Жаңа білім беру бағдарламасы

6B08612 Мелиорация және суғармалы егіншілік в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мелиоративтік топырақтану
  Несиелер: 5

  Топырақ түзілу жағдайлары және негізгі факторлары. Топырақ түзілудің факторлары және жағдайлары; морфологиялық белгілері және топырақ құрамы; топырақтың құрамынжәне қасиеттерін сандық және сапалық бағалаудың әдістері; топырақтың ауалық, жылулық және қоректік режимдерін реттеу; мелиорацияның және баптаудың нәтижесінде болатын топырақ түзілу үрдістерін болжамдау; топырақтың құнарлығын арттырудың және қорғаудың әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агрономия негіздері
  Несиелер: 3

  "Агрономия негіздері" пәні, мақсаты мен міндеттері; агрономияның тарихы мен дамуы; агрономияның негізін қалаушылар; топырақтың құнарлылығын, топырақтың және оның пайда болуын қалпына келтіру, ауыспалы егістік, топырақты өңдеу жүйесі, тыңайтқыштар және оларды қолдану, егіншіліктің аймақтық жүйесі, жерді мелиорациялау және топырақты эрозиядан қорғау, өсімдіктерді арамшөптерден, аурулардан, зиянкестерден қорғау, негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің технологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сызба геометриясы
  Несиелер: 3

  Жобалау: орталық және параллель проекциялау; параллель проекциялау қасиеттері; тікбұрышты координаталардың кеңістіктік жүйесі; түзу сызықтың проекциялары: түзу жеке жағдай және екі түзудің өзара орналасуы; жалпы және жеке жазықтықтың жазықтығы; жазықтықтағы нүкте және түзу; екі жазықтықтың қиылысу сызығының құрылысы; сызбаны түрлендіру тәсілдері: проекциялар жазықтығының өзгеру тәсілі, айналу тәсілі; беттер: сызықты өрістетілетін, сызықты өрістетілмейтін айналу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 3

  кеңістіктік нысандарын жазықтықта қалыптастыру және дамыту, кеңістіктік түсініктерін, зерттеуге байланысты геометриялық фигуралардың қасиеттерін және беттерді бойынша берілген суреттерге; дамыту және жетілдіру, кеңістіктік және логикалық ойлау; дағдыларын алу, дайындау бойынша бұйымдардың сызбалары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 4

  Химияның жалпы теориялық негіздері, Зат құрылысы теориясы, сандық және сапалық талдау негіздері, Органикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттері, негізгі химиялық заңдар, ерітінділер теориясының негіздері, химиялық термодинамиканың және химиялық кинетиканың негізгі заңдары, химия заңдарын практикада қолдану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гидрология және инженерлік гидрометрия
  Несиелер: 5

  Өзен бассейнінің негізгі сипаттамалары, өзен ағысы мен қоқыстарды қалыптастырудың заңдылықтары мен негізгі факторлары; гидрометриялық өлшеу жұмыстары бойынша деректерді өңдеу әдістемесі; өзендер мен көлдердің режимін жүйелі зерттеуді ұйымдастыру; өзен ағынының, өзендердің, көлдердің, батпақтардың, су эрозиясы мен арналық процестің қалыптасу заңдылықтары; өзендер мен олардың бассейндерінің гидрологиялық сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік геодезия
  Несиелер: 4

  Инженерлік геодезия туралы жалпы мәліметтер. Инженерлік жүйелер мен құрылыстарды іздестіру, жобалау, салу және пайдалану үшін инженерлік геодезия мәні. Геодезиялық бөлу жұмыстары туралы жалпы ережелер. Құрылысқа арналған геодезиялық бөлу негізі. Бөлу жұмыстарының технологиясы. Азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттардың құрылысы барысындағы бөлу жұмыстары. Ғимараттардың геометриялық параметрлерінің дәлдігін геодезиялық бақылау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оазисті суару
  Несиелер: 4

