Жаңа білім беру бағдарламасы

6B08402 Аквакультура және судың биологиялық ресурстары в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Балық шаруашылығының биологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Табиғатқа антропогендік әсер ету жағдайында балық қорларын сақтаудағы және өсірудегі балық шаруашылығының маңызы; олардың өсімін молайтуға байланысты балықтардың биологиялық ерекшеліктері; балықтардың жыныстық циклдерін басқарудың биологиялық негіздері; тұқымдық жасушаларды алудың және уылдырықты ұрықтандырудың биологиялық ерекшеліктері; уылдырықты инкубациялау және балықтардың шабақтарын өсіру жағдайларын биологиялық қамтамасыз ету; балық өсіру процестерін қарқындату

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зоология
  Несиелер: 5

  Зоология пәні. Жануарлардың жіктелуі және құрылымы. Омыртқасыздарға сипаттама. Хордалылар типінің жіктелуі. Омыртқалы жануарлардың сипаттамасы.Ол жануарлардың ішкі және сыртқы құрылымын, олардың түрлерінің әртүрлілігін, таралуын, дамуын, шығу тегін, қоршаған ортамен байланысын, табиғаттағы маңыздылығын, қоршаған ортаны қорғау мәселелерін зерттейді, сонымен қатар эволюциялық дүниетанымды қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидробионттардың онтогенезі
  Несиелер: 5

  Су омыртқасыздары мен омыртқаларының тіршілік циклі. Эмбрионалды және постэмбрионалды даму. Көбею экологиясы. Жануарлардың әр түрлі топтарындағы аналық жұмыртқа мен шәует құрылысының ерекшеліктері. Балық өсіру тәжірибесінде балықтарда жыныстық өнімдердің қасиеттері және ұрықтандыру заңдылықтары туралы мәліметтерді пайдалану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Экология мәселелері мен қатар тұрақты даму мәселелерінің барын түсіндіру. Болашақ мамандарды экологияның негізгі бағыттарымен және қазіргі заманғы экологиялық проблемалармен, қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастың даму жолдарымен, студенттердің экологиялық білімі мен қоршаған ортаны қорғауға қатысты өз жауапкершілігін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өмір тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Өндірістік санитарлық-гигиеналық негіздерді және жалпы еңбек гигиенасын зерттеу. Өндірістік санитария мен еңбек гигиенасының ұйымдастырушылық, әдістемелік, нормативтік-техникалық және құқықтық негіздерін зерттеу. Қауіпті және зиянды заттармен жұмыс істеу тәртібі. Өндірістік қалдықтарды жоюға қойылатын санитарлық талаптар. Өндірістік ортадағы зиянды факторларды анықтау. Жұмыс орындарының гигиеналық жағдайын бағалау. Жұмыс ортасының санитарлық-гигиеналық күйінің жұмыс қабілеттілігіне әсер ету. Өндірістік ортадағы зиянды заттардың концентрациясы туралы түсініктер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан суқоймаларының зоогеографиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән Қазақстан су қоймаларындағы балықтардың және суда тіршілік ететін басқа да жануарлардың таралуы зерттеледі. Зоогеографияның негізгі объектілері фауналар мен ареалдар болып табылады. Ол балық түрлері мен басқа да таксондардың жер шары және Қазақсан бойынша таралуын зерттейді, фауналық кешендердің таралуын, сондай-ақ жануарларды қоныстандыру және жойылу процестерін, яғни олардың таралу аймағының кеңею және таралу процестерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика
  Несиелер: 5

  Адам ресурстарын басқару және жұмысты ұйымдастыру барысында, экономикалық жағдайға анализ жасап, коммуникативті құзыретті болу керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәні ретінде құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет. Құқықтың түсінігі, мәні және әлеуметтік мақсаты. Құқық нормалары мен нысандары (қайнар көздері). Құқықтық сана және құқықтық мәдениет. Заңды мінез-құлық, құқық бұзушылық, заңды жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлықтың түсінігі мен құрылымы. Шетелде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Жеке тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастырудағы отбасының рөлі. Қоғамдық бақылау сыбайлас жемқорлыққа қарсы механизм ретінде. Саяси партиялар мен бұқаралық ақпарат құралдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру құралы ретінде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім мен тәрбие. Еріктілер қызметін дамытудың жол картасы. Сыбайлас мінез-құлықтың психологиялық механизмдері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың эволюциясы. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін заңды жауапкершілік. Академиялық тұтастық - тәрбиенің принципі ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан балықтарының биологиялық алуантүрлігі
  Несиелер: 5

