Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04101 Менеджмент в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ұлттық және әлемдік экономиканың жұмыс істеуі саласында білімі бар, менеджмент теориясы мен тәжірибесін білетін; шаруашылық жүргізуші субъектілердің жай-күйін талдау және бағалау, бизнес-процестерді қайта ұйымдастыру, Инвестициялық-инновациялық жобаларды басқару құралдарын меңгерген; персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын қолдана алатын, сыртқы ортада серпінді өзгеретін тәуекел және белгісіздік жағдайында басқарушылық шешімдерді әзірлей алатын мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  «Экономикадағы математика» курсының мақсаты жалпы теориялық және арнайы пәндерді оқу үшін қажетті математикалық талдаудың және сандық әдістердің негізгі әдістерін игеру; математикалық модельдеу мәселелерін шешу үшін жүйелер мен процестерді пайдалану; логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; зерттеу дағдыларын дамыту және қолданбалы тапсырмаларды өзін-өзі талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 2

  Курс қазіргі ақпараттық қоғамда өтетін коммуникативтік үдерістердің күрделілігіне байланысты критикалық ойлау мәдениетін дамытуды болжайды. Критикалық ойлау дағдыларын, шешім қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу әдістемелерін белсенді меңгеруді көздейді. Пәндерді терең меңгеруге, жазбаша жұмыстарды дайындау сапасын арттыруға ықпал етеді, дербес білім беру стратегиясын құруға негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және жасыл экономика
  Несиелер: 3

  Студенттердің теориялық негіздерді терең зерттеу және қазіргі кездегі экология мен жасыл экономиканың рөлі туралы түсініктерді нақтылау, сондай-ақ қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған экономика негіздерін зерделеу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану есебінен, түпкілікті пайдалану өнімдерін қайтаруды қамтамасыз ететін өндірістік циклге.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Студенттердің ғылым ретінде экология туралы, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы түсініктерін қалыптастыру және тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сұрақтар шеңберін, сонымен қатар қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру шеңберінде оларды шешу жолдарын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микро-макро экономика
  Несиелер: 4

  Микро макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез-құлығын зерттейді (талдау орталығында - жекелеген тауарлардың бағалары, олардың өндіріс шығындары, жекелеген нарықтар мен өндірістердің жұмыс істеу механизмі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі жиынтық сұраныс пен ұсыныстарды, ЖІӨ мен ұлттық табысты қалыптастыру үдерістерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздыққа әсерін қарайды. Микро-макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез – құлқын зерттейді (оны талдау орталығында-жекелеген тауарлардың бағасы, оларды өндіруге кеткен шығындар, жекелеген нарықтар мен салалардың жұмыс істеу тетігі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі, жиынтық сұраныс пен ұсынысты, ЖІӨ мен ұлттық кірісті қалыптастыру процестерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздық деңгейіне әсерін қарайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруды білуді қамтамасыз етеді. Жалпы кәсіпорынның басқару қызметі, оның ішінде маркетингтік зерттеулерді, маркетинг кешенінің элементтерін басқару, әртүрлі салалар мен салаларда маркетингтік стратегияларды әзірлеу үшін маңызды мәні бар тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастыру негізінде жатқан принциптерді, әдістерді, құралдарды зерделеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизнестегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық аспектісі (ГРЭ) және оның объектісі. ГРЭ методологиясы ұғымы және оның негізгі элементтері. Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық негіздері және оның шетелдік тәжірибесі. Өтпелі экономиканың жалпы сипаттамасы және оның заңдылықтары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-басқару саласындағы теориялық білімді меңгеру және тәжірибеде менеджмент құралдарын қолдану дағдыларын меңгеру, атап айтқанда, студенттердің ситуациялық және жүйелі ойлауын қалыптастыру және дамыту, басқарудың байланыстырушы функцияларының мәні мен мазмұнын зерделеу, тиімді басқару шешімдерін табу үшін шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және жергілікті басқару
  Несиелер: 5

