Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01470 Көркем еңбек және сызу в Павлодар педагогикалық университеті

 • Дизайн теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Дизайн және оның рухани және материалдық мәдениеттегі орны. Дизайн бағыты. Дизайн нысанының негізгі категориялары: сурет, функция, форма, эстетикалық құндылық. Заманауи дизайн жүйесі. Жобалау әдістері мен дизайн объектілерінің жіктелуі. Дизайн принциптері. Дизайнның Даму стратегиясы.

  Селективті тәртіп
 • Монументалды өнер техникасы мен технологиясы
  Несиелер: 3

  Мозаика: Византия, флоренция, Венеция, Рим, керамика. Мозаика материалдары және оны өңдеуге арналған құралдар. Тура және кері жиынтық. Сграффито: терең, левкас, полимерцентті. Сграффитоға арналған құралдар. Фрескалар: фрескаға негіз, әкті және әк ерітіндісін дайындау. Витраждар: түрлі түсті мөлдір шыны кесектерінен жасалған витраж, түрлі түсті плиткалы шыныдан жасалған витраж, қабырғадағы витражды кескіндеме.

  Селективті тәртіп
 • Тігін бұйымдарының дизайны
  Несиелер: 7

  Киім, оның құрылымы туралы жалпы мәліметтер. Адам пішінін өлшеу. Әйелдер киімі конструкцияларының сызбаларын есептеу және құру. Пішу техникасы. Киім дизайнының негіздері, киім үлгілеу принциптері. Қол, машиналық және ылғалды-жылу тігін жұмыстарының технологиясы; торап бойынша өңдеу технологиясы; тігін бұйымдарының бөлшектері мен тораптарын қосу технологиясы; өңдеу тігін жұмыстарының технологиясы.

  Селективті тәртіп
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 3

  Рухани және материалды мәдениеттеттегі дизайн және оның орны. Дизайн бағыттары: өндірістік, графикалық, арт-дизайн, фитодизайн, интерьер дизайны және т.б.Дизайн объектьілерінің негізгі категориялары: образ, функция, морфология, техникалық форма, эстетикалық құндылық. Дизайндағы экология проблемалары

  Селективті тәртіп
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 3

  Мектепке дейінгі жастағы психикалық даму. Ойын әрекетінің психологиясы. Кіші мектеп жасындағы баланың дамуы. Жасөспірімдер жасындағы психологиялық ерекшеліктері. Ерте жастық психологиясы. Әр түрлі жас кезеңдеріндегі баланың мінез-құлқының ерекшеліктері, іс-әрекет, мінез-құлық және психикалық жай-күй ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
 • Конструкциялық материалдарды өңдеу технологиялары
  Несиелер: 6

  Конструкциялық материалдардың жіктелуі, олардың қасиеттері және қолдану аясы. Конструкциялық материалдарды өңдеуге арналған жабдықтар, қол және электрлендірілген құралдар, құрылғылар. Орындалған белгілер мен өлшеулер негізінде материалдарды қол құралдарымен өңдеу. Қол электрлендірілген құралдармен қауіпсіз жұмыс істеу тәсілдері. Конструкциялық материалдардан бұйымдар жасау.

  Селективті тәртіп
 • Пластикалық анатомия және мүсін
  Несиелер: 3

  Адам фигурасының конструктивтік негізі-қаңқасы. Адам бұлшық етінің пластикалық анатомиясы. Адам қозғалысының пропорциялары, схемасы және фигураның тепе-теңдік шарттары. Қаңқа мен бұлшықеттердің құрылысы. Мүсіннің түрлері: дөңгелек мүсін, рельеф. Мүсінге арналған материалдар. Мүсін жасау техникасы: құю, соғу, нақыштау, пісіру, мүсіндеу, ою және т.б. дәстүрлі емес мүсін.

