Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06103 Ақпараттық жүйелер в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты - магистрлерді заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген, ғылыми ақпараттарды алу, өңдеу және сақтау әдістерін қамтитын іргелі, ғылыми және кәсіби даярлау; қазіргі таңдағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге және шешуге қабілетті таңдалған ғылыми мамандықтар бойынша эксперименталды-зерттеу жұмыстарын жоспарлап, жүргізеді, жоғары оқу орындарында сабақ береді және ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асырады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M094 Ақпараттық технологиялар
 • Сандық экономика
  Несиелер: 5

  Бұл курс жалпыға ортақ виртуалды ортаға және желілік экономиканың жұмыс істеу принциптеріне, оның ішінде жаңа ақпараттық технологияларды және өнімдерді, телекоммуникациялық технологиялар мен өнімдерді жасауға және пайдалану салаларында, телекоммуникация қызметтеріне, электрондық бизнесте, электрондық нарықтарда қолдануды зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары білім берудегі жаңа парадигмалар. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзіреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары білім берудің мазмұны. Жоғары мектептегі қазіргі замағы білім беру технологиялары. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • АТ-жобаларын басқару
  Несиелер: 5

  Курс ағымдағы кезеңде АТ басқару процестерімен танысу, инвестициялық жобаны дайындау, келісу және енгізу әдістемесі, АТ жобаларын жоспарлау және іске асыру, ресурстарды жоспарлау және тарату, игерілген тжобалардың көлемін есептеу көрсеткіштері, жобаларды басқарудағы тәжірибелік есептерді шешу үшін ақпараттық жүйелерді қолдануғы арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қолданбалы статистика
  Несиелер: 5

  Оқу пәні қолданбалы статистика мен сандық шамаларды статистикалық талдаудың, уақыт қатары, сандық емес және интервалды деректерді көпөлшемді статистикалық талдаудың негізгі әдістерін, әдіснамаларын графикалық әдістерін, эксперименттегі деректерді өңдеу үшін қолданбалы программаларда математикалық пакеттерді қазіргі заманғы эксперименталды деректерді талдау және өңдеуде қолдануға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Репозиторилер мен электронды қоймаларды басқару және ұйымдастыру жүйесі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні әзірленген кітапханалардың сандық ақпараттық мазмұнының өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету міндеттерін, ақпаратты сақтауды ұйымдастыруды (қоймаларды құру, ақпаратты сақтау жүйесін қолдау), ақпаратты басқаруды зерттеуге арналған. Электронды кітапхана басқа электрондық кітапханалардың ресурстарымен өздерінің ақпараттық ресурстарының интеграторы бола алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кескіндерді сандық өңдеу
  Несиелер: 5

  Курс кескіндерді сандық өңдеу саласындағы туындайтын есептерді шешуге арналған, ол әртүрлі бейнелердің ауқымды дерекқорын пайдалану арқылы алгоритмдерді және бірнеше тестілеуді, сандық сигналдарды түрлендіру алгоритмінің математикалық сипатталуын және интегралды түрлендіруді жылдам орындалуында тиімді алгоритмдерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық процестер мен жүйелерді модельдеудің әдістері
  Несиелер: 5

  Оқу пәні ақпараттық жүйелерді жобалау әдістерін және құрылғыларын зерттеуге, ақпараттық жүйелердің жобасының сапасын бағалауға, жалпы алғанда компоненттер мен ақпараттық жүйелердің сипаттамаларын зерттеуге, атап айтқанда, қазіргі заманғы ақпараттық және есептеуіш жүйелер мен қуат беру желілерінің шағын жүйелерін, өнімділікті талдау және әлеуетті жоспарлау мәселелерін қалыптастырады және шешеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • IT менеджмент
  Несиелер: 5

  Оқу пәні ақпараттық менеджментті кең және тар мағынада болуы тиіс базалық ұсыну туралы неғұрлым перспективалы технологиялар жасауды, сатып алуды, енгізу және тиімді пайдалану корпоративтік ақпараттық жүйелерін; әзірлеуге қатысуға қазіргі заманғы ақпараттық инфрақұрылымды қамтамасыз ететін кәсіпорындар көшбасшылық кәсіпорын нарықта, осылайша, оның қосымша капиталдандыруды; әзірлеу және іске асыру стратегиялық мақсаты-компанияның басқаруды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шешімді қабылдауды қолдаудың математикалық және инструментальды құралдары
  Несиелер: 5

