Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08101 Агрономия в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Академиялық жазылым негіздері
  Несиелер: 5

  Пән академиялық жазылымның ерекшеліктерін, академиялық адалдық принциптеріне сәйкес жазбаша жұмыс түрлерін дұрыс жазу және рәсімдеу тәсілдерін оқып-үйренеді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жазбаша жұмыстардың барлық түрлерін, жобаларды, эссені, мақалаларды, тезистерді, аннотацияларды, рецензияларды, курстық және дипломдық жұмыстарды қоса алғанда, пайдаланылған дереккөздерге сілтеме жасау талаптарына, дәйексөз салу ережелеріне сәйкес, зияткерлік меншік құқығын сақтай отырып, жазып ресімдеуге қабілетт

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қызметке кіріспе
  Несиелер: 7

  Пән "Агрономия" дайындау бағыты бойынша кәсіби қызмет негіздерін, Агрономия туралы ұғымды, даму кезеңдерін, курстың мақсаттары мен міндеттерін оқытады. Кәсіби қызмет салалары, түрлері және объектілері. "Агрономия"бағыты бойынша кәсіби қызметтің нормативтік негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі ұйымдық-құқықтық формадағы фирмалар мен кәсіпорындардың қызмет ету механизмдерін оқытады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы алынған білімді бизнесті құрудың тиімді жүйесін құру үшін қолдана алады; кәсіпкерлік саласындағы білім мен түсініктерді көрсете алады; теориялық ақпарат пен кәсіпкерлік тәжірибесін жинау және түсіндіруді жүзеге асыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Волонтерлік қызметті ұйымдастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән волонтерлік қызметтің мақсаттарын, міндеттерін, ерекшеліктерін, жеке және заңды тұлғаларға көмек көрсетуді, азаматтардың денсаулығын қорғауды, қоршаған ортаны қорғау мен қорғауды үйренеді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы волонтерлік қызметті қауіпсіз орындау қағидаларын сақтап, өз қызметімен үшінші тұлғаларға және қоршаған ортаға зиян келтірмей, волонтерлік қызметті ұйымдастырушының өкімдерін орындауға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық және жеке құқықтық сананы арттыруға мүмкіндік береді, құқықтық мәдениетті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыс ретінде қарсы әрекет ету бойынша азаматтық ұстанымды қалыптастырады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы құқықтық реттеу контексіндегі оқиғаларға, әрекеттерге талдау жасай алады, нормативтік-құқықтық актілерді біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Пән табиғат пен қоғамның тұрақты даму заңдылықтары, тірі организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара әрекеттесуі туралы қазіргі заманғы жүйелік түсініктерді қалыптастыру; қоршаған ортаға антропогендік әсермен байланысты мәселелер; оқыту нәтижесі бойынша түлек экологиялық проблемалардың себептерін және оларды жою жолдарын анықтай алады, экологиялық процестерді талдауды жүзеге асырады, табиғатты қорғау қызметінде нақты міндеттер мен басымдықтарды қоя алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық және инновацияларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән тиімді көшбасшылықтың теориялық аспектілерін дамытудағы әлемдік үрдістерді, инновацияны басқару заңдылықтарын оқытады; білім алушы тиімді вербальды, вербальды емес, электрондық коммуникацияға, шешімдер қабылдауға, команда құруға, қақтығыстар мен күйзелістерді басқаруға, көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыруға, жетілдіруге, жобаны басқаруға, технологиялық және өнімдік инновацияларды енгізу бағдарламасына немесе ұйымдастырушылық өзгерістер бағдарламасына қатысуға қабілетті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Пән негізінен қауырт жағдайларда сауатты шешім қабылдауды және қажетті теориялық білім мен практикалық ынталарды игертіп, тіршілікке қажетті қауіпсіз жағдайларды болдырмауға, табиғи, техногенді және әлеуметтік төтенше жағдайларды болжау және олардың алдын алуды қарастырады, бейбіт уақыттарда кездесетін табиғи және техногенді төтенше жағдай кезінде сауатты түрде шешім қабылдау, алғашқы жәрдем көрсету, авариялық тұрақтандыру және тағы басқа шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру шараларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығындағы IT-технологиялар
  Несиелер: 7

