Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02205 Археология және этнология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Археология және этнология» мамандығы бойынша Білім беру бағдарламасының мақсаты – археология және этнология бағытындағы оқып және талдаудан өтіп жатқан жаңа және күрделі идеяларды сыни талдауға, бағалау мен синтездеуге айқын қабілетті жоғары деңгейдегі кәсіби құзыретті жоғарғы сыныптамалы ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды; археология және этнология ғылымдарында, білім беру ісінде, мәдениетте тарихи ғылымның теориялық және әдіснамалық аспектілерін тереңдете білу негізінде, сонымен қатар жүйелі білім мен аралас ғылым салаларын, сандық технологияларды пайдаланатын инновациялық қызметке қабілеттілерді; ғылымды дамытатын зерттеу нысандары бойынша жаңа концептуалды білімді қалыптастыратын; археология мен этнология ғылыми-педагогикалық салаларында дербес ғылыми-зерттеу қорытындыларын жасай алатын және де оны ғылыми пікірсайыстар жағдайында дәлелді түрде жеткізе алатын мамандарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D053 Тарих және археология
 • Дайындық бағыты 8D022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Қазақстан далалық Евразияның ерте темір дәуірі мәдениеті жүйесінде
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты темір алу тәсілі мен еңбек құралдары негізінде далалық Евразияның сақ-скиф мәдениеті жүйесіндегі Қазақстанның ерте темір дәуір мәдениетін талдау қабілеттілігін қалыптастыру. Докторанттар міндетті. - сақ-скиф тайпалары мәдениетінің бірлігі мен аймақтық ерекшелігі жөніндегі концепцияларды зерттеулерде қолдана білуді; - этногенезі және мәденигенезі мен мәдениеттерінің келесі дәуір тайпалары мәдениетімен сабақтастығы жөніндегі жаңа концепциялар жасай білу, - далалық Евразияның ерте темір дәуірі мәдениеті жөніндегі әртүрлі концепцияларды талдауға қабілетті болу, - темір өндіруді игерудің әртүрлі тәсілдерін, темір құралдар жасаудың ерекшелігін айқындауға қабілетті болу; - Евразияның далалы және таулы жазығындағы тарихи мәдени бірлестік пен ерекшелігін негіздеу. Пәннің мәні. Курста далалық Евразияның сақ скиф тайпаларының мәдениеттер жүйесі қарастырылады. Евразияның сақ-скиф тайпаларын оқу негізінен археологиялық материалдар мен жазба деректер мәліметтері негізінде жүзеге асады. Европа территориясында оның ішінде Поволжья, Приуралья, сондай ақ Қазақстан және Оңтүстік Сібірде сақ-скиф мәдениетінің қалыптасуы қарастырылады. Евразия даласындағы тарихи мәдени бірлікке ерекше назар аударылады. Қазақстанның ерте көшпенділер өркениеттері: сақ мәдениеттері – Есік, Шілікті, Берель, Бесшатыр, Тасмола, Уйгарак, т.б. мәдени феномені; Қазақстанның ерте көшпенділер өркениеті Орта Азия, Алдыңғы Азия, Таяу Шығыс, Европа және Қытайдың отырықшы-егіншілер мен қала өркениетімен тығыз байланыста болған Евразияның далалық өркениетінің бір буыны екендігі қарастырылады..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Археология мен этнология ғылымындағы пәнаралық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты археология обьектілерін зерттеу және этнологияда пәнаралық әдістерді қолдану негізінде іргелі іргелі теориялық жүйелі білімді көрсете білу қабілетін қалыптастыру. Докторант міндетті: - Әртүрлі археологиялық және жаратылыстану-ғылыми әдістердің көмегімен зерттеуге арналған этнографиялық; - Археологиялық және этнологиялық анықтамаларда инновациялық технологияларды пайдалану; ескерткіштерді; - Пәнаралық ғылыми ақпаратты қолдану әдіснамасын синтездеу; - Алған білімдерін тәжірибеде қолдану; - Археология және этнология саласындағы ғылыми іс-шараларға, ғылыми теориялық және практикалық жұмыстың белгілі бір бөлігінің орындалуы үшін іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу, - Негізгі