  Селективті тәртіп
 • Oқу жобалау және модельдеу негіздері
  Несиелер: 6

  Оқушылардың шығармашылығындағы модельдеу, макеттеу, жобалау. Техникалық шығармашылық ғылыми-техникалық прогресті жеделдету факторы және әлеуметтік-педагогикалық проблема; жаңалықтар мен өнертабыстар, рационализаторлық ұсыныстар; ғылыми-техникалық және патенттік ақпарат; шығармашылық есептерді шешу және конструкторлық бұйымдарды әзірлеу әдістері; оқушылармен шығармашылық бірлестікте жұмысты ұйымдастыру және әдістемелік ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
 • Конструкциялық материалдарды өңдеу практикумы
  Несиелер: 6

  Конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы. Құрал-саймандар, айлабұйымдар, оларды өңдеуге арналған жабдықтар, терминология және негізгі технологиялық қол және машиналық операциялар, оларды орындаудың техникалық шарттары. Бұйымның ерекшелігі. Технологиялық құжаттама: технологиялық жүйелілік және технологиялық карталар.

  Селективті тәртіп
 • Балаларға арналған қосымша білім беру теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 3

  Балаларға қосымша білім берудің теориялық аспектілері, қазіргі білім беру жүйесінің даму жағдайындағы ерекшеліктердің сипаттамасы. Қосымша білім беру педагогтарының қазіргі сабақты ұйымдастыру, балаларға қосымша білім беру мекемелерінде педагогикалық технологияларды қолдану бойынша іс-әрекетінің практикалық аспектілері. Қосымша білім беру педагогының білім беру бағдарламасын әзірлеу технологиялары. Қосымша білім беру қызметін ұйымдастыру-құқықтық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
 • Конструкциялық материалдардан бұйым жасау технологиясы
  Несиелер: 8

  Ағаштан, сымнан, табақ металдан, пластиктен бұйымдар жасау. Негізгі технологиялық операциялар: белгілеу, аралау, қашау, тесіктерді бұрғылау; бұйым бөлшектерін құрастыру; бұйымдарды ұсталық және декоративтік өңдеу. Сүректен жасалған бұйымдардағы бөлшектерді қосу түрлері мен тәсілдері. Конструкциялық материалдардан жасалған бұйымдарды жобалау және жобалау, бұйымдарды жасаудың технологиялық операциялары.

  Селективті тәртіп
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 3

  Іс-әрекет және психика. Психологияның негізгі принциптері және шығармашылық қызметтің құрылысы. Шығармашылық қызмет құрылымындағы қару-жарақ. Шығармашылық қызметтің әлеуметтік табиғаты. Оқу үрдісіндегі және еңбектегі шығармашылық есептер. Жеке тұлға және даралық. Жалпы және әртүрлі. Нышан. Қабілеттер. Талант. Табысты шығармашылық қызмет шарттары. Мотивация мәселелері.

  Селективті тәртіп
 • Конструкциялық материалдардан бұйым дизайны
  Несиелер: 7

  Ағашты өңдеуге арналған қол құралдары мен құралдары. Ағаш ұстасы, оның құрылысы. Ағаш өңдеу станоктары. Дөңгелек аралау, фугалау және фрезерлік Ағаш өңдеу станоктарының түрлері. Металды өңдеуге арналған қол құралдары. Слесарлық верстак, оның құрылғысы. Металл өңдеу станоктарының жіктелуі. Токарлық жұмыстардың негізгі түрлері. Бұрғылау, токарь, Фрезер станоктарының сипаттамасы. Негізгі технологиялық операциялар.

  Селективті тәртіп
 • Тоқыма материалдарды өңдеу практикумы
  Несиелер: 6

  Тоқыма материалдарын өңдеу технологиясы. Құрал-саймандар, айлабұйымдар, оларды өңдеуге арналған жабдықтар, терминология және негізгі технологиялық қол және машиналық операциялар, оларды орындаудың техникалық шарттары. Бұйымның ерекшелігі. Технологиялық құжаттама: технологиялық жүйелілік және технологиялық карталар.

  Селективті тәртіп
 • Сәндік сурет негіздері
  Несиелер: 5

  Сурет-пластикалық өнердің негізі. Форманы қабылдау. Түрлері өрнекті себептері. Ою-өрнекті композицияның негізгі заңдылықтары. Форманың алуан түрлілігі. Фигура және фон. Оптикалық иллюзиялар. Жазықтықтың көлемге айналуы. Қалыптың элементтері. Қарапайым және күрделі формалар. Айналу денелері. Форманың стилизациясы. Пропорция. Сурет салу адам. Перспектива. Кеңістікті беру сұлбасы. Жарық және көлеңке.