  Оңтүстік Қазақстан шөлдерінің қазіргі жай-күйі, шөлді суландыру үшін жер асты суларын пайдаланудың қазіргі мүмкіндіктері, ауыл шаруашылығы дақылдарын суландыру режимі, суару тәсілдері мен техникасы, шөл жағдайында суды пайдалану, шөлдерге арналған суландыру жүйелерінің схемалары мен конструкциялары, оазистік суландыруды ұйымдастыру ерекшеліктері, оазистік суландыру учаскесіндегі жемдік дақылдардың агротехникасы, шөл жағдайында оазистік суаруды дамытудың экономикалық тиімділігі мен перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақты қорғау-2019-MOZ
  Несиелер: 4

  Топырақ эрозиясының физикалық негізі, топырақтың су эрозиясының факторлары, топырақтың жел эрозиясының факторлары, топырақ эрозиясын зерттеудің әдістемесі, эрозияға ұшыраған топырақтың қасиеттері, классификациясы, картографисы және мелиорациясы, топырақ эрозиясының қауіптілігін бағалау, жаңбыр жауғанда және қар ерігенде пайда болатын топырақ эрозиясын ескерту, топырақтың жел эрозиясын ескерту, халық шаруашылығы жүйесінде топырақты қорғау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Суармалы егіншілік
  Несиелер: 4

  Суару жағдайында егіншілік заңдарының әсері; өсімдік өміріндегі судың маңызы; су режимі және суармалы кездегі өсімдіктердің өнімділігі; суармалы жерлерде ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін бағдарламалау; егіншілік және ауыспалы егістер жүйесінің ерекшеліктері және суармалы жерлерде тыңайтқыштарды қолдану; ауыл шаруашылығы дақылдарының суару режимі��е қойылатын талаптары; суармалы топырақтың тұздануы мен батпақтануын алдын алатын агротехникалық шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мелиоративтік егіншілік
  Несиелер: 4

  Ауыспалы егістіктердің ғылыми негіздері, оларды құрастырудың суғармалы жерлерге енгізудің және игерудің қағидалары; суғарудың биологиялық негіздері және дақылдардың су пайдалану ерекшеліктері; өсімдіктердің тіршілік факторлары және жағдайлары, оларды реттеудің әдістері, мелиорацияланған жерлерде өсімдіктерді өсірудің ерекшеліктері; далалық дақылдардың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері, оларды өсірудің қазіргі заманғы технологиялары, ауыл шаруашылық өнімдердің сапасын арттыру жолдары және тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Агрометеорология
  Несиелер: 4

  Маңызды агрометеорологиялық факторлар, атмосфераның құрылысы, ауа массаларының қозғалысы, радиациялық және жылу балансы, климаттық факторлар, метеорологиялық бақылау әдістемесі, жауын-шашынның, буланудың және желдің нормативтік сипаттамаларын есептеу әдістемесі; өсімдік шаруашылығында Күн радиациясын, топырақ пен ауаның температуралық, су режимін тиімді пайдалану жолдары мен өлшеу әдістері; агрономияда агрометеорологиялық және климаттық ақпаратты қолдану ережесі мен әдістемесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Агроорманмелиорация-2019-MOZ
  Несиелер: 5

  Орманмелиорация тарихы, сыртқы түрі мен өсу сипаты бойынша ағаш өсімдіктерінің өмірлік нысандары, орманның дамуының негізгі заңдылықтары, әртүрлі мақсаттағы орман жолақтарын орналастыру, далалық жаппай және жолақты орман өсіру, жыралар мен құмдарды орман өсіру, жобалаудың жалпы принциптері, орман тұқымдарын іріктеу, қорғаныштық орман екпелерін отырғызудың агротехникасы, агротехникалық күтім жасау, орманды зиянкестер мен аурулардан қорғау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ластанған ауылшаруашылық жерлерін қалпына келтіру
  Несиелер: 3