ғылыми-тарихи және философиялық категориялар мен заңдылықтарды қолдану және философиялық-ғылыми және тарихи талдаудың негізгі дағдыларын меңгерген. Пәннің мәні. Пән докторанттардың ғылыми-әдістемелік білімді қалыптастыратын теориялық курс болып табылады. Пәнді оқу барысында докторанттар археологиялық және этнологиялық олжаларды талдау басқа ғылымдарда қалыптасқан тәсілдері мен әдістерін кең ауқымды танысады және археологиялық және этнологиялық нысандардың зерттеу барысында қолданатын табиғи-ғылыми әдістерін дамытудың қазіргі деңгейіне идеясын қалыптастырады. Атап айтқанда, жаратылыстану, геофизика, археологиялық фитология, палеозоология, антропология ғылымдарының, археологиялық объектілердің техникалық және технологиялық зерттеу және қалпына келтіру әдістемелерімен танысады. Пәннің ерекшелігі Түрлі зертханаларда жұмыс істеу, археологиялық және этнологиялық артефактарды зерттеу, геодезиялық аспаптармен практикалық жұмыс істеу, далалық зерттеулерде қолдануын уйренуі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сақ мәдениеті кешенін зерттеудің теориялық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - өз зерттеулерін жүзеге асыру үшін «Сака» мәдени кешенін зерттеудің теориялық аспектілерін талдау мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар: 1. Әлемдік ежелгі заман археология саласында жаңалықтарды интерпретациялау, оларды археологиялық мәдениеттер мен Қазақстанның ескерткіштеріне бейімдеу және қолдану, абсолюттік C14 құрамында мәдениеттердің дәуірлеу шкалаларын құру және оларды қолданыстағы мерзімдермен байланыстыру (жеке мәдени компоненттердің типологиясы); 2. Мәдениеттің жекелеген компоненттерін талдау, ерте көшпелілер өнерінің сюжеттерін түсіндіру, алғашқы қауым археология саласындағы заманауи жетістіктерге, археологиялық артефактарды пәнаралық зерттеулерге, этнографиялық деректерге негізделген дүниетаным, діни және мифологиялық көзқарастардың негізгі элементтерін анықтау; 3. Археологиялық мәдениет тасымалдаушыларының қозғалыс бағыттарын айқындау, ежелгі халықтың көші-қон жолдарын анықтау және қалпына келтіру, жергілікті мәдениеттердің тасымалдаушыларының этносаралық қарым-қатынастарының ерекшеліктерін талдау (жалпы және нақты, аймақтық ерекшеліктерін), скифтер, ғұн-сармат мәдениеттердің өзара әрекеттесу моделін қайта құру; 4. Қазақстан территориясында археологиялық мәдениеттің генезисін қалпына келтіру, көне дәуірінің мәдениеттердің С14 әдісі негізінде кезеңділік ауқымын қалыптастыру, түрлі өңірлердегі экономикалық және мәдени түрлердің дамуын, антропология, генетика саласының соңғы деректерін қолдана отырып қазақ этносының шетелдік компоненттерін модельдеу; 5. Жеке іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру, қаржыландыру көздерін табу, археологиялық ескерткіштер зерттеуінің өзіндік әдістемесін әзірлеу және өз зерттеулеріне негізделген ғылыми-талдамалық жобалар бойынша ақпараттық қолдау көрсету, зерттеу жұмыстарының халықаралық ғылыми мақалалар дерекқорларында жариялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандағы этноконфессионалдық үдерістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты полиэтникалық және көп конфессионалды Қазақстан қоғамындағы діни факторлардың көрініс беру ерекшелігі мен функциясын талдауға қабілетті қалыптастыру. Пән діни факторлардың көрінісі функциялары мен ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған; зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздерін; этникааралық қатынастар-дың жағдайы мен динамикасына діни фактордың әсер ету механизмін; халықтың түрлі этникалық және діни топтары арасындағы қайшылықтар мен жанжал жағдайларының алдын алу мен шешудің негізгі шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан аумағындағы тас дәуірі мәдениеттері эволюциясы
  Несиелер: 5

