Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M07501 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) в Еуразия Технологиялық Университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Стандарттау саласындағы стандарттар мен стандарттардың кәсіпқойлары туралы білімді кеңейту бойынша стандарттардың түрлі салаларында кәсіби құзыреттіліктің жоғары деңгейін көрсеткен магистранттарды танып білуүшін үшін осы сертификаттаудың білім беру бағдарламасы құрылды. Бұл бағдарламаның сертификаттау деңгейлері бар: стандарттар мен қолданудың іргелі білімін көрсететін қауымдасқан деңгей және стандарттаудың принциптерін, әдістері мен әсерлерін күрделі білетіндігін көрсететін және стандарттар саласындағы тәжірибесін, білімі мен үлесін мойындайтын мансабының кәсіби деңгейі болып табылады. Магистр осы санаттардың кез -келгенінде болуы мүмкін және стандарттар мен стандарттау саласындағы кәсіби құзыреттілікті өзара тануды белгілеу үшін кадр құжаттарында тиісті жағдайларда осы деңгейлерді белгілеуді пайдалануға құқылы.
Академиялық дәреже
Магистратура
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
Еуразия Технологиялық Университеті
Оқу мерзімі
2 года
Кредиттер көлемі
120
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Дайындық бағыты
7M075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
Білім беру бағдарламаларының тобы
M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару психологиясы-басқару қызметінің психологиялық заңдылықтарын зерттейтін психология бөлімі. Басқару психологиясының негізгі міндеті-басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдау. Басқару процесі басшының қызметінде жүзеге асырылады, онда Басқару психологиясы келесі сәттерді бөледі: басқару кіші жүйесінің жай-күйі мен өзгерістерін диагностикалау және болжау; берілген бағытта басқарылатын объектінің жағдайын өзгертуге бағытталған бағыныштылардың Қызмет Бағдарламасын қалыптастыру; шешімнің орындалуын ұйымдастыру. Басқару психологиясы жетекшінің тұлғасында оның басқарушылық қажеттіліктері мен қабілеттерін, сондай-ақ оның жеке басқару тұжырымдамасын ажыратады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  "Жоғары мектеп педагогикасы" пәнінде классикалық және заманауи фундаменталды теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздері жоғары мектеп педагогикасы, отандық және шетелдік педагогикалық тұжырымдамалар, теориялар, технологиялар. Оқыту, дамыту және тәрбиелеу, педагогикалық үдеріске негізделген тұтас, көп өлшемді, көп деңгейлі аксиологическом, культурологическом, синергетическом, акмеологическом, герменевтикалық метапринциптерде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (Кәсіби)
  Несиелер: 4

  Бұл курс кәсіби-бағытталған шетел тілін оқыту үшін оқу-әдістемелік жинақтар негізінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде коммуникативтік дағдылар мен іскерлікті одан әрі жетілдіруді көздейді. Кәсіптік-бағытталған деп студенттердің болашақ мамандығының немесе мамандығының ерекшеліктеріне байланысты шет тілін үйренудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген оқыту түсініледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Модельдеу және ғылыми эксперимент теориясы
  Несиелер: 5

  Модельдеу және ғылыми эксперимент теориясы ғылыми танымның зерттеу объектілерін олардың модельдерін жасап, зерделеу арқылы танып-білу әдісі. Модельдеу әдісінің пайда болуы техникалық жүйелердің күрделілігіне, материалдық процестер мен құбылыстарды зерттеу қажеттілігіне орай туындайтын ой-түрткілерге, себептерге, тағы басқа байланысты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стандарттау және сертификаттау дамуының қазіргі аспектілері (салалар бойынша)
  Несиелер: 5

  Стандарттау және сертификаттау дамуының қазіргі аспектілері (салалар бойынша), деятельность по разработке, опубликованию и применению стандартов, по установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости и качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии, единства измерений, экономии всех видов ресурсов, безопасности хозяйственных объектов с учётом риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвыч��йных ситуаций, обороноспособности и мобилизационной готовности страны.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнестегі сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Бизнестегі сандық әдістер,қазіргі математика мен есептеуші техниканың жетістіктерін пайдалана отырып, әлеуметтанулық мәлімет жинақтауда қолданылатын әдістер, тәсілдер, процедуралар жиынтығы. Сапалық талдаулармен тығыз байланыста болады. Саясатта, әлеуметтік басқаруда іс жүзінде әлеуметтанулық білімді қолдана отырып, статистикалық және динамикалық заңдылықтарды терең зерттеуде маңызды рөл атқарады / Пәнді игерудің мақсаты-білім алушылардың алгоритмдерді құру және талдаудың практикалық дағдыларын, сонымен қатар қазіргі R бағдарламалау тілінде бағдарламалау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылым ұғымын, шекарасын және әдіснамасын зерттейтін философия бөлімі. Сонымен қатар ғылым философиясының арнайы бөлімдері бар, мысалы, математика философиясы, физика философиясы, химия философиясы, биология философиясы, медицина философиясы, психология философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеудің бағытын, мәселелерін, тақырыбын таңдау және ғылыми сұрақтарды қою өте жауапты міндет болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сараптама мен сынаудың техникалық құралдары
  Несиелер: 5

