Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03101 Халықаралық қатынастар в Университет КИМЭП

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламаның мақсаты - күрделі міндеттерді орындай алатын және халықаралық аренада көшбасшы рөлін атқара алатын сарапшылар мен жас мамандарды даярлау. Бағдарлама дипломатиялық корпустағы, трансұлттық корпорациялардағы, білім беру және үкіметтік емес ұйымдардағы лауазымдарды қоса алғанда, әлемдік істердің күрделі аренасында көшбасшылық рөлді қабылдауға қабілетті ғалымдар / лауазымды тұлғалардың жаңа құрамын жасауға арналған
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1,5 года
 • Кредиттер көлемі 90
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M064 Халықаралық қатынастар
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Мұнай экспорттаушы елдердегі саяси процестер
  Несиелер: 5

  Курс табиғи шикізаттың және ең алдымен көмірсутектердің үлкен көлемін өндіретін және экспорттайтын елдердің экономикалық, әлеуметтік және саяси мәселелерін талдауға арналған. Курстың бөлімдерінде мемлекет пен қоғамның рөлі, жеке және ұлттық мұнай корпорациялары, келіссөздер, аукцион процедуралары, салық салу және әртүрлі саяси және салық жүйелеріндегі келісімшарттады үйренуге арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • АҚШ мен Орталық Азия қатынастары
  Несиелер: 5

  Аталмыш тереңдетілген пән 18 ғасырдан бастап бүгінгі күнге дейінгі АҚШ пен Орталық Азия арасындағы қарым-қатынасты зерттейді. Әсіресе, Кеңестік Одақтың ыдырауынан кейінгі кезеңдегі АҚШ пен Орталық Азия арасындағы қатынастардың дамуына ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Еуропалық Одақ: саясат және сыртқы қатынастар
  Несиелер: 5

  Осы пән Еуропалық одақтың үлгісін жалпыеуропалық құқық ұлттық құқықтық жүйелерден басым болатын және біріңғай еуропалық валютасы пайдаланылатын біріңғай эксперимент ретінде тереңдеп зерттеуді ұсынады. Осы пәннің мақсаты – магистранттарға Еуропалық үкіметтің, Еуропалық одақ құрылымның және сыртқы саясаттың терең әрі сыни талдауын ұсыну, Еуропалық Одақтың ағымдағы саясатын және сыртқы байланыстарын талдау және ЕО қызметінің осы екі құрауыштың өзара байланысын көрсету. Біртума зерттеулер ЕО әдептілік үндеуін және адам құқықтарын қалған әлем елдеріне қатысты талдайды. Магистранттар ЕО тәжірибесінің негізінде интеграциялық бастамаларын тұжырымдауды және қауіпсіздік, экономика және адам құқықтары салаларындағы ЕО мүше елдерінің әртүрлі интеграция деңгейлерін талқылауға үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Әлеуметтік ғылымдар үшін зерттеу тәсілдері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде саясаттану және басқа да әлеуметтік ғылымдарға қажет ұғымдар мен құралдар таныстырылған. Олар сауалнама, сұхбат, эксперимент сияқты зерттеу құралдарын зерттейді және оларды белгілі бір құбылыстарды зерттеу үшін қолданады. Студенттер әртүрлі әлеуметтік құбылыстар арасында байланыс орнатуды және тиісті зерттеу әдістерін қолдана отырып, саяси процестердің әсерін талдауға үйренеді.

  Оқу жылы - 1
 • Халықаралық қатынастар теориясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш фундаменталды магистрлік пән мақсаты – ХҚ теориялық және концептуалды парадигмаларының ұзақ эволюциясын пысықтау. Негізгі классикалық және жаңа теорияларды (реализм, неореализм, конструктивизм, марксизм, либерализм, ағылшын мектебі, т.б.) зерттей отырып бұл курс феминизм, постмодерндік теориялар, жаһандану теориялары және экологиялық теориялар сияқты жаңа теорияларды да талдайды. Осындай ауқымды білім бере отырып, студенттер теориялық негіздегі қайнаркөздерді жинау мен олармен жұмыс істеу, өздерінің болашақ дипломдық жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін жасау барысында аталған теорияларды қолдануды үйренеді. ХҚ-ғы ауқымды теориялық негіз жас зерттеушілерге жаһандану, интеграция, аймақтанудың қазіргі әлемдік процестерін, ХҚ жүйесінің негізгі қатысушылардың арақатынасы, геосаяси және экономикалық тенденциялар мен жаһандық қауіпсіздік қауіптерін дұрыс бағалауға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Әлеуметтік ғылымдар психология
  Несиелер: 2