  Селективті тәртіп
 • Латын графикасы мен орфографиясы
  Несиелер: 3

  Латын графикасының шығу тарихы, қолданылу ерекшеліктері. Латын графикасының 1929-1940 жылдардағы жобалары. Қазіргі қазақ тіліндегі латын жазуының әліпбилік құрамы. Латын әліпбиіндегі төл дыбыстардың таңбалану ерекшеліктері. Латын негізді қазақ жазуының емле ережелері. Шеттен енген сөздердің жазылу ерекшеліктері.Түбір сөздердің, қосымшалардың жазылуы. Бас әріптің қолданылуы. Сөздердің бірге және бөлек жазылуы.

 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 6

  Кеңістіктік қатынастар жүйесі кескіндемедегі перцептивті болашақ теориясы түстің психологиялық әсері түс үйлесімі түсінігі. Колорит. Жарық және бояу. Кескіндеме материалдары. Кескіндемедегі түс, түс және жарық. Акварельмен жұмыс істеу тәсілдері. Гуашь сурет өнері. Түс және тондық контраст. Табиғи қойылымдар негізіндегі кескіндеме құралдары мен заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
 • Тоқыма материалдарды өңдеу технологиялары
  Несиелер: 6

  Табиғи және химиялық талшықтардың жіктелуі, олардың құрылысы мен қасиеттері. Тоқыма материалдарын өңдеуге арналған жабдықтар, құралдар, құралдар. Терминология және негізгі технологиялық қол, машина және ылғалды-жылу үтіктеу операциялары. Қосу және шеттік жіктерді орындау. Тоқыма Мозаика техникасы (пэчворк, квиллинг, курак және т.б.). Тоқыма бұйымдарын жасау.

  Селективті тәртіп
 • Тігін бұйымдарын технологиясы
  Несиелер: 8

  Тігін бұйымдарының түрлері мен жіктелуі; қолмен, машинамен және ылғалды-жылу тігін жұмыстарының технологиясы; торап бойынша өңдеу технологиясы; тігін бұйымдарының бөлшектері мен тораптарын қосу технологиясы; өңдеу тігін жұмыстарының технологиясы; белдік және иық бұйымдарын дайындаудың технологиялық жүйелілігі.

  Селективті тәртіп
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 5

  Сурет бейнелеу өнерінің негізі ретінде. Суреттің бейнелеу құралдары. Сызбалар және суреттер. Графикалық жаттығулар. Сызықтық және ауа болашағы. Заттардың конструкциясы және оның ерекшеліктері. Бақылау перспективасын қолдана отырып, заттарды салу. Геометриялық формалар, натюрморт, пейзаж салу.

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  ҚР Білім беру жүйесінің заңнамалық негіздері. Педагогикалық мамандықтың жалпы сипаттамасы. Педагогикалық қызмет құрылымы. Педагог тұлғасын дайындау және кәсіби қалыптастыру. Педагогты дайындау жүйесіндегі педагогикалық практика. Зерттеу қызметі педагогикалық қызметтің компоненті ретінде. ҚР Білім беру ұйымдарында оқу үдерісін ұйымдастыру. Педагогикалық инновациялар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру және Мәңгілік ел құндылықтары
  Несиелер: 5

  Мамандық бойынша мамандарды даярлауда жас ұрпақтың рухани тәрбиесі маңызды рөл атқарады. Қазақстанның болашағы білімді және рухани тәрбиелеген жастарға мұқтаж. «Рухани Жаңғыру» және «Мәңгілік Ел» бағдарламаларының арқасында мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және өмір қызметінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Экология негіздері. Экожүйелер тұжырымдамасы. Адам және биосфера. Ластанудың негізгі түрлері. Атмосфераны, гидросфераны, литосфераны сақтау. Экологиялық бақылаудың объекті ретінде әлеуметтік-табиғи экожүйе. Экологиялық қауіпсіздік, тіршілік қауіпсіздігі, биосфера ластанудың көздері және деңгейлері, мониторинг негіздері, экологиядағы математикалық модельдері, сонымен қатар экологиялық менеджмент пен экологиялық құқық. Еңбек қауіпсіздігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту мамандарды даярлауда үлкен маңызға ие, өйткені бұл жүйелі түрде қазақ халқының рухани мәдениетін дамыту, оның негізгі бөлімдері мәдениеттің этикалық параметрлерін сақтаудағы рухани мәдениеттің рөлін көрсетеді. Пәннің мақсаты - тиісті пәндерден (философия, тарих, дін, археология және т.б.) материалдарды тарту арқылы рухани мәдениетті кешенді, ғылыми және интеграциялық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбек технологиясы және кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Технология нарықтық экономика жағдайындағы жалпыадамзаттық мәдениеттің бір бөлігі ретінде. Перспективалы технологияларды игеру стартап дамуының қажетті шарты ретінде. Кәсіпкерлік саласындағы теориялық және практикалық білім. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің басым бағыттары. Материалдық нысандар мен қызметтерді жобалау және құру технологиясы. Бизнес-жоспарды әзірлеу. Мемлекеттің экономикалық саясаты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам физиологиясы және психологиясы
  Несиелер: 5

