Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04204 Кеден ісі в Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты кеден ісі саласында жоғары білікті мамандарды дайындау, пәнаралық кең, тәжірибелік дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар, әлемдік стандарттар деңгейінде кәсіби жұмысқа қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге, әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын мамандарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • ҚР және ЕАЭО кеден заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пән кеден заңнамасын құқықтық қолдану мәселелерін, оның негізгі мәселелерін және ЕАЭО интеграциялық үрдістері жағдайында жетілдіру тәсілдерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы нарығындағы инвестицияларды құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарды құқықтық реттеу саласындағы білімді жетілдіру дағдыларын игеру қаржы нарығындағы инвестициялар, қолданыстағы заң мен практиканы игеру, ғылыммен таныстыру тұжырымдамалық аппараттар, экономика саласындағы заңдарды түсіндіру және қолдану ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы П
  Несиелер: 2

  Оқу пәні әлеуметтік жүйе мен кәсіптік қызмет саласы ретінде басқарудың психологиялық мазмұны туралы білімдерін меңгеруге бағытталған. Басқару тиімділігін талдау және болжау, басқару қатынастарын және шешімдерді оңтайландыру, сондай-ақ менеджмент теориясы, басқару психологиясы, байланыс пен жанжалды басқару, басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті әлеуметтік-психологиялық білімдерді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби) П
  Несиелер: 2

  «Шет тілі (кәсіби)» пәні тілдік емес мамандықтардың магистранттарына арналған. Курсты оқып-үйрену тек білімді байытуға және мамандық бойынша ғылыми көзқарастың кеңеюіне, қарым-қатынас процестерін тереңірек меңгеруге ғана емес, сонымен қатар магистранттарға болашақ кәсіби қызметте қажетті практикалық дағдыларды алу��а мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент (П)
  Несиелер: 2

  «Менеджмент» пәні ғылыми-зерттеу үдерісінің ұйымдастырушылық элементтерінен, байланыс және шешім қабылдаудан, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, командалық жұмыс және көшбасшылық сияқты басқару функцияларын қамтиды, сондай-ақ өндірістік, маркетинг, қаржы, персоналды басқару

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кедендік бақылаудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән кедендік бақылауды ұйымдастырудың типтік және принципті схемасын жетілдірудің негізгі бағыттарын, оның ұйымдық-құқықтық механизмін, кедендік бақылауды қамтамасыз ету нысандары мен шараларының тиімділігін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еуразиялық құқық
  Несиелер: 4

  Пән интеграциялық үрдістердің негіздерін реттейтін құқықтық нормаларды оқып-үйренуге, еуразиялық кеңістіктегі құқықтық процестердің эволюциясын зерттеу мен бағалауға, олардың қазіргі кезеңдегі оқиғалар мен заңды фактілермен арақатынасына бағытталған. Мемлекеттік институттардың, бизнес институттарының және жеке сектордың қызметінде Еуразиялық кеңістіктегі интеграциялық процестердің құқықтық негіздері туралы білімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық конвенциялар және сауда туралы келісімдер
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың сауда қатынастарының түрлері мен мазмұнын белгілейтін негізгі қолданыстағы халықаралық құқықтық құжаттарды жүзеге асырудың құқықтық механизмін меңгеруіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЕАЭО жағдайындағы Қазақстанның сауда-экономикалық қатынастарының мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарды ЕАЭО жағдайындағы Қазақстанның сауда-экономикалық қарым-қатынастарының мәселелерімен таныстыруға, магистранттарды Халықаралық экономикалық қатынастардағы үрдістерді талдауға, ЕАЭО жағдайында ҚР сыртқы саудасының даму перспективаларын бағалауға, капитал қозғалысы мен жұмыс күшінің қозғалуына және соның салдарынан, кеден ісі саласындағы мамандарға қойылатын қазіргі талаптарға сәйкес келетін экономикалық білім деңгейін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық кеден қатынастары
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарды игеруге бағытталған Қазақстанның әлемдік шаруашылық байланыстарын нығайту, ұлттық кеден заңнамасын халықаралық кеден стандарттарымен үйлестіру жағдайында халықаралық кеден қатынастарының негізгі бағыттарының рөлі мен мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес саласындағы халықаралық құқықтық ынтымақтастық
  Несиелер: 4

