Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

 • Кәсіби қызметке кіріспе
  Несиелер: 5

  Мал шаруашылығы объектілерінің, зерттеу институттарының ғылыми зертханаларының жұмысын, жануарларды азықтандыру ерекшеліктерін, жемдік шөптерді,жануарларды ұстау тәсілдерін, ауыл шаруашылығы жануарларының әртүрлі түрлерінің биологиялық ерекшеліктерін, ауыл шаруашылығы өндірісін механикаландыру мен автоматтандыруды зерттейтін пән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазылым негіздері
  Несиелер: 5

  Пән академиялық жазылымның ерекшеліктерін, академиялық адалдық принциптеріне сәйкес жазбаша жұмыс түрлерін дұрыс жазу және рәсімдеу тәсілдерін оқып-үйренеді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жазбаша жұмыстардың барлық түрлерін, жобаларды, эссені, мақалаларды, тезистерді, аннотацияларды, рецензияларды, курстық және дипломдық жұмыстарды қоса алғанда, пайдаланылған дереккөздерге сілтеме жасау талаптарына, дәйексөз салу ережелеріне сәйкес, зияткерлік меншік құқығын сақтай отырып, жазып ресімдеуге қабілетт

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Волонтерлік қызметті ұйымдастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән волонтерлік қызметтің мақсаттарын, міндеттерін, ерекшеліктерін, жеке және заңды тұлғаларға көмек көрсетуді, азаматтардың денсаулығын қорғауды, қоршаған ортаны қорғау мен қорғауды үйренеді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы волонтерлік қызметті қауіпсіз орындау қағидаларын сақтап, өз қызметімен үшінші тұлғаларға және қоршаған ортаға зиян келтірмей, волонтерлік қызметті ұйымдастырушының өкімдерін орындауға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық және инновацияларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән тиімді көшбасшылықтың теориялық аспектілерін дамытудағы әлемдік үрдістерді, инновацияны басқару заңдылықтарын оқытады; білім алушы тиімді вербальды, вербальды емес, электрондық коммуникацияға, шешімдер қабылдауға, команда құруға, қақтығыстар мен күйзелістерді басқаруға, көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыруға, жетілдіруге, жобаны басқаруға, технологиялық және өнімдік инновацияларды енгізу бағдарламасына немесе ұйымдастырушылық өзгерістер бағдарламасына қатысуға қабілетті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қой еті мен жүн өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Әр түрлі бағыттағы қой еті мен жүні өндірісінің қазіргі жағдайын, қой еті мен жүні өндірісінің қазіргі заманғы технологияларын, жүннің технологиялық қасиеттерін зерттейтін пән. Сүт, жүн қырқу және қой шаруашылығы өнімдерін инновациялық технологиялармен механикаландырылған өндіруді ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Пән табиғат пен қоғамның тұрақты даму заңдылықтары, тірі организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара әрекеттесуі туралы қазіргі заманғы жүйелік түсініктерді қалыптастыру; қоршаған ортаға антропогендік әсермен байланысты мәселелер; оқыту нәтижесі бойынша түлек экологиялық проблемалардың себептерін және оларды жою жолдарын анықтай алады, экологиялық процестерді талдауды жүзеге асырады, табиғатты қорғау қызметінде нақты міндеттер мен басымдықтарды қоя алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық және жеке құқықтық сананы арттыруға мүмкіндік береді, құқықтық мәдениетті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыс ретінде қарсы әрекет ету бойынша азаматтық ұстанымды қалыптастырады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы құқықтық реттеу контексіндегі оқиғаларға, әрекеттерге талдау жасай алады, нормативтік-құқықтық актілерді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі ұйымдық-құқықтық формадағы фирмалар мен кәсіпорындардың қызмет ету механизмдерін оқытады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы алынған білімді бизнесті құрудың тиімді жүйесін құру үшін қолдана алады; кәсіпкерлік саласындағы білім мен түсініктерді көрсете алады; теориялық ақпарат пен кәсіпкерлік тәжірибесін жинау және түсіндіруді жүзеге асыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қой шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән қойлардың шаруашылық-биологиялық ерекшеліктерін, қой шаруашылығының жүн өнімдерін, қойлардың ет, сүт өнімділігін, өсіру техникасын және өсімін молайтуды, қазіргі заманғы тұқымдарды, қойдың қой-елтіректі өнімділігін, қой шаруашылығындағы асылдандыру жұмыстарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Пән негізінен қауырт жағдайларда сауатты шешім қабылдауды және қажетті теориялық білім мен практикалық ынталарды игертіп, тіршілікке қажетті қауіпсіз жағдайларды болдырмауға, табиғи, техногенді және әлеуметтік төтенше жағдайларды болжау және олардың алдын алуды қарастырады, бейбіт уақыттарда кездесетін табиғи және техногенді төтенше жағдай кезінде сауатты түрде шешім қабылдау, алғашқы жәрдем көрсету, авариялық тұрақтандыру және тағы басқа шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру шараларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Генетика
  Несиелер: 7

