Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04202 Құқықтану в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өз бетінше шешім қабылдай алатын және өз елінің жауапты азаматы бола алатын ғылыми-педагогикалық заң бағытындағы жоғары білікті магистрлерді дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Конституционализм: теория мен практика мәселелері
  Несиелер: 5

  Конституционализм: теория және практика мәселелері - ҚР мемлекеттік органдарының конституциялық-құқықтық реттеу және конституциялық мәртебесі туралы негізгі түсініктерді кеңейтетін құқықтық пән. Осы пән шеңберінде Қазақстанда конституционализм доктринасының қалыптасуы қарастырылады, сондай-ақ ҚР қолданыстағы конституциялық заңнамасына талдау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Курс әртүрлі тарихи кезеңдерде (антикалық, орта ғасыр, ренессанс, жаңа және жаңа замандар, заманауи) ғылым философиясының дамуына байланысты маңызды мәселелерін баяндауға арналған. Жаратылыстану ғылымының негізі болып табылатын ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін тарихи қалыптасқан философиялық дәстүрлер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  «Жоғары мектептің педагогикасы» пәні магистратурада педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Магистранттар қазіргі заманғы жоғары мектептің педагогикасының жай-күйін біліп, ЖОО-да педагогикалық процесті құруды, материал мен әдістерді іріктеу қзіреттіліктерін мазмұн технологиясын, әдістерін бағалауды, оқытушы ретінде өзіндік рефлексия үрдісін құруды меңгеріп шығады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарды ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау әдістерімен, ғылыми зерттеулердің түрлерімен, зерттеу жұмысын ғылыми ұйымдастыру қағидаларымен таныстыруға, алған білімдерін бекітуге және оларды магистрлік диссертацияны дайындау кезінде қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» пәні басқару негіздерін үйренуді және басқару шешімдерінің психологиялық мазмұны туралы білімді толықтырады. Пәнді оқу магистранттардың басқару еңбегі және осыған байланысты басқару қатынастары саласында кәсіби қызмет үшін қажетті білімін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби шет тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін шет тілді кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігінің негіздерін қалыптастырады; кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында ағылшын тілді дереккөздерден қажетті ақпарат алу дағдыларын дамытуға ықпал етеді; кәсіби мәтіндерді аннотациялау және рефераттау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курстың аясында оқытылады: ғылыми зерттеудің жалпы әдіснамасы; ғылыми зерттеуді жүргізудің жалпы сызбасы; ғылыми таным әдістерін қолдану; тақырыпты таңдау; жеке және жұмыс жоспарларын құру; әдеби көздерді библиографиялық іздеу; диссертациялық зерттеудің композициясы; диссертациялық жұмыстың тілі мен стилі; мәтіндік материалдың жеке түрлерін ұсыну; библиографиялық материалды ресімдеу; диссертацияны орындау орны бойынша алдын ала қарау; реферат құру; қорғауға дайындық; көпшілік алдында қорғау рәсімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтық және азаматтық – процестік заңдарды қолданудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу барысында азаматтық құқық теориясының қазіргі мәселелері және қолданыстағы азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесін реттейтін азаматтық істер бойынша құқық нормалары, сондай-ақ сот төрелігін жүзеге асыру тәртібін реттейтін нормалар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Банк және сақтандыру заңнаманы қолдану теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу пәні банктік және сақтандыру құқығы теориясының қазіргі мәселелері және қолданыстағы банктік және сақтандыру заңнамасын қолдану тәжірибесі болып табылады. Сонымен қатар құқықтық санаттарды реттейтін құқық нормалары, теориялық көзқарастар мен тұжырымдамалар, қоғамның, құқық пен мемлекеттің қазіргі даму кезеңіндегі банк және сақтандыру құқығы ғылымына тән. Аталған курс магистранттарға қазіргі заманғы отандық және шетелдік банктік және сақтандыру құқығы мен жалпы жеке құқықтың мәселелері бойынша білім алуға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән жоғары мектепте оқытудың педагогикалық үрдісін талдауға арналған. Пәнді меңгеру барысында магистранттар дәрістік, семинарлық, практикалық сабақтарға материалдарды дайындау заңдылықтарымен, дидактикалық есептерді анықтау және оларды шешу жолдарын қарастырады. Курстың негізгі бағыты әртүрлі оқу сабақтарын өткізу тәсілдерін практикалық меңгеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық экологиялық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық экологиялық шарттар мен аймақтық және екі жақты сипаттағы конвенциялар негізінде мемлекеттердің, халықаралық ұйымдардың халықаралық экологиялық ынтымақтастығының ғылыми-теориялық мәселелерін зерттейді. Әлемдік мұхиттың суларын, биологиялық әртүрлілікті, атмосфералық ауаны, жердің озон қабатын, ғарыш кеңістігін және т. б. қорғау және пайдалану саласында халықаралық шарттарды қолдану тәжірибесі қарастырылады. Халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы қатысушыларының халықаралық экологиялық-құқықтық жауапкершілігінің мәселелері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектепте оқытудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән жоғары мектепте оқытудың инновациялық әдістерінің түсінігі мен мазмұнын зерттеуге арналған. Интерактивті сабақта жұмыс істеу принциптері және оны жүргізу алгоритмі қарастырылады. Тренингтерге, оқу дискуссияларына, саѕе-study, нақты жағдайлар әдісіне, іскерлік және рөлдік ойындарға және т. б. сипаттама беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықтық талдаудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән келесі мәселелерді қарастырады: ғылыми әдіснама құқық қолдану және заң шығару құралы ретінде; құқықтық нормаларды қолдану үрдісінің сатылары; құқықшығармашылық іс-әрекеттер мен рәсімдерді жүргізу деңгейіне және олардың реттілігін сақтау деңгейіне құқық сапасының тәуелділігі; құқықшығармашылық принциптері; құқықшығармашылық (заң шығару) үрдісінің сатылары; заң шығару бастамасы, оның субъектілері, олардың құқықтары мен өкілеттіктері; заңнаманы жүйелендіру, заңнаманы жүйелендіруге байланысты т.