Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07102 Машина жасау в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Түйіспелі пісірудің жабдықтары мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде пісіру кезінде болатын физика-химиялық процестерді түсіну үшін қажетті негізгі ұғымдар мен ережелер сипатталады. Бұл процестер дәнекерленген қосылыстардың сапасына тікелей әсер етеді, оларды білу контактілі дәнекерлеудің әртүрлі әдістерін және дәнекерленген қосылыстардың қасиеттерін басқаруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Патенттану негіздері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу нәтижесінде студенттер ҒЗЖ түрлерін, құрамын және қатысушыларын, зияткерлік меншіктің негізгі терминдері мен ұғымдарын, классификаторларды білуі, өнертабыстарды анықтай білуі, Өнеркәсіптік меншік объектілеріне өтінім жасай білуі, өнертабыс формулаларын және патенттік құқық көлемін анықтай білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
 • Технологиялық жабдықтарды жөндеу
  Несиелер: 5

  «Технологиялық жабдықтарын жөндеу» пәні пайдалану кезінде технологиялық жабдықты жөндеу және ұйымдастыруда ұйымдастыру- техникалық және технологиялық сұрақтарды қарастырады.Тәрбие машина жасау кәсіпорындарында орташа, күрделі және шағын жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру жүйесін зерттейді.

 • Балқытып пісірудің технологиясы мен жабдықтары
  Несиелер: 5

  Пәнде негізгі түсініктер мен ережелерді білу металл балқытудың Жоғары температуралы көздерін қолданатын дәнекерлеу технологияларының мәнін түсіну үшін, электр доғалы және электр қожды дәнекерлеу өнеркәсібінің көптеген салаларында қолданылатын дәнекерлеу, жабдықтар мен дәнекерлеу материалдарының режимдерін таңдау үшін қажет.

  Селективті тәртіп
 • Машина жасаудығы беріктікті есептеу
  Несиелер: 5

  Пәнде машина жасау конструкцияларының және олардың элементтерінің беріктігін, қаттылығын және орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша практикалық есептерді шешу әдістері туралы ақпарат бар. Жобаланатын конструкцияның оңтайлы сұлбасын таңдау және конструкция элементтерінің артықшылықтарын дұрыс пайдалану мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. Студенттер конструкцияның өзекті элементтерін беріктікке, қаттылыққа және тұрақтылыққа өз бетінше есептеу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Машиналарды өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Дәрісте технологиялық үдерістердегі механикалық өңдеу, дайындамаларды алу әдісін таңдау, айлабұйымды, құрал-жабдықты және кесуші құралды таңдау, технологиялық құжаттамаларды әзірлеу туралы деректер мазмұндалады. Технологиялық үдерістің тиімді сұлбасын таңдауға ауқымды көңіл бөлінеді. Пәнді оқу барысында студент өздігінен құрал-жабдықты, кесуші құралды таңдауды және технологиялық құжаттамаларды безендіруді үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ мамандық туралы жалпы түсінік береді. Оқу пәнінің мазмұны машина жасаудың негізгі ұғымдарын және оның функционалдық салаларын, машина жасаудың даму тарихын, машина жасау өндірісінің конструкторлық технологиялық қамтамасыз етілуін, ел экономикасындағы машина жасаудың маңызын, сондай-ақ ғылыми экономикалық бағыт ретінде дамуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Экология негіздері және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Тірі ағзалардың, оның ішінде адамның тіршілік ортамен өзара қарым-қатынасын, қоршаған ортаға адам қоғамының әсер ету ауқымы мен әсер етудің рұқсат етілген шектерін, оларды азайту мүмкіндігін зерттейді. Бұл адамзаттың өмір сүруі және ғаламшарлық ауқымға ие болатын экологиялық дағдарыстан шығу туралы ғылым. Бұл ретте шешуші рөл экологиялық білім алады.

  Селективті тәртіп
 • Машина жасаудағы сапа менеджменті
  Несиелер: 5

  «Машина жасаудағы сапа менеджменті» пәні профильдендіретін пәндерге жатады және таңдау бойынша құрастырушы болып табылады. Пән ішінде машинажасаудағы өнім сапасын меңгеру жүйесі туралы ақпарат бар. Қабылдау бақылауының стандарттарына ең маңызды назар аударылады. Пәнді меңгеру барысында студенттер машинажасау кәсіпорнында ссапа үшін техникалық бақылау ұйымдастыру бойынша білім алады.