  Жерлердің санаты, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, ластанған жерлердің пайда болу себептері; ластанған жерлерді бағалау әдістері; ластанған ауыл шаруашылығы жерлерін қалпына келтіру әдістері мен тәсілдері; суармалы жерлерде топырақ құнарлылығын қалпына келтіру түрлері мен жолдары; ластанған ауыл шаруашылығы жерлерін игеру әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Суғармалы жердегі өсімдік шаруашылығы-2019-MOZ
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылық дақылдардың өнімін бағдарламалау әдістері, ауыспалы егістің дақылдарын өңдеу жүйесі, ауыл шаруашылық дақылдардың суару режимі, тұқым сапасын анықтау, егіс (отырғызу) материалының сапасын және аймақтың топырақтық-климаттық ерекшеліктерін ескере отырып тұқым себу нормалары, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірудің энергия үнемдеу технологияларын дайындау, ауыл шаруашылық дақылдарын өсірудің технологиялық карталарын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гидравлика GIJ-4-2019GM
  Несиелер: 4

  Сұйықтықтың қозғалысы туралы негізгі ұғымдар; сұйықтықтың кинематикасы мен динамикасының негізгі теңдеулері; гидравликалық кедергілер теориясының негіздері; тесіктерден сұйықтықтардың кетуінің теориялық негіздері; түрлі техникалық құрылыстардың конструкциялары; сұйықтықтың шығынын беруді реттеу тәсілдері; ұзын құбырларды дұрыс пайдалану мәселелері;нақты сұйықтық ағыны үшін Бернулли теңдеуі; құбырлар мен арналардың гидравликалық есептері; сүзгілеу есептері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Суғармалы жерлерде мал азығын өндіру
  Несиелер: 4

  Егіншілік, агрохимия, мелиорация, биология салаларындағы ғылым жетістіктерін ескере отырып, мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы арасындағы байланыс; табиғи мал азығы алқаптарының үстіңгі және түпкілікті жақсартылуын жеделдету процесі, топырақтың құнарлылығы мен биологиялық факторларын басқарудың негізгі тәсілдері; суармалы жерлерде мал азығы дақылдарын өсірудің баламалы энергия-ресурс үнемдейтін технологияларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғатты пайдалану
  Несиелер: 5

  Табиғи жүйелер: табиғи геожүйелер мен экожүйелер; табиғи жүйелердің энергетикалық жіктелуі мен құрылымы; табиғи жүйеге антропогендік әсер ету түрлері қиратқыш (танылмаған және саналы),тұрақтандырушы және конструктивтік; гео және экожүйелердің экологиялық жай-күйін бағалау туралы түсінік; табиғи ресурстарды пайдалану және ресурстық циклдердің тұжырымдамасы; Табиғи ресурстар мен Ландшафттардың жекелеген түрлерін ұтымды пайдалану және қорғау принциптері; табиғат пайдалану жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Суғару мелиорациясы-2019-MOZ
  Несиелер: 5

  суару және суару жүйелері туралы жалпы мәліметтер, ауыл шаруашылығы дақылдарын суару режимі, суару тәсілдері мен суару техникасы, суару жүйелері мен суару жүйесі, мелиорацияның арнайы түрлері, суаруға арналған су көздері, Топырақ эрозиясы, жерді қорғау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гидромелиоративтік жүйедегі гидротехникалық құрылымдар-2019-MOZ
  Несиелер: 4

  Жабдықтардың және құрылыстардың технологиялық схемаларының жұмыс принципі және техникалық-экономикалық сипаттамалары; жобаланатын құрылыстарға қойылатын негізгі техникалық және технологиялық талаптар; қазіргі заманғы жобалық шешімдерді талдау мақсатында Су шаруашылығы объектілерінің гидромелиоративтік құрылыстары бойынша ақпаратты қолдану; құрылыстарды жобалау үшін бастапқы деректерді жинау және негіздеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жайылымдарды суландыру
  Несиелер: 4

  Шағын елді мекендерді сумен қамтамасыз ету, әсіресе жайылымдарды далалық жағдайларда ауыз сумен қамтамасыз ету; елді мекеннің тәуліктік су тұтынуын анықтау; су пайдалану графиктерін тұрғызу; ауыз судың жолдық және торабтық өтімдерін анықтау; пьезометрлік сызықтардың белгілерін анықтау; орталықтандырылған және орталықтандырылмаған суландыру жүйелерін жобалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғатқа жайластыру негіздері
  Несиелер: 5