  Мақсат - дисциплинааралық зерттеулер негізінде тас дәуірінің археологиялық мәдениеттерінің генезисін қайта құру мүмкіндігін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: 1. Геоморфологиялық деректер негізінде Еуразия аумағында мәдени генезис процестерін талдау, Қазақстандағы нашар зерттелген аймақтардың геоморфологиялық ерекшеліктерін көне кезеңінде көрсету, тас дәуірінің стратифицирленген ескерткіштерінің болмау себептерін анықтау; 2. Археологиялық мәдениет тасымалдаушыларының қозғалыс векторларын белгілеп, ежелгі халықтың көші-қон жолдарын анықтау және қайта құру, Оңтүстік Қазақстан аумағында (Теліс, Оюқлы, Келтиминар) неолиттік және энеолит дәуіріндерінің арақатынасын талдау; 3. Абсолюттік C14 әдісі негізінде тас дәуірінің мәдениеттердің кезеңділік ауқымын қалыптастыру, ашық ескерткіштерді (еуропалық әдестемелер негізінде) зерттеудің жаңа әдістерін қолдану, табиғи ғылым әдістеріне сұйіне отырып ежелгі халықтарының палеодиетасын қайта құру (антропохимия, антропология, палеогенетика, палеоботаника, палинология және т.б.); 4. Тас дәуірінің археологиялық мәдениеттерін дамытудың тұжырымдамалық үлгілерін қайта құру, пәнаралық зерттеу әдістерін қолдану; 5. Жеке іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру, қаржыландыру көздерін табу, археологиялық ескерткіштер зерттеуінің өзіндік әдістемесін әзірлеу және өз зерттеулеріне негізделген ғылыми-талдамалық жобалар бойынша ақпараттық қолдау көрсету, зерттеу жұмыстарының халықаралық ғылыми мақалалар дерекқорларында жариялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орталық Азиядағы қазақ диаспоралардың шаруашылық қызметінің ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Орталық Азиядағы қазақ диаспорасы шаруашылық қызметінің ерекшеліктерін зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Қазақ диаспорасы шаруашылық қызметінің әлеуметтік-экономикалық, этникалық және саяси факторлар және типологиясы, қазақ диаспорасы шаруашылық қызметінің тарихи негіздері, өңірлік ерекшеліктері және жүргізу тәсілдері зерттелетін болады. Пәндерді оқу нәтижесінде докторант қабілетті болады: 1. Орталық Азиядағы қазақ диаспорасыныңқоныс аударуы және саны туралы жалпы ақпараттарды іздестіру және талдау (жалпы және әртүрлі топтар үшін); 2. Дала жұмысын ұйымдастырудағы тәжірибелік, базалық және жоғары біліктілік дағдылары мен дағдыларын қолдану негізінде, Моңғолия, Қытай және Алтай республикалары арасында ауыл шаруашылығының, қолөнер және қолөнердің ерекшеліктерін және қазіргі заманғы өмірде және мәдениеттегі олардың рөлі бойынша өзіндік жіктеуін ұсыну; 3. Ғылыми ақпараттарды сыни талдау және түсіндіру негізінде шетелдік қазақтардың шаруашылық қызметінің қазіргі ахуалын этнологиялық, этноархеологиялық, этномәдени және этномәдениетті зерттеудің өзіндік кешенді бағдарламасын әзірлеу; 4. Қазақстанда нашар сақталған шаруашылықтың ерекше дәстүрлі формаларын мен әдістерін, қолөнер мен өндірісінқазақ халқының шаруашылығының этномәдени үлгісінен шыға отырып қалпына келтіру; 5. Этно-әлеуметтік зерттеу әдістерін қолдана отырып, Орта Азиядағы қазақ диаспорасын жан-жақты зерттеудіңғылыми жобасын дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнология ғылымындағы ұлт және этнос
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – әлемдік этнология мен мәдени антропологиядағы этникалық проблемалар концепцияларын зерттеу негізінде қазіргі ұлт және этностың теориялық мәселерін талдау, синтездеу қабілетін қалыптастыру. Докторант міндетті: - этнос теориясының ғылыми концепцияларын, ұлт және халықтың теориялық аспектілерін этникалық мәселелерді зерттеуде қолдана білу, - этникааралық мәселелер саласындағы әртүрлі теориялық концепцияларды талдау, бағалау және салыстыра білу; аталған мәселелерге анықтама бере білу; - этникалық мәселелердің өзара байланыстылығы жөнінде өз позицияңды қалыптастыруға қабілетті болу; - әлемдік этнология концепциялары бойынша ұлт және этностың арақатынасы жөнінде қорытынды жасай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Иеротопия: Түркі мәдениетіндегі ғарышты сақтаудың тарихи және археологиялық зерттеулері (VI-XIIв.)/
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - өз зерттеулерін жүзеге асыру үшін түркі мәдениетіндегі қасиетті феноменнің генезисін талдау мүмкіндігін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: 1. Әлемдік түркітану саласындағы соңғы жаңалықтарды интерпретациялау, оларды археологиялық мәдениеттер мен Қазақстанның ескерткіштеріне бейімдеу және қолдану, абсолюттік C14-дағы мәдениеттердің мерзімді шкалаларын құру, түркі мәдениетіндегі қасиетті құбылыс бойынша зерттеулер дамуының деңгейін талдау; 2. Соңғы археологиялық жаңалықтардың аясында еуразиялық кеңістіктегі түркі тайпаларының рөлі мен қарым-қатынасын айқындау, пәнаралық зерттеулер негізінде Қазақстан халқының антропологиялық түрінің құрамын талдау; 3. Этно-таңба функциялардың, мәдениет кодексінің, түркі мәдениетіндегі өзара қарым-қатынастардың мифологиялық құрылымдарын анықтау; 4. Қазақ мәдениетінің семиосферасының анықталған