  Курстың пәні мен міндеттері. Мемлекет саяси, әлеуметтік және құқықтық институт ретінде. Мемлекеттік және жергілікті басқарудың мәні мен мазмұны. Мемлекеттік басқару жүйе ретінде. ҚР мемлекеттік билік институттары. Билік ұғымы және көздері. Аймақтардағы мемлекеттік билікті ұйымдастырудың конституциялық және заңнамалық негіздері. Қоғамдық билік жүйесіндегі жергілікті өзін-өзі басқару. Мемлекеттік басқарудың саяси механизмі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді мекемедегі және оның құрылымындағы бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша теориялық және тәжірибелік жаңалықтармен, есеп тұжырымдамаларымен таныстыру болыа табылады. Пәнді оқыту экономика және қаржы саласындағы кадрларды бәсекеқабілеттілікке дайындау үшін бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қызметке кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызмет саласы ретінде оқытады, менеджердің кәсіби қызметінің ерекшеліктері мен объектілерімен, менеджердің тиімді жеке және топтық жұмысын ұйымдастыру принциптерімен, қазіргі заманғы менеджерге қойылатын негізгі талаптармен; менеджердің құзыреттілік моделінің құрылымы мен мазмұнымен; өзін-өзі жүзеге асыру әдістері мен тәсілдерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби -бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби шет тілі мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға негізделген. Студенттердің сөйлеу мәнерінде, экономикалық ағылшынша терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Болашақ экономистерге іскери қатысымдылықтың негіздерінен мағлұмат беру, студенттерді экономикалық ортада іскерлік қарым – қатынасқа үйрету, іскерлік терминдерге баулу. Студенттердің іскерлік және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-таңдаған мамандыққа қызығушылықты ынталандыру; кәсіби білім алудың қазіргі заманғы тәсілдеріне саналы көзқарасты қалыптастыру; жоғары кәсіби білім берудің қазіргі жүйесі және оның даму үрдістері туралы түсінік; ұйымдастыру-басқару қызметінің ерекшелігін меңгеру; таңдаған мамандығы туралы білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Қаржы мәні, қызметі және рөлі. Қаржы жүйесінің мазмұны мен құрылымы. Қаржылық саясат және механизм. Қаржылық жоспарлау: мазмұны, әдістері, ұйымдастыру принциптері. Қазақстан Республикасында қаржы менеджментін ұйымдастыру. Қаржылық жүйенің негізі ретінде қаржы мекемелері, мекемелер, ұйымдар. Кәсіпорындардың қаржы қаражаттары. Меншік құқығының кәсіпорын қаржыларын ұйымдастыруына әсері. Мемлекеттік қаржыны ұйымдастыру. Мемлекеттік кіріс жүйесі. Мемлекеттік кірістерді жіктеу. Мемлекеттік бюджет. Бюджеттің кірістері мен шығыстары. Бюджет тапшылығы және оны жабу әдістері. Мемлекеттік қарыз және мемлекеттік қарыз. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу. Қаржы нарығы Сыртқы сауда саласындағы қаржы. Қаржы және инфляция

