Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру в Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Арнайы пәндерді сапалы оқыту үшін қажетті базалық білімді пайдаланады
  • Темір жол көлігінде қозғалысты ұйымдастыру кезінде өндірісті оңтайландыруды және жұмыс сапасын арттыру үшін көліктегі өндірістік процестерді модельдейді
  • Темір жол көлігі бөлімшелерінің қызметін талдау негізінде жол дамуы мен жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау процесіне қызмет көрсету және құрылыстарды пайдалану жөнінде шешімдер қабылдайды.
  • Мәдениетаралық және тұлғааралық қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін жаңа қазақ жазуын, философиялық білім мен рухани мұра негіздерін пайдалана отырып, көптілді ортада ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген.
  • Темір жол станциясында поездардың қозғалысын жоспарлайды және ұйымдастырады
  • Ойлаудың икемділігін, қозғалғыштығын, азаматтық позициясын және құқықтық мәдениетін, экономика мен құқық саласындағы адамгершілік және рухани қағидаттарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін, экология мен өмір сүру қауіпсіздігінің негіздерін, сондай-ақ кәсіпкерлік дағдыларын, көшбасшылықты, өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорынның коммерциялық қызметін жүргізу үшін инновациялар мен менеджменттің қабылдағыштығын әзірлейді.
  • Жүктің түрі мен мақсатын анықтайды, тасымалдауды жүзеге асыру үшін көлік түрлерімен арақатынасты белгілейді
  • Теміржол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, ақпаратты, техникалық деректерді, көлік жүйелері жұмысының көрсеткіштері мен нәтижелерін, тасымалдау шарттарын жетілдіру әдістерін талдайды және өңдейді.
  • ДК-де ақпаратты өңдеу процесін жүргізеді, ДК-дің мультимедиялық мүмкіндіктерін жұмыста қолданады, деректерді тасымалдау көздерінен, байланыс арналарынан ақпаратты енгізіп-шығаруды орындайды.
Top