б. жекелеген рәсімдерді компьютерлендіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЕАЭО аясындағы кедендік ынтымақтастықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән Еуразиялық экономикалық одақтағы кедендік реттеудің ғылыми-теориялық және құқықтық негіздерін зерттеуге арналған. Қазақстан Республикасы кеден органдарының жүйесі мен құқықтық жағдайына сипаттама беріледі. Мемлекеттік қызмет пен кеден органдары қызметкерлерінің өзара іс-қимыл мәселелері зерделенеді. Халықаралық кеден ұйымдарының құқықтық мәртебесі мен жұмыс істеу мәселелері анықталды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Келісім құқығы: теория және тәжірибе мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл курсты меңгеру барысында болашақ заңгер үшін іргелі ұғымдар, шарттар жасау және ресімдеу заңдары мен қағидаттары, сондай-ақ олардың мазмұны игеріледі. Пәнді оқу пәні азаматтық айналымдағы шарттарды жасауға, өзгертуге немесе бұзуға қатысты қоғамдық қатынастар, сондай-ақ шарттық қатынастардың жалпы заңдылықтары, қызмет ету қағидаттары, түрлі шарттық қатынастардың өзара байланысы және өзара тәуелділігі болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық ақпараттық құқық өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Бұл пән мыналарды қарастырады: ақпараттық қоғам және құқық; ақпараттық сала ақпарат айналымы саласы және халықаралық-құқықтық реттеу саласы ретінде; халықаралық ақпараттық құқықтың пәні, әдісі және жүйесі; ақпараттық-құқықтық нормалар және ақпараттық құқықтық қатынастар; халықаралық ақпараттық құқықтың қайнар көздері; ақпаратты іздеу, алу және пайдалану құқығын жүзеге асыру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын құқықтық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пән қарастырады: қылмыстық құқықтың жалпы сипаттамасы; қылмыстық заңның уақыт, кеңістік және адамдар шеңбері бойынша әрекет ету мәселелері; қылмыстық заң; құқық коллизиясы мәселелері, қылмыстық-құқықтық нормалардың бәсекелестігі; қылмыс ұғымы және санаттары; кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігінің ерекшеліктері; қылмыстық процесс теориясына заманауи тәсілдер; қылмыстық іпроцестік мәжбүрлеу шараларын іске асыру мәселелері; басты сот талқылауының мәселелері; алқабилер сотының сот төрелігін ж��зеге асыру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызметтің қазіргі кезеңдегі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән ҚР мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет институтын толық игеруді, аталған институттың құқықтық доктринасын қарастыруды көздейді. Оқу пәнінің курсы аясында тиімді, заманауи мемлекеттік қызмет пен басқару құрылымын құруды, сондай-ақ мемлекеттің аса маңызды функцияларын орындауға бағдарланған ықшам және кәсіби үкіметті қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбек және әлеуметтік заң шығарушылықты қолданудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Еңбек және әлеуметтік заңнаманы қолданудың теориясы мен практикасы – ҚР Еңбек құқығы ғылымының пәні мен әдіснамасының мәнін ашатын пән. Бұл пәнді меңгеру ҚР еңбек заңнамасына сәйкес шарттық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету тәжірибесін талдауды, еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі мәселелері бойынша Еңбек және азаматтық заңнаманы жүзеге асыруды, сондай-ақ еңбек дауларын шешудің құқықтық мәселелерін шешуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық және ұлттық арақатынастың теоретикалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы халықаралық және ұлттық құқық қатынастарының мәселесін зерттеуге арналған. Халықаралық құқық және ҚР ұлттық құқық принциптері; халықаралық және ҚР ұлттық құқықтың қайнар көздері; халықаралық және ҚР ұлттық құқықтың субъектілері; халықаралық-құқықтық және ұлттық-құқықтық жауапкершілік. Халықаралық және ұлттық құқықтың жекелеген салаларының мысалында құқық нормаларын имплементациялау процесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  «Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықтың өзекті мәселелері» пәнін меңгеру келесі заңды институттарды зерттеуді қамтиды: әкімшілік-құқықтық қатынастардағы мәселелерді қарау және шешуге байланысты; әкімшілік құқық бұзушылықтарды саралау; әкімшілік жазалар мен жауапкершілікті іске асыру; әкімшілік деликтология және әкімшілік іс жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Оқылатын тілдің нормаларына сәйкес, дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу мінез-құлқын жоспарлау, оқылатын саладағы мамандарға да, сондай-ақ маман емес адамдарға да ақпаратты, идеяларды, күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларға байланысты мәселелерді және шешімдерді хабарлау (қазақ, орыс және шет тілдерінде)