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгерудің мақсаты студенттердің еңбек заңнамасының негізгі заң институттары туралы, еңбек туралы заңнаманың негізгі принциптері , қазақстандық заңнама жүйесіндегі еңбек құқығыны4 орны туралы кешенді білімді қалыптастыру; еңбек қатынастарын құқықтық реттеу саласындағы ғылыми-практикалық қызметтің дағдылары болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұйым теориясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-ұйымның даму және қызмет ету негіздері туралы жүйелі түсінік беру, ұйымның ішкі және сыртқы ортасын талдау саласында білім мен дағды алу, ұйымдық және құрылымдық диагностика құралдарын пайдалана отырып, компанияның бизнес-сұлбаларын құру, ұйымдық басқару құрылымдарын құрастыру және ұйымдарды жобалау, компанияның дамуындағы инновацияны қолдану және қызмет тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұйым экономикасы және басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты білім алушыларда ғылыми экономикалық көзқарасты қалыптастыру, сонымен қатар нарықтық экономика жағдайында ұйымның жүріс-тұрыс деңгейінде экономикалық жағдайды талдай білу, бұл экономика саласында іргелі білімі бар және аналитикалық зерттеу дағдыларын меңгерген жоғары білікті менеджер-талдаушыларды дайындау үшін негіз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті ұйымдастыру және нормалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - еңбек үрдісін жобалау, еңбек нормаларын белгілеу, оны ұйымдастыру мен табысты ұйымдастыру, еңбек пен материалдық ресурстарды рационалдау үшін қажетті төлемдерді және ынталандыруды ұйымдастырудың ғылыми негіздері мен практикалық әдістері туралы білім кешенін қалыптастыру; жұмыс процестерін енгізудің оңтайлы нұсқаларын талдау және таңдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігі саласындағы мәнімен және негізгі ұғымдармен, бәсекеге қабілеттіліктің критерийлері мен факторларымен, оларды анықтау, қалыптастыру және талдау әдістерімен танысу, сондай-ақ тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістерін, тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін басқару жүйесін құру құралдарын және оны жетілдіру тәсілдерін зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қызметкерлерді басқару
  Несиелер: 5

  Студенттердің пәнді игерудің мақсаты-білім алушыларда персоналды басқару және оның дамуы бойынша теориялық және әдіснамалық білімді қалыптастыру; персоналды басқару саласындағы мәселелерді анықтай білу және оларды шешу тәсілдерін табу; персоналды басқару технологиясын қолдану және оның дамуы бойынша білім мен дағдыларды игеру, кадрлық басқару шешімдерін қабылдау, желілік және функционалдық басшыларға консультациялық көмек көрсету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәуекел-менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән өзінің мақсаты-бизнестегі тәуекелдерді анықтау теориясын зерттеу негізінде тәуекелдерді басқару саласында жүйелі білімді қалыптастыру және кәсіби дағдыларды игеру, тәуекел-менеджмент теориясы мен тәжірибесінің қазіргі жай-күйімен танысу, кәсіпорын қызметінде тәуекелді төмендету әдістерін қолдану, тәуекел жағдайында бизнес-процестерді басқару, бизнес-жоспарлау міндеттеріндегі тәуекел көрсеткіштерін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік-ағылшын тілін үйрену студенттерге коммуникативтік, лингвистикалық, тілдік-мәдени және кәсіби құзыреттерді дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерліктің коммуникативтік салаларының зерттелетін тақырыптары, ресми бизнес-стилінің нормаларын меңгеру дағдылары, белсенді іскерлік сөздік терминологияны меңгеру, жазбаша және ауызша дерек көздерімен жұмыс істеу, іскерлік хаттарды жазу,ағылшын тілінде іскерлік әңгімелер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты қоғамда болып жатқан инновациялық процестерді зерттеудің әдіснамалық негіздерінің алынған білімін тереңдету және бекіту; жалпы ғылыми және нақты пәндік зерттеу әдістері негізінде шындыққа ғылыми көзқарас мәнін ашу, сондай-ақ білім алушыларда инновацияны басқару саласында тиімді шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджердің коммуникативтік құзыреттілігі
  Несиелер: 5

  Курс ориентирован на изучение места, роли и значения профессионального общения в системе управления человеческими ресурсами, специфических черт эффективного профессионального общения, особенностей проявления личности на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровне, характерных признаков, сфер и этических норм применения психологического влияния, что позволяет использовать профессиональные стереотипы взаимодействия в процессе общений