  Әртүрлі деңгейдегі биологиялық жүйелердің тұқым қуалаушылық және өзгергіштігінің заңдылықтары мен механизмдерін зерттейтін пән, генетикалық талдау негіздері. Пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы тәжірибеде гибридологиялық, цитологиялық және популяциялық талдау әдістерін қолдана алады, тұқым қуалаудың барлық түрлеріне Генетикалық есептерді шешу дағдыларын меңгереді, генетикалық эксперименттер қоюды жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балық шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Discipline studying the biological and economic characteristics of the main species of fish bred in warm-water and cold-water ponds and lakes of great commercial importance, technological processes of production, reproduction, feeding, fish breeding, factors affecting their productivity, calculation of pond areas of different categories.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зоотехникалық тәжірибе әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлауды, эксперименттер мен эксперименталды зерттеудің ерекшеліктерін, орташа арифметикалық белгілер мен оны есептеу әдістерін, корреляция коэффициентін және оны есептеу әдістерін, мал шаруашылығындағы ғылыми зерттеулерде қолданылатын селекциялық-генетикалық параметрлерді зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аң шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән терісі бағалы аң шаруашылығының негіздері, олардың биологиялық ерекшеліктері, өсуі және дамуы, азықтандыру, терісі бағалы аңдарды өсіру. Аңдарды жаңа бояулар алу, сою және терілерді алғашқы өңдеу мақсатында асылдандыру жұмыстарын, өсіру әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы жануарларының анатомиясы
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылық жануарларының ағзаларының, жасушаларының, тіндерінің, ағзаларының анатомиялық құрылысын, эпителиалды, дәнекер, бұлшықет және нерв тіндерінің құрылысы мен қызметін, тыныс алу ағзаларының, аналықтар мен еркектердің көбею мүшелерінің құрылысы ерекшеліктерін, бөлу ағзаларының, тері жамылғыларының құрылысы және оның туындылары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Акушерлік және биотехнологияны өсіру
  Несиелер: 5

  Пән жыныстық жетілу, жыныстық циклділік, жүктілік, босану және лактация кезеңінде жануарлардың жыныстық жүйесінің және сүт безінің анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктерін, жануарлардың ұрықтылығын арттырудың биотехнологиялық тәсілдерін, гаметалардың биологиялық толымдылығын бағалауды, жасанды ұрықтандыру кезінде шәуетті алу, бағалау, сақтау және пайдалану технологиясын, сондай-ақ ауыл шаруашылық жануарларының эмбриондарын трансплантациялауды үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы жануарларының физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылық жануарлары ағзасындағы физиологиялық үрдістерді оқытады: бір камералы және көп камералы асқазаны бар жануарлардың ас қорыту физиологиясы, құстың ас қорыту органдары, тыныс алу ағзалары құрылысының ерекшеліктері, жүрек-қан тамырлары жүйесі, қанайналым физиологиясы, орталық жүйке жүйесі, ауыл шаруашылық жануарларының ішкі секреция бездері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру
  Несиелер: 5

  Пән фермаларда қолданылатын электр энергиясын келесі бағыттар бойынша оқытады: барлық стационарлық машиналардың электр жетегі, жануарларға арналған үй-жайларды электрлік жарықтандыру, электр энергиясын жылу энергиясына айналдыру және жануарлар ағзасына тікелей әсер ету үшін сәулелі энергия түрінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зоогигиен мал шаруашылығы объектілерін жобалау негіздерімен
  Несиелер: 5