қасиетті архетиптерін салыстырмалы тарихи зерттеу жүргізу; 5. Жеке іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру, қаржыландыру көздерін табу, археологиялық ескерткіштер зерттеуінің өзіндік әдістемесін әзірлеу және өз зерттеулеріне негізделген ғылыми-талдамалық жобалар бойынша ақпараттық қолдау көрсету, зерттеу жұмыстарының халықаралық ғылыми мақалалар дерекқорларында жариялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы урбанизациясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлық қалаларының урбанизация үдерістері мен дала қаласының феноменін ашу қабілетін қалыптастыру, урбанизация кезеңдерін және олардың Қазақстан аймақтары бойынша ерекшеліктерін анықтау және жіктеу. Докторант міндетті: - урбанизм кезеңдерін және Қазақстан аумақтары бойынша олардың ерекшелігін айқындау және классификациялау; - қала қоныстарының ішкі құрылымы, олардың типі және құрылысы жөнінде карта мен сызба жасай білу; - ерте және орта ғасырлардағы Қазақстан территориясындағы халықтардың этникалық құрамымен орналасуын анықтау; - урбанизациялық үдерістердің қала дамуына ықпалы жөнінде қорытынды жасай білу; - әртүрлі мемлекеттіліктің басқаруы кезіндегі қалалардың пайда болуы мен урбанизациялық үдерістерді, сондай ақ Қазақстандағы урбанизациялық үдерістердің аймақтық ерекшелігі жөніндегі ғылыми ақпараттарды синтездеуге қабілетті болу. Пәннің мәні. Курста Қазақстандағы қалалар және олардың пайда болу алғышарттары, табиғи факторлар, қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы қалаларынаың қалыптасуына ландшафттардың ықпалы, қала қоныстарының сыртқы және ішкі құрылымына табиғаттың ықпалы қарастырылады. Сондай ақ, курста ерте (VI - IX ғғ.) және орта (IX - XIII ғғ.) ортағасырлық урбанизмнің Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудағы, батыс түрік қағанаты кезеңіндегі урбанизмнің ерте кезеңіне, Жібек жолы дамуындағы екі негізгі бағыт: сырдариялық және тяньшандыққа, Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан қалаларының ерте урбанизациялану үдерісіне, қаланың гүлденуіндегі урбанизацияның ролі мен орнына ерекше көңіл бөлінеді. Сонымен қатар түрік, түргеш, қараханид, т.б. мемлекеттілік тұсындағы урбанизация мәселелері, Қазақстанның ерте және ортағасырлар кезеңіндегі этникалық құрам мен орналасуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - сабақтас ғылымдар мен цифрлық технологиялардың әдіснамасын қолдану дағдыларын қалыптастыру. курста: жалпы ғылыми әдістерді, жаратылыстану, гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдар әдіснамаларын қолдану қарастырылады. Пән гуманитарлық пәндерді оқу барысында алынған білімге негізделеді, археология, этнология, музейтану және ескерткіштанудың барлық салаларында ғылыми зерттеулер жүргізудің тиімді құралы ретінде білім беру бағдарламасының барлық пәндеріне қатысты әдістемелік және әдістемелік функцияларды орындайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі мемлекеттілігінің генезисі: Қазақстандағы түріктердің көшпелі жәнек қоныстанған қоғамдастықтарының көшпелі және қоныстанған қоғамдастықтарының өзін-өзі ұйымдастыру нысандарын тарихи-археологиялық зерттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Қазақстан аумағында түріктердің көшпенділер мен қоныстанған қауымдастықтарының өзін-өзі ұйымдастыру нысандарын тарихи-археологиялық зерттеу негізінде түркі мемлекеттілігінің генезисіне талдау жасау мүмкіндігін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: 1. Әлемдік түркітану саласындағы соңғы жаңалықтарды интерпретациялау, оларды археологиялық мәдениеттер мен Қазақстанның ескерткіштеріне бейімдеу және қолдану, абсолюттік C14-дағы мәдениеттердің мерзімді шкалаларын құру, түркі мәдениетіндегі қасиетті құбылыс бойынша зерттеулер дамуының деңгейін талдау; 2. Соңғы археологиялық жаңалықтардың аясында еуразиялық кеңістіктегі түркі тайпаларының рөлі мен қарым-қатынасын айқындау, пәнаралық зерттеулер негізінде Қазақстан халқының антропологиялық түрінің құрамын талдау; 3. Қазақстан аумағында мемлекеттіліктің генезисін тұрақсыз мәдениет (қалалық) және көшпенді мәдениет (көшпелі маршруттар) симбиозы ретінде негіздеу, этно-археологиялық деректерді талдау негізінде Ұлы Жібек жолы аймақтарының ерекшеліктерін айқындау; 4. Аймақтар және мемлекеттік орталықтарды анықтау, жеке қалалық орталықтар мен көшпелі бағыттарды, Еуразияның түркі тайпалары қауымдастығының өзара әрекеттесу және өзара қарым-қатынас моделін қайта құру, кеингі көшпенділер дәуіріндегі этномәдени үрдістердің даму үлгісін модельдеу, белгілі бір тарихи фактілерді оқшаулау немесе толтыру; 5. Жеке іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру, қаржыландыру көздерін табу, археологиялық ескерткіштер зерттеуінің өзіндік әдістемесін әзірлеу және өз зерттеулеріне негізделген ғылыми-талдамалық жобалар бойынша ақпараттық қолдау көрсету, зерттеу жұмыстарының халықаралық ғылыми мақалалар дерекқорларында жариялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Палеометалл дәуірдегі Қазақстанның ежелгі мәдениеттерінің қалыптасуы және дамуы
  Несиелер: 5