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жұмыспен қамтуды және еңбек нарығын басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-білім алушыларда қоғамдық қатынастардың негізін қалаушы саласының дамуы мен қызмет етуі туралы, еңбек нарығы және жұмыспен қамту, әлеуметтік – еңбек қатынастарының ерекшелігі, оларды реттейтін факторлар туралы түсініктерді қалыптастыру. Білім алушылар еңбек туралы тұтас түсінік алады; елдің адами ресурстары мен еңбек әлеуетінің жағдайы мен дамуы, оларды тиімді пайдалану саласындағы қазіргі заманғы үрдістер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - заманауи жобаларды басқару технологияларын түсіну; жобалық менеджменттің мәселелерін енгізуді, жобаның өмірлік циклінің барлық сатыларында жобаларды басқару құралдарымен және әдістерімен танысу, жобалық қызметтің сапасын және тиімділігін арттыру үшін қолданылатын тәсілдерді және әдістерді зерттеуді көздейтін кәсіби қызметте жобаларды басқару принциптерін енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Уақытты басқару
  Несиелер: 4

  Пәнді игерудің мақсаты-уақытты басқарудың мәні мен түрлері, кәсіби қызметті сәтті жүзеге асыру үшін уақыт ресурсын басқарудың принциптері мен тәсілдері туралы жалпы түсініктерді қалыптастыру; уақытты басқару және басқару тәсілдерін меңгеруді болжайтын ұйымдастырушылық құзыреттілікті дамыту; өзін-өзі бақылау, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі реттеу дағдыларын жетілдіру; өз іс-әрекеттерін сапалы талдау және бағалай білуді қалыптастыру және жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұйымдастыру тәртібі
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты-ұйымдағы адам мінез-құлқының негізгі заңдылықтары туралы білімдер мен мәліметтерді беру, белгілі бір ұйымдық құрылымдар шеңберінде жеке және бірлескен қызметті басқару дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыруға ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тиімді көшбасшылық және команданы басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты көшбасшылық ерекшеліктері мен мазмұнын, команданы басқару ерекшеліктерін және командада көшбасшының өзара іс-қимылын егжей-тегжейлі зерделеу, басқару және көшбасшылық саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, ұйымды басқару принциптері мен формаларын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқарушылық шешімдерді жасау
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты басқарушылық шешімдер туралы практикалық білім кешенін қалыптастыру, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және жүзеге асырудың нақты дағдылары, жаңа басқарушылық ойлау, басқарушылық мәселелерді терең талдай алатын және тиімді басқарушылық шешімдер қабылдай алатын мамандарды даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджердің кәсіби этикасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты кәсіби этиканың даму тарихы, оның негізгі санаттары туралы білім жүйесін қалыптастыру; азаматтық және қызметтік борышқа саналы көзқарас; адамгершілік жанжалды жағдайларды шешу тәсілдері туралы түсінік және кәсіби қызметте этикалық нормаларды сөзсіз сақтау, сондай-ақ жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - оқып отырған тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктерін, өзіндік логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шешімдерді қабылдау тәжірибесі
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті терең білім беру, қазіргі жағдайда осы қызметтің ерекшеліктерін қарастыру; басқару шешімдерін әзірлеу, қабылдау және оңтайландыру тәсілдері мен әдістерін меңгеруге бағытталған кәсіби ойлауды қалыптастыруға, нақты басқару объектісінің ерекшеліктеріне байланысты әдістерді дербес құру және бейімдеу іскерлігін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инновациялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - инновациялық кәсіпкерліктің кешенді көрінісін беру, зерттеу және дамыту әдістерін басқару, инновациялық қызметті жоспарлау және ұйымдастыру ерекшеліктері, сондай-ақ қаржыландырудың негізгі түрлерімен және тәуекелді инновацияларға инвестициялайтын қаржы институттарының негізгі түрлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты күрделі техногенді жүйелердің сапасын басқару жүйесін жобалау, тәжірибелік және сериялық өндірісті игеру сатысында әзірлеуге үйрету; кәсіпорынның жетістігінің факторы ретінде сапаны түсінуді қалыптастыру; сапаны басқарудың әдіснамасы мен терминологиясын, кәсіпорындарда сапаны қамтамасыз ету бойынша халықаралық стандарттардың ұсынымдарын білуді меңгеру; өнімнің сапасын басқаруды ұйымдастырудың кәсіби тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 3