  Қазақстанның қазіргі және аборигенді ихтиофаунасы. Қазақстан су қоймаларының кәсіпшілік ихтиофаунасы. Балықтардың биоәртүрлілігі екі негізгі көрсеткішпен сипатталады: түрлік байлықпен (экожүйедегі түрлердің саны) және тегістікпен (түрлер бойынша организмдер санының біркелкі таралуы)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу
  Несиелер: 4

  Студенттерді мемлекеттік тілде іс қағаздарды сауатты жазып, оның түрлерін білуге үйрету, құжаттарды толтырудың жалпы ережесін, оларға қойылатын талаптарды, олардың безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар стилінің өзіндік лексикасы сияқты ерекшеліктерін таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балық этологиясы және физиологиясы
  Несиелер: 5

  Организмнің тіршілік әрекетін қамтамасыз етудегі жеке мүшелер мен ұлпалардың физиологиялық процестері мен функцияларының биологиялық рөлін түсіндіру, жеке органдар мен жүйелердің өзара әрекеттесуін реттеу тетіктерін анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гидробиология
  Несиелер: 5

  Гидробиологияның жалпы принциптері мен түсініктері. Суды мекендеушілердің тіршілік етуінің физика-химиялық шарттары. Континентальды суқоймалар және олардың мекендеушілері. Гидробиоценоздар және су экожүйелері. Су экожүйелерінің биологиялық өнімі және оны арттыру жолдары. Су объектілерінің ластануының биологиялық индикациясы. Су қоймаларының гидрологиясы. Су қоймаларының пайда болуы. Су қоймаларын жинау көздері. Су объектілерінің түрлері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балық физиологиясы
  Несиелер: 5

  Балық физиологиясы - студенттерді өмірлік маңызы бар процесстермен (метаболизм, тыныс алу, тамақтану және т.б.), жеке органдардың және жүйелердің функциясының құндылықтарымен, ағзаның сыртқы ортамен өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін механизмдермен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азық және азықтық қоспалардың санитариялық қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Балықты азықтандырудағы азықтық және азықтық қоспалардың санитариялық қауіпсіздігін, өнімнің өнімділігі мен биологиялық құндылығын және өнім сапасы антропогендік және табиғи патогенді микроорганизмдердің және уытты заттардың белгілі бір дәрежеде санитарлық гигиена сапасының жиынтық әсерін бағалау. Балық азығы улы элементтермен (сынап, кадмий, қорғасын, фтор, мышьяк және т.б.), Микотоксиндермен, фитотоксиндермен, нитраттармен және нитриттермен ластануы мүмкін. Сондықтан студенттер балық жемінің құрамы мен мемнің санитарлық қауіпсіздігін білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зертханалық іс
  Несиелер: 4

  Ветеринариялық-санитариялық зертханалар. Қауіпсіздік техникасы. Зертханалық ыдыс және техника. Химиялық реактивтер. Бактериологиялық пайдалы орта және бояулар. Әртүрлі үлгідегі зертханалардың құрылымы, зертханалық ыдыс, техника, аспаптар, аппаратуралар, жабдықтар және қондырғылар, түрлері мен ерекшеліктері. Зертханалық жануарлар және т. б

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым – қатынастағы кәсіби сөйлеу
  Несиелер: 4

  Монологиялық, диалогтік жағдайда сөйлей білуді дамыту, жазбаша ақпарат алу, кәсіптік бағдар беру қарым-қатынасында қазақ (орыс) тілін пайдалану. Білім берудің коммуникативтік мүмкіндіктерін іске асыру, практикада, ғылыми зерттеулерде қолданылатын лингвистикалық және теориялық білімді іске асыру, ғылыми шеңберде және практика жағдайында ауызша және жазбаша нысанда шығармашылық қабілеттерін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балық генетикасы
  Несиелер: 5