  Аталмыш магистрлік пән студенттерді адамдар арасындағы қарым-қатынастарды зерттейтін, яғни әлеуметтік процестерге, кәсіби қызметті жүзеге асыру барысында, басшылық пен тұлға аралық қарым-қатынастарда зор әсерін тигізетін ұлы ғылым – психология ғылымымен таныстырады. Курс психология мен адам әрекеттерінің түрлі салалары (саясат, экономика, әлеуметтік және гуманитарлық салалар, интеллектуалды процесстер, т.б.) арасындағы арақатынасқа шолу жасайды. Тұтынушы таңдауы, бақыт өлшемдері, әлеуметтік преференциялар және саясат пен қаржыға қатысты мінез-құлық сияқты тақырыптарды қарастыра отырып курс барлық деңгейде адам мінез-құлқына әсер ететін психологиялық факторларға жүйелі талдау жасайды.

  Оқу жылы - 1
 • Орталық Азиядағы билік пен саясат
  Несиелер: 5

  Бұл пән негізінен Орталық Азия мемлекеттерінің ішкі мәселелеріне, олардың саяси бағыты мен мемлекеттік институттарына арналған. Орталық Азия мемлекеттері тәуелсіздік алғаннан кейін бұдан былай даму жоспарларын таңдауда еркіндікке ие болды. Бұған қарамастан, ортақ тарихы бар барлық мемлекеттер 1990-жылдары күрделі қиыншылықтарға тап болды. Бұл пән әртүрлі елдерде қабылданған жаңа және түрлі саяси экономика нысандары үшін ортақ өткен кезең қалайша бастапқы түрткі болғандығын түсінуге тырысады. Экономикалық даму жолында үкіметтік институттардың, инфрақұрылым мен саяси шешімдердің айырмашылықтарын зерттей отыра магистранттарда Орталық Азия мемлекеттеріне, олардың үкіметтері мен институттарына деген толыққанды көзқарас қалыптастырады. Бұл білім Орталық Азия бойынша болашақ сарапшылар, зерттеушілер мен ғалымдар үшін өте маңызды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Әлеуметтік ғылымдар менеджмент
  Несиелер: 2

  Бұл магистрлік пәннің мақсаты ұйымдық және стратегиялық менеджменттің ауқымды функцияларын үйрету. Пән негізгі әлемдік институттар, халықаралық және аймақтық ұйымдар, корпорациялар, акционерлер, әлеуметтік және саяси институттардың мысалдарын келтіре отырып көшбасқылық феномені, стратиегиялық менеджмент, басқарудың соңғы тәсілдері мен ұйымдық құрылымға зейін қояды, сонымен қатар мотивациялық және ынталандырушы қақтығыстар, адам ресурстары мен сыйақы схемалары, ұйымдық мәдениет және этика мәселелерін зерттейді. Курстың аяқталуына қарай сабақта қолданылған көптеген интерактивті оқыту әдістерінің (тақырыптық зерттеулер, ситуациялық еліктемелер, шақырылған лекторлар, т.б.) арқасында пән әлеуметтік және саяси ортада сәтті менеджмент, шешім қабылдау және жауапкершіліктің негізгі қағидаларын қалыптастыру арқылы магистрлер қазіргі нарықтық ортада маңызды болып табылатын көшбасшылықты түсіну және басқару дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
 • Аймақтық зерттеулер бойынша Магистрлік семинар
  Несиелер: 5

  Бұл жетілдірілген курс салыстырмалы саясат және аймақтық зерттеулер саласының түрлі тақырыптарын қамтиды. Таңдалған тақырыптар студенттер мен оқытушының қызығушылықтарына сай таңдалады. Тақырыптар анықталғаннан кейін оқыту-үйрену интерактивті әдісін қолдану арқылы оқу үрдісі басталады. Тақырыптар анықталғаннан кейін аймақтық зерттеудің арнаулы саласында студенттерге терең білім беруге бағытталған егжей-тегжейлі зерттеу орын алады.