  Мақсаты - өз зерттеулерін жүзеге асыру үшін пәнаралық зерттеулерді қолдана отырып, Қола дәуіріндегі ежелгі мәдениеттер генезисінің модельдерін жасау мүмкіндігін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: 1. Әлемдік ежелгі заман археология саласында жаңалықтарды интерпретациялау, оларды археологиялық мәдениеттер мен Қазақстанның ескерткіштеріне бейімдеу және қолдану, геоморфологиялық деректер негізінде Еуразиядағы мәдени генезис процестерін талдау, Қазақстанның нашар зерттелген аймақтарының ежелгі дәуірінде геоморфологиялық ерекшеліктерін көрсету; 2. Ежелгі халықтың палеодиетасын табиғи ғылым әдістері негізінде қайта құру (антропохимия, антропология, палеогенетика, палеоботаника, палинология және т.б.), археологиялық мәдениет тасымалдаушыларының қозғалыс векторларын анықтау, ежелгі халықтың көші-қон жолдарын анықтау және қайта құру, жергілікті мәдениет тасымалдаушыларының этносаралық байланыстарының ерекшеліктерін талдау ( жалпы және нақты, аймақтық ерекшеліктері); 3. Қола дәуіріндегі түрлі археологиялық мәдениеттердегі металлургияның даму ерекшеліктерін айқындау үшін зерттелетін ескерткіштердің және мұрағаттық деректерін жүйелеу, геология саласындағы ғылыми жетістіктерге бейімделу нәтежесінде ежелгі металлургтердің жаңа ескерткіштерін анықтау, шахталық және ашық типтегі металлургиялық пештердің үлгілерін қайта құру; 4. Қазақстан территориясында археологиялық мәдениеттің генезисін қалпына келтіру, көне дәуірінің мәдениеттердің С14 әдісі негізінде кезеңділік ауқымын қалыптастыру, түрлі өңірлердегі экономикалық және мәдени түрлердің дамуын, антропология, генетика саласының соңғы деректерін қолдана отырып қазақ этносының шетелдік компоненттерін модельдеу; 5. Жеке іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру, қаржыландыру көздерін табу, археологиялық ескерткіштер зерттеуінің өзіндік әдістемесін әзірлеу және өз зерттеулеріне негізделген ғылыми-талдамалық жобалар бойынша ақпараттық қолдау көрсету, зерттеу жұмыстарының халықаралық ғылыми мақалалар дерекқорларында жариялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты - сыни жазу дағдыларын қалыптастыру, өз идеяларын құрылымдық түрде баяндай білу. Келесі мәселелер қарастыр-ылады: жоспарланған тақырып бойынша презен-тация дайындау; жазбаша түрде өз ойыңызды білдіру және дәлелдеу; оқу жұмысын құрылымдауда әдістемелерді қолдану; сілтемелер, библиография-ны оның ішінде шет тілінде безендіруді білу; ғылыми мақалаларды Q1-Q4 индикаторлары бар журналдарда және импакт-факторы жоғары немесе JCR-дәйексөздері бар басылымдарда жариялау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орталық Азиядағы қазақ диаспоралардың тарихи-мәдени ескерткіштері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Орталық Азиядағы қазақ диаспорасының тарихи-мәдени ескерткіштерін зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Қазақ диаспорасының тарихи-мәдени ескерткіштерінің өңірлік ерекшеліктері,қазақтың дәстүрлі сәулет өнері тарихи-мәдени ескерткіштерінің қалыптасу тарихы, тарихи-мәдени ескерткіштерінің типологиясы, тарихи-мәдени ескерткіштерін сақтау жөніндегі іс-шаралар зерттелетін болады. Пәндерді оқу нәтижесінде докторант қабілетті болады: 1. Осы саладағы ғылыми зерттеулер үшін алтай-орталықазиялық аймақтың тарихи және мәдени ескерткіштері туралы ғылыми ақпараттарды терең оқып білу; 2. Олардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды, олардың ерекшеліктері мен таралуын анықтау; аймақтағы қазақтардың мемориалдық-культтік құрылымдарының түрлері мен категорияларын олардың таралуын, дамуы мен архитектуралық ерекшеліктеріннегізге ала отырып жіктеу; теориялық білімнен шыға отырып және кешенді экспедициялық зерттеу нәтижелерін ескере отырып Моңғолиядағы, Батыс Қытайдағы және РФ Алтай Республикасындағы қазақ ескерткіштерін салыстырып қарастыру; 3. Орталық Азияның шет елінің тарихи және мәдени ескерткіштерінің негізгі (алғашқы) түрлерін ғылыми ақпараттарды сыни талдау және түсіндіру негізіндеөздерінің кешенді бағдарламасын әзірлеу;; 4. Орталық Азиядағы қазақ мешіттерінің аймақтық ерекшеліктерін және эволюциясын, олардыңәлеуметтік маңызын және олардың діни тәжірибе мен архитектурадағы рөлін жүйелі және салыстырмалы-тарихи әдістер негізінде анықтау; 5. Scopus деректер базасының сараптамалық журналында қолданбалы пәнаралық әдістердің негіздемесімен және сипаттамаларымендиссертация тақырыбы бойынша мақала жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі этносаяси үдерістер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – қазіргі әлемдік кеңістік түйісінде этносаяси ахуал мен аймақтық ерекшеліктерді зерттеу негізінде қазіргі әлемдегі этносаяси ахуалдардың ортақтығы мен ерекшелігін айқындай білу қабілеттілігін қалыптастыру. Докторант міндетті: - қазіргі