  Жас ерекшелік физиологиясының пәні мен мазмұны, оның оқу үдерісін ұйымдастырудағы рөлі мен маңызы. Онтогенездегі адамның өсу және даму заңдылықтары. Тұлғаның жас ерекшелік дамуының заңдылықтары. Психиканың табиғаты туралы түсініктерді дамыту. Қызметтің психологиялық талдауы. Жеке тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері. Жас кезеңіндегі тұлғаның психикалық даму ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Қазақстандық құқықтың негіздері. Білім беру саласындағы ҚР заң актілері. «Сыбайлас жемқорлық» түсінігінің тарихи дамуы. Сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтікке қарсы құбылыс ретінде. Сыбайлас жемқорлықтың төзбеушілік идеясы. Нақты ұйымдағы, органдағы, құрылымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің ұйымдастырушылық негіздердің түрлері. Сыбайлас жемқорлықтың қарсы саясат саласындағы нормативтік құқықтық актілер. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: түсінігі және құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде. Орта білім мазмұнын жаңартудың нормативтік-құқықтық базасы. Жаңартылған білім беру мазмұнының білім беру кеңістігі. Тәрбиенің әлеуметтік шарттылығы. Оқытудың мәні. Оқу материалы мазмұнының шиыршық пішінділігі. Мақсат қою. Жаңа жоспарлау форматы. Оқытудағы бағалау: тұжырымдама және механизм. Жаңа сабақ форматы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сызу және компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Сызбаларды орындаудың негізгі ережелері; сызбаларда геометриялық құрылыстар. Проекциялау әдістері; қималар және тіліктер. Развертка беттерін. Техникалық, сәулет құрылыс және ақпараттық графика элементтері: Құрастыру сызбасы. инфографика. Жобалау кестесі. Компьютерлік графиканың негізгі түрлері; растрлық және векторлық графикаға арналған бағдарламалар; 2D сурет пен 3D модельдерді жасауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сызу және компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Сызбаларды орындаудың негізгі ережелері; сызбаларда геометриялық құрылыстар. Проекциялау әдістері; қималар және тіліктер. Развертка беттерін. Техникалық, сәулет құрылыс және ақпараттық графика элементтері: Құрастыру сызбасы. инфографика. Жобалау кестесі. Компьютерлік графиканың негізгі түрлері; растрлық және векторлық графикаға арналған бағдарламалар; 2D сурет пен 3D модельдерді жасауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Графика және жобалау
  Несиелер: 4

  Проекциялау әдістері. Ортогональды проекциялау және кешенді сызба. Нүкте, түзу, жазықтықтар және олардың эпюрлерін тұрғызу. Мемлекеттік стандарттар (МЕМСТ). Графикалық құжаттаманың түрлері. Сызбаларды рәсімдеу ережесі. Жұптастыру. Сызба қаріптері. Қосылыстар: бұрандалы, шпонкалы, дәнекерленген, желімделген. Құрастыру бірлігі. Құрастыру сызбасы. Сипаттама. Жалпы түрдің сызбасы және оның бөлшектелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Графика және жобалау
  Несиелер: 4