  Оқу жылы - 1
 • Халықаралық қатынастардағы этика
  Несиелер: 5

  Аталмыш пәнде халықаралық қатынастарды зерттеуде этикаға негізделген нормативті бағыт оқытылады. Халықаралық қатынастардағы этика саяси көшбасшылар, белсенділер және азаматтар тап болатын адамгершілік дилеммаларын зерттейді. Зерттелетін тақырыптар: әділетті соғыс теориясы, қақтығыстар мен оларды реттеу, гуманитарлық араласу мен қорғау жауапкершілігі, егемендік және әлеуметтік әділеттілік, сонымен қатар халықаралық аренадағы экологиялық және технологиялық мәселелер. Этика, саясат және құқықтың пәнаралық контексті шеңберінде пән магистранттардың қазіргі халықаралық мәселелер бойынша дәлелді аргументтер мен қорытындылар жасау үшін негіз ретінде қызмет етеді. Аудиториялық сабақтар кезінде кеңінен талқыланатын тақырыптар ауқымды материалдар көлемін меңгеруді қажет етеді, өйткені пән бойынша бағалау схемасы дискуссиялар, дөңгелек үстелдер, қорытынды жұмыстар немесе зерттеу жобаларына негізделген.

  Оқу жылы - 1
 • Мемлекеттік халықаралық құқық
  Несиелер: 5

  Осы пән халықаралық жария құқық жүйесінің аясындағы мемлекеттер, халықаралық ұйымдар және басқа да құқық субъектілерінің арасындағы қарым-қатынастарды зерртейді. Сонымен қатар ол егемендік мәселелерін және халықаралық құқыққа сәйкес тараптар арасындағы жанжалдарды шешгу дилеммаларын, мемлекеттерді мойындау және кейінгі міндеттемелер, келісімдер құқығы және қылмыстық әділеттілік, босқындар секілді тиісті халықаралық құқық сұрақтарын талқылайды. Осы пән халықаралық құқық пен халықаралық қатынастар салаларына ортақ сұрақтардың пәнаралық мәнділігінң себебінен халықаралық қатынастар магистранттары үшін аса маңызды. Мысылы, жанжалдарды шешу сияқты дилемма қазіргі кездегі қауіпсіздік саласының негізгі мәселесі болып табылады – бұл салада халықаралық қатынастар да, құқық та жанжалдың алдын алатын немесе оны реттейтін күштер болып табылады. Халықаралық қатынастардағы мәселелерді шешуге құқықтық тәсілдеменің айқындығы қазіргі таңда халықаралық жанжалтануда түйінді болып саналады. Бұл ретте, халықаралық қатынастардық құқықтың шеңберлерін білу магистранттардың негізгі біліктіліктерінің біріне айналады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаңа державалар мен нарықтардың пайда болуы және дамуы
  Несиелер: 5

  Аталмыш пән аймақтық держава ретінде дамып жатқан (әскери және экономикалық тұрғыдан алғанда) және одан әрі даму ойы бар мемлекеттерге тоқталады. Студенттер осы мемлекеттердің даму үрдістерімен, халықаралық саяси аренада танылу мен ықпал ету мақсатында қолданатын әдістерімен танысады. Осындай мемлекеттердің жағдайын бағалау кезінде геосаяси, саяси және экономикалық көрсеткіштер, оның ішінде олардың болашақта дамуын талдау мен болжау әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 2