  Селективті тәртіп
 • Гидравлика және гидропневможетек
  Несиелер: 5

  Гидравлика: сұйықтар мен газдардың негізгі физикалық қасиеттері; заңдары мен теңдеулері; құбырларды есептеу. Пневможетек, пневматикалық атқарушы құрылғылар, бөлу және реттеу аппаратурасы, көлік-технологиялық машиналардың пневможетектері, пневмоавтоматика құралдары. Гидрожетек: гидравликалық машиналар және берілістер; гидрохабарларды есептеу және жобалау әдістемесі; гидравликалық және пневматикалық беріліс схемаларын жасау

  Селективті тәртіп
 • Металкескіш білдектер
  Несиелер: 5

  «Металл кескіш білдектер» пәні студентерді металл кескіш білдектерінің негізгі түрлерімен таныстырады және олардың машина жасау кәсіпорындарында қолдану аймағын қарастырады. Студенттерді өз бетінше катологтармен, оқу құралымен, ғылыми техникалық, библиографикалық патентті әдебиеттермен жұмыс істеуді үйретеді. Бұл пән «Машинажасау» мамандығының негізгі пәні боп табылады.

  Селективті тәртіп
 • Пісіру қосындыларының сапасын бақылау
  Несиелер: 5

  "Дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау" курсы бейіндік пәндер циклінің жоғары оқу орны компоненті болып табылады. Курстың негізгі түсініктерін білу конструкцияның пайдалану сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ететін негізгі құраушы ретінде дәнекерленген құрылымдарды өндірудің барлық кезеңінде дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау рөлін түсіну үшін қажет.

  Селективті тәртіп
 • Материалдар кедергісі
  Несиелер: 3

  Конструкцияларды, машиналар мен механизмдерді жобалаумен тығыз байланысты физика-математика пәндерінің ең маңызды іргелі пәндерінің бірі болып табылады. Тепе-теңдік тұрақтылығы, инженерияда кездесетін тетіктердің құрамдас бөліктерінің кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау үшін есептеулер саласында өндіріс қызметіне мамандарды дайындау.

  Селективті тәртіп
 • Пісіру мен дәнекерлеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнде негізгі түсініктер мен ережелерді білу, дәнекерлеу саласындағы ой-өрісін кеңейту және түрлі-түсті металдар мен арнайы қорытпалардан дәнекерленген және дәнекерленген қосылыстарды алу үшін техниканың кейбір салаларында қолданылатын қазіргі заманғы дәнекерлеу технологияларын білу қажет.

  Селективті тәртіп
 • Құрастыру-дәнекерлеу жабдықтарын жобалау
  Несиелер: 5

  Студент нақты дәнекерлеу конструкциясын немесе құрастыру тораптары мен бөлшектерін дайындауға қатысты дәнекерлеу өндірісінің технологиялық жабдықталу құралдарын (жабдықтар, құрылғылар, жабдықтар, аспаптар) жобалау, таңдау немесе жаңғырту бойынша теориялық және практикалық дағдыларды алады.

  Селективті тәртіп
 • Математика 2
  Несиелер: 4

  "Математика 2" пәні келесі бөлімдерден тұрады: бір айнымалы функцияны интегралды есептеу; еселі интегралдар; дифференциалдық теңдеулер. Негізделген математикалық қорытындылар әдістердің жеткілікті ортақтығын, қосымшалардың кеңдігін және математиканың негізгі бөлімдерінің нарықтық экономиканың барлық салаларына терең өзара енуін қамтамасыз етеді.

 • Физика
  Несиелер: 4

  Физика материя қозғалысының жалпы түрлерін зерттейді. Бірінші бөлім материалдық нүкте мен қатты дененің кинематикасы мен динамикасына арналған. Үшінші - Электростатика, тұрақты ток және электрмагнетизм. Төртінші - тұрақсыз болып тұр және толқындармен. Бесінші-геометриялық және толқындық оптика. Келесі-кванттық Жарық теориясының элементтері және кванттық механика. Жетінші-Атом және атом ядросының физикасы.