әлемдегі этносаяси ахуалдың жалпылығы мен ерекшелігін айқындай білу, - - әлемдік кеңістік түйісіндегі этносаяси ахуалды, аймақтық ерекшеліктерді талдай білу; - этносаяси зерттеулер саласындағы әртүрлі теориялық концепцияларды талдау, баға беру салыстыра білуге қабілетті болу; - - осы саладағы даулы не шешілмеген мәселелерге баға беру және шешу жолдарының механизмін көрсету үшін этносаяси үдерістер мәселелері мен іргелі қағидалар арасындағы қатынастардың өзара байланыстылығын құра білу; - - әлемдегі этносаяси үдерістер жөнінде баға беру және қорытынды жасау. Пәннің мәні. Курста докторант қазіргі әлемдегі этносаяси үдерістердің негізгі бағыттары мен тенденцияларымен таныс бола алады; этносаяси ахуалдардың типологиясымен, қазіргі әлемдегі этносаяси үдерістерді саяси құқықтық жағынан реттеуді, оны теориялық-методологиялық талдау, Этникалық жанжалдардың типологиясы және оны шешу мен реттеудің жолдарын білу. Әлемдік қауымдастықтағы этносаяси үдерістердің жалпылығы мен ерекшелігін білу; этносаяси үдерістер аймақтар бойынша қарастырылады, мәселен, Ресейдегі, Орталық Азиядағы, Европа және т.б. елдердегі этносаяси үдерістер; жаһанданудың этносаяси үдерістерге тигізетін ықпалы оқытылады; Орталық Азия этносаяси жүйесіндегі Қазақстанның ролі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның қола ғасыры ескерткіштерін кезеңдеу және мерзімдеу мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты археологиялық ескерткіштерді зерттеудегі қола дәуірінің хронологиясын анықтайтын негізгі пәнаралық құралдарды қолдану қабілетін қалыптастыру. Нәтижеде докторант міндетті: - Археологиялық ескерткіштерді зерттеуде қола ғасырының мерзімін анықтайтын пәнаралық құралдарды қолдана білу; - қазіргі археологиядағы қола ғасырын кезеңдеу мен мерзімдеуге қатысты түйінді дискуссиялық мәселелерді талдауға қабілетті болу; - қола ғасырын кезеңдеу жөніндегі білімін біріктіру және ғылыми ақпараттар бойынша қорытынды жасауға қабілетті болу; - аталған кезең бойынша археологиялық деректердің типологиясын, классификациясын жасау; - Қазақстанның қола ғасыры ескерткіштерін анықтау үшін ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге қабілетті болу. Пәннің мәні. Курста докторант қола ғасыры ескерткіштерін кезеңдеу және мерзімдеудің теориялық және методологиялық мәселелерімен таныс болады. Сондай ақ, қола ғасыр ескерткіштерінің классификациясы мен типологиясын, олардың Қазақстан аймағындағы ерекшелігін; қола ғасырындағы Қазақстан территориясындағы тұрғындардың шаруашылық, материалдық және рухани мәдениет типтерін, олардың ерекшелігін; андроновтық жерлеу ғұрыптары және кезеңдеу мен мерзімдеу мәселелері; алакөл және феодоров кешендерінің (Балықты қорымының материалы бойынша) арақатынасы; андронов мәдени қоғамының қалыптасуы мен кезеңделуі; қола ғасыры ескерткіштерінің стратификациясы, темір дәуіріндегі Оңтүстік –Батыс- Батыс Сібірдегі мәдени байланыстар қарастырылады..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Далалық аймақтардағы мемориалдық-культтік және қоныстық ескерткіштерді кешенді зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мемориалдық-культтік және қоныстық ескерткіштерді кешенді зерттеу жүргізу қабілеттілігін қалыптастыру. Мемориалдық-культтік және қоныстық ескерткіштердің өңірлік ерекшеліктері, бұларды зерттеу әдістемесі, ескерткіштердің генезисі проблемалары, культтік және қоныстық ескерткіштерді тарихиөмәдени, этнографиялық зерттеу мәселелеріб қазақтың дәстүрлі сәулет өнері ескерткіштері қалыптасуының тарихы зерттелетін болады. Пәндерді оқу нәтижесінде докторант қабілетті болады: 1. Монументалды зерттеулердің жалпы методологиясы, сондай-ақ ескерткіштердің этноархеологиялық (этноархитектуралық) зерттеулер бойынша ғылыми ақпараттарды түсіндіре алады; 2. Қазақстанның дала аймағының ерекше ескерткіштерін кешенді зерттеуге үшін ескерткіштерді этноархеологиялық (этноархитектуралық) зерттеудің белгілі әдістерін талдау негізіндеөз әдістемесін әзірлеуге үйренеді; 3. Қазақстан дала аймағындағы өткен дәуірде болған тарихи және мәдени процестерді экспедиция материалдарын өңдеу және логикалық құрылымын талдау әдістерін пайдаланып қалпына келтіре алады; 4. Өз ғылыми гипотезаны қалыптастыру үшін этноархелогиядағы жүйелі көзқарас және салыстырмалы-тарихи әдіс қағидаттарын негізге ала отырып қуаң дала аймақтарындағы мемориалды-культтік тұрғын жай кешендерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау; Қазақ мемориалдық және діни архитектураның түрлі топтарын кешенді зерттеуге арналған ғылыми жобанытеориялық білімді зерделеу және этноархеологиялық зерттеулер әдіснамасын меңгеру, соның ішінде камералық және басқа да ғылыми-техникалық зерттеулерді ғылыми-техникалық өңдеунегізіндеәзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON11