  Проекциялау әдістері. Ортогональды проекциялау және кешенді сызба. Нүкте, түзу, жазықтықтар және олардың эпюрлерін тұрғызу. Мемлекеттік стандарттар (МЕМСТ). Графикалық құжаттаманың түрлері. Сызбаларды рәсімдеу ережесі. Жұптастыру. Сызба қаріптері. Қосылыстар: бұрандалы, шпонкалы, дәнекерленген, желімделген. Құрастыру бірлігі. Құрастыру сызбасы. Сипаттама. Жалпы түрдің сызбасы және оның бөлшектелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сәндік-қолданбалы өнер 1
  Несиелер: 5

  Сәндік-қолданбалы өнер, негізгі түрлері мен ерекшеліктері. Қазақстанның қолданбалы өнері. Өру өнері. Пирография өнері. Көркем күйдіру тәсілдері мен техникасы. Мозаика өнері. Қазақ халқының зергерлік өнері. Заманауи интерьерлердегі сәндік бұйым. Қазақтың ұлттық ою-өрнектері (түрлері, стилизациясы мен мотивтері).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шағын комплектілі мектеп жағдайында педагогикалық үдерісті басқару
  Несиелер: 3

  шағын жинақты мектеп. Шағын жинақты мектептегі педагогикалық үдерісті дәстүрлі басқару ерекшеліктері. Сыныптарды бөлу және жинақтау, ШЖМ мұғалімдердің еңбегіне ақы төлеу. ШЖМ-да педагогикалық процесті ұйымдастырудың тұжырымдамалық негіздері. ШЖМ жағдайында өзіндік жұмысты ұйымдастыру. ШЖМ педагогикалық үдерісіндегі пәнаралық интеграция. ШЖМ-де Педагогикалық үдерісті басқарудың тиімді жолдары мен технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Композиция
  Несиелер: 4

  Композиция категориялары. Композицияның қасиеттері мен сапасы. Қоршаған ортаның визуалды сипаттамалары (композиция, түс, форма, фактура, пропорция). Көркем бейнені білдіру құралдары: формасы, түсі, фактура. Композиция заңдары: тепе-теңдік, Орталық. Композиция құралдары: контраст, ритм, динамика және статика, пропорция, масштаб. Композиция түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түстану
  Несиелер: 4

  Адамның жасанды түс ортасын құру кезінде пайда болатын мәселелерді шешуде түстанудың рөлі: түс және жарық физикалық және химиялық құбылыс ретінде. Түс және түс әсері. Түстің қабылдау заңдылықтары. Колористика негіздері. Түс реңкі. Түстердің араласу заңдылықтары және түс түзілу процесі. Түс үйлесімі. Түс контрасты. Түсті салыстырулардың контрасты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем сурет негіздері
  Несиелер: 5

  Сурет-пластикалық өнердің негізі. Форманы қабылдау. Форманың алуан түрлілігі. Фигура және фон. Оптикалық иллюзиялар. Жазықтықтың көлемге айналуы. Қалыптың элементтері. Қарапайым және күрделі формалар. Айналу денелері. Форманың стилизациясы. Пропорция. Сурет салу адам. Перспектива. Кеңістікті беру сұлбасы. Жарық және көлеңке.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызу пәнін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  «Графика және жобалау» типтік оқу бағдарламасы. Оқыту мақсаттарының жүйесі. Пәнді оқыту әдістемесі. 2D суреттерді жасау үшін бағдарламалық қамтамасыз ету. 3D моделін жасау тәсілдерін үйрету. Жобалық қызмет элементтерімен шығармашылық тапсырмаларды әзірлеу. Пән бойынша орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сурет
  Несиелер: 5

  Суреттің техникасы және материалдардың мәнерлі қасиеттері (көмір, тұздық, сангин, қалам, жаққыш, фломастер). Материалдардың техникалық және ��изикалық қасиеттері. Гипс басының суреті. Адам басының нобайы (таңдау бойынша материалдар). Адам басы мен фигурасының контурлық суреттері. Портрет. Портретті құру. Бастың гипсті моделін салу. Адамның бейнесін натурадан сурет салу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • CҚӨ элементтері мен материалдарды көркемдеп өңдеу технологиясы 1
  Несиелер: 5