 • Машина мен механизмдердің теориясы
  Несиелер: 5

  Жалпы инженерлік пән. Жалпы ғылыми және жалпы инженерлік пәндерді байланыстыратын маңызды рөл атқарады. Теориялық механика, материалдар кедергісі және машина бөлшектері курстары мен бірге жалпы машина жасауды қамтамасыз ететін және машина жасаудағы инженерлік білім негізін қалайтын пәндер тобын құрайды.

 • Өзара алмастыру және стандартизация негіздері
  Несиелер: 5

  Стандарттау, сертификаттау және метрологияның маңызы, олардың қазіргі заманғы машина жасаудағы атқаратын ролі. Қысқаша шығу тарихы. Қазіргі заман шарттарындағы мамандарды дайындаудағы міндетті түрде оқытатын пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Машина жасау технологиясы
  Несиелер: 5

  Дәрісте технологиялық үдерістердегі механикалық өңдеу, дайындамаларды алу әдісін таңдау, айлабұйымды, құрал-жабдықты және кесуші құралды таңдау, технологиялық құжаттамаларды әзірлеу туралы деректер мазмұндалады. Технологиялық үдерістің тиімді сұлбасын таңдауға ауқымды көңіл бөлінеді. Пәнді оқу барысында студент өздігінен құрал-жабдықты, кесуші құралды таңдауды және технологиялық құжаттамаларды безендіруді үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Технологиялык құрал-жабдықтарды жобалау
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы өндірістегі технологиялық жабдық қозғалыстарды жүзеге асыру және айлабұйымдардың жұмыс циклін басқару үшін механикалық, электрлік, электрондық, пневматикалық, гидравликалық және басқа да жетектерді пайдаланатын механизмдер мен құрылғылардың көп санын қамтитын айлабұйымдар мен олардың жетектерінің конструкциясында ерекше орын алады.

  Селективті тәртіп
 • Математика 1
  Несиелер: 4

  "Математика 1" пәні келесі бөлімдерден тұрады: сызықты және векторлық Алгебра элементтері, Аналитикалық геометрия элементтері, математикалық талдауға кіріспе; бір айнымалының функциясын дифференциалдық есептеу және олардың қосымшалары, бірнеше айнымалының функциясын дифференциалдық есептеу және олардың қосымшалары. Есептеудің жаңа техникалық әдістері ғылымның кез келген саласына қатысты математикалық зерттеулерді пайдалануға және шешімді практикалық қолдануға жеткізуге мүмкіндік береді.

 • Білдекті жүйелердің гидрожетегі
  Несиелер: 5

  Машиналар мен жабдықтарды, технологиялық процестерді құру және пайдалану кезінде типтік, ерекше инженерлік міндеттерді шешу үшін Сұйықтықтар мен газдар механикасының, гидро - және газ-механикалық процестердің жалпы заңдары. Гидравликалық және пневматикалық жүйелерді (жетектер мен желілерді) құру, құрастыру, ұтымды пайдалану және пайдалану есептері, сипаттамалары, принциптері. Гидравликалық және пневматикалық машиналар мен аппараттарды ұтымды қолдану.

  Селективті тәртіп
 • Механикалық құрастыру цехтарын жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән "Механикалық құрастыру цехтарын жобалау негіздері" және оның тарихи дамуын қамтиды. Жұмыс істеп тұрған Механикалық құрастыру өндірістерін қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру рөлі,т Механикалық құрастыру цехтарының механикалық учаскелерін жобалау, жобаланатын өндірістің оңтайлы техникалық – экономикалық көрсеткіштерін анықтайтын факторлар және учаскелер мен цехтарды өнеркәсіптік ғимараттарда орналастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Өзараауыстырымдылық негіздері
  Несиелер: 5

  Өзара алмасу ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздерді, стандарттау және өнім сапасының бақылануын, Қазақстандағы стандарттаудың мемлекеттік жүйесін, еліміздегі өлшемдердің дәлдігі мен бірлігін қамтамасыз ететін метрологиялық бөлімдердің ұйымдарын, өнімнің сапасын басқаратын бірлескен мемлекеттік жүйені, халықаралық сауда-саттық кезінде өнімнің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз етуді оқытады.