 • Код ON2

  Жеке ерекшеліктерін диагностикалау әдістерін меңгеру, психологиялық көмек және құқық субъектілерін қолдау үшін; мәліметтерді талдауды ескере отырып, қазіргі заманғы зерттеулерді ұйымдастыру үшін; өз бетінше жұмыс істеу және әзірленетін проблемалар мен мәселелерді шешу кезінде ғылыми зерттеу және эксперименттеу әдістемесін меңгеру үшін; оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары

 • Код ON3

  Құқықтану саласындағы алдыңғы қатарлы білімдерге негізделген Қазақстан Республикасының ұлттық және халықаралық құқықтың нормаларын, институттарын, ішкі салаларын, салаларын терең білім мен түсінуді көрсету; құқықтық талдау әдістемесін терең білуін көрсету

 • Код ON4

  Халықаралық және ҚР ұлттық заңнамасын: қалыптасу мен дамуының негізгі кезеңдерін, халықаралық және ұлттық құқық нормаларының мақсаттарын, қағидаттарын, мазмұнын, арақатынасын; халықаралық және ұлттық құқық нормаларын құқық қолданудың негізгі мәселелерін терең білуін көрсету

 • Код ON5

  Жоғарғы кәсіби заң деңгейінде білімі мен түсінігін қолдану, заңтану саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдер қалыптастыруға; құқықтық мәселелерді талдай білу және оларды шешу жолдарын табу, құқықтағы олқылықтарды белгілеу және оларды толықтыра білу; құқықтағы коллизияларды шешу; әртүрлі деңгейдегі нормативтік құқықтық актілерді, халықаралық келісімдерді әзірлеу

 • Код ON6

  Әлеуметтік, этикалық, беделді (сыбайлас жемқорлыққа қарсы) және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін теориялық-әдіснамалық және практикалық сипаттағы заңдық ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру

 • Код ON7

  Оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен құқықтық ақпарат көздерін өз бетінше іздестірумен байланысты оқыту дағдылары

 • Код ON8

  Келісім-шарттық және сөйлесу жұмысын жүргізу дағдылары; наразылықтарды, талап-арыздарды, әртүрлі заң құжаттамасын жасау; компания қызметін толық құқықтық қамтамасыз етуді жүргізу; әр түрлі инстанцияларда компанияның заңды мүдделерін білдіру; банктік, еңбек және әлеуметтік, сақтандыру, кедендік, экологиялық, шарттық, ақпараттық заңнамаларда терең түсіну

 • Код ON9

  Мемлекеттік қызмет және басқару саласында, азаматтық-құқықтық салада, қылмыстық, әкімшілік құқық және процес салаларында, ақпараттық-құқықтық салада мемлекеттік және ағылшын тілдерінде кәсіби заң қызметтерін ұсыну дағдылары

 • Код ON10

  Инновациялық, интерактивті, студентке бағытталған оқыту әдістерін қолдана отырып, жоғары мектепте бейінді пәндерді оқыту дағдылары; құқықтану саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау, жүргізу дағдылары

 • Код ON11

  Құқық бұзушылықтарды тергеу дағдысы, алдын ала тергеу барысында клиенттің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ету, оның ішінде беттестіруді, тергеу эксперименттерін, жауап алу және т. б. жүргізу; сотта азаматтардың құқықтарын қорғау, айыптауды қолдау; алдын ала тергеу кезеңінде айыпталушының құзыретті және нақты қорғаныс стратегиясын әзірлеу; кәсіби кеңес беру және заңдық қолдауды қамтамасыз ету; қажет болған жағдайда жазалау шараларына және т. б. шағымдану.

 • Код ON12

  Ғылымның рөлі мен маңыздылығы туралы ақпарат беру, ғылым мен эпистемологияның дамуының қандай да бір моделін ұсынатын көптеген түпнұсқа концепциялар туралы түсінік беру; ҒТР жағдайында ғылымның әлеуметтік-мәдени функцияларын ұғыну және бұл идеяларды, проблемалар мен шешімдерді мамандарға да, маман емес адамдарға да хабарлау.

7M04202 Құқықтану (ғылыми педагогикалық)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану (бейіндік бағыт )
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top