  Балықтардағы белгілердің өзгергіштігінің, тұқым қуалаушылығының және тұқым қуалауының негізгі заңдылықтарын, гибридологиялық және популяциялық талдау әдістерін, тұқым қуалаушылықтың материалдық негіздерін, генетикалық заңдылықтарды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Су айдындарының токсикологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән су қоймаларының токсикологиялық жағдайын, зерттеу әдістерін, су қоймаларының улы қалдықтармен ластану себептерін, антропогендік фактордың гидрохимиялық режимге әсерін көрсетеді. Бұл өз кезегінде табиғи тепе-теңдікті сақтау мақсатында су айдындарының гидрохимиялық режимін реттеудің әдістері мен шараларын анықтауға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Санитарлық гидробиология
  Несиелер: 5

  Су айдындарының ластануы; су айдындарының биологиялық өзін-өзі тазарту; жер үсті суларының сапасын биологиялық бақылау; Санитарлық-көрсеткіш микроорганизмдер туралы ілім; қоршаған ортаны ластанудан қорғау биотехнологиясы; балық шаруашылығы қызметінің практикасындағы санитариялық-микробиологиялық зерттеулер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ихтиология
  Несиелер: 5

  Пән балықтардың сыртқы белгілері мен ішкі құрылымын, балықтардың сыртқы ортамен қатынасын, түрлердің, туыс, отрядтардың даму тарихын, географиялық таралуын, балық үйірлерінің санының өзгеру заңдылықтарын зерттейді, олардың өнеркәсіптік қорларын анықтау тәсілдерін, балық аулаудың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдарын, балық этологиясын, олардың бағытын, өзара қарым-қатынас жасауын, ұрпақтарға қамқорлық жасау формаларын қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 3

  Витаминдер, жіктелуі. Ферменттер. Маңызды коферменттер. Гормондар. Эндокриндік бездер. Көмірсулар, жіктелуі, гликолиз. Липидтер. Майлы қышқылдар. Липидтердің синтезі. Ақуыздар, жіктелуі, қасиеттері. Ақуыз метаболизмі. Нуклеин қышқылдары. ДНҚ және РНҚ. Минералды заттар. Макро-және микроэлементтер, биологиялық функция. Биохимиялық процестердің химиялық реакциялары және ағзаның тіршілік әрекетінің молекулалық деңгейі. Мал шаруашылығындағы Биохимияның практикалық маңызы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балық шаруашылығының зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Балық шаруашылығы зерттеулерінің мақсаттары, міндеттері мен құрылымы; дарақ, популяция, ихтиоценоз деңгейіндегі зерттеулер; балық шаруашылығы ақпаратының құрамы мен құрылымы; Ихтиологиялық бақылауларды ұйымдастыру әдістемесі; Ихтиологиялық материалдарды жинау және балық санын бағалау үшін қолданылатын балық аулау құралдары, олардың конструкциялық ерекшеліктері; зерттеу әдістері: балықтың популяциялық құрылымы, жасы мен өсуі, популяцияның жыныстық және репродуктивті құрылымы, балық популяциясының мөлшерлік-жас құрылымы, балықтың өсімталдығы, қоңдылығы, балықтардың көбеюі, балықтардың мигирациясы, қоректенуі мен балық санын бағалау; қорлардың сипаты; ихтиоценоздарды зерттеу әдістері; балық кәсіпшілігі статистикасын жинау әдістері; кәсіпшілік барлау және карталары; кәсіпшілік болжамдар ұғымы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биоорганикалық химия
  Несиелер: 3

  Студенттерге биологиялық белсенді заттардың химиялық құрамы бойынша терең білім беру: карбон қышқылдары, липидтер, көмірсулар, белоктар және нуклеин қышқылдары. Студенттерді биоорганикалық химияның заманауи әдістерімен таныстыру және үйрету, сонымен қатар биохимияны және студенттердің мамандығы бойынша басқа да пәндерді зерделеуге ықпал ететін биоорганикалық химия бойынша іргелі білім беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстандағы ихтиологиялық зерттеулердің тарихы
  Несиелер: 5