  Пән негізгі мал шаруашылығы құрылыстарын, мал шаруашылығы объектілерін салу үшін таңдау орындарын, мал шаруашылығы үй-жайларын азықтандыру, суару, дезинфекциялау және деротизациялау гигиенасын, ауыл шаруашылығы жануарларын ұстау гигиенасына қойылатын талаптарды, жануарларды ұстау шарттарын және оларды зерттеу әдістерін регламенттейтін нормативтік ережелерді, жануарларға қоршаған орта, су, ауа, Жем, топырақ факторларының әсерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығын механикаландыру және автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пән мал шаруашылығы фермалары мен жайылымдарды сумен қамтамасыз ету механизациясын, жүктерді тасымалдау және көтеру үшін, жемді ұсақтау үшін машиналар мен жабдықтарды, сиырларды сауу механизациясын, сүтті алғашқы өңдеу үшін, қой қырқуды, шошқа шаруашылығы фермаларын кешенді механикаландыруды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ветеринария негіздері
  Несиелер: 5

  Пән жануарлардың әр түрлі аурулары кезіндегі тұрақты және типтік ағымды жалпы патологиялық үрдістерді, қабыну, әртүрлі тітіркендіргіштердің әсерінен ағзаның реактивтілігінің өзгеруі, зат алмасуының бұзылуы, ағзаның тіршілік әрекетінің жүйке және эндокриндік реттелуі, аурулардың этиологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнология негіздері
  Несиелер: 5

  The discipline studies the main methodical directions of research of random variables, the basic techniques of experiment and observation in experimental practice, methods of mathematical modeling, statistical methods on a system basis, with the analysis of random variables.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән ірі қара малдың биологиялық және шаруашылық ерекшеліктерін, сиырлардың сүт өнімділігін және оның факторларын, ет өнімділігін, төлдерді өсіруді, ірі қара малды өсіру техникасын, асылдандыру жұмыстарын, тұқымдарды (сүт, құрама, ет), сиырларды микроклимат және күту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гистология және эмбриология
  Несиелер: 5

  Пән тіндердің әртүрлі түрлерін зерттейді: эпителиалдық мата, оның құрылысы мен әртүрлілігі, дәнекер тіндері (трофикалық және механикалық), қан және лимфа, шеміршек тіндері, сүйек тіндері, бұлшық ет тіндері (тегіс, көлденең-жолақ, жүрек), жүйке тіндері(екі құрақты және көп қырлы). Ауыл шаруашылығы жануарларының әртүрлі түрлерінің ұрығының дамуын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сүт және сиыр етін өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Шаруашылықтардың түрлері мен сүт өндіру технологиясын, өндірістің толық циклында жас төлдерді қарқынды өсіру, мамандандырылған шаруашылықтарда сиыр етін өндіру, ересек малды бордақылау, жайылым және қысқы мал ұстаудың жаңа технологиялары, жемдік база.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас психологиясы мен жанжалдарды басқару
  Несиелер: 5

  Пән жанжалды психологиялық түсінудің ерекшеліктерін, жанжалды өзара іс-қимылдың психологиялық мәнін: қатысушылардың себептері мен мақсаттарын, өзара іс-қимылдың стратегиясы мен тактикасын, әр түрлі жанжалдың құрылымдық сипаттамаларын зерделейді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жанжалды жағдайды басқара алады, жанжалды алдын алу және шешу саласында тәжірибелік біліктердің кешенін құрастыра алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Пән жалпы және жеке микробиологияның негіздерін оқытады: систематика принциптері; микроорганизмдердің морфологиясы мен құрылысы; микроорганизмдерге және микроорганизмдердің экологиясына сыртқы орта факторларының әсері; ауру қоздырғыштарының тинкториалдық және биохимиялық қасиеттері; зертханалық диагностика әдістері, сондай-ақ ерекше алдын алу және емдеу, инфекция және иммунитет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жануарлардан алынатын өнімдерді ветеринариялық-санитариялық сараптау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән жануарлардан алынатын тамақ, азықтық және техникалық өнімдер арқылы адамдар мен жануарлар арасында таралатын жұқпалы және инвазиялық аурулардың алдын алу үшін жануарлардан алынатын өнімдерді зерттеу және ветеринариялық-санитариялық бағалау әдістерін зерттейді. Жануарларды сою және олардан өнімдерді қайта өңдеу гигиенасымен, сойғаннан кейінгі ұшалар мен мүшелерді сараптау әдістемесімен танысу; жануарлардан алынатын өнімдерді зертханалық зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сүт өнімдері
  Несиелер: 5