  Селективті тәртіп
 • Пісіру жабдықтары технологиялық үдерісін бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде СББ мен қамтамысыз етілген құрылғыларды бағдарламалау тәсілдері және әдістері жайлы акпараттар қамтылған. Әсіресе ISO кодында кодтау командаларына көңіл болінген. Пәнді оқу барысында студенттер СББ құралдарында бақылау бағдарламаларын өздігінен құру дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Пісіру цехтерін жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде дәнекерлеу өндірісінің цехтарын жобалау әдістемесі туралы ақпарат бар. Машина жасау зауытының басты бөлімшесі цехтар болып табылады, олардың жұмыс сапасына зауыттың барлық өндірістік қызметінің тиімділігі байланысты. Сондықтан цехтарды жобалау кез келген зауытты жобалаудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Оқытылатын курста негізгі назар құрастыру-дәнекерлеу цехтарының жобаларын әзірлеу негіздеріне бөлінген.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік және бизнестің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, кәсіпкерліктің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары: бизнес-жоспарлау, кадрлық қамтамасыз ету, қаржыландыру, кәсіпкерлік тәуекелдері оқытылады; сонымен қатар студенттерде бизнестің құқықтық негіздері, оның ұйымдастырушылық және функционалдық бастаулары туралы кешенді түсініктер қалыптастырылады.

 • Жону теориясы жылу физика элементтерімен
  Несиелер: 5

  Жылуфизика элементтерімен кесу теориясы» пәні пішінді пән болып табылады. Кесу арқылы өңдеу машина тетіктерін дәл алу үшін қолданылатын негізгі тәсілдердің бірі. Механикалық өңдеудің даму үрдісінің келешегі бар. Олардың әмбебаптығы мен икемділігі басқа тетік жасау тәсілдерінің алдында артықшылық береді

  Селективті тәртіп
 • Дайындамаларды жобалау және өндіру
  Несиелер: 5

  Студенттер дайындамалар және оны таңдау жайлы негізгі түсінік, құйма және соғылымды дайындамаларын өндіру тәсілдерін, дайындаманың құйма және соғылымды сызбасын құрастыруды, калыпталған бөлшектерді құрастыру қағидалары мен қалыптау сызбасын құрастыруды білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Маңызды жалпы білім беру пәні, оның мақсаты болашақ мамандарға тепе-теңдік және практикада кездесетін түрлі механизмдердің қозғалысы туралы негізгі түсініктер беру болып табылады. Бұл курс әр түрлі тетіктердің тепе-теңдік және қозғалысының негізгі ұғымдарын, тәжірибеде кездесетін тетіктердің байланыстарының қозғалуын кинематикалық және динамикалық зерттеуді қарастырады.

 • Пісіру құрылымдарын жобалау және беріктігін есептеу
  Несиелер: 5

  Пәнде дәнекерленген қосылыстар мен дәнекерленген жіктерді машина жасау құрылымдарында кеңінен таралған ақпарат бар, сондай-ақ дәнекерленген жіктерді, дәнекерленген қосылыстар мен тұтас дәнекерленген құрылымдарды жобалау және есептеу әдістері қарастырылады. Дәнекерленген конструкциялардың және оларды дайындау үшін материалдардың оңтайлы түрлерін таңдау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
 • Пісіру құрылымдары мен құбыр жолдарын өндіру және монтаждау
  Несиелер: 5

  Бұл пән дәнекерленген құрылымдар мен құбыржолдарды дайындаудың барлық технологиялық процесін және технологиялық операцияларды түсіну үшін қажетті негізгі ұғымдар мен ережелер, сондай-ақ ірі габаритті дәнекерленген құрылымдар мен магистральды құбыржолдарды монтаждау туралы баяндайды. Технологиялық операцияларды және қолданылатын жабдықтарды түсіну кез келген дәнекерленген құрылымды жасаудың технологиялық процесін дұрыс құруға, курстық және дипломдық жобаларды орындауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын экономикасы туралы білу мамандардың құзыреттілігінің, олардың кәсіпорынның экономикалық даму бағытын анықтау қабілетілігінің негізі болып табылады. Бәсекелестік нарықтық ортадағы кәсіпорындардың қызметі, шектеулі ресурстар шартында тиімді басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау үрдістері зерделенеді. Білім алушылар негізгі және айналым қаражаттары, кадрлық әлеует, еңбекақы төлеу жүйелері, өзіндік құн, қаржылық көрсеткіштер және инвестицияларды бағалау туралы білімді меңгереді.