  Курс шешімдер қабылдау үдерісі туралы, шешім қабылдаудың шарттары мен міндеттері туралы идеяларды қалыптастырады; шешімдер қабылдау (DM) ақпараттық және инструменталдық қолдау түрлері; шешім қабылдау үдерістерін форматтау және алгоритмдеу әдістерін игеру; ақпараттық талдау дағдыларын дамыту; жүйелердің функциялары, қасиеттері, мүмкіндіктері туралы білімді тереңдету, қолданбалы есептерді шешуде қолдау көрсетуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кешенді жүйелерді модельдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс магистранттарға кешенді TOFI жүйелерінің жай-күйін модельдеу және бақылау технологиясын қолдана отырып кез-келген пәндік саланың жағдайын модельдеуге, жеткілікті құзыреттілікті қалыптастыруды, ақпараттық жүйелердің модельдерін құру және зерттеу үрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалану туралы жалпы түсінік беретін құзыреттіліктерін қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көпөлшемді мәліметтерді өңдеу
  Несиелер: 5

  Курс шешімдерді қолдау жүйелеріне арналған қосымшаларда шешімдерді қолдау бойынша міндеттерді, деректерді өңдеу әдістерін, OLAP-технологиясының мүмкіндіктері мен орындарының рөлін, шешімдерді қоса алғанда, көпөлшемді деректерді өңдеу және OLAP-технологияларды шешу әдістерін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • АТ - аудиті
  Несиелер: 5

  Пән аудит туралы теориялық білімді қалыптастырады, стандарттарға сәйкес кәсіпорынның АТ аудитін әдістемелік сұлбасын және кешенді жүйелерді модельдейді, көпөлшемді мәліметтерді, ақпараттық инфрақұрылымды аппаратты қамтамасыз етуде негізгі типтерді, мониторинг жүргізуде қазіргі заманғы құрылғылар мен әдістерді, ақпараттық инфрақұрылымның жағдайын талтауды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджменттегі сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Оқу пәні басқарудың әртүрлі деңгейлерінде басқару шешімдерін жоспарлау және қабылдау барысында сандық әдістерді қолданудың теориялық және әдіснамалық негіздерін, басқару процестерін сандық және сапалық талдау әдіснамасы туралы идеяларды және кең ауқымды басқару міндеттерін шешудің формалды әдістерін пайдалану мүмкіндіктерімен танысуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректерді талдау және басқару
  Несиелер: 6

  Курс қазіргі кезеңде IT-жобаларды басқару процестерімен танысуға арналған: инвестициялық жобаны дайындау, үйлестіру және жүзеге асыру, IT-жобаларды жоспарлау және енгізу, тәуекелдерді анықтаудың сандық және сапалық деңгейін анықтау үшін практикалық дағдыларды, маңызды тәуекел факторларын анықтауды, деректерді басқару әдістерін және компанияда тәуекелдерді басқару шешімдерін енгізу құралдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің стандартизациясы және сертификациясы
  Несиелер: 6

  Оқу пәні бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасын бағалаудың қазіргі әдістерімен танысуды, бағдарламалық қамтамасыз етудің мемлекеттік және халықаралық сапа стандарттарын, сертификаттау процестерін ұйымдастыру, өнеркәсіптік өндірісте бағдарламалық өнімдерді сапалы бақылауды ұйымдастыру әдістерімен, сапаны басқару принциптерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина оқыту әдістері мен технологиялары
  Несиелер: 5

  Оқу пәні теориялық негіздерді және алгоритмдерді меңгеруді, сондай-ақ теориялық мүмкіндіктерді түсінуді қарастырады. Курстың шеңберінде магистранттар машинада оқытуды классификация, кластеризация, регрессия, өлшемділікті төмендету, рейтингтер сияқты негізгі міндеттерді қарастырады. Олар осы саладағы заманауи құралдарды және нақты әлемдік қосымшаларда машина оқыту әдістерін қолдану дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ERP-жүйелерін жобалау және дамыту
  Несиелер: 6