  Пән ҚР сүт ісінің даму тарихын зерттейтін, сүт ісін дамытудағы ғалымдардың рөлі. Сүттің физикалық қасиеттерін, сүттің химиялық құрамын, ауыз сүтіне, сүтті алғашқы өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға қойылатын талаптарды, басқа ауыл шаруашылығы жануарлары сүтінің құрамы мен қасиеттерін, сондай-ақ сүт алудың санитарлық-ветеринарлық ережелерін зерделеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Риторика және сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі тілдік этикетті, әдеби тіл нормаларын, мәтіндерді моделдеуді құралдарын, сөз сөйлеудің негізгі композициялық бөліктерін құруға қойылатын талаптарды, сөйлеудің логикалық ұйымдастырылуын үйренеді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы конструктивті диалог жүргізуге, көпшілік алдында сөйлеуге, қарым-қатынас жағдайына сәйкес өз сөзін құрастыруға, қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында риторикалық тәсілдерді қолдануға, аудиторияның назарын ұстау тәсілдерін қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби имиджді қалыптастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән іскерлік және кәсіби имиджді қалыптастыру шарттарын, ұжым имиджінің тұсаукесерін, топ имиджін моделдеуді үйренеді; пәнді оқу нәтижесінде білім алушы басқару қызметінің дағдыларын, әсер ету механизмдерін, жеке және топтық имидждің этикеті мен мәдениеті мәселелерін меңгерген; кәсіби қызметте іскерлік адамның имиджін қалыптастыру элементтерін қолдану қабілетін көрсете алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жануарлар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән зерттеу пәні мен объектісін, селекциялық-генетикалық аспектілерді, мал шаруашылығындағы эмбриотрантацияны, жасушалық биотехнологияны, ауыл шаруашылық малдарының биотехнологиялық ресурстарын, векторлық биотехнологияны және оны мал шаруашылығында қолдануды, соматикалық және генеративті трасгендік жануарлар мен химер типтерін және оларды алуды зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыни және креативті ойлау
  Несиелер: 5

  Пән рационалды таным түрлері мен тәсілдерін, ұғымдық және аргументативті құрылымдарды құрастыруға қойылатын ережелер мен талаптарды, шешім шығармашылығының рөлін зерделейді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жаңа бірегей идеяларды жасауға, жағдайлардан мүмкін болатын шешімдерді жасауға, қабылданған шешімнің тиімділігін бағалауға, көпфункционалды заттарды көруге қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жануарларды есепке алудың заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылық малдарын бірдейлендіру әдістері мен тәсілдерін, компьютерлік технологиялар арқылы асыл тұқымды және зоотехникалық есепті жүргізу, малдарды түсіру, биркалау, татуировка, таңба, чиптеу жолымен малдарды нөмірлеу, малдардың асыл тұқымдық және өнімділік сапасын бақылау үшін инновациялық әдіс ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құс шаруашылығы, құс шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
  Несиелер: 8

  Пән: шаруашылықтың түрлері және жұмыртқа өндіру технологиясы, толық өндіріс циклінде төлдерді өсіру, бройлерлік құс шаруашылығы, құстарды құс қораларында ұстау тәсілдері мен микроклиматы, құс шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу технологиясы және жем базасы, асылдандыру жұмыстарын жүргізу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық жануарларын өсіру және іріктеу
  Несиелер: 7

  Пән ауыл шаруашылық жануарларының шығу тегін, етті малдың тұқымдарын, өсірудің зоотехникалық негіздерін, асыл тұқымды жұмыстың негіздерін, төлдерді өсіруді, Конституцияны, экстерьерді, жануарлардың интерьерін, өсіру әдістерін, жануарлардың стресстерге генетикалық тұрақтылығын зерттейді. өнеркәсіп негізінде мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы .

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тауартану және мал шикізатының сараптамасы
  Несиелер: 5

  Пән тағамдық майлар мен майларды, сүттегі май мен белоктың құрамын, сүттің қышқылдығы мен тығыздығын, жануар және өсімдік тектес тауарлардың белгілері мен жіктелуін, жануар және өсімдік тектес ерекше тауарлардың жекелеген түрлерін анықтауды, жануарлар және өсімдік тектес тауарлар ретінде фауна мен флора объектілерінің кедендік сараптамасының ерекшеліктерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
  Несиелер: 7

  Пән мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясын, ірі қара малдың сүт және ет өнімділігіне әр түрлі факторлардың әсерін, жылқы шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясын, мал шаруашылығындағы асыл тұқымды жұмыстың қазіргі әдістерін, түйе, қой және ешкі шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясын, фермерлік шаруашылықтарда шошқа етін өндіру ерекшеліктерін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ара шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
  Несиелер: 8

