Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02101 Музыкатану в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - терең ғылыми-педагогикалық білімі бар, қалыптасқан зерттеу дағдылары мен академиялық және дәстүрлі музыкалық өнер саласындағы зерттеулердің маңызды процестерін жасауға, әзірлеуге және бейімдеуге қабілетті магистрлерді дайындау; - оқытудың әр түрлі әдістемелерінің кең ауқымын, педагогикалық теорияларды және Музыкалық білім берудегі ғылыми зерттеулерді көрсете отырып, логикалық талдау және қойылған міндеттерді шешу дағдылары бар, әртүрлі үлгідегі музыкалық оқу орындарында жұмыс істеуге қабілетті магистрлерді дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 123
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M022 Музыкатану
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Курс болашақ мамандардың, ғалымдардың және оқытушылардың ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы ғылыми, философиялық-әдістемелік, идеологиялық және тәртіптік теориялық негіздерін қалыптастыруды жалғастырады. Курстың бағдарламасы қазіргі заманғы деңгейде музыкалық салада зерттеу мәселелерін шешуге және шешуге мүмкіндік беретін материалдың дамуы мен ғылымның мәселелері бойынша заманауи философиялық талқылаулармен танысуды қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкатану әдіснамасы
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны музыкантты біртұтас ғылыми пән ретінде ұғынуға, музыканттың әдіснамасы туралы, музыкалық-қолданбалы өнер және музыка саласындағы ғылыми зерттеу әдістері туралы, музыкалық мәдениеттің әртүрлі жүйелері туралы білімді игеруге бағытталған. Курсты меңгеру барысында магистранттарда әлемдік және отандық өнер үрдістері мен музыкатану құбылыстарын кешенді талдау дағдыларын дамытады, зерттеу әдістерін қолдана отырып музыканудағы қолданбалы зерттеулер жүргізудің әдістемесі мен техникасын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Білім алушылар басқару психологиясының жалпы теориялық аспектілері, басқару пәні мен басқару іс-әрекетінің субъектісінің психологиясы туралы қорытынды шығарады; басшының іс-әрекетіндегі әлеуметтік-психологиялық мәселелерді айқындау және оларды талдау; тұлға және топ туралы заманауи ғылыми тұжырымдамаларды електен өткізіп, басшылыққа алу, нақты психологиялық сараптама жүргізуге қажетті әдістерді анықтау үшін әдіснамалық және теориялық талдау жасай білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары оқу орнындағы педагогика
  Несиелер: 4

  Бұл пән заманауи әлемдік білім беру кеңістігінде қазіргі заманғы проблемаларды талдау және жоғары білім беруді дамыту стратегияларын дамытуға бағытталған; Университеттегі оқу процесінің барлық түрлеріне арналған білім беру технологияларын жобалау; отандық және шетелдік педагогикалық тәсілдерде, шығармашылық өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу процестерінің ұғымдары, технологияларын басшылыққа алуға; пәнді кәсіби қызметте игеру нәтижелерін қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдісі мен әдіснамасы
  Несиелер: 4

  «Ғылыми зерттеу әдіснамасы мен әдістемесі» пәні көркемдік процесті теориялық тұрғыдан қамтамасыз ету, көркем мәдениет пен көркемдік-пластикалық дәстүрдегі ұлттық көзқарастың стратегиялық мақсаттарын қалыптастыру міндеттеріне материалдарды салу принциптерін қалыптастыру болып табылады. Әлеуметтік мұқтаждық ретінде бұл мақсат қазіргі заманғы өнер тарихының интеграциялық қажеттіліктерін қамтамасыз етеді және заманауи дүниетанымның аспектілерін және өнер негізін оның негізі ретінде байланыстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Шет тілі (кәсіптік) магистранттардың кәсіби дағдылар мен кәсіби тақырыптар бойынша ақпарат алмасуды жалғастырады, ғылыми, іскерлік, өндірістік және академиялық мәселелерді шешуде кәсіптік қызметте белсенді қолдануға арналған практикалық ағылшын тілін меңгереді, оқу дағдыларын жақсартады және ғылыми әдебиеттер мен мамандықтар бойынша әдебиеттерді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми дискурс және коммуникация мәдениеті
  Несиелер: 3