  Ілгекпен, арқаумен тоқу. Табиғи материалдармен жұмыс істеу технологиясы (тері, сабан, кофе, құм және т.б.). Жүн илеу технологиясы (фелтинг, дәстүрлі илеу тәсілі). Бисер тоқу технологиясы. Кестелеу технологиясы (илеу, баумен, бисермен, тамбур тігісімен, Крест және т.б.). Кестелеу технологиясы (илеу, баумен, бисермен, тамбур тігісімен, крест және т.б.). Кілем тоқу технологиясы (мата және мата емес гобелен). Батик технологиясы (суық, ыстық, түйінді, еркін сурет салу және т. б.). Ағаш және конструкциялық материалдарды көркем өңдеу: аралау, ою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кескiндеме
  Несиелер: 5

  Кескіндеме жанрлары: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистік, декоративтік және т. б. кескіндеме адам фигурасының кескіндемесі түс пен түс арқылы кеңістікті және көлемді модельдеу, түрлі техникаларды қолдана отырып, түсті-ырғақты композицияны құру. Майлы кескіндеме. Аралас кескіндеме түрлері. Кескіндеме құралдарымен көркем және сәндік композицияларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәндік-қолданбалы өнер 2
  Несиелер: 5

  Көркем кестелеу: жіктелуі, тәсілдері мен техникасы. Тоқу өнері. Көркем сурет (батик, гжель, хохлома және т. б.). Қазақ қолданбалы өнері (ши тоқу, киіз басу және т.б.) Кілем тоқу. Гобелен. Алаш. Заманауи кілемдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • CҚӨ элементтері мен материалдарды көркемдеп өңдеу технологиясы 2
  Несиелер: 5

  Кестелеу технологиясы (илеу, баумен, бисермен, тамбур тігісімен, Крест және т.б.). Кілем тоқу технологиясы (Мата және мата емес гобелен). Батик технологиясы(суық, ыстық, түйінді, еркін сурет салу және т. б.). Ағаш және конструкциялық материалдарды көркем өңдеу: аралау, ою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Майлы бояулы кескіндеме техникасы
  Несиелер: 5

  Көркем бояулардың параметрлері. Укрывистость, колор-индексі, светостойкость. Майлы кескіндеме үшін кенеп және басқа беттер. Көп қабатты кескіндеме техникасы, алла прима, семислойлық кескіндеме техникасы, орман кесу техникасы, импасто, пастоздық немесе корпустық кескіндеме, гризайль, "құрғақ қылқалам"техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру: концептуалды шеңберлер. Инклюзияның бағыттары мен көрсеткіштері. Инклюзияның принциптері мен құндылықтары. Білім беру ұйымдарына инклюзивті педагогика қағидаттарын енгізу. Инклюзивті білім беру жағдайында баланың білім беру және кәсіби бағдарлануы. Мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдау үшін мектептен тыс құрылымдар мен мекемелерді тарту. Ата-аналармен ынтымақтастығы. Инклюзивті білім беру менеджменті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу және жобалау іс-әрекет негіздері
  Несиелер: 3

  Ғылыми зерттеу бағытын таңдау негіздері. Ғылыми зерттеу әдістерінің мәні мен жіктелуі. Ғылыми зерттеулердегі жүйелі тәсіл. Педагогикалық тәжірибе. Ғылыми зерттеудің әдіснамалық аппаратының құрамы-кәсіби-педагогикалық зерттеудің мақсаты, міндеттері, нысаны мен пәні, әдістері. Зерттеу нәтижелерін өңдеу әдістері. Ғылыми еңбектерді рәсімдеу ережесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем еңбекті оқыту теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында" көркемдік еңбек " оқу пәні. Оқу үдерісін ұйымдастырудың педагогикалық тәсілдері. Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. Робототехника негіздері. Сабақта оқытудың әдістері, стратегиялары, формалары мен құралдары. Ұзақ мерзімді және орта мерзімді жоспарлар. Оқыту мақсаттарының жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім беру мен оқытудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 5

  Оқыту мен білім берудегі жаңа әдістер. Білім берудің заманауи парадигмасы және технологиялары. Сыни ойлауға оқыту. Проблемалық оқыту білім алушылардың өзіндік санасын дамыту құралы ретінде. Оқыту нәтижелерін бағалау жүйесін жаңғырту. Құзыреттілікке бағытталған тапсырмаларды әзірлеу технологиясы. Оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану. Дарынды және талантты балаларды оқыту. Оқушыларды зерттеу және жобалау қызметіне оқыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқушылар мен мұғалімнің зерттеу қызметінің негіздері
  Несиелер: 3