  Кәсіптік шетел тілі пәні жазбаша және ауызша ағылшын тілін жетілдіріп жатқан студенттерге және іскерлік қарым-қатынастар контекстінде өздерінің нақты ойын білдіруді жетілдіргісі келетіндерге арналған практикалық курс. Бұл курс ана тілі ағылшын болып табылмайтындар үшін дипломдық зерттеулерге тән қиыншылықтарды шешу арқылы өз дипломдық жұмыстарын жазуға дайындық болып табылады. Студенттер қажетті аргументтерді талдау және оларды ұсынуды меңгереді. Курстың практикалық бөлімі жазу мүмкіндігін дамыту, яғни студенттерді өз қорытындыларын қолдау мақсатында анық ойын білдіру және біржақты пікірлерден арылуға баулиды. Курс қамтитын тақырыптар сыни ойлау және анық жазу, сенімді қайнаркөздерді қолдану, риторикалық әдістердің көмегіне жүгіну, қателіктер, түсініксіз немесе жаңылыстыратын тіл мен әртүрлі дәлелдердің сипаттамалары арасындағы арақатынасқа арналған. Жалпы іскерлік құжаттар мен зерттеу практикалары, сонымен қатар грамматика, синтаксис және стилистика мәселелері де зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Азиялық аймақтағы қауіпсіздік: Теория мен Тәжірибе
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік және ол туралы бүгінгі таңдағы дауларға кіріспе, сонымен қатар Азия аймағындағы қауіпсіздік жөніндегі талдаудың түрлі деңгейіндегі, яғни ұлттық, аймақтық және жаһандық деңгейдегі зерттеулер қарастырылады. Әрбір аймақты талқылау (солтүстік-шығыс, оңтүстік-шығыс, Оңтүстік және Орталық Азия) қауіпсіздіктің түрлі аспектілерін (әскери, саяси, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік) қарастырумен үйлеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Халықаралық қатынастардың қазіргі концепцияларының тарихи генезисі
  Несиелер: 5

  Бұл курс классикалық әлеуметтік теориялардың тарихи дамуы мен әсеріне, халықаралық қатынастардағы маңызды тарихи процестер мен оқиғаларын үйренуге арналған.Бұл жоо-дан кейінгі деңгейдегі пәннің мақсаты –қиын және күрделі ХҚ саласының көпдеңгейлі сипаттамасын түсінуді талап ететін халықаралық қатынастардың жүйелі көрінісін ұсыну. ХҚ пайда болуында орын алған бірқатар оқиғалар әрбір кезеңнің үрдісі мен қиыншылығы түрінде көрініс тапты. Соңғыларды білу студенттерге қазіргі жаһандық және аймақтық үрдістерді және бір қалыптан екінші қалыпқа өту кезеңін сәйкес бағалауға, сонымен қатар тарих призмасы арқылы халықаралық қатынастардың ішкі жүйелерінің пайда болуы мен ыдырауы туралы пікір қалыптастыру мүмкіндігін береді. Халықаралық қатынастар логикасын бақылау мен түсіну қазіргі ғалым мен сарапшының негізгі құралдарын қалыптастырады. Олар түрлі тәуекелдерді болжау мен есептеу және түрлі жағдайлар артықшылығын көруге, сонымен қатар ХҚ толық парадигмасын түсінуге, аналитикалық және сыншыл дағдыларды жетілдіруге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Пост-коммунисттік елдердің ішкі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Пост-коммунисттік мемлекеттердің ішкі және сыртқы саясаты зерттеледі. Соңғы екі онжылдықтағы бұрынғы Кеңестік Одақ мемлекеттерінің өтпелі кезеңдері қарастырылады. Студенттер пост-коммунисттік елдердің саяси, әлеуметтік және экономикалық салаларындағы бастан кешірген түрлі қиыншылықтарды талдайды. Орталық Азия мен Кавказдың жаңа мемлекеттері арасындағы және бүкіл әлеммен халықаралық қарым-қатынастарға ерекше көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Ресей сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Аталмыш тереңдетілген пән орыс мемлекеттілігінің бастауынан осы күнге дейінгі Ресей Федерациясының ішкі және сыртқы саясатының қалыптасуы мен дамуына арналған. Пән ресейлік сыртқы саясаттың қалыптасуына негізгі көңіл бөледі, сонымен қатар бүгінгі ресейлік сыртқы саясат, оның ішінде Ресей-Қазақстан арасындағы қарым-қатынастарға ерекше тоқталады. Ресей сыртқы саясаты бойынша ауқымды әдеби материалдар мен эксперттік көзқарастарға сүйене отырып пән доктринаның көлемді сипатын береді, сонымен қатар РФ сыртқы саясатына әсер ететін мемлекеттік қайраткерлер тобының ішкі және сыртқы факторларына сипаттама береді. Студенттер ресейлік саясаттың қорытындылары, жетістіктері мен кемшіліктерін бағалап, тиісті тақырыптарды өздерінің болашақ ғылыми жұмыстарында зерттеуге мүмкіндік алады. Сабаққа дипломатиялық органдардың өкілдері қатыса отырып, қазіргі таңдағы Ресей жүргізіп отырған екіжақты және көпжақты қарым-қатынастарға және жаһандық сын-тегеуріндеріне кәсіби баға береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Саяси география: Геосаясат, жаһандану және басқару
  Несиелер: 5