  Курс қазіргі заманғы ғылыми эпистеманың ерекшеліктерімен таныстыруға және ғылыми дискурс туралы жалпы мәдени және кәсіби саладағы коммуникативтік практиканың аса өзекті пәні ретінде түсінік беруге арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР Қазіргі мәдениет саясаты
  Несиелер: 3

  Курс магистранттарды ҚР мәдениетін сақтау, дамыту және тарату бойынша өз қызметінде субъектілер басшылыққа алатын принциптер мен нормалардың жиынтығымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи композицияның теориялық мәселелері
  Несиелер: 3

  Курс музыкалық композициялар типтерін жазу әдістері мен техникасы бойынша әртүрлі талдаумен, ғылыми-әдістемелік рефераттар жазумен байланысты практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған, бұл композицияның осы әдістерін еркін меңгеруге және осы шығармалардың кейінгі кәсіби педагогикалық және ғылыми қызметі үшін жеткілікті көркем құқықтық музыкатанулық түсінігін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық әлеуметтану
  Несиелер: 4

  «Музыкалық әлеуметтану» курсы музыка мен қоғамның өзара әрекеттесуін және оның әлеуметтік өмірінің нақты түрлерінің музыкалық шығармашылыққа, өнімділікке және қоғамға әсерін зерттеуге арналған. Біз музыкалық мәдениеттің даму заңдылықтарын және олардың тарихи типологиясын, қоғамның музыкалық өмірінің формаларын, музыкалық белсенділіктің әртүрлі түрлерін, музыкалық қарым-қатынас ерекшеліктерін, музыкалық қажеттіліктерді қалыптастыруды және тағы басқаларды зерттейміз. басқалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарихи және өнер теориясы
  Несиелер: 5

  Магистранттардың негізгі мәдени құндылықтарға негізделген эстетикалық ойлау мәдениеті, жалпы философиялық және мәдениеттану контексттерінде ұсынылған эстетикалық ілімдер тарихы, сондай-ақ өнерді түсіну үшін қажет эстетикалық талдауды меңгеру нәтижесінде қоғамның мәдени-тарихи дамуының әртүрлі кезеңдері және шығармашылық және көркемдік білімде алынған білімдерді жүзеге асыру. Магистранттардың негізгі мәдени құндылықтарға негізделген эстетикалық ойлау мәдениеті, жалпы философиялық және мәдениеттану контексттерінде ұсынылған эстетикалық ілімдер тарихы, сондай-ақ өнерді түсіну үшін қажет эстетикалық талдауды меңгеру нәтижесінде қоғамның мәдени-тарихи дамуының әртүрлі кезеңдері және шығармашылық және көркемдік білімде алынған білімдерді жүзеге асыру. Магистранттардың негізгі мәдени құндылықтарға негізделген эстетикалық ойлау мәдениеті, жалпы философиялық және мәдениеттану контексттерінде ұсынылған эстетикалық ілімдер тарихы, сондай-ақ өнерді түсіну үшін қажет эстетикалық талдауды меңгеру нәтижесінде қоғамның мәдени-тарихи дамуының әртүрлі кезеңдері және шығармашылық және көркемдік білімде алынған білімдерді ��үзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арт-нарығы және БАҚ
  Несиелер: 4

  Курс заманауи әлемдік және қазақстандық арт-нарықтың, сондай-ақ БАҚ-тың қызмет ету заңдарымен танысуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эстетикалық ой тарихы
  Несиелер: 5

  Курс магистранттарды әлемдік және отандық эстетикалық ой тарихымен, музыкалық эстетиканың өзекті мәселелерімен таныстырады, көркем шығарманы мәдени-тарихи тұрғыда түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халқының мәдени мұрасы
  Несиелер: 4