  Пән аграрлық өндірісті тиімді дамыту үшін заманауи ақпараттық технологиялардың теориялық, әдістемелік және технологиялық негіздерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақтану
  Несиелер: 7

  Пән топырақ құнарлылығын қалпына келтіру ерекшеліктерін, топырақтағы Органикалық заттардың құрамын реттеуді, Облыстың табиғи-егіншілік аудандарының ерекшеліктерін ескере отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығын қалыптастыру заңдылықтарын оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Агрометеорология
  Несиелер: 8

  Пән жалпы атмосферада, сондай-ақ ауаның жерге жақын қабатында болатын физикалық құбылыстар мен процестердің негіздерін оқытады және студенттерді ауылшаруашылық өндірісінде осы құбылыстарды дұрыс пайдалануға үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Агроландшафтты егіншілік жүйесі
  Несиелер: 7

  Пән оңтайлы агроландшафттарды құру принциптерін, агроландшафттарда ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің оңтайлы өмір сүру жағдайларын анықтауды, агроландшафттарда топырақ қорғау шараларын жүргізуді, әртүрлі агроландшафттарда АРАМШӨПТЕРМЕН КҮРЕСУДІҢ кешенді шараларын әзірлеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық егіншілік
  Несиелер: 5

  Пән Ауыл шаруашылығын жүргізу әдістерін оқытады, ол пестицидтерді, гербицидтерді, химиялық тыңайтқыштарды, өсімдіктердің өсуінің әртүрлі реттегіштерін, сондай-ақ геномодифицирленген Егіс материалдарын қолдануды болдырмайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көкөніс шаруашылығы
  Несиелер: 7

  Пән көкөніс дақылдарының тұқымдары мен өскіндерін анықтауды, көкөніс дақылдарын өсірудің технологиялық карталарын құруды, ашық топыраққа арналған көкөніс дақылдары көшеттерінің санын есептеуді жүргізуді, көкөніс ауыспалы егістерін құруды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Агрохимия
  Несиелер: 8

  Пән тыңайтқыштардың көмегімен егіншілікті химияландыру негіздерін, өсімдіктердің қоректенуін, олардың топырақпен өзара әрекеттесуінің ерекшеліктерін, жекелеген дақылдардың тыңайтқыштарын және ауыспалы егісте қолдану жүйесін құруды оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Риторика және сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі тілдік этикетті, әдеби тіл нормаларын, мәтіндерді моделдеуді құралдарын, сөз сөйлеудің негізгі композициялық бөліктерін құруға қойылатын талаптарды, сөйлеудің логикалық ұйымдастырылуын үйренеді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы конструктивті диалог жүргізуге, көпшілік алдында сөйлеуге, қарым-қатынас жағдайына сәйкес өз сөзін құрастыруға, қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында риторикалық тәсілдерді қолдануға, аудиторияның назарын ұстау тәсілдерін қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы машиналары
  Несиелер: 8

  Пән ауыл шаруашылығы құралдары мен материалдарының қасиеттерін өңдеу, тасымалдау және сақтау кезіндегі әсер ету объектілері ретінде оқытады", технологиялық процестердің тиімділігі мен ресурс үнемдеу критерийлері бойынша ауыл шаруашылығы өндірісіндегі техникалық жүйелер мен құралдардың жұмыс режимдері мен конструкциялық параметрлерін оңтайландыру әдістерін әзірлеу қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Агробиология
  Несиелер: 5

  Пән өсімдік өсірудің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеміс шаруашылығы
  Несиелер: 7

  Пән жеміс дақылдарының тұқымдарын анықтауды, ашық топыраққа арналған жеміс дақылдары көшеттерінің санын есептеуді, жеміс дақылдарын өсірудің технологиялық карталарын құруды, ауыспалы егістерді құруды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыни және креативті ойлау
  Несиелер: 5