  Курс корпоративтік ақпараттық жүйелерде корпоративтік ақпараттық жүйелердің жүйеленген көрінісін қалыптастыруды, корпоративтік ақпараттық жүйелерді құру, іріктеу, енгізу және қызмет көрсету, басқарудың корпоративтік ақпараттық жүйелері мен бағдарламалау әдістерін игеру бойынша базалық білім алуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді талдау
  Несиелер: 6

  Курс негізгі және жетілдірілген аналитикалық әдістерді, сондай-ақ гетерогенді деректердің үлкен көлемінен білім алу және алу үшін қолданылатын әдістерді; талдау және модельдеу әдістерін, корпоративтік архитектура әдістерін қолдану мүмкіндігін; зерттеу әдісін жүргізу және кәсіпорынның архитектурасын жетілдірудің жаңа үлгілері мен әдістерін іздеу мүмкіндігін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зияткерлік ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курс жасанды интеллект құралдарын және әдістерін қолданумен байланысты ақпараттық жүйелерді дамытудың негізгі үрдістерін зерттеуді қамтиды. Зияткерлік ақпараттық жүйелердің архитектурасы және классификациясы, сараптамалық жүйелері, анық емес білімнің, айқын емес шығу жүйелерінің, нейрондық желілерді қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады.

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерді жобалаудың, ақпараттық жүйелердің сапасы мен сенімділігін бағалайтын, компоненттер мен ақпараттық жүйелердің жалпы жұмысын жинақтап, шешетін, деректерді даму жоспарының бөлігі ретінде жіберетін практикалық құралдар мен әдістерді, қолданбалы статистика мен сандық шамаларды статистикалық талдауды қолдану дағдыларына ие болады.

 • Код ON4

  Корпоративтік ақпараттық жүйелерді тиімді пайдалану, жасау, сатып алу, енгізу технологияларын меңгеру; кәсіпорынның заманауи ақпараттық инфрақұрылымын жасауға қатысу; ІТ-директор немесе жетекші мамандар деңгейінде компанияны басқарудың стратегиялық міндеттерін әзірлеу және жүзеге асыру дағдыларына ие.

 • Код ON5

  Цифрлық технологияларды бизнестің барлық салаларында пайдалануды жоспарлап, құрастыру және бағалау, цифрлық трансформацияның тиімділігін бағалау, ең заманауи технологияларды ескере отырып, цифрландыру проблемаларын анықтау және талдау дағдыларына ие.

 • Код ON6

  Аудит туралы теориялық білімді қалыптастырады, стандарттарға сәйкес кәсіпорынның АТ аудитін әдістемелік сұлбасын және кешенді жүйелерді модельдейді, АТ басқару процестерін басқару, негізгі және жетілдірілген аналитикалық әдістерді, сондай-ақ гетерогенді деректердің үлкен көлемінен білім алу үшін қолданылатын әдістерін, көпөлшемді деректерді өңдеу және OLAP-технологияларды шешу әдістерін зерттейді.

 • Код ON7

  Ақпараттық жүйенің бағдарламалық жасақтамасының компоненттерін жобалау және функционалдық құрылымды таңдау, жасанды интеллект құралдарын және әдістерін қолдану, ақпараттық жүйелердің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін бағдарламалық қосымшаларды жасау үшін заманауи технологиялар негізінде ақпараттық жүйелерді жобалауды қолдана білу дағдыларына ие.

 • Код ON8

  Пәндік салалардың үлгілерін әзірлейді, пәндік салаларды зерттеу әдістерін қолданады, ғылыми және қолданбалы міндеттерді шешу үшін білімді ұсыну және кескіндерді ауқымды дерекқорын пайдалану арқылы алгоритмдерді және бірнеше тестілеуді қолданады, зияткерлік тапсырмаларды, машинада оқытуды қолдана отырып, есептерді шешуді үйренеді. Математикалық, лингвистикалық, ақпараттық және кітапханалардың сандық ақпараттық мазмұнының өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету міндеттерін, әдістерін және даму құралдарын қолдана алу дағдыларына ие.

Top