  Ихтиологияның негізгі міндеттері балық ресурстарын сақтау болып табылады. Қазақстандағы ихтиологиялық зерттеулердің кезеңдері, зерттеу жүргізген ғалымдар, балық шаруашылығының даму кезеңдері. Суқоймаларда жүргізілген акклиматизация жұмыстарының тарихы. Абориген және эндемик балықтардың түрлері. Қазақстан суқоймаларында жүргізілген зерттеулердің тарихы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балық шаруашылығындағы қолданбалы генетика
  Несиелер: 5

  Отандық ғалымдардың генетиканы дамытуға қосқан үлесі. Генетика пәні түрлердің тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігін, олардың мәнін зерттейді. Генетиканы зерттеу әдістері: гибридологиялық, цитогенетикалық биохимиялық, популяциялық, онтогенетикалық, иммуногенетикалық генеалогиялық және т.б. генетика дамуының қысқаша тарихы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аквариумда балық өсіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Биологиялық сипаттамасы, жылы су балықтарын ұстау және өсіру, олардың түрлері мен тұқымдары. Аквариумның су ортасының сапасын бақылау әдістерінде және өсірілетін түрлердің экологиясының сипаттамаларына сәйкес оны түзету әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ихтиопатология
  Несиелер: 5

  Білім алушыларды табиғи су айдындарында және арнайы балық өсіру кәсіпшілігінде мекендейтін балық ауруларының пайда болу заңдылықтарымен және жалпы этиологиясымен таныстыру. Балықтардың кең таралған инфекциялық, инвазиялық және алименттік аурулары, балықты қауіпті аурулардан сақтандыру және емдеу ережелері, балық өнімдеріне ветеринариялық санитариялық тексерулер жүргізу туралы түсінік беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балықтардың инвазиялық ауруларын патоморфологиялық диагностикалау және балықтарды ветеринариялық-санитариялық сараптау
  Несиелер: 5

  Балықтардың инвазиялық аурулары. Тұщы су мен теңіз балықтарының инвазиялық аурулары туралы жалпы түсінік, олардың жіктелуі. Балықтарды толық паразитологиялық талдау тәсілдері, балықтарды толық емес паразитологиялық зерттеу тәсілдері. Инвазиялық ауруларды диагностикалау тәсілдері. Балықтардың қарапайымдар тудыратын аурулары. Балықтардың қарапайымдар аурулары туралы жалпы түсінік, олардың жіктелуі. Тұщы су мен теңіз балықтарының талшықтылар, кокцидиялар, микроспоридиялар тудыртын аурулары. Гельминтоздар: церкариоздар, цестодоздар, нематодоздар, балықтардың скребендері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Су биоресурстарын қорғау
  Несиелер: 5

  Жануарлар дүниесі мен балық қорларын қорғаудың жалпы принциптері. Антропогендік әсер ету факторлары. Жануарлар дүниесі объектілерін тұрақты пайдалану және өсімін молайту және сақтауға жататын гидробионттардың түрлерін зерделеу. Биологиялық су ресурстарының тіршілік ету ортасын қорғаудың құқықтық негіздерін су биологиялық ресурстарын пайдаланудың, молықтырудың, қорғаудың және бақылаудың құқықтық шаралары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балық шаруашылығындағы сұрыптау
  Несиелер: 5

  Балықтарды іріктеу, балықтардың түрлі түрлерін, әсіресе экономикалық, құнды және сәндік балықтарды таңдау ерекшеліктері Балықты таңдау және будандастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балық селекциясы
  Несиелер: 5

  Пән асылдандыру жұмысындағы селекциялық белгілердің параметрлерін, популяциялар мен жеке тұлғаларды ұрпақтарына генетикалық бағалау әдістерін жасауды, ауруларға төзімділігі жоғары балықтарды құру әдістерін, иммуногенетика және ақуыз полиморфизмі мәселелерін зерттейді. Балық шаруашылығының биологиялық негіздерін білу, жасанды жағдайда тауарлы балық өсіру технологиясы туралы теориялық білім беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес этикаcы
  Несиелер: 3

  Курста бизнес этикасының түсінігі мен мәні, бизнес этикасының принциптері, әлеуметтік жауапкершілік, корпоративтік қатынастар этикасы, іскери серіктестермен келіссөздер мәдениеті, іскерлік өмірдегі имидж мен этикет, ұйымның моральдық стандарттары және менеджердің шешім қабылдаудағы этикалық дилеммалары, этикет және іскерлік хаттама қарастырылады. Мақсаты -студенттердің жазбаша зерттеу нысандары туралы түсініктерін және академиялық мәтіндерді жазу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аквакультура
  Несиелер: 5