  "Ғылыми зерттеу" ұғымының мәні туралы жалпы түсінік. Ғылыми зерттеудің белгілері. Ғылыми зерттеудің негізгі құралдары. Ғылыми зерттеулердің жіктелуі, зерттеу деңгейлері. Ғылыми зерттеулердің негізгі әдістері. Қазіргі білім беру мектебінде оқушылардың ғылыми жұмыстарын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіптік бағдар беру теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Кәсіптік бағдар берудің даму тарихы мен алғышарттары. Шетел кәсіби бағдарының теориясы мен практикасы. Кәсіптік бағдар берудің негізгі ұғымдары мен санаттары. Кәсіптік бағдар беру жұмысының қағидалары мен этикалық нормалары. Өзін-өзі анықтау түсінігі. Өзін-өзі анықтаудың психологиялық шарттары. Кәсіптік өзін-өзі анықтаудың түрлері мен деңгейлері. Кәсіби ағарту. Кәсіби диагностика. Кәсіби кеңес беру. Кәсіби іріктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұрмыс және сервис мәдениеті мен технологиялары
  Несиелер: 8

  Жөндеу құрылыс жұмыстарының технологиясы: обой, сылау, сырлау, қаптау. Қазіргі тұрмыстық техника: классификация, пайдалану, таңдау. Қалалық және ауылдық (саяжай) үйлердегі энергиямен жабдықтау, жылумен жабдықтау, су құбыры және кәріз жүйелерінің негізгі элементтерінің сипаттамасы. Корпустық және жұмсақ жиһазды жөндеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үй және тамақтану мәдениеті
  Несиелер: 8

  Дұрыс тамақтану негіздері. Ас үй жабдықтары. Тағам дайындау технологиясы. Әлем халықтарының ас үйі. Жеке гигиена, өзін-өзі күту. Үй-жайларды жинау. Киім,аяқ киімге күтім жасау. Тұрмыстық техниканы таңдау. Өсімдік шаруашылығының негізгі бағыттары. Өсімдік шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар. Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі заманауи техника, жабдықтар. Электр техникалық арматура. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары. Тұрғын үй экологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндіріс және тұрмыс саласындағы инновациялық технологиялары
  Несиелер: 3

  Өнеркәсіп құрылымы туралы негізгі мәліметтер. Материалдар, энергия, машиналар мен аппараттар өндірісінің негізгі өнеркәсіптік кешендері мен технологиялары. Қазіргі өндірістің құрылымы. Салааралық кешендер. Отын-энергетика кешені. Энергия алудың негізгі және балама тәсілдері. Металлургиялық кешен. Машина жасау кешені. Химиялық кешен. Құрылыс материалдары, ағаш өндіру технологиясы. Био -, нанотехнологиялар. Робототехника. ХХІ ғасырдың жоғары технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнеріндегі мультимедиялық технологиялар
  Несиелер: 3

  CorelDRAW графикалық бағдарламасында автофигураларды құру. Сызықтарды құру, құюмен жұмыс істеу, өлшемдерді қою, объектілерді трансформациялау, CorelDRAW графикалық бағдарламасында перспективамен жұмыс істеу, көлеңке және экструзиямен жұмыс істеу. Macromedia Flash бағдарламасында анимация жасау. Сабақта Macromedia Flash бағдарламасын қолдану мүмкіндіктері. CorelDRAW, Macromedia Flash бағдарламаларын пайдалана отырып презентация жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ЭОҚ жобалау технологиясы
  Несиелер: 3

  ЭОҚ әзірлеу ережелері, жалпы талаптар, мазмұны мен құрылымына, функцияларына қойылатын талаптар. ЭОҚ әзірлеу тәртібі. Ақпараттық технологиялар арқылы электронды оқу басылымдарын әзірлеудің негізгі принциптері, оқу үрдісінде қолдану үшін жеке оқу ресурстарын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнердің замануи түрлері
  Несиелер: 7