 • Білдекті СББ бірге бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде СББ мен қамтамысыз етілген құрылғыларды бағдарламалау тәсілдері және әдістері жайлы акпараттар қамтылған. Пәнді оқу барысында студенттер СББ станоктарына бақылау бағдарламаларын өздігінен құру дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Құрылымдау негіздері және машина бөлшектері
  Несиелер: 5

  Машиналар мен механизмдерді жобалаудың негіздері. Бөлек механизмдердің жұмыс принциптері, олардың машинадағы өз-аралық қарым-қатынастары, берілген жұмыс шарттары бойынша механизмдердің лайықты параметрлері табу, машиналардың ұзақ уақыттық жұмыс қабілеттерін және сенімділігін көтеру үшін жасалған әрекеттерді, машиналар мен механизмдердің техникалық күтімін орындауды анық білу үшін алдымен машиналардың бөлшектері мен тораптарының негізгі түрлерін, олардың беріктіктік қасиеттерін үйрету.

 • Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Машинажасау және басқа техника саласындағы өндірістерде жиі қолданылатын қара және түсті металл негізді қорытпаларды (болат, шойын және жез, қола, силумин, дуралюмигний) өндіру тәсілдері, оларды термиялық, механикалық өңдеу түрлері, металл емес материалдар. Негізгі конструкциялық материалдарды технологиялық өңдеу (құю, пісіру, қысыммен өңдеу, кесіп өңдеу) тәсілдері арқылы әртүрлі тетіктер мен бұйымдарға қажетті пішіндер беру жолдары.

 • Машиналық сызба
  Несиелер: 5

  Компас-3D бағдарламасын меңгеруге бағытталған, осы бағдарламаны оқығаннан кейін студент түрлі тақырыптағы сызбаларды сызып, бірге жүретін құжаттарды жасай алады, сондай-ақ әртүрлі жобаларды жасау үдерісін автоматтандыру мүмкіндігін компоненттерді: үш өлшемді қатты денені модельдеу жүйесін, «Компас-График» әмбебап автоматтандырылған жобалау жүйесін және құжаттама жасау модулін пайдалана отырып меңгереді.

 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Инженерлік графика курсы сызба геометрия және техникалық сызба элементтерін қамтиды. Курста сызбаларды, геометриялық сызбаларды, сызба геометрия және проекциялық сызбаларды орындау туралы қажетті мәліметтер қарастырылады. Конструкторлық құжаттарды әзірлеу мен рәсімдеуге ерекше көңіл бөлінеді.

 • Пісіру үрдістерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Дәнекерлеу процестерінің теориясы пәні пісіру өндірісінің технологиясын қарастырады. Үрдіс негізі. Қазіргі кездегі жағдайы, болашақтағы дамуы. Пісіріп қосудың физикалық негізі, әдістерінің жіктелуі, материалдардың пісірілуге қабілеттілігі.

  Селективті тәртіп
 • Іргелі және қолданбалы экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық ғылым әлемдегі жаһандық экономикалық үрдістерден бастап, адамның экономикалық өміріне дейінгі адам қызметінің барлық бағыттарын қамтиды. Сондықтан білімнің негізі аумағы ерекшеленеді. Қолданбалы экономика өмірдің тәжірибелік бөлігіне жатады. Әрбір жеке тұлға, өз ортасында жұмыс істейді, шаруашылық үрдісті өз жағында қарастыруды үйренеді, дағдылана отырып өз жолын экономикалық жүйеде табады

  Селективті тәртіп
 • Машина жасау өндірісінің технологиялык процесстері
  Несиелер: 5

  Машина жасау және басқа техника саласындағы өндірістерде жиі қолданылатын қара және түсті металл негізді қорытпаларды (болат, шойын және жез, қола, силумин, дуралюмигний) өндіру тәсілдері, оларды термиялық, механикалық өңдеу түрлері қаралып, металл емес материалдар. Негізгі конструкциялық материалдарды технологиялық өңдеу (құю, пісіру, қысыммен өңдеу, кесіп өңдеу) тәсілдері арқылы әртүрлі тетіктер мен бұйымдарға қажетті пішіндер беру жолдары.