  Аквакультурада өсіру негіздері жасанды жағдайда тауарлы балықтарды өсіру технологиясын теориялық білуді. Кәсіпшілік балық түрлерін өсірудің негізгі кезеңдері. Жасанды, сондай-ақ жылы және суық су шаруашылықтарында бекіре, албырт, балықтар және басқа да балық түрлерін өсірудің ерекшеліктері мен әдістері. Өндірушілерді дайындау және алу. Балықтардың қоңдылығы. Уылдырықты ұрықтандыру. Қазақстандағы балық шаруашылықтарымен және су қоймаларымен таныстыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әсемдік балық шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Әсемдік балық шаруашылығын ұйымдастыру, мақсаты мен міндеттері. Аквариумды құру мен ұйымдастырудың және оған күтім жасаудың жалпы принциптері. Аквариум түрлері. Әсемдік балық шарушылығында дизайн қолдану. Әсемдік балық шаруашылығында техника қауіпсіздігі. Аквариум балықтарының түрлерін, балықтардың мінез-құлық механизмдерін және оларды балық өсіруде пайдалану мүмкіндіктерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік қағаздар
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы хат алмасудың заңнамалық және нормативтік-әдістемелік негіздері. Іскерлік хатты рәсімдеу ережелері. Іскерлік хат нысандары. Жалпы мәселелер бойынша хаттар. Іскерлік хат құрылымы. Іскерлік хаттың ақпараттылығы мен сенімділігі. Жазу түрлері. Жазбаша жанрлардың ерекшелігі. Ұйымдастыру тарату құжаттамасының жүйесі. Сыртқы сауда серіктестерінің түрлері мен ерекшеліктері. Іскерлік этикет және хаттамалар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балық шаруашылығындағы заңнама негіздері
  Несиелер: 5

  Балық шаруашылығындағы заңнама негіздері пән балық шаруашылығында қолданылатын заңнамалық базаны зерттейді; су биоресурстарын қорғау жөніндегі іс-шаралар; браконьерлікпен күрес. ҚР балық аулау ережелері. Су биологиялық ресурстарын пайдаланудың құқықтық аспектілері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биостатистика
  Несиелер: 5

  Биостатистика пәнін оқу барысында студент алғашқы биологиялық мәліметтерді топтастыру әдістерін, белгілерінің үлестірім типтерін талдауды, сонымен бірге алынған биостатистикалық мәліметтерге биометриялық өңдеу жұмыстарын жүргізуді жүргізуді біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балық өнімдерінің сапасын бағалау әдістері
  Несиелер: 5

  Балық және балық өнімдерін қабылдау тәртібі. Олардың сапасын анықтау әдістері. Балықты кесу. Тірі балықты сақтау. Балық пен уылдырықты сақтау. Маринадтау және тұздау. Балықты кептіру және кептіру. Консервілер мен пресервілер өндірісі. Балықтан жасалған аспаздық өнімдер. Балық қалдықтарын пайдалану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биометрия
  Несиелер: 5

  Курс бас жиыннан іріктемені құрастыру мен алғашқы мәліметтерді топтастыру әдістерін (статистикалық кешен, вариациалық кесте, корреляциялық тор, дисперсиялық кешен, т.б.) және биометриялық көрсеткіштерді анықтау әдістерін зерттейді. Вариациялық қатардың көрсеткіштерін есептеу, белгінің үлестірім түрлерін біліп, оларды сипаттау, статистиканың және орта шамаларлар айырымының сенімділгін бағалау, әр түрлі үлестірімдерді өзара салыстыру, белгілер арасындағы байланыстың бағыты мен күшін сипаттау, жеке фактордың белгі өзгергіштігіне әсер ету үлесін анықтау және зерттеуге алынған белгінің тұқым қуалау коэффициентін есептей алу мүмкіндіктерін тудырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балық аулау
  Несиелер: 5