  Пән омартаның азықтық балансын есептеуді және ара арасын ауыл шаруашылығы өсімдіктерін тозаңдатқанда тасымалдау кестесін, аналықтарды жасанды шығару және бұруларды қалыптастыру, гүл тозаңын алу технологиясын, бал ара ұясын бал жинау және ауыл шаруашылығы өсімдіктерін тозаңдатқанда дайындау, прополис алу тәсілдерін, ара шаруашылығы өнімдерін (бал, балауыз, Бал Ара шаруашылығының басқа да өнімдері) үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шошқа шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән: шошқа етін өндіру технологиясын, шошқалардың биологиялық ерекшеліктерін, экстерьерлік ерекшеліктерін, Конституциясын, шошқаларды көбейтуді, жыныстық және шаруашылық жетілуін, өсіру әдістерін, шошқа тұқымын, шошқа етін өндіру технологиясын, бордақылау, шошқаларды ұстау және қалыпты азықтандыру, төлдерді өсіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ара шаруашылығы
  Несиелер: 8

  Пән ара ұясының құрамын, оның жеке өкілдерінің морфологиялық ерекшеліктерін, ара ұясының биологиясын, жұмыс арасының сыртқы құрылымын, аналықтар мен үйкеліс, асқорыту, тыныс алу органдарын, қан айналу жүйесінің ерекшеліктерін, ара ұясын, балауыз құрылысы, рамкаларды ілу, бал аралардың көбеюі, жатырдың жыныстық мүшелерін және олардың функцияларын, ара ұясы дарақтарының айрықша ерекшеліктерін зерттейтін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Пән өмірдің молекулалық негіздерін оқытады: организмдердің құрамына кіретін заттардың химиялық құрамы, құрылымы, қасиеттері және орналасуы, олардың түзілу жолдары мен заңдылықтары, айналудың жүйелілігі мен механизмдері, сондай-ақ ауыл шаруашылық жануарларының биомолекулаларының функционалдық рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шұбат өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Түйелерді өсіру бойынша шаруашылықтардың ұйымдастыру формалары мен жұмыс принциптерін, Түйе шаруашылығы өнімдерін өңдеу негіздерін, төлді өсіру технологиясын, бордақылау технологиясын, түйелерді ұстау тәсілдерін, асылдандыру жұмысын зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік негізде шошқа етін өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Шошқаның жыныстық-жас топтары бойынша рационды құруды зерттейтін пән. Шошқа шаруашылықтары мен фермалардың зоотехникалық және экономикалық тиімділігін бағалауды, шошқалар мен төлдерді лагерлік – жайылымдық ұстауды, еңбекті ұйымдастыруды, есепке алуды, есептілікті зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылқы және қымыз өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Төлді өсіру және ұстау әдістерін, өсу және даму есебін, жылқы шаруашылығы өнімдерін, морфологиялық және химиялық құрамын, тағамдық мәнін, жылқыларды тиімді азықтандыру және сумен қамтамасыз ету негізін, азықтандыруды ұйымдастыру, фермалардың зоотехникалық және экономикалық тиімділігін бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылқы шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасының жылқы шаруашылығының тарихы мен қазіргі жағдайын, шығу тегі, биологиялық ерекшеліктері,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылық жануарларының биологиялық ерекшеліктерін, сою әдістерін, етті санаттарға бөлу, азықтандырудың шикізат сапасына әсері, малдан алынатын шикізатты бастапқы өңдеу, Ет және оның туындылары, былғары шикізатының сапасы, мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу бойынша үрдістер мен әдістерді басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Animal feed analysis
  Несиелер: 5

  Зоотехникалық талдау зертханасында студенттердің мінез-құлқының негізгі ережелерін зерттейтін пән. Талдау үшін орташа сынама алу, алғашқы және гигроскопиялық ылғалдылықты, кальций мен фосфорды анықтау. Азықтар мен рациондардың химиялық құрамын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы жануарларын азықтандыру
  Несиелер: 5