  Пән рационалды таным түрлері мен тәсілдерін, ұғымдық және аргументативті құрылымдарды құрастыруға қойылатын ережелер мен талаптарды, шешім шығармашылығының рөлін зерделейді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жаңа бірегей идеяларды жасауға, жағдайлардан мүмкін болатын шешімдерді жасауға, қабылданған шешімнің тиімділігін бағалауға, көпфункционалды заттарды көруге қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы дақылдарын зиянкестер мен аурулардан қорғау
  Несиелер: 7

  Пән ауыл шаруашылық дақылдарының аурулары мен зиянкестерінің түрлерін, зияндылықтың экономикалық шегін, өсімдіктерді қорғаудың әдістері мен тәсілдерін, дақылдарды зиянкестер мен аурулардан қорғау бойынша жұмыстарды орындау талаптарын, химиялық және агротехникалық шаралардың биологиялық және экономикалық тиімділігін, өсімдіктерді қорғау құралдарын оқытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машина-трактор паркін пайдалану
  Несиелер: 8

  Пән машина-трактор паркін – орман шаруашылықтарының барлық машина паркінің құрамдас бөлігін оқытады, оған тракторлар, өздігінен жүретін, аспалы (монтаждалатын), жартылай аспалы және тіркеме орман шаруашылығы машиналары мен агрегаттары, жұмыс циклі кіреді, онда оның жұмыс қабілеттілігі іске асырылады, сақталады және қалпына келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Апробация
  Несиелер: 5

  Пән тұқымдарды өндіру кезінде сорттық және тұқымдық бақылау жүйесін, Егістер мен тұқымдардың сорттық сапасын анықтау әдістерін, тұқымдарды нарықтық тауар ретінде сертификаттау, сату және пайдалану тәртібі мен ережелерін, мемлекеттік тұқым инспекцияларының құқықтары мен міндеттерін оқытады. Негізгі далалық дақылдардың тұқымдық сорттық егістерін далалық байқаудан өткізу жөніндегі талаптар, сорттық құжаттарды байқаудан өткізу кезінде жасалатын Егістер мен тұқымдардың сорттық сапасын анықтаудың негізгі әдісі ре

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби имиджді қалыптастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән іскерлік және кәсіби имиджді қалыптастыру шарттарын, ұжым имиджінің тұсаукесерін, топ имиджін моделдеуді үйренеді; пәнді оқу нәтижесінде білім алушы басқару қызметінің дағдыларын, әсер ету механизмдерін, жеке және топтық имидждің этикеті мен мәдениеті мәселелерін меңгерген; кәсіби қызметте іскерлік адамның имиджін қалыптастыру элементтерін қолдану қабілетін көрсете алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас психологиясы мен жанжалдарды басқару
  Несиелер: 5

  Пән жанжалды психологиялық түсінудің ерекшеліктерін, жанжалды өзара іс-қимылдың психологиялық мәнін: қатысушылардың себептері мен мақсаттарын, өзара іс-қимылдың стратегиясы мен тактикасын, әр түрлі жанжалдың құрылымдық сипаттамаларын зерделейді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жанжалды жағдайды басқара алады, жанжалды алдын алу және шешу саласында тәжірибелік біліктердің кешенін құрастыра алады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал азығын өндіру
  Несиелер: 8

  Пән мал азығы туралы жалпы мәліметтерді, мал азығының жіктелуін, мал азығының химиялық құрамы мен қоректілігін, шабындықтар мен жайылымдардың өсімдіктерін, шөптердің шаруашылық-ботаникалық топтарын, шабындықтар мен жайылымдардың беттік және түбегейлі жақсаруын, жасыл конвейр, мал азығын шаруашылық жағдайында дайындау және сақтау, мал азықтық шөптердің тұқым шаруашылығын оқытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нақты егіншілік жүйелері
  Несиелер: 8

  Пән қазіргі заманғы бағыттарды, критерийлерді, қолдану тәжірибесін, енгізудегі кешенді тәсілдің мәнін зерттейді. Ауыл шаруашылық кәсіпорындарында нақты егіншілік технологиясын қолданудың экономикалық аспектілері. Ресурс үнемдеуші агротехнологияларды енгізудегі өтпелі кезең. Нақты егіншілік мақсаты үшін өрістерді картаға түсіру . Қазіргі заманғы өңдеу технологияларындағы тыңайтқыш жүйесі. Тыңайтқыштарды саралап енгізу. Ауыл шаруашылығында GPSGLONASS пайдалану ерекшеліктері. Дәл ауыл шаруашылығының маңызы м