  Балық аулауды табиғатты пайдалану түрлерінің бірі, Қазақстандағы балық аулаудың даму тарихы, өнеркәсіптік балық аулау құралдарының жіктелуі, кәсіпшілік құралдарының селективтілігі, аулау құралдарының желілік материалдары мен құрылысы, аулау құралдарының жай-күйін сақтау және бағалау, ішкі су айдындарында кәсіпшілікті ұйымдастыру ретінде қарастыруға болады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балық қорын қалыптастыру теориясы
  Несиелер: 5

  Балық қорының қалыптасу теориясының даму тарихына қысқаша шолу, балық қорының қалыптасуына әсер ететін факторлар, тағамдық қатынастар, құнарлылық, кәрілік және өсу, жалпы және табиғи өлім, жыртқыштардың популяцияға әсер ету заңдылықтары, абиотикалық жағдайлардың балық өліміне әсері, балық санының өзгеру себептері, мүмкін болатын аулауды математикалық модельдеудің биологиялық негіздері, балық санын есепке алу әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балық шаруашылығы өнімдерін өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Балық өнімдерін қайта өңдеу үшін қажетті шикізат пен қосалқы материалдарды; негізгі қосалқы және консервациялау материалдарын, балық өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді, балықты тұздау, маринадтау, кептіру, қақтау және ыстау технологиясын, балық жартылай фабрикаттары мен аспаздық өнімдерін өндіруді, гидробионттардан түрлі заттарды және шикізатты, жартылай фабрикаттар мен дайын балық өнімдерін зерттеу әдістерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балық популяциялары және оның маңызы
  Несиелер: 5

  Жүйелі тәсілмен балық популяциясының динамикасын зерттеу өте маңызды, өйткені ол популяциялардың саны мен құрылымын анықтайтын процестерді өзара әрекеттесуде қарастыруға және қазіргі деңгейде қорлардың құрамы мен санын басқару, балық аулауды реттеу процестерін зерттеуге мүмкіндік береді. Азық-түлік пирамидасы, сандар пирамидасы, эмердженттілік Заңы, қажетті әртүрлілік Заңы, қоршаған ортаға байланысты жүйенің даму заңы, өмір сүру ортасының қысым Заңы, биоценотикалық сенімділік ережесі, экологиялық тауашаларды міндетті түрде толтыру ережесі, Экотон ережесі, организмдердің биоценозға өзара әсер ету ережесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балық шаруашылығы саласының гидротехникалық құрылымдары
  Несиелер: 5

  Су төгетін қондырғылар және олардың қабілетін есептеу. Төменгі палубалар. Балықты қорғау, балық аулау құрылғылары, балық аулау және балық аулау, балық аулаушылар. Су қоймасының шаруашылықтары үшін қажетті ағынды анықтауды есептеу әдісі, тоғанды толтыруға қажетті су ағынын анықтау. Фильтрация және булану арқылы су шығынын анықтау. Су тоғанының ағынын қамтамасыз ету үшін қажетті су ағынын анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балық шаруашылық гидротехникасы
  Несиелер: 5

  Балық шаруашылықтарының түрлері. Тоған шаруашылығы конструктивті ерекшеліктері. Балықтарды көбейтуге арналған тоғандар. Сумен жабдықтау арналарының гидравликалық есептері. Су жинау құрылғылары. Науалар және сантехника. Суды ағызу қондырғылары. Су тоғандарынан су ағындары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аквакультура технологиялары және құрал-жабдықтар
  Несиелер: 7

  Балық бассейндері. Механикалық сүзу. Биологиялық тазарту. Газсыздандыру, аярациялау, тазарту. Оксигенация. Ультракүлгін сәуле. рН деңгейін реттегіштер. Сорғылар. Мониторинг, бақылау және дабыл. Вариациялық жүйелер. УЗВ компоненттері құрылымының жобаларын жоспарлау және жүзеге асыру, биологиялық, механикалық сүзгі құрылымының ерекшеліктері, тағайындаудан УЗВ құрылымының ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аквакультурадағы балық қорегі және қоректенуі
  Несиелер: 6

  Аквакультурадағы балық қорегі және қоректенуі: пән жем ресурстары мен су қоймасының жемшөп базасы, балыққа арналған құрама жем және олардың сипаттамасы, құрама жем өндіру үшін пайдаланылатын жемнің құрамы мен тағамдық құндылығы, тірі жемді өсіру, әр түрлі балық пен гидробионттарға арналған жем рецептін жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гидробионттарды өсіру технологиясы
  Несиелер: 7

