қарсы бақылау негіздерін біледі.

 • Код ON1

  Тұлғааралық, мәдениетаралық қарым-қатынаста үш тілде еркін түрде сұхбаттаса алады және кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана біледі.

 • Код ON7

  Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын адамдардың анатомиялық-физиологиялық және медициналық-биологиялық ерекшеліктерінің негіздері туралы білімдерін жыныстық-жас көрсеткіштерін ескере отырып көрсетеді.

 • Код ON12

  Дене шынықтыру және спорт саласындағы маркетингтік қызметте басқарушылық шешімдерді, тиімді менеджмент пен спорт ғимараттарын пайдалануға арналған құқықтық, экономикалық білімдерді қолданады.

 • Код ON3

  Дене шынықтыру және спорт негіздері бойынша теориялық және психологиялық-педагогикалық білімдерді, дене шынықтыру сабағын және оқу-жаттығу үдерсін ұйымдастырудың тәжірибелік біліктіліктері мен дағдыларын меңгереді.

6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Қазақ спорт және туризм академиясы

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі және таңдаған спорт түрінен жаттықтырушы
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт мұғалімі
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Халықаралық туризм және меймандостық университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top