  Табиғи-техногенді кешендердің құрылымдарын қалыптастыру; Табиғи-техногенді кешендердің және геожүйелердің табиғи тұрақтылығын бағалаудың әдістері, антропогендік әсерден олардың жұмыс істеу параметрлерінің өзгеруі, табиғи ресурстардың сапасы және оны жақсартудағы қажеттілігі, табиғатқа жайластыру нысандарын жобалау кезінде қолданатын шешімдерді нақтылау мақсатында табиғи және табиғи-техногендік нысандардың жағдайын бағалау бойынша ізденістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Заманауи ақпараттық технологиялар, кәсіби бағдарламалық қамтамасыз ету және оларды мәдени және мәдени-тынығу саласында қолдану, ақпаратты іздеу және кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті кәсіби және жеке даму үшін қажетті аудио және бейне материалдарды өңдеу бағдарламаларын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тұзданған жерлерді мелиорациялау-2019-MOZ
  Несиелер: 4

  Топырақтың тұздануының алдын алу әдістері; суармалы алқаптарда тұздануға қарсы күрес тәсілдері мен шаралары; суармалы жерлердің әртүрлі сулы-физикалық және гидрогеологиялық жағдайларында топырақтың тұздануы мен жер асты суларының химизмінің пайда болуы; тұздалған жерлерді тұздандыру жөніндегі іс-шаралар; дренаждың тиісті түрлерін қолдану; су-жер және табиғи ресурстарды пайдаланудың шекті жол берілетін деңгейін мақсатты реттеу негізінде тұздалған жерлерді мелиорациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гиромелиоративтік жұмыстарды ұйымдастыру және технологиясы
  Несиелер: 4

  Негізгі гидромелиоративтік нысандардың және құрылымдардың құрылысында жүргізілетін жұмыстардың технологиясы; гидромелиоративтік жүйелердің нысандарын қайта құру және құрылысын жүргізу кезінде атқарылатын ішкі алаңдық дайындық жұмыстары; жұмыстарды атқару кезінде орындалатын құрылыс үрдістерінің технологиялық реттілігі; еңбек ресурстарын оңтайлы бөлу; гидромелиоративтік жүйелердің құрылысын жүргізудің заманауи технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәжірибелік жұмыстардың әдістемесі
  Несиелер: 4

  Тәжірибелік жұмыстардың әдістемесін, тәжірибенің түрлерін, экспериментті жоспарлау теориясын, далалық тәжірибеде бақылау жүргізу және жоспарлау, ауылшаруашылық дақылдардың өнімін есепке алу әдістемесі, эксперименттің негізгі түрлерін жүргізу әдістемесі, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, ғылыми есептерді дайындауды білу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сорғы станцияларын пайдалану
  Несиелер: 4

  Суару және су бұру үшін қолданыстағы сорғы станциясының қазіргі жағдайы, сорғы станцияларын пайдаланудың негізгі міндеттері, сорғы жүйелерін және сорғы агрегаттарын пайдалану қызметін ұйымдастыру, суару жүйелерінде су пайдалану негіздері, сорғы станцияларын кешенді қайта құру және автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени жайылымдарды ұйымдастыру және пайдалану-2019-MOZ
  Несиелер: 4

  Жайылымдар алаңына қажеттілікті есептеу; топырақты өңдеу, өсіру және шалғындандыру; жайылымдарда жасыл конвейер құру принциптері; жануарларды ұтымды жаю және жайылымды таптау режимі; әртүрлі толысқан шөптерді қалыптастыру; суару режимі және шөп суару техникасы; суармалы мәдени жайылымды жобалау; жайылымдарды күтіп-ұстауға көшу және жануарларды дайындау; жайылымдарды күту; жайылымдық маусымның ұзақтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Суғармалы жерлерде көкөніс өндіру
  Несиелер: 4