  Пән әр түрлі балықтардан жыныстық өнімдерді зауыттық әдіспен алу және оны жасанды теңдестірілген жемді қолдану арқылы тауарлық массаға дейін өсіру әдістерін зерттейді. Балық өсіру кезінде су айдындарының балық өнімділігін арттырудың әртүрлі әдістері қолданылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шаян тәрізділерді культивирлеу
  Несиелер: 7

  Пән өсірілетін объектілердің бейімделу мүмкіндіктерін бағалау үшін және шаян тәрізділердің аквамәдениетінің әртүрлі шаруашылықтарының түрлері мен құрылымын негіздеу үшін қажет. Тұщы су мен теңіз шаян тәрізділерінің биологиясы мен өсіру техникасын зерттейді. Декаподтар және олардың өсіру ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жемді дайындау технологиясы
  Несиелер: 6

  Құрама жем компоненттерінің негізгі сипаттамаларын, онтогенездің әртүрлі кезеңдеріндегі балықтың қоректік заттарына қажеттілікті, балық рационындағы ақуыздардың, майлардың, көмірсулардың, дәрумендердің, минералдардың рөлін; жем сапасын бағалауды, құрама жем мен тірі жемді дайындау технологиясын, нақты балық өсіру шаруашылықтарының жағдайларына қатысты жасанды. Жемді дайындау, сақтау, таратудың өндірістік схемаларын қалыптастыру әдістерін зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шарбақтық балық шаруашылығы
  Несиелер: 7

  Шарбақтық балық өсіру-болашағы зор және экономикалық тиімді балық өсірудің өнеркәсіптік формалары. Шарбақтық балық өсіру шаруашылықтары, балықтардың тіршілігі үшін қолайлы физикалық-химиялық су режимі бар су айдындарында тікелей орналаса отырып, жергілікті жануарлар мен өсімдіктердің резервтері жемдері болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологиялар және су объектілерінің мониторингі
  Несиелер: 5

  Ақпаратты өңдеу және су ресурстары бойынша деректерді талдау, картография және жалпы картографиялау әдістері, су және техногендік карталарды жасау, ақпаратты жинау, өңдеу, жүйелеу, талдау, деректер базасын қалыптастыру саласындағы базалық білімдерді меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Су шаруашылындағы ГАЖ-технологиялар
  Несиелер: 5

  Өзендер, көлдер мен су қоймаларының су режимінің элементтерін бақылау, өлшеу және болжау әдістерін және әдістерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке ихтиология
  Несиелер: 7

  Жеке ихтиология балық және шаян тәрізділер туралы ғылым, олардың түрлік әртүрлілігін, таралуын, құрылысын, тіршілігін, эволюциясын, су ортасындағы практикалық маңыздылығын зерттейді және анықтайды. Тұқымдастары, балықтар класының түрлері. Олардың түрлерінің, сипаттамасы, биология, экология, филогения, таксономиялық жағдайы, жүйелеу, шаруашылық маңызы және олардың табиғаттағы рөлі. Көптеген жағдайларда балықтардың су ортасында бар болуымен анықталады, онда оларды зерттеу жер үсті жануарларының зоологиясы әдістерінен ерекшеленетін арнайы әдістемелік тәсілдерді талаптандырды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Балық систематикасы
  Несиелер: 7

  Балықтардың систематикасы ішкі және сыртқы, яғни балықтардың морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктеріне негізделген. Бұл ерекшеліктер балықтардың туыстық және шығу тегін бағалауға мүмкіндік береді. Акулалардың таксономиясы, мағынасы. Майшабақ таксономиясы, мағынасы, ауқымы. Қазақстан суларындағы балық түрлерімен танысу. Қаланың хайуанаттар бағындағы балық түрлерін таныстыру және жүйелеу. Қазақстанда ауланған балық түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тоған және өнеркәсіптік балық шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Тоған балық шаруашылығын құру. Балық өсіру шаруашылықтарының түрлері мен жүйелері. Бейімделген су айдындарында бір жылдық, екі және үш жылдық азықтандыруда тауарлы балық өсіру. Тоған шаруашылығының негізгі объектілерін өсіру технологиясы. Балық шаруашылығын жүргізудің аралас нысандары. Балықты тауарлық балық шаруашылығында тамақтандыру. Тоғандардың өнімділігін арттыру әдістері. Балық өсіру торларының түрлері мен түрлері. Балық өсіру. Ашық және жабық бассейндер. Бассейндік шаруашылықтарды жобалау және пайдалану. Жабық балық өсіру қондырғылары. Жабық типтегі қондырғылар жағдайында балық өсіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фермерлік балық өсіру
  Несиелер: 6