  Курс дағдарыстық құбылыстардың себептері мен заңдылықтарын, дағдарыстың қасиеттері мен симптомдарын зерттеуге, талдау тәсілдеріне және дағдарысқа қарсы басқару тәсілдеріне, сондай-ақ эндогенді және экзогенді факторлардың экономиканың дамуына әсерін зерттеуге арналған; экономикалық дағдарыстардың пайда болу және шешу үрдістері, олардың алдын алу тәсілдері, дағдарыстық жағдайларды мемлекеттік реттеу тұжырымдамалары туралы негізгі мәліметтерден тұрады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Персоналды басқару жүйесіндегі дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты-қызметкерлерді дағдарысқа қарсы басқарудың негізгі концепцияларын оқып үйрену; қызметкерлерді басқару жүйесіндегі әлеуетті дағдарыстың симптомдарын анықтау және талдау, дағдарысты алдын алудың дағдарысқа қарсы стратегияларын таңдау және іске асыру, сонымен қатар, қызметкерлерді басқару жүйесіндегі әлеуетті дағдарыстың белгілерін анықтау және талдау дағдысын қалыптастыру. қауіп-қатерді азайтуға бағытталған іс-шаралар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инноватикадағы басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты инновациялық ұйымдағы басқару қызметінің психологиялық мазмұны мен құрылымы туралы білімді қалыптастыру, инновациялық қызметті дамытудың мақсаттары мен ұйымдастырушылық мақсаттарына қол жеткізу бойынша қызметкерлердің бірлескен қызметінің психологиялық заңдылықтары мен басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру; инновациялық үлгідегі ұйымдардағы басқару қызметін психологиялық сүйемелдеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновацияны басқарудағы іскерлік коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-іскерлік коммуникацияның мәні, құрылымы және түрлері туралы білімді меңгеру; іскерлік коммуникация саласындағы ұлттық ерекшеліктері, нысандары және мазмұны туралы түсініктерді қалыптастыру; инновациялық қызмет саласында қажетті коммуникативтік дағдыларды дамыту; инновацияны әзірлеу және оларды коммерцияландыру саласында персоналмен және клиенттермен жұмыс істеу туралы түсініктерді тереңдету; инновацияны басқарудағы нәтижелі іскерлік қарым-қатынас үшін жеке және жағдайлық ерекшеліктерді есепке алу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Персоналды басқарудың халықаралық аспектілері
  Несиелер: 7

  Пәнді оқу ұйымдарды басқаруда табысқа жету саласында білім алуға ықпал етеді; инновациялық жобаларды құру бойынша бәсекелі күресте ұйымның позицияларын жасау бойынша өзіндік функцияларды орындау үшін қажетті практикалық дағдыларды қалыптастыру, бәсекеге қабілетті өнім өндірісінің стратегиясын негіздеу, бизнес-үдерістерді реинжинирингілеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ресурстар менеджменті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі жағдайда кәсіпорын қызметімен байланысты негізгі заңдылықтар мен мәселелерді оқу; кәсіпорын қызметінде ресурстарды басқару орнына қатысты концепциялармен және тәсілдермен танысу; кәсіпорын қызметінің экономикалық нәтижелерін арттыру факторы ретінде ресурстарды басқару рөлін зерттеу; ресурстарды басқару жүйесінің тиімділігін бағалау әдістерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдарды басқару стратегиясы
  Несиелер: 7