 • Пісіру құрылымдарын өндірудің негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі түсініктері мен ережелерін білу Металды дайындау, бөлшектерді дайындау, металл құрылымдарын құрастыру және дәнекерлеу, дәнекерлегеннен кейін және сапаны бақылау болып табылатын дәнекерлеу құрылымдарын дайындау бойынша технологиялық операциялардың мәнін түсіну үшін қажет. Технологиялық операцияларды, жабдықтарды және өңдеу режимдерін дұрыс таңдау дәнекерленген қосылыстар мен тұтас металл конструкцияларының сапасын анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • Адалдық пен жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың, адалдықтың, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлық пен жемқорлыққа қарсы әрекет етудің заманауи білімдерінің кешенді көзқарастарын қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен мәдениет қағидаттарына негізделген жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Метрология, стандарттау және өзара ауыстырымдылық негіздері
  Несиелер: 5

  Стандарттаудың анықтамасы мен ролі, өнімнің сапасы мен тауар шығарудың дамуындағы метрология. Өзара ауысымдылық, оның түрлері - толық, толық емес, ішкі, сыртқы, функционалдық.

 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Еңбек қорғау пәні қолданбалы техникалық ғылым болып табылады, ол өндірістік қауіптіліктер мен кәсіптік зияндылықтарды айқындайды және зерделейді және өндірістік жарақаттанушылықты және жұмыскерлердің кәсіптік ауыруын, апаттар мен өрттерді жою мақсатымен оларды болдырмау немесе әлсірету әдістерін әзірлейді

 • Машинатанудың теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Конструкцияларды, машиналар мен механизмдерді жобалаумен тығыз байланысты физика-математика пәндерінің ең маңызды іргелі пәндерінің бірі болып табылады. Тепе-теңдік тұрақтылығы, инженерияда кездесетін тетіктердің құрамдас бөліктерінің кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау үшін есептеулер саласында өндіріс қызметіне мамандарды дайындау.

  Селективті тәртіп
 • Машина жасау технологиясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде «машина жасау технологиясы» ұғымы және тарихи маңызы қарастырылады. Механикалық өңдеудің беттің қасиетіне әсері, БАҚБ жүйесінің негізі, орнықтық түсінігі, конструкторлық және технологиялық өлшемдік тізбектер туралы ұғым, механикалық өңдеудегі әдіп, бұйымды өндіру және технологиялық үдерісті әзірлеу негіздері көрсетілген.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету

 • Код ON2

  Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану

 • Код ON3

  Инженерлік графика дағдыларын алу; кәсіби қызмет саласында машина кестесін пайдалану

 • Код ON4

  Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін ғылыми-зерттеу пәндері саласында базалық білім алу

 • Код ON5

  Заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық талдау мен үлгілеу әдістерін қолданады

 • Код ON6

  Деректерді жинау, талдау және жалпылау, технологиялық процестерді жетілдіру принциптерін практикада қолдану

 • Код ON7

  Машинажасау өндірісінің заманауи жабдықтары мен технологиялық процестері үшін бақылау бағдарламаларын жасау

 • Код ON8

  Кәсiпорынның ресурстарын ұтымды пайдалану қабiлеттiлiгiн оның қызметiнiң тиiмдiлiгiн жоғарылату қабiлетiн көрсетедi

 • Код ON9

  Эксперименттерді жүргізу және талдау кезінде математикалық есептеулердің техникалық әдістерін қолдану

 • Код ON10

  Ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін пайдалана отырып, машина жасауда бөлшектерді дайындау және бұйымдарды Құрастырудың технологиялық процестерінің дизайнын жобалау

 • Код ON11

  Студенттердің функционалдық мақсатын талдау және оған қойылатын техникалық талаптар негізінде жүйелік тәсілді қалыптастыру

 • Код ON12

  Пайда болған мәселелерді кешенді түрде талдау, өндірістік іс-әрекет барысында әртүрлі жағдайларда нақты бағдарлау.

Top