Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02102 Аспаптық орындаушылық (фортепиано) в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Музыкалық шығарма жасалған және ұсынылған теориялық және тарихи контекст білімін, оның ішінде музыкалық стильдерді және олармен байланысты шығарма Мен орындау дәстүрлерін білу.
 • Музыкалық білім беру саласында жалпы педагогикалық, психологиялық-педагогикалық білімнің қажетті кешенін меңгеру.
 • Әлемдік және қазақ музыкалық өнерінің тарихы мен қазіргі даму үрдістерін білу.
 • Әртүрлі ансамбльдерде, оркестрлерде және басқа да бірлескен жобаларда музыканы орындау қабілетін көрсету.
 • Тіл, мәдениет нормаларына, қарым-қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қызметті шешу үшін ҚР Мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникация үшін қажетті білімді қолдану; әр түрлі дене жаттығуларының көмегімен салауатты өмір салтын жүргізуге дайындық.
 • Түрлі дәуірдегі, стильдегі, жанрлар мен формадағы музыкалық шығармаларды талдай білу.
 • Оқыту пәніне жататын музыка өнеріндегі стильдерді, жанрларды, тілдерді, пішіндер мен техникаларды анықтау, олармен байланысты мәтіндік деректерді, ресурстар мен концепцияларды тану.
 • Білімді құрылымдауды шешу үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратты бөлу, дипломдық зерттеу проблематикасына сәйкес эксперименталды деректерді жинау мен өңдеудің қазіргі заманғы технологияларын, ақпаратты пайдалану.
 • Ғылыми дүниетанымды қалыптастыру үшін экономикалық, әлеуметтік-гуманитарлық білімнің негіздерін есте сақтау; философияның негізгі мәселелерін, түсініктері мен санаттарын, діннің пайда болу, дамуы мен қызмет ету заңдылықтарын білу, қазақ мемлекетінің қалыптасу және даму тарихын, қазақтардың дәстүрлі мәдениетінің ұғымдары мен түсініктері кешенін зерделеу.
 • Репертуардың стильдік және жанрлық жағынан әртүрлі орындауында кәсіби дағдылардың болуын суреттей білу.
 • Тану, есте сақтау, сондай-ақ ноталар бойынша және/немесе есту арқылы музыкалық материалды өзіндік интерпретациялау мүмкіндігі.
 • Оқытудың тиімді және кәсіби тиісті техникасын, жаттығулар мен репетицияларды қолдану.
 • Жеке көркем дамуды, білімқұмарлықты және ақыл-ойдың талпынысын Басқару, өзінің көркем және жеке дағдыларын тұрақты бағалау мен дамытуды моделдеу, қойылған мақсаттарға жету үшін қабілеттерін пайдалану.
Top