  Пәнді оқу ұйымдарды басқаруда табысқа жету саласында білім алуға ықпал етеді; инновациялық жобаларды құру бойынша бәсекелі күресте ұйымның позицияларын жасау бойынша өзіндік функцияларды орындау үшін қажетті практикалық дағдыларды қалыптастыру, бәсекеге қабілетті өнім өндірісінің стратегиясын негіздеу, бизнес-үдерістерді реинжинирингілеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымның кадрлық саясаты
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты-ұғымдық аппаратты меңгеру негізінде ғылыми білім және кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ұйымның кадрлық саясаты туралы біртұтас теориялық түсініктерді қалыптастыру; кадр саясатын талдау саласында білім мен іскерлікті қалыптастыру, ұйымның кадрлық саясатын қалыптастыру мен дамытуға әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық саладағы бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың теориялық және практикалық аспектілеріне, инновациялардың және инновациялық жобалардың мәнін қарастыруға, жобаларды құру бойынша бизнес-жоспарларға, олардың тиімділігін бағалауға, инновация маркетингі, кәсіпорындағы инновациялық жобалардың тәуекелдерін басқаруға арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Персонал жөніндегі менеджер: практикум
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты персонал жөніндегі менеджердің қызметі туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады, бұл құжаттардың негізгі түрлерімен, оларды құру және сақтау ерекшеліктерімен танысу, құжат айналымын жүргізе білу; іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру, кеңсе жұмысын ұйымдастыру, әкімшілік ету және кадрлық есеп жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Персоналдың дамуын басқару технологиялары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты персоналдың дамуын басқару бойынша білім алу, персоналдың дамуын басқару саласында құрал-саймандарды әзірлеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады, бұл персоналдың кәсіби даму негіздерін меңгерудің арқасында қол жеткізіледі; персоналды оқыту түрлері, нысандары және әдістері; оқыту сапасын бағалау; әр түрлі схемаларда персоналды басқару саласындағы инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері, персоналды дамыту бойынша бағдарламаларды инвестициялау және қаржыландыру шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Оқу үрдісінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу. Зерттеу тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеу объектісі мен мәнін анықтау. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеудің теориялық базасын жасау. Тақырыпты талдаудың ғылыми әдістерін таңдау. Жүргізілген зерттеу бойынша қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әлем мәдениетінің негізгі құндылықтары туралы түсінік алады, оларды талқылайды және сыни бағалайды, жеке және жалпы мәдени дамуына сүйенуге дайын. Табиғаттың, қоғамның және ойлаудың даму заңдылықтарын біледі және түсінеді; кәсіби қызметте осы білімдерді қолданады. Тарихи оқиғалар мен үдерістерді талдайды және бағалайды; белсенді азаматтық ұстанымды алады. Әлеуметтік-маңызды мәселелер мен процестерді талдайды. Өмір бойы өзін-өзі ұйымдастыруға, жеке және кәсіби өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылады

 • Код ON2

  Ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді және анық құру. Әріптестермен өзара іс-қимыл жасауға, ұжымда жұмыс істеуге дайын. Қазақ, орыс және шет тілдерін, тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимылды, тиімді кәсіби қызметті қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген. Әлеуметтік, мәдени және этникалық айырмашылықтарды төзімді қабылдайды

 • Код ON3

  Өндірістік персонал мен халықты авариялардың, апаттардың, дүлей зілзалалардың ықтимал салдарынан қорғаудың негізгі әдістерін меңгерген. Әлеуметтік-этикалық, моральдық-адамгершілік құндылықтарды, құқықтық нормаларды, салауатты өмір салтын ұстанады. Жеке қасиеттері мен кемшіліктерін сыни бағалайды. Әлеуметтік-мәдени даму мен кәсіби табысқа бағдарланған

 • Код ON4

  Экономикалық және басқару қызметін реттейтін нормативтік-заңнамалық актілермен, оқу және ғылыми әдебиеттермен, практикалық материалмен, әртүрлі тілдерді меңгеруді қолдана отырып, өз бетінше жұмыс істейді; іскерлік ақпаратты өңдеудің әдістері мен бағдарламалық құралдарын қолданады. Қазіргі ақпараттық ағындарда бағдарланады. Іскерлік хат-хабарларды жүргізеді

