Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02107 Дәстүрлі музыкалық өнер (қобыз және баян) в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қыл-қобызда Қорқыт, Ықылас және тағы басқалардың күйлерін кейінгі ұрпаққа жеткізуін және орындаушылық дәстүрдің сақталуын жүзеге асыратын дәстүрлі музыка өнері саласында мамандар даярлау; Халық аспаптары оркестріне қыл-қобыз, қобыз-прима, альт-қобыз, бас-қобыз, аккордеон, баянда ойнайтын солистерді, кәсіби мамандарды даярлау, сонымен қатар білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту, ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкес келетін бәсекелестік қабілетін қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 242
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B021 Орындаушылық өнер
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қазақ және әлемдік музыка өнерінің даму тарихы мен қазіргі тенденцияларын біледі және түсінеді.
 • Музыкалық шығарманың туындаған және ұсынылған теориялық және тарихи контекстісін біледі және түсінеді, оның ішінде музыкалық стильдер мен олармен байланысты орындау дәстүрлері туралы білімдерін көрсетеді.
 • «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасында айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу тұрғысында ғылыми дүниетанымды қалыптастыру үшін әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласындағы базалық білімді көрсетеді.
 • Ансамбльдер мен оркестрлерде бірлескен қызмет дағдыларын көрсетеді.
 • Оқыту пәніне қатысты түрлі әдістемелер мен тәжірибелерді, стильдерді, жанрларды, тілдерді, формалар мен техникаларды және олармен байланысты мәтіндік деректерді, ресурстар мен тұжырымдамаларды атайды және жіктейді.
 • Кәсіби қызмет саласындағы мәселелерді шешуде ҚР мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша түрде беру кезінде қарым-қатынасқа дайын екендігін көрсетеді.
 • Оқудың, жаттығулар мен дайындықтардың тиімді және кәсіби техникасын көрсете алады.
 • Музыкалық білім беру саласында жалпы педагогикалық, психологиялық-педагогикалық білімнің қажетті кешенін меңгерген.
 • Музыкалық материалды нота бойынша және/немесе құлақпен танып, интерпретациялап, түсініп және/немесе есте сақтай алады.
 • Әр түрлі заман, стильдердің, жанрлар мен формалардың музыкалық туындыларын талдай білу қабілетін көрсетеді.
 • Концерттік репертуарды стильдік және жанрлық жағынан әр түрлі орындауда кәсіби дағдылардың болуын көрсетеді.
 • Қазақ мемлекетінің қалыптасу және даму тарихын және «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған қазіргі әлемде рухани құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған қазақтардың дәстүрлі мәдениеті туралы түсініктер мен түсініктер кешенін біледі.
 • Дипломдық зерттеу мәселелеріне сәйкес эксперименттік деректерді, ақпаратты жинау мен өңдеудің заманауи технологияларын қолданады.
 • Үнемі жеке және физикалық дамуға дайын екендігін, ақыл-ойдың білгірлігі мен ізденімпаздығын, көркемдік және жеке шеберліктерін жүйелі түрде бағалау мен дамытуды, мақсаттарға жету қабілетін тұрақты білдіреді.
Top