  Неореализм. Ең төменгі арт. Постмодерн. Гиперреализм. Инсталляция. Энвайронмент. Бейнеарт. Граффити. Кері граффити. Трансавангард. Боди-арт. Боди-арт иллюзиялар. Остракизм. Неопластицизм. Стрит-арт. Мэйл-арт. Жоқ-әрт. Құм мүсіні. Мани-әрт. Кітап бойынша ою. Анаморфоз. Өнердегі көлеңкелер. Фотореализм. Үш өлшемді бейнелердің реверсі. Жарықпен сурет салу. Үш өлшемді суреттер. Суреттегі графикалық материалдардың интеграциясы. Дәстүрлі емес көркем-графикалық техника.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Достүрлі емес кескіндеме техникалары
  Несиелер: 7

  Бейнелеу қызметіне арналған дәстүрлі емес материалдар: тұз, құм, су және т.б. дәстүрлі емес көркем-графикалық техника: кляксография, граттаж, тычка әдісімен сурет салу, монотипия, саусақты кескіндеме, забрызг, хэппинг, ниткопис және т. б. үш өлшемді суреттер. Жуу техникасы. Ерекше құрылғыларды пайдалану техникасы. Эбру-суда сурет салу. Пуантилизм. Көлемді, бедерлі және түкті кескіндеме. "Қос жақпа" немесе one stoke техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Балаларға арналған қосымша білім беруді ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  ҚР қосымша білім беру жүйесі. Балаларға қосымша білім беру мекемелерінің түрлері мен типтері. ҚР балаларға қосымша білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің типтік ережелері. Жалпы білім беретін мекемелерде балаларға қосымша білім беру. Балаларға қосымша білім беру бағдарламалары. Әдістемелік қызмет және оның балаларға қосымша білім беру жүйесіндегі ерекшелігі. Әдістемелік өнімнің түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнері тарихы мен теориясы
  Несиелер: 3

  Өнердің пайда болу теориясы. Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары. Классикалық өнердің жауһарлары. Қазақстандық суретшілердің шығармашылығы. Портреттік жанр. Натюрморт өнері. Пейзаждық жанр. Фотоөнер. Қазіргі заманғы техника және өнердегі ғылымның жетістіктері. Сәулет жауһарлары. Пластикалық формалар өнері. Қазақстанның қазіргі бейнелеу өнері: негізгі кезеңдері, дәстүрлері мен инновациялары, қазақстандық суретшілердің шығармашылық ізденістері мен жетістіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  елдегі және әлемдегі әлеуметтік-саяси, гуманитарлық және экономикалық процестердің білімі мен түсінігін көрсетеді

 • Код ON2

  әлеуметтік құндылықтар жүйесін, психологиялық-педагогикалық ғылымның жаңа жетістіктерін, орта білім берудің жаңартылған мазмұнының тұжырымдамасын, білім берудің нормативтік-құқықтық құжаттарын, бейнелеу өнерін, көркем еңбекті, сызуды оқытудың теориясы мен технологиясын, "Графика және жобалау" пәнін білуді және түсінуді көрсетеді»

 • Код ON3

  бейнелеу өнерінің теориялық және практикалық білімін, бұйымдарды, шығармашылық жұмыстар мен туындыларды жасау кезінде тігін және конструкциялық материалдардан жасалған бұйымдар технологиясын қолданады;

 • Код ON4

  білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін, бағалау іс-шараларын өткізу және ақпаратты өңдеу үшін АКТ-ны қолданады

 • Код ON5

  оқыту мақсаты жүйесін ескере отырып, білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз ету, жобалау мен ұйымдастыруға қабілетті

 • Код ON6

  кәсіби-педагогикалық диалогқа, кәсіби педагогикалық қоғамдастықпен және білім берудің мүдделі тараптарымен өзара іс-қимылды жүзеге асыруға қабілетті

 • Код ON7

  ғылыми жобалау дағдылары бар, білім беру ортасын зерттеуге, "Көркем еңбек", "Графика және жобалау" оқу пәндерінің әлеуетін бағалауға және іске асыруға қабілетті.

 • Код ON8

  оқуға шығармашылық көзқарас дағдысы бар, өз бетімен білім алу және кәсіби даму мақсаттарын қоюға, оларға қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті.

Top