  Қазақ халқының материалдық және рухани мәдениет саласындағы дәстүрлі өнерінің маңызды ережелерін түсіндіреді. Дәстүрлі материал мен рухани өнердің негізгі стилистикалық принциптері мен қазақтардың дәстүрлі мәдениеті мен өнерінің әмбебап жақтарын ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ домбыра музыкасын теориялық зерттеу
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны әртүрлі орындаушылық мектептердің, стильдердің және жанрлардың домбыралық музыкасын теориялық зерттеудің әдістемесі мен әдіснамасын зерттеумен байланысты. Форманың қалыптасу, тембрлік және тақырыптық даму ерекшеліктері, аймақтық типологиялық белгілері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық мазмұны теориясы
  Несиелер: 3

  Бұл пән барлық мамандықтардың магистранттарына арналған. «Музыкалық мазмұн» ұғымы, оның негізгі теориялық категориялары ашылады. Барокко, классика, романтизм, 20 ғасыр дәуіріндегі музыкалық мазмұнның ерекшелігі зерттеледі. Шығармалардың әр түрлі орындаушылық интерпретациясы және тыңдаушының қабылдауындағы музыкалық мазмұны қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ фольклорының музыкалық және поэтикалық формаларын талдау немесе қиын партитураларды компьютерде өңдеу
  Несиелер: 3

  Пән эпикалық макамдар мен ақын сарындарының құрылысы мен ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Курсты өту барысында магистранттар қазақ музыкалық-реситативті жанрлардың негізгі түрлерін талдап, олардың жалпыұлттық ерекшеліктері мен аймақтық қатыстылығын анықтауды үйренеді. Музыкалық-поэтикалық фольклордың ірі нысандары кіші дәстүрлі жанрлармен, сондай-ақ аспаптық үлгілермен өзара байланыста қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыканлық мәтінді редактрлеу және қайтадан компьютерде өңдеу негіздері
  Несиелер: 3

  Курс мәтінді терудің әдістері мен техникалық талаптарын меңгеруге, мәтінді иллюстративті және ноталық материалдармен жарақтандыруға, мәтінді автоматты және техникалық түзетуге, рецензиялау және түзету құралдарын пайдалануға, библиографиялық сілтемелерді ресімдеуге, баспаханалық беттеу және веб-беттерді беттеу негіздерін игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орта Азия музыкасы
  Несиелер: 3

  Орталық Азия халықтарының музыкалық мәдениеті зерттеледі, Олардың ішінде топырақта туындаған архаикалық музыкалық дәстүрлер мен композиторлардың жаппай музыкалық өнері қарастырылады. Түрік және шығыс музыкалық контексттерді, сондай-ақ музыкалық мәдениеттің және мәдениетаралық өзара әрекеттесуін салыстырмалы түрде ескеру қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Романтизм замандағы өнер синтезі
  Несиелер: 3

  Романтизм дәуіріндегі өнер синтезінің идеясы (19 ғ.). Музыкадағы эмоционалды байлық пен барынша жоғары біріктіру. Музыканың басқа өнер түрлерімен байланысы (Әдебиет және музыка. Театр және музыка. Бейнелеу өнері және музыка. Романтикалық балет).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Азия халықтарының музыкалық аспаптары
  Несиелер: 4

  Курс Орта Азия аймағындағы музыкалық аспаптарды, оның ішінде түркілер, моңғолдар және иран халықтарының музыкалық аспаптарын теориялық және практикалық игеруге бағытталған; тарихи-этномәдени, табиғи-географиялық, музыкалық-есту (акустикалық) феномені, оны зерттеу әдістемесі ретінде музыкалық аспап феномені туралы тұтас түсінік береді..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыканы көркемдік қабылдау
  Несиелер: 3

  Музыкатану тұрғысынан қабылдаудың өзекті мәселелерін зерттеу. Көркем және музыкалық қабылдау ерекшеліктерін, заңдылықтарын түсіну. Өткен және қазіргі заманғы музыканы көркемдік қабылдау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи композициясының техникалары
  Несиелер: 4