  ON11 ақпараттық-талдау орталықтарының, қоғамдық, мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, тарихи-мәдени туризм мекемелерінің қызметіндегі тарихи және қоғамдық-саяси аспектілерді дамыту

 • Код ON5

  ON5 этнологиялық бағыттағығы курста этногенез және этногенетикалық үдерістерді зерттеуді; сондай ақ, қазіргі ғылыми парадигмалар шеңберінде этносаралық байланыстар мен қатынастарды зерттеудегі заманауи тәсілдер, тенденциялар мен тетіктерді білу; тарих, мәдениет, ұлтаралық қатынастар мен археологиялық материалдар мәселелері бойынша ғылыми болжамдар жасау және сараптама жүргізу;

 • Код ON9

  ON9 зерттеу тақырыптарымен зерттеу жұмыстарын жоспарлау; археологиялық ашылулар мен әлем халықтарының мәдениеттерінің этнографиялық ерекшеліктерінің тұжырымдамаларды негіздеу; археологиялық зерттеулердің ақпараттық базасын құру, Интернетте орналастыру үшін цифрландыру; далалық жұмыстардың нәтижелері мен Қазақстан Республикасы аумағындағы ең маңызды ежелгі және ортағасырлық мәдениеттер туралы мәліметтерді біріктіретін ақпараттық жүйелерді әзірлеу археологиялық зерттеулердің ақпараттық базасын құрастыру