  Көкөніс-бақша дақылдарының негізгі түрлері мен жіктелуі, көкөніс-бақша дақылдарын өсіру технологиясы, ауыспалы айналым, ашық топырақта көкөніс-бақша дақылдарының сорттары, өсу және даму шарттары, өсімдіктерді арамшөптерден, зиянкестерден және аурулардан қорғау жүйесі, пестицидтер, агрохимикаттар, өсімдіктердің өсуін реттегіштер тізілімі, сорттары, дақылдарды өсірудің агротехникалық тәсілдерінің өсімдіктер мен топырақтың қасиеттеріне әсері; көкөніс-бақша дақылдарының көбею, тұқым шаруашылығы негіздері; көкөніс-бақша өнімдерінің сапасына МЕМСТ талаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық мелиорация
  Несиелер: 4

  Химиялық мелиорация әдістері: әктеу және гипстеу. Қышқыл топырақты әктеу. Әктің топыраққа және өнімділікке әсері; әкті тыңайтқыштар; топырақтың әктеу қажеттілігін анықтау; әкті енгізу мерзімдері мен тәсілдері; сортаңдарды гипстеу. Гипсті енгізгенде топырақта өтетін процестер. Гипстеу үшін қолданылатын материалдар. Гипсті енгізудің нормалары, мерзімі және тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жерді баптау және қорғау
  Несиелер: 6

  Бүлінген жерлерді баптау бағыттары; жерді баптау кезеңдері; жерді баптаудың технологиясы мен әдістері; топырақты қорғаудың жиынтық шаралары, баптау жұмыстарын жүргізу кезіндегі озық технологиялар; топырақты зиянды заттармен ластанудан сақтау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гидромелиоративтік жүйелерді пайдалану-2019-MOZ
  Несиелер: 5

  Пайдалану жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу технологиясы; суғару жүйелерінде су пайдалану негіздерімен гидромелиоративтік жүйелерді пайдалану қызметін ұйымдастыру; жүйелі талдау әдістерін қолдана отырып жүйелі су пайдалануды жоспарлау; суғару жұмыстарын жүргізу және суды тарату технологиясы; орындалатын жұмыс түрлері бойынша машиналар мен жабдықтарды таңдаудың негізгі критерилері; мелиоративтік нысандарды жөндеу, техникалық қызмет көрсету және пайдалану жөніндегі нормативтік және техникалық құжаттама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Гидромелиоративтік жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Гидромелиоративтік жүйелердің нысандарын құрастырудың жоспарларын әзірлеу әдістемесі; автоматтандырылған жобалау құралдары; жобалық құжаттама құрамына кіретін мәтіндік және графикалық құжаттарды рәсімдеу ережесі; жобаланатын нысандардың негізгі параметрлерін есептеу әдістері; жобаланатын нысандарға қойылатын техникалық және технологиялық талаптар; жобалық шешімдер нұсқаларының артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау, жобаны іске асырумен байланысты тәуекелдерді бағалау; гидромелиоративтік жүйенің негізгі параметрлері бойынша есептерді орындау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мелиорацияның арнайы түрлері-2019-MOZ
  Несиелер: 4

  Кешенді арнайы мәденитехникалық мелиорацияларды заманауитехнологияларды қолдана отырып енгізу; суғармалы алаптың топырағын зерттеу және әртүрлі табиғи-техногендік факторлардың ықпалымен топырақтың қасиеттерінің өзгеру дәрежесін анықтау; мелиоративтік шараларды қолдануды негіздеу; жерді мелиорациялауға арналған инновациялық технологияларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Математика, физика және химияның базалық бөлімдерін білу және түсіну және оларды кәсіби қызметте қолдану, негізгі ғылыми заңдар, ұғымдар және оларды практикалық қолдану, әлемнің қазіргі ғылыми көрінісі және физиканың даму перспективалары туралы түсінікке ие болу, негізгі химиялық заңдар мен түсініктер, Зат құрылысы теориясы, ерітінділер теориясының негіздері, тотығу-қалпына келтіру процессстерінің теориясы, элементтер мен олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері, эксперимент нәтижелерін рәсімдеу және ұсыну.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалау, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық проблемаларға техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдану Ағынның деңгейі мен тереңдігін, сұйықтық ағысының жылдамдығын, су ағысының және қоқыстардың шығындарын, өзен ағысы мен қоқыстардың қалыптасуының заңдылықтары мен негізгі факторларын білу; судың тереңдігін, ағынның жылдамдығын, су ағысының шығындарын өлшеуді жүргізу және оларды өңдеу, өзендердің негізгі сипаттамаларының гидрологиялық есептерін жүргізу,