  Мал азығының жіктелуін, химиялық құрамы мен қоректілігін, шабындықтар мен жайылымдардың, өсімдіктерін, шөптердің шаруашылық-ботаникалық топтарын, шабындықтар мен жайылымдардың беткі және түпкілікті жақсаруын, жасыл конвейерді, шаруашылық жағдайында жемді дайындау және сақтауды, мал азығы шөптерінің тұқым шаруашылығын зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түйе шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасындағы түйе шаруашылығының тарихы мен қазіргі жағдайын, Конституция мен экстерьердің шығу тегін, биологиялық ерекшеліктерін, тағамдық құндылығын, сүттің құрамы мен қасиеттерін, жүннің морфологиясы мен гистологиясын, жүн түрлері мен топтарын, жалпы сипаттамасын, рационалды азықтандыру және сумен қамтамасыз ету негіздерін, азықтандыруды ұйымдастыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әртүрлі тілдік және мәдени ортада ақпараттық сауаттылық, еркін қарым-қатынас дағдыларын меңгеріп, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсінуді ескере отырып, ақпаратты талдайды және ұсынады

 • Код ON2

  Ақпаратты іздеуді өз бетінше жүзеге асыра алады, қалыптасқан дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдары негізінде пайымдаулар жасау үшін оны түсіндіре алады, әлеуметтік және өндірістік саладағы құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз пайымдауларын дәлелдей алады

 • Код ON3

  Өзін-өзі жетілдіруге, оның ішінде дене бітімі мен кәсіби жетілуге ұмтылысын көрсетеді, топта жұмыс істейді, шешім қабылдайды, даулы жағдайларды шешеді, көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді, салауатты өмір салтына бағдарланады

 • Код ON4

  Зерттеу қызметіне ұйымдастырушылық көзқарас негізінде әртүрлі табиғат жүйелерінің мінез-құлқын талдайды

 • Код ON5

  Ауыл шаруашылығы малдарының әртүрлі түрлері бойынша асыл тұқымдық жұмыстарды жүргізу дағдысы болуы тиіс. Рационды құрастыру, табынның өсімін молайтуды ұйымдастыру, төлді өсіру үшін ауыл шаруашылығы жануарларының әртүрлі түрлерінің биологиялық және шаруашылық ерекшеліктері туралы білімдерін қолдану

 • Код ON6

  Мал шаруашылығы мен құс шаруашылығының жоғары сапалы экологиялық таза өнімдерін өндіру жүйесінде олардың өзіндік құнын төмендету кезінде технологияларды әзірлеу; зоогигиеналық талаптарға сәйкес жануарларды қоралық және жайылымдық ұстауды ұйымдастыру.

 • Код ON7

  Асыл тұқымды және тауар шаруашылығында міндеттерді шешу үшін инновациялық технологияларды, эксперименттік мәліметтерді өңдеудің жаңа биометриялық әдістерін қолдану. Эксперименталды деректерді компьютерлік өңдеудің заманауи әдістерін және жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін ұсынуды, мал шаруашылығындағы ғылыми-зерттеу қызметінің әдіснамасын меңгеру.

 • Код ON8

  Сүттегі май мен ақуыздың құрамын, сүттің қышқылдығы мен тығыздығын, жануар және өсімдік тектес тауарлардың белгілері мен жіктелуін, жануар және өсімдік тектес ерекше тауарлардың жекелеген түрлерін, жануарлар және өсімдік тектес тауарлар ретінде фауна мен флора объектілерін кедендік сараптаудың ерекшеліктерін анықтауды жүзеге асыру.

 • Код ON9

  Ауыл шаруашылығы малдарының асыл тұқымдық және өнімділік сапасын арттыру үшін мал өнімдерін зерттеу және ветеринарлық-санитарлық бағалау әдістерін қолдану

 • Код ON10

  Мал шаруашылығы өнімдерін сату және маркетинг, асылдандыру жұмыстарын жүргізу мақсатында малдардың зоотехникалық және асылдандыру есебін жүргізу. Төлді өсіру және жануарларды азықтандыру үшін заманауи инновациялық әдістерді енгізу. Жануарлардың сандық және сапалық көрсеткіштерін арттыру үшін отандық және шетелдік селекцияның жоғары өнімді тұқымдарын пайдалану.

 • Код ON11

  Еңбек қауіпсіздігі үшін кәсіпорындарға стандарттарды, еңбекті қорғауды басқарудың нормативтік негіздерін, еңбекті қорғау жөніндегі Негізгі заңнамалық және нормативтік актілерді, еңбек қарқындылығын, қауіпті және зиянды өндірістік факторларды, зиянды заттардың жіктелуін ескере отырып, маркетинг жағдайында еңбек пен демалысты оңтайландыру жөніндегі стандарттарды енгізуді жүзеге асыру. Қоршаған табиғи ортаны қорғаудың теориялық және әдіснамалық негіздерін, зерттеу институттарының ғылыми зертханаларында жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top