  Бұл жетілдірілген магистрлік курс жаһандану заманы контекстінде әлемдегі саяси құрылымдардың орналасуы, таралуы және өзара арақатынасын зерттеу арқылы студенттердің саяси география туралы білімдерін жетілдіреді, осылайша жаһандық саяси-географиялық мәселелерді жан-жақты қарастыру мүмкіндігін күшейтеді. Курс жаһандану және аймақтандыру, жаңа державалардың пайда болуы және бұрынғы кеңестік блоктың ыдырау себептері, Орталық Азияның саяси географиясы, халықаралық қақтығыстардың орналасуы мен таралуы, мемлекеттер арасындағы қатынастар, сондай-ақ мемлекет ішіндегі этникалық шиеленіс сияқты кең және нақты тақырыптарды қамтиды. Сайып келгенде, курс студенттерге ХҚ жүйесін жүйелік көру, оны өз зерттеулерінде және әрі қарай өз бетінше осы салада зерттеу жүргізу мақсатында қолдану үшін студенттерге саяси географиядағы терең білімдерін қолдануға және біріктіруге баулиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік саясаттағы Орталық Азия
  Несиелер: 5

  Осы магистратура деңгейіндегі пәннің мақсаты – Орталық Азияның соңғы өзгеруіне байланысты пост-отаршылдық «Үлкен ойын» мәнін жүйелі түрде түсінуді ұсыну. Пән пост-отаршылдық және «қырғи-қабақ соғыстан» кейінгі кезеңдеріндегі үкіметтік және үкіметтік емес тұлғалардың әрекеттесуін зерттейді. КСРО-ның ыдырауы халықаралық қатынастар теориясының біршама дағдарысын қоздырудың және жаңа мемлекеттер мен аймақтардың дүниеге келуінің салдарынан мемлекеттердің өзара әрекеттесуінің жаңа геосаясаттық үлгісі пайда болды. Орталық Азиядағы ең соңғы өзгерістерді талдау үшін саяси шынайылық пен конструктивизм элементтері пайдалануда, ал аумақтың жаһандық мәселелерге тартылуы және тараптар үшін осындай тартылумен қоздырылған артықшылықтар пәнннің негізгі қарастыру объектісі болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Орталық Азияның Рессеймен өзара қатынастары
  Несиелер: 5

  Осы тереңдетілген пән 18 ғасырдан бастап қазіргі заманға дейінгі Ресей мен Орталық Азияның қарым-қатынастардың дамуын зерттейді. Ерекше назар Кеңес Одағының ыдырауынан кейігі Орталық Азия мен Ресейдің қарым-қатынастардың дамуына аударылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Ұжымдағы стандартты емес жағдайлар мен тұлға аралық қақтығыстардың шешімін таба білуі және іскерлік және инновациялық белсенділікті көрсете отырып, ұйым қызметінің нәтижелілігін нақты талдай білу

