Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7R01132 Акушерия және гинекология ересектердің, балалардың в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты: акушер-гинеколог ретіндеөздігіненжұмысістеуүшіндәрігердіңжүйелітеориялықбілімі мен практикалықдағдыларыныңқажеттікөлеміналу, студенттердіңөзіндікоқужәнепрактикалықіс-әрекетін ынталандыру, дайындықдеңгейінеміндеттіталаптардықоюарқылыжоғарыоқуорнынанкейінгімедициналықбілімгеқолжеткізу. медициналықмекемелердежәнеқұжаттардыңтеңдігінқамтамасызетухалықаралықбілімкеңістігіндежәнехалықаралықеңбекнарығындақатысуүшінрезидентураныңаяқталуы.
 • Академиялық дәреже Резидентура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 210
 • Дайындық бағыты 7R011 Денсаулық сақтау

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қазақстан Республикасы, әлеуметтік ғылымдар және денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыру негіздерін, адамның адамға қарым-қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды білу. Альтруизм, жанашырлық, жауапкершілік, адалдықжәнеқұпиялылыққағидалардықұрметтеусияқтыкәсібиқұндылықтарға адал болу.
 • Тұрғындармен қарым-қатынас жасауда, әріптестермен, әлеуметтік қызмет қызметкерлерімен өзара әрекеттесу кезінде медициналық этиканың қағидаларын сақтай отырып, тиісті коммуникация дағдыларын қалай көрсетуге болатындығын білу
 • Әйел мен ұрық ағзаларының өміріне қауіпті дисфункцияларды уақтылы диагностикалауға, оларды тез арада жою әдістерін қолдана білуге, төтенше және соққыға қарсы шараларды жүзеге асыруға қабілетті
 • Ауыр асқынуларға және (немесе) өлімге әкелуі мүмкін акушерлік және гинекологиядағы негізгі медициналық шараларды орындай алуы (патологиялық туу, акушерлік қан кету, жүкті әйелдердегі ауыр гестоз және т.б.)
 • Науқасқа / жүктіге / босанушы әйелге / босанғанға дейінгі кезеңде диагнозға сәйкес тиісті ем тағайындайалады, дәрілік және дәрілік емес терапияны таңдау алгоритмін орындай алады
 • Халықтың денсаулығын жақсарту және сақтау бойынша ғылыми негізделген шараларды әзірлеу үшін әйелдер мен жасөспірімдердің денсаулық көрсеткіштері туралы ақпаратты жинаудың және медициналық-статистикалық талдаудың заманауи әдістерін қолдана білу
 • Әйел денесі ауруларының дамуында табиғи және медициналық және әлеуметтік факторларды бағалау әдістерін қолдана біледі, оларды түзетуді жүзеге асырады, қалаусыз жүктілікте түсік жасаудың алдын алу, жыныстық жолмен берілетін аурулардың алдын алу, қыздар мен жасөспірімдердің гигиенасы мәселелері бойынша санитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізуді білу
Top