 • Код ON8

  ON8 Негізгі қағидалармен проблемалар арасындағы байланысты орнату және зерттеудің әр түрлі бағыттарындағы әзірленбеген және шешілмеген мәселелерді қолға алу; жаңа әдіснамалық парадигмалардың негізгі қағидаларын түсіндіру және оларды археологиялық артефактілер мен заманауи тұжырымдамаларды талдауда қолдану; археологиялық ескерткіштерді анықтау мен зерттеудің заманауи технологияларын енгізу, археологиядағы соңғы жаңалықтар аясында бұрын зерттелген ескерткіштерді қайта қарау қажеттілігін түсіну; ГАЖ зерттеу әдістерін қолдана отырып зерттеу жұмыстарын жүргізу

 • Код ON12

  ON12 ғылыми қауымдастықтарда өзара қатынас нормаларын, ғалым-зерттеуші ғылыми этикасын сақтау, ұжымда көшбасшы болу, бастама көтере білу, өзінің кәсіби құзыреттелігі аясында өз шешімдері үшін жауапкершілікті мойнына алу, кәсіби қызметінде пайда болған түйінді жағдайларды шеше білу.

 • Код ON3

  ON3 Диссертация тақырыбы бойынша зерттеу үдерісін құру; рейтингтік журналдарда, сондай ақ ұлттық және халықаралық рецензияланған басылымдардағы пікірталастар мен жарияланымдарда ғылыми талқылау үшін ғылыми нәтижелерді негізделген және дәйектермен ұсына білу; археологиялық нысандарға сараптама жүргізу, ғылыми іс-шараларда, іргелі отандық және халықаралық жобаларда археология бойынша білім кешенін ұсыну; археологиялық және этнографиялық зерттеулер бойынша ғылыми жобалар мен ғылыми есептерге сараптамалық қорытындылар жасау

 • Код ON1

  ON1 Археология және этнология саласында іргелі теориялық және жүйелі білімді көрсете білу; археологиялық ескерткіштерді мерзімдеу кезеңдеулің негізгі концепцияларын, сондай ақ еңбек құралдарының, қорғандар мен жерлеудің датировкасын, білу; этнологияның қазіргі жетістіктерін салыстырмалы талдау негізінде әлеуметтік-саяси және экономикалық үдерістермен байланысты әлем халықтарының этноәлеуметтік және этномәдени дамуын білу үшін ғылыми зерттеулер жүргізу

 • Код ON6

  ON6 Біртұтас жүйелік ғылыми дүниетанымға негізделген кешенді зерттеулерді, оның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалау және жүзеге асыру; ғылыми-зерттеу және аналитикалық жобалық қызметті жүзеге асыру үшін әдістемелік құралдарды, нормативтік құжаттарды, ақпараттық материалдарды әзірлеу; заманауи зерттеу тәсілдерін сипаттау және талдау мақсатында археология және этнология проблемалары бойынша пәнаралық білімді зерттеу үдерісіне қосу

 • Код ON2

  ON2 Қазақстан территориясындағы ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи-мәдени, әлеуметтік –мәдени және этномәдени үдерістер жөніндені ғылыми концепцияларды дәйектей білу; әлемдік археология және этнологиядағы көкейкесті пікірталас мәселелерді; этногенез, мәденигенез және олардың кейінгі дәуірлердегі тайпалар мәдениетімен сабақтастығын; археология мен этнология мәселелері бойынша заманауи зерттеу ұстанымдарын сипаттау және талдау мақсатында пәнаралық ілімді зерттеу үдерістеріне кіріктіру

 • Код ON7

  ON7 мемлекеттік және шетел тілдерінде заманауи әдістер мен ғылыми қатынастар технологиясын қолдану, ұжымды басқарған кезде ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік жұмыстарды ұйымдастыру, команданың мақсаттарына ықпал ету, керекті мақсаттардың бағыттарына қарай оның әлеуметтік-психологиялық климатына ықпал ету, қызмет нәтижелерінің сапасын бағамдау

 • Код ON4

  ON4 Өзіндік ғылыми қызығушылықтарын қоғамдық, этникалық құндылықтармен, өндіріс пен қоғамның қажеттіліктерімен байланыстыра отырып, оқыту және ғылыми зерттеу қызметінің басымдықтарын саралау; оның ғылым саласындағы инновациялық қызметке дайындығын ескере отырып, жоғары оқу орындарындағы оңтайлы педагогикалық үдерісті ұйымдастыру; жаңа білім беру технологиялары мен оқыту әдістерінде олардың сыни ұғымын ескеріп, оқыту-әдістемелік материалдарын әзірлеу;

 • Код ON10

  ON10 пәнаралық зерттеулер жүргізу, археологиялық материалдарға жаратылыстану және техникалық бейіндегі ғылыми мамандармен бірлесе отырып кешенді зерттеу жүргізу; археологиялық объектілерді зерттеудің өзіндік әдістемесін әзірлеу және ғылыми зерттеулерге және ғылыми-зерттеу жобаларына ақпараттық қолдау көрсету;

Top