 • Код ON6

  Суармалы массив климатының метеорологиялық сипаттамаларын өңдеу және оларға баға беру, Топырақтың су, ауа, жылу және қоректік режимдерін реттеу, ауыспалы егістің сызбаларын құру; арамшөптермен күресудің кешенді шараларын қолдану; топырақты өңдеу мерзімдерін, уақытын және сапасын анықтау; тыңайтқыштарды енгізу мөлшерін және мерзімдерін есептеу; егін шаруашылығында өндірістік процестерді орындауды ұйымдастыру; суару режимін, ауыл шаруашылығы дақылдарын суару тәсілдері мен техникасын анықтау.

 • Код ON7

  Орман дамуының негізгі заңдылықтары туралы және оны табиғи орналастыру және мелиорация факторы ретінде пайдалану туралы білім, құрғақшылықтан, құрғақшылықтан, қара дауылдан, су эрозиясынан қорғау шаралары ретінде орман жолақтары мен декоративтік екпелерді отырғыза білу, топырақ қорғаушыларды қолдана білу, Ауыл шаруашылығы жерлерін мелиорациялау және рекультивациялауды жүзеге асыру үшін әдістерді, тәсілдер мен техникалық құралдарды негіздеу.

 • Код ON8

  Өсімдіктердің өсу заңдылықтарын, олардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын және орта факторларына қойылатын талаптарды білу; суару жағдайында далалық, жемдік және көкөніс дақылдарының жоғары өнімдерін өсіру технологияларын қолдана білу, Ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу,далалық және вегетациялық тәжірибелерде негізгі бақылау жүргізу, тәжірибе нәтижелерін өңдеу; Суармалы егіншілікте ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу әдістемесін білу.

 • Код ON9

  Суару режимін, ауыл шаруашылығы дақылдарын суару тәсілдері мен техникасын, суару және ағызу желісін жобалай білу, каналдардың, құбырлардың есептік шығындарын анықтау, олардың гидравликалық есебін орындау; тұздалған жерлерді тұздандыру бойынша мүмкін болатын іс-шараларды іске асыру; дренаж және коллекторлық-ағызу желісін таңдау; химиялық, жылу және мәдени-техникалық мелиорацияның тиісті тәсілдерін қолдану.

 • Код ON10

  Су бөлу және суару технологиясын, орындалатын жұмыс түрлері бойынша машиналар мен жабдықтарды іріктеудің негізгі критерийлерін білу; мелиоративтік объектілерді пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу бойынша нормативтік және техникалық құжаттаманы білу; елді мекеннің, мал басының және суармалы жерлердің тәуліктік су тұтынуын анықтай білу, халықтың су тұтыну кестесін құру.

 • Код ON11

  Экономика және менеджмент, экономиканы мемлекеттік реттеу саласындағы білім, рыноктардың әртүрлі құрылымдары, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктері, мемлекеттік салалық және монополияға қарсы саясаттың нысандары мен әдістері туралы түсінікке ие болу; кәсіпкерлік, көшбасшылық, инновациялардың сезімталдығы, белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру, кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайларда икемді және ұтқыр болу

 • Код ON12

  Минералдар мен тау-кен жыныстарын білу, олардың шығу тегі, жер асты суларының физикалық және химиялық қасиеттері, шығу тегі және жіктелуі; бейнеленген техникалық бұйымның сызбаларын орындау және оқи білу; мелиорациялық жүйелерді жобалау, салу және пайдалану кезінде қазіргі заманғы геодезиялық аспаптар мен геодезиялық өлшеу әдістерін қолдану, Топографиялық жоспарлар мен карталар бойынша инженерлік міндеттерді шешу, Жобаланатын объектінің топографиялық, геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларын талдау

Top