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәжірибелік іс әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән қандай да бір агроприемді немесе тәсілді оқу кезінде алынған өнімнің көлемі мен сапасын анықтауды зерттейді. Бақылаулардың белгілі бір тізбесінің толықтығы үшін оларды бірыңғай міндетпен біріктірілген бір топ тәжірибелері үшін ғана белгілейді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жердің сапасын бағалау
  Несиелер: 8

  Пән жердің құнарлы сапасын анықтайтын сандар түрінде көрсетілген жердің сапасын бағалауды зерттейді. Бағалау процесінде алынған ақпарат бұдан әрі нақты шаруашылықтардың ішінде, шаруашылықтар арасында, сондай-ақ нақты қажеттілікке байланысты өңірлер арасында Жерді салыстырмалы бағалау шкаласын әзірлеу үшін негіз ретінде қызмет етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы және тұқым шаруашылығы
  Несиелер: 7

  Пән ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің селекциясын зерттейді. Селекцияның пайда болуы мен дамуы.Ауыл шаруашылық өндірісіндегі сорттың маңызы және селекцияның экономикалық тиімділігі.Селекцияны дамытудың негізгі кезеңдері. Талдау селекциясы. Мутацияларды индукциялау әдістері.Жасушалар, тіндер және мүшелер өсіндісінің әдісін пайдалану негізінде селекциялық.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Егіншілік
  Несиелер: 7

  Пән өсімдіктер өмірінің факторларын және олардың мәнін зерттейді. Егіншілік заңдары және олардың мәні. Топырақ құнарлылығы туралы түсінік. Топырақ құнарлылығының көрсеткіштері, оларды реттеу жолдары. Арамшөптер туралы түсінік және олардың зияндылығы. Арамшөптердің биологиялық ерекшеліктері, арамшөптердің агробиологиялық жіктелуі. Шаралар арам шөптермен күресудің. Ауыспалы егістер және олардың жіктелуі, дақылдардың кезектесу себептері. Аралық дақылдар. Ауыспалы егістерді жобалау, енгізу және игеру. Зяблевая

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық жерлерін тұрақты басқару
  Несиелер: 5

  Пән агроэкожүйелердің тұрақтылығы мен өзгергіштігін, агроэкожүйелерді ұйымдастырудың негізгі принциптерін, агроландшафттарды оңтайландыру - агроэкожүйелердің өнімділігін арттырудың негізі, топырақты өңдеу және агроландшафттардың жұмыс істеуін зерттейді. Агроценоздардың қызметінде табиғи ценоздардың рөлі. Агроценоздар және олардың агроландшафттағы рөлі. Агроландшафт құрылымын оңтайландыру. Егіншіліктің адаптивті-ландшафтық жүйесі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы
  Несиелер: 8

  Пән ауыл шаруашылық дақылдарының өндірістік және ботаника-биологиялық топтарын оқытады. Дақылдардың ылғалға, жылуға, жарыққа, қоректену элементтеріне, топырақтың агрохимиялық қасиеттеріне қатынасы. Өсу және даму фазалары органогенез кезеңдері, морфологиялық ерекшеліктері. Дәнді (күздік және жаздық), тамыржемістілер, түйнекжемістілер, дәнді-бұршақты және жарма дақылдары, майлы дақылдар жүгерісінің, біржылдық және көпжылдық бұршақ және дәнді шөптер өсірудің жалпы сипаттамасы, биологиялық ерекшеліктері мен тех

