Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02110 Аспаптық орындаушылық (үрмелі және ұрмалы аспаптар) в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Түрлі репертуарды стильде және жанрда орындауда кәсіби шеберліктің бар екендігін көрсету мүмкіндігін
 • Мәдениетті, қарым-қатынас саласының ерекшеліктеріне сәйкес кәсіби қызметті шешу үшін білімді Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша түрдегі қарым-қатынасқа қолдану
 • Музыкалық білім беру саласында жалпы педагогикалық, психологиялық және педагогикалық білімнің қажетті кешеніне ие болу, музыкалық шығарманың құрылымы, музыкалық талдау және эстетикалық бағалау әдістемесін қолдану.
 • Эксперименттік деректерді, тұжырымдамалық диаграммалар, карталар және т. б. ақпараттарды жинау мен өңдеудің заманауи технологияларын қолдана білу, дипломдық зерттеу проблематикасына сәйкес аудио-визуалды қолдау көрсету арқылы сөз сөйлеуді дайындау.
 • Музыканы әртүрлі ансамбльдерде, оркестрлерде және басқа да бірлескен жобаларда орындау қабілеті.
 • Әр түрлі тарихи дәуірлердегі музыкалық шығармаларды тану, талдау, музыкалық материалдарды түсіндіру, түсіну және / немесе ноталармен және / немесе құлақ арқылы есте сақтау қабілеті.
 • Музыкалық шығарма жасалған және ұсынылған теориялық және тарихи контексті білу/түсіну, соның ішінде музыкалық стильдерді және олармен байланысты шығарма мен орындау дәстүрлерін білу.
 • Оқыту пәніне қатысты музыка өнеріндегі тәжірибені, стильдерді, жанрларды, тілдерді, формалар мен техникаларды және олармен байланысты мәтіндік деректерді, ресурстар мен тұжырымдамаларды білу/түсіну.
 • Оқытудың, жаттығулар мен репетициялардың тиімді және кәсіби сәйкес техникасын көрсете білу. Әр түрлі дене жаттығуларының көмегімен денсаулықты нығайту, балаларға арналған қарапайым би композициялары мен жаттығулар жасау.
 • Ғылыми дүниетанымды қалыптастыру үшін экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық білім негіздерін, философияның ұғымдары мен категорияларын, қазақ философиялық ойының ерекшеліктерін.
 • Әр дәуірдегі, стильдегі, жанрдағы және формадағы музыкалық шығармаларды талдай білу.
 • Тұрақты жеке көркемдік дамуға дайындығы, білімқұмарлығы және ақыл-ойдың құмарлығы, өзінің көркем және жеке дағдыларын бағалау және дамыту жүйелілігі, қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қабілеті, музыкалық салада жүйелі психологиялық-педагогикалық көмек көрсету.

Ұқсас БББ

Top