 • Код ON2

  Халықаралық қатынастар жүйесінің құрылымы мен іргелі динамикалық процестерін анықтау және талдау

 • Код ON3

  Әлемдік институттардың, халықаралық құқықтың, негізгі құндылықтардың немесе сыртқы саясатты дамытудағы этикалық көзқарастардың рөлін бағалау

 • Код ON4

  Осы нақты және пәнаралық салада түпнұсқалық зерттеулер жүргізіп, ауызша және жазбаша сөйлеуді нақты және нақты жасай білу дағдысымен аралық-алдыңғы қатарлы және жоғары деңгейлі (Upper Intermediate / Advanced) академиялық ағылшын тілінде жазбаша және ауызша түрдегі зерттеулерді жүргізе білу, терминологиялық аппаратты еркін меңгеру, ғылыми зерттеулерде және практикалық қызметте кеңінен қолдану үшін осы мамандық бойынша ақпаратты қабылдайды және талдайды

 • Код ON5

  Дәлелдер келтіруге және келісілген келіссөздерде өздерінің ұстанымдарын қорғауға, корпоративтік және дипломатиялық, алынған білімге, құзыреттіліктерге және дағдыларға негізделген

 • Код ON6

  Әлеуметтік зерттеулердің заманауи іргелі сандық және сапалық әдістерін, сонымен қатар қолданбалы далалық жұмыстар мен ғылыми зерттеулердің әдістемесін қолдану және қолдану

 • Код ON7

  Дипломатиялық кәсіптік қызметтегі міндеттерді кәсіби орындауда алған теориялық және практикалық білімдерді қолдану, сонымен қатар жауапкершілікке ие болу, қажет болған жағдайда көшбасшы болу Сыртқы істер министрлігінде, мемлекеттік, дипломатиялық және консулдық қызметтерде басшылық және басқару қызметтерінде ғылыми-зерттеу дағдыларын қолдану шетелде немесе халықаралық ұйымдардың миссияларында

 • Код ON8

  Жаһандану мен жаһандансыздыкпен және интеграциялық қауіп-қатерлердің заманауи теориялық және практикалық білімдерін сыни бағалау және олардың ғаламдық және аймақтық саяси жағдайға әсері және ғылыми-зерттеу жобаларына концептуалды операционализация , магистрлік диссертация, академиялық мақалалар және үкіметке арналған сараптамалық саясат бойынша ұсыныстар және халықаралық ұйымдарына пайдалану

 • Код ON9

  Жаһандық және аймақтық қауіпсіздік мәселелерін терең түсіну және талдау, қауіпсіздіктің әртүрлі аспектілерінің мемлекеттердің ішкі және сыртқы саясатына және тиісті халықаралық ұйымдар мен органдардың қызметіне әсерін жобалау үшін алған теориялық, ғылыми және зерттеу құзыреттіліктері, дағдылары мен тәжірибелеріне сүйене жазып

 • Код ON10

  Академиялық және қолданбалы салаларда магистрлік диссертацияны және болашақ ғылыми-зерттеу жобаларын жазу кезінде жеке мемлекеттер үшін де, белгілі бір аймақтар үшін экономикалық, саяси, экологиялық және адам қауіпсіздігі саласындағы мүмкін болатын қиындықтардың болжамды сценарийлерін әзірлеу

 • Код ON11

  Ғылыми конференцияларда және халықаралық және жергілікті ғылыми басылымдарда жариялау үшін таңдалған немесе берілген тақырыптар бойынша әртүрлі зерттеу жобаларын жүргізу мүмкіндігі

 • Код ON12

  Халықаралық зерттеулер үшін парадигмалар мен тұжырымдамалар құру

7M03101 Халықаралық қатынастар
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03101 Халықаралық қатынастар 1
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03101 Халықаралық қатынастар
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03101 Халықаралық қатынастар
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03101 Халықаралық қатынастар
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03101 Халықаралық қатынастар
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top