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы өнімінің сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Пән өндіріс және пайдалану кезінде өнім сапасының қажетті деңгейін анықтауды, қамтамасыз етуді және қолдауды, факторлардың әртүрлі үйлесімін, сапаны басқаруды, өндіріс процесін тұрақты бақылауды, оны қажетті түзетуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән өсімдік шаруашылығы өнімінің сапасына қойылатын талаптарды оқытады. Өнімдерді сақтаудың және оларды өңдеудің жалпы принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Агроинженер
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығында жаңа технологияларды әзірлеуді, оларды ары қарай тәжірибелік пайдалануға енгізуді, агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарындағы жабдықтар мен ауыл шаруашылығы техникасының жұмысын; машиналардың үздіксіз қызметін қолдауды; Ауыл шаруашылығы технологиялық процесстері мен электр энергия көзі бар қондырғыларды, автоматтандырылған жүйелерді монтаждау, баптау және жұмыс режимдерін қолдауды оқытады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Пән стандарттау негіздерін, стандарттардың санаттары мен түрлерін, ҚР Мемлекеттік стандарттау жүйесін оқытады. Өнім сапасы көрсеткіштерінің жіктелуі. Өнім сапасының көрсеткіштерін анықтау әдістері. Жарма дақылдарының дән сапасының ерекше көрсеткіштерін анықтау. Астықтың физика-химиялық және технологиялық қасиеттері. Сапаны бақылау. Сертификаттау негіздері. Азық-түлікті сертификаттау. Тауарды кодтау. Тауарды таңбалау. Ақпараттық белгілердің негізгі түрлері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әртүрлі тілдік және мәдени ортада ақпараттық сауаттылық, еркін қарым-қатынас дағдыларын меңгеріп, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсінуді ескере отырып, ақпаратты талдайды және ұсынады

 • Код ON2

  Ақпаратты іздеуді өз бетінше жүзеге асыра алады, қалыптасқан дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдары негізінде пайымдаулар жасау үшін оны түсіндіре алады, әлеуметтік және өндірістік саладағы құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз пайымдауларын дәлелдей алады

 • Код ON3

  Өзін-өзі жетілдіруге, оның ішінде дене бітімі мен кәсіби жетілуге ұмтылысын көрсетеді, топта жұмыс істейді, шешім қабылдайды, даулы жағдайларды шешеді, көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді, салауатты өмір салтына бағдарланады

 • Код ON4

  Зерттеу қызметіне ұйымдастырушылық көзқарас негізінде әртүрлі табиғат жүйелерінің мінез-құлқын талдайды

 • Код ON5

  Топырақтың сапасына, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігіне, пестицидтерді қолдануға, дайын өсімдік шаруашылығы өнімдеріне қатысты ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалана отырып ақпаратты өңдеу, талдау және ұсыну.

 • Код ON6

  Кәсіби қызметінде биология ғылымдары, Топырақтану және Жалпы егіншілік, агрохимия саласындағы білімді, біліктер мен құзыреттілікті көрсету. Көкөніс және жеміс дақылдарын морфологиялық белгілері бойынша тану, олардың физиологиялық жағдайын, бейімделу әлеуетін бағалау және өнімнің өсу, даму және сапасын жақсарту факторларын анықтау.

 • Код ON7

  Биометриялық өңдеу жүргізу, эксперименталды деректердің, эксперименттің материалдары мен нәтижелерінің, ғылыми-өндірістік тәжірибенің дұрыстығын анықтау үшін тәжірибелік істе эксперименттің негізгі тәсілдерін зерттеу әдістерін меңгеру

 • Код ON8

  АӨК-де өсімдік шаруашылығы әдістерін қолдану бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты талдауды жүзеге асыру, нақты жағдайларға байланысты тәжірибе жүргізу алгоритмі. Ауыл шаруашылығында өндірілетін өнім өндірісін, сондай-ақ өсімдік шаруашылығы өнімдерін импорттау және экспорттау кезінде қамтамасыз етуді жүзеге асыру, өсімдіктерді қорғаудың тиімді шараларын қолдану, ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянды организмдерінің таралуын және дамуын болжау.

 • Код ON9

  Өсімдік шаруашылығы өнімінің жоғары және тұрақты деңгейін және сапасын қалыптастыру үшін оңтайлы жағдайлар жасау; Өсімдік шаруашылығы өнімінің қауіпсіздігі мен сәйкестендіру сапасын қамтамасыз етуге бағытталған нормативтік құжаттар мен стандарттарды меңгеру

6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top