 • Код ON5

  Ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін табады, олар үшін жауапты болуға дайын. Әлеуметтік жауапкершілік тұрғысынан басқарушылық шешімдер мен әрекеттердің салдарын ескереді; қабылданатын шешімдердің салдарын бағалайды. Ұйымның өндірістік және инновациялық стратегиясын әзірлеу және іске асыру кезінде корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік аспектілерін ескереді

 • Код ON6

  Ұйымдастыру құрылымын жобалайды, өкілеттіктер мен жауапкершілікті оларды жіберу негізінде бөлуді жүзеге асырады. Практикалық қызметте әртүрлі басқару объектілерін бақылау рәсімдері мен әдістерін, кәсіпорын мен саланың жұмыс істеуін реттеу және қамтамасыз ету әдістерін қолданады. Ұйымның инновациялық стратегиясын, адам ресурстарын басқару стратегиясын әзірлеуге қатысады; оларды іске асыруға бағытталған іс-шараларды жоспарлайды және жүзеге асырады

 • Код ON7

  Іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асырады; көпшілік алдында сөз сөйлеуге дайын; келіссөздер мен кеңестер өткізеді; іскерлік хат алмасу жүргізеді; электрондық коммуникацияларды пайдаланады

 • Код ON8

  Іскерлік ақпаратты өңдеудің әдістері мен бағдарламалық құралдарын қолданады; корпоративтік ақпараттық жүйелерді тиімді пайдаланады. Қаржылық есептің негізгі қағидаттары мен стандарттарын қолданады; қаржылық есептілікті жасайды. Қаржылық есептілікті талдайды және негізделген инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдерді қабылдайды

 • Код ON9

  Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қолданады. Компьютермен жұмыс істейді; негізделген басқару шешімдерін әзірлеу мақсатында, сыртқы және ішкі ортаны талдауға, ұйым ресурстарын басқаруға қатысты кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу кезінде ғаламдық компьютерлік желілерде және корпоративтік ақпараттық жүйелерде ақпаратты іздеуді және өңдеуді жүзеге асырады

 • Код ON10

  Мотивацияның, көшбасшылықтың және биліктің негізгі теорияларын қолданады. Адам ресурстарына аудит жүргізу, ұйымдастыру мәдениетінің диагностикасын жүзеге асыру. Жанжалды жағдайларды шешеді; тұлғааралық, топтық ұйымдастырушылық коммуникацияларды талдайды және жобалайды. Қаржылық және стратегиялық менеджмент құралдарын пайдаланады; ұйым мен саланың бәсекелестік ортасына талдау жүргізеді. Жобаларды басқару әдістерін қолданады; инновацияларды енгізуге қатысуға дайын

 • Код ON11

  Макроэкономикалық ортаның, мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының ұйым қызметіне әсерін бағалайды. Өндірілетін өнімге сұранысты зерделейді және қалыптастырады, әлеуетті тәуекелдерге, тұтынушылар мен іскер серіктестердің мінез-құлқына талдау жүргізеді. Оңтайландыру мақсатында бизнес-процестерді үлгілеуге және қайта құруға қатысады. Қаржыландырудың әр түрлі жағдайларында инвестициялық және инновациялық жобаларды бағалайды; қаржылық жоспарлау және болжау техникасын қолданады

 • Код ON12

  Ақпаратты жинақтайды және талдайды; мақсаттарды қояды және макро-, мезо - және микро деңгейде, сондай-ақ тұлғааралық деңгейде басқару саласында оларға қол жеткізу жолдарын таңдайды. Кәсіпорын қызметінің барлық салаларында қабылданған басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын бағалайды. Кәсіпорынның бәсекелестік артықшылықтарын жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлейді. Ұйымның тиімді дамуының оңтайлы нұсқаларын әзірлейді және іріктейді

6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 6B04101-Менеджмент
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Кәсіпкерлік саласындағы менеджмент
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент и управление
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 АТ Менеджменті
Бакалавриат

Astana IT University

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top