  Пән заманауи композицияның негізгі сериялық, сериализм, постсериализм, сонорика, алеаторика, полистильдік, кеңістіктегі музыка, қайталанғыштық және минимализм, «жаңа күрделілік», электроакустикалық музыка, спектрализм және басқа да сирек кездесетін композиторлық жобалардың теориялық және практикалық аспектілерін зерттеуге арналған. Курс композиторлар мен музыкатанушыларға арналған және заманауи композиторлардың шығармаларын қағаз бетінен оқып, құлақпен естіп талдау дағдыларын дамытуға, сонымен қатар әртүрлі техниканың элементтерін тәжірибеде игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Күрделі партитураларды компьютерде теру
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – музыканттардың кәсіби қызметі саласында заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын дамыту және жетілдіру. Сибелиус/Финал бағдарламасын игеруге бағытталған жалғастырушы курс (Қазіргі нотация, партитура мен белгілерді жазу).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заман музыкатануының өзекті мәселелері
  Несиелер: 3

  Курс заманауи әлемдік және отандық музыка мен музыканың маңызды және өзекті мәселелері туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Пән теориялық және тарихи музыка, этномузыкатану, пәнаралық зерттеулер саласындағы жаңа үрдістерді зерделеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лекторлық шеберлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән тиімді сөйлеуді құру принциптерін, дәрісті әзірлеу ерекшеліктерін, аудитория алдында сөйлеу дағдыларын практикалық игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON3

  Технологияларды қолдануды және қолдану іскерлігін көрсету

 • Код ON2

  Мамандардың алдында да, көпшілік алдында да практикамен және сөз сөйлеумен байланысты ақпаратты қабылдау мен берудің барлық режимдерін пайдалануда кәсіби дағдыларды көрсету

 • Код ON10

  Өз пәні, жанры және / немесе оқыту саласы шегінде тәжірибе мен дамуды ақпараттық қолдау үшін тиісті әдебиетті және / немесе басқа да ресурстарды анықтай білу және пайдалана білу

 • Код ON9

  Идеяларды, тұжырымдамалар мен процестерді, олардың пәнінде, жанрында, зерттеу саласында және / немесе көркем практикада әзірлеуге және бағалауға таңдалған тәсілдерді қолдануға мүмкіндік бере отырып, зерттеудің әртүрлі әдістемелерінің кең ауқымын білуді көрсету

 • Код ON5

  Өзінің жеке оқыту стиліне, дағдылары мен стратегиясына қатысты сыни өзін-өзі танудың маңызды қабілетін көрсету.

 • Код ON11

  Бір немесе бірнеше нақты білім беру контекстінде музыкалық білім беруге қатысты педагогикалық теориялардың толық түсінігін көрсету

 • Код ON12

  Сыни ойлау және сыни қабылдау дағдыларын меңгерудің жоғары деңгейін көрсету

 • Код ON13

  Білімді әр түрлі контекстерден немесе көздерден интеграциялау қабілетін дәлелдеу.

 • Код ON8

  Музыкалық стильдердің білімін және олармен байланысты дәстүрлерді терең және сыни түсінуді көрсету

 • Код ON4

  Музыкалық оқыту контекстінде білім алушылардың жеке қажеттіліктерін тану және анықтау және осы қызметті тиісінше саралау мен белсендіру қабілетін көрсету

 • Код ON1

  Өзінің оқыту саласына қатысты арнайы білімнің ауқымын және / немесе тереңдігін, музыкалық материалды еркін меңгергендігін және / немесе өзінің жеке тәсілінің болуын куәландыратынын көрсету

 • Код ON6

  Негізгі оқылатын пәнге жататын музыкадағы практиканың, тілдің, формалардың, материалдардың, технологиялардың және техникалардың терең және жан-жақты білімін, қажет болған жағдайда, олармен байланысты пәндерді, мәтіндік деректерді, ресурстар мен концепцияларды көрсету

 • Код ON7

  Ұсынылатын музыканың теориялық және тарихи мәнмәтіндерін әзірлеу және білімін кеңейту

Top