  Білім алушыларды практикалық өнеркәсіптік аквакультураға балама бағыттарының бірі-фермерлік балық шаруашылығында дербес өндірістік қызметке дайындау болып табылады. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы өндірісінің басқа объектілерімен балық өсіру үшін шағын табиғи және адам жасаған су қоймаларын балық шаруашылығына пайдалану технологиялары. Қазіргі заманғы фермерлік аквакультура жай-күйі, балық өсіретін фермерлік шаруашылықтарды ұйымдастыру және басқару негіздері, фермерлік шаруашылыққа арналған учаске мен акваторияны таңдауға қойылатын ережелер мен талаптар, оларда балық немесе басқа акваөсіру объектілерін өсіру технологиялары туралы қажетті теориялық білім алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Аквакультура, балық аулау және су биоресурстарын сақтау саласындағы заңнамалық базаға білімі мен нәтижелерін көрсету

 • Код ON2

  Гидробионттарды жасанды өсіру мен өсірудің заманауи технологияларын кәсіби деңгейде білімді қолдану, қарқынды балық шаруашылығының нысандарын, аквариумда балық өсіру мен балық өсірудің индустриялық әдістерін шешу

 • Код ON3

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды, мемлекеттік тілде іс жүргізуді ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру

 • Код ON4

  Кәсіпорындар мен еңбек ұйымдарында жұмыс істейтіндердің еңбек қауіпсіздігін, аквакультура саласында қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету бойынша теориялық және практикалық білімді қолдану және әдістерді бағалау

 • Код ON5

  Оқытылатын салада оқыту дағдыларын пайдалану: су организмдерінің өзара қарым-қатынасы; теңіз және континенттік су айдындарындағы гидробионттардың экологиялық топтары; табиғи сулардың ерекшеліктері, олардың өзара қарым-қатынасы және процестері; табиғи сулардың химиялық құрамы

 • Код ON6

  Ғылыми зерттеулердің әдістерін білу және балықтарға морфологиялық және биологиялық талдау жүргізу ерекшеліктерін салыстыру, жүргізілген зерттеулерді статистикалық өңдеу, алынған нәтижелерді талдау

 • Код ON7

  Балықтарды өсіру және азықтандыру, балықтарды өңдеуге арналған емдік-профилактикалық ерітінділердің құрамы мен концентрациясына байланысты білім мен түсініктерді қолдану

 • Код ON8

  Жаратылыстану - ғылыми пәндер мен тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі саласындағы базалық негіздерді, құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, экологиялық және экономикалық мәдениеттің құрылымы мен функцияларын, академиялық адалдық қағидаларының маңызын ұғыну

 • Код ON9

  Гидробионттардың тіршілік формаларын, жануарлар әлемінің систематикасындағы балықтардың жүйелі жағдайын, балықтардың морфологиясын, экологиясын және анатомиясын Қазақстан балықтарының биологиясын ажырата білу

 • Код ON10

  Тұйық сумен жабдықтау (ТСЖ) қондырғыларында балық өсірудің неғұрлым тиімді әдістерін, ТСЖ пайдалану практикасын, белгілі бір жеке жағдайлар үшін акваөсіру объектісін бағалау

 • Код ON11

  Инвазиялық аурулардағы балықтардың патоморфологиялық диагностикасы мен ветеринариялық-санитариялық сараптамасына байланысты экспериментті дәлелдеу

 • Код ON12

  Су айдынының азық базасын, құрама жемді, балыққа арналған жем рецептурасын, балық өнімдерін өндіру технологиясы бойынша деректерді тексеру

 • Код ON13

  Аквакультурадағы балық санының динамикасын, балық популяциясының жас, өлшем және жыныстық құрылымын зерттеудің теориялық әдістерін әзірлеу

Top