  Пән магистранттарды бизнесті жүргізудің жалпы шарттарын реттейтін халықаралық-құқықтық актілер жүйесімен, оларды түсіндіру және қолдану ерекшеліктерімен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдау әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқытудың мақсаты құқық нормаларын, оларды қалыптастыру әдіснамасын білетін және оларды тәжірибеде қолдана алатын жоғары білікті мамандарды даярлаудан тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тұрақты өзгеріп отыратын әлеуметтік шындық жағдайында басқару қызметінің психологиялық қозғалыстар білімін көрсетеді

 • Код ON2

  Кәсіби саласында және өзге тілді ортада басқарушылық және коммуникативтік дағдыларды жүзеге асырады

 • Код ON3

  Еуразиялық құқықтың іске асыру теориясы мен тәжірибесінің өзекті мәселелерін сыни талдайды, халықаралық және Еуропалық құқық саласындағы құқық қолдану қызметінің тәжірибелік мәселелеріне ғылыми негізделген шешу жолдарын ұсынады.

 • Код ON4

  Сыни ойлау негізінде дамушы білімді және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті көрсетеді, құқықтық талдаудың қазіргі заманғы әдістері жүйесін түсіну және оларды кәсіби қызметте, оның ішінде жаңа ортада мәселелерді шешу үшін табысты қолданады;

 • Код ON5

  Теорияның өзекті мәселелерін, инвестициялық заңнаманың, кедендік заңнаманың, оның ішінде ратификацияланған конвенциялар мен келісімдер шарттарында іске асырылатын халықаралық кедендік құқықтық қатынастардың мәселелерін талдайды және бағалайды;

 • Код ON6

  Кедендік бақылауды қамтамасыз ету және заңдық сүйемелдеуде әртүрлі кәсіби жағдайларды шешу дағдыларын қолданады, кәсіби қызметтің мақсаттарына қол жеткізуде шығармашылық көзқарас, бастамашылық және табандылық танытады;

 • Код ON7

  Ұлттық және халықаралық заңнама контекстінде кедендік-құқықтық қатынастарды іске асыру теориясы мен практикасының өзекті мәселелерін сыни талдайды, оларды заңды қолдау, кеден саласындағы халықаралық бизнесті қамтамасыз ету мен бақылау саласында шешу және қолдану тәсілдерін айқындайды

 • Код ON8

  Әр түрлі типтік және типтік емес жағдайларда мәселелерді шешу кезінде, біліктілік пен заңды негізділік көрсете отырып, құқық қолдану дағдысы мен білімін кәсіби деңгейде қолданады.

 • Код ON9

  Халықаралық бизнесті кедендік реттеу саласындағы тәжірибелік, ғылыми-педагогикалық және зерттеу қызметінде білімді өз бетінше біріктіре, жүйелендіре және өзектілендіре алады, оларды кәсіби деңгейде қолдана алады.

7M04204 Сот билігі және Қылмыстық әділет
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204.1 Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға іс-қимыл (КЖҚ/ТҚ) мен экономикалық қауіпсіздік
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204 Құқықтану (кәсіптік)
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204 Халықаралық құқық
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04204 Мемлекеттік қызмет және кадрлық әлеует
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04204 Адам құқықтары мен адам құқықтары саласындағы қызмет
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04204 Құқық қорғау қызметі аясындағы заңгер 1 жыл
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04204 Зияткерлік меншік құқығы (бейінді бағыт)
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04204 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204 Ақпараттық технологиялар құқығы
Магистратура

Нархоз Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top