  Сараптама мен сынаудың техникалық құралдары, мен шығару механизмдерінің жинағы бар білім базасын қамтитын жасанды интеллект жүйесі. Бұл жинақ ережелер мен пайдаланушыға ұсынылатын мәліметтердің негізінде жағдайды білуге, диагноз қоюға, шешімді тұжырымдауға немесе әрекетті таңдауға нұсқау беруге мүмкіндік тудырады; белгілі бір ғылым саласындағы маманның (мысалы , медицина, энергетика саласында) білімі мен тәжірибесін компьютерде жинақталған білімдер базасы арқылы модульдеп көрсететін зерделік программа.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнім сапасын қамтамасыз ету жүйесінің әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Өнім сапасын қамтамасыз ету жүйесі өнімнің тіршілік кезеңінің барлық сатысында таралатын әрекеттер және шаралардан құрылады және өнім сапасы берілген талаптарға сай келу үшін, өнімнің тіршілік циклінің барлық сатыларында сапа бойынша мәселе және мақсаттардың жүзеге асыруға арналған жағдайларды құратын, іс – шараларды жоспарлы және жүйелі қамтамасыз етуді игереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірісте Менеджмент және сапа жүйесін енгізу
  Несиелер: 5

  Өндірісте Менеджмент және сапа жүйесін енгізу Сапа менеджменті жүйесін өндіріске енгізу ұйымның тұтынушысының талаптарымен қозғалысқа келтіріледі. Тұтынушыларға сипаттамалары олардың қажеттіліктері мен күтулерін қанағаттандыратын өнім (қызмет) қажет. Тұтынушылардың қажеттіліктері мен күтулері үнемі өзгеріп отырады,осыған байланысты ұйымдар бәсекелес орта (нарық) мен техникалық прогреспен жасалатын қысымды сынайды. Тұтынушының тұрақты қанағаттануын ұстап тұру үшін ұйым өз өнімдерін және өз процестерін үнемі жетілдіруі тиіс. Ұйымның СМЖ менеджмент құралдарының бірі ретінд�� ұйымның өзінің жоғары басшылығына және оның тұтынушыларына ұйым талаптарғ�� толық сәйкес келетін өнімді жеткізуге қабілетті (белгіленген уақыт кезеңінде қажетті сапада, қажетті мөлшерде, белгіленген ресурстарға жұмсап) сенімділік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стандарттау және сертификаттаудың қазіргі заманғы жүйелері
  Несиелер: 4

  Сертификаттау жүйелері – осы жүйеде орнатылған ережелер бойынша сертификаттау жұмыстарын жүргізуге қатысушылар жиынтығы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сапаны үздіксіз жақсарту жүйелері
  Несиелер: 4

  Сапа менеджмент жүйелеріне талаптар ҚР СТ ИСО 9001 бекітілген. Олар қай категориядағы болмасын өнімнің өнеркәсіптің немесе экономиканың қандай да болмасын секторындағы ұйымдарға жалпы және қолданылатын болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік экологиялық сертификаттау
  Несиелер: 4

  ИСО 14001 стандарты экологиялық менеджменттің әртүрлі аспектілеріне жатады. Ол кәсіпорынға, не ұйымға қарапайым нұсқаулықтар бере отырып, яғни қоршаған ортаға өзінің әсерін мониторинг жасау немесе орнатумен қатар үнемі өзінің экологиялық көрсеткіштерін жақсартада. Бұл стандартта басты назар, экология менеджмент жүйесіне бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнімді сертификаттық сынау
  Несиелер: 5

  Сертификаттаудың ұйымдастырушылық-әдістемелік негізіне аталған рәсімнің жүргізудің тәртіптері және сертификаттаудың барлық объектілеріне таралатын ережелер кіреді. Отандық және импорттық өнімдерді сертификаттау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификаттау жүйесінің (ҚР МСЖ) бірдей ережелері және сызбалары бойынша жүргізіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әр түрлі мүдделі тараптардың негізгі қажеттіліктерін түсіне білу және барлық тараптарды қанағаттандыратын техникалық құрылымды өте тез ойлап табу

 • Код ON2

  Өнім сапасын басқаруда логистика саласының негізгі әдістерін қолдану

 • Код ON3

  стандарттау және сертификаттау бойынша кәсіби міндеттерді шешу кезінде маңызды ғылыми әдебиеттерді, библиографиялық және басқа да ақпараттық көздерді сәйкестендіру және талдау қабілеті

 • Код ON4

  стандарттау және сертификаттау саласында халықаралық тәжірибесі бар әр түрлі салаларға бейімделу қабілеті

 • Код ON5

  Түлектер стандарттау және сертификаттау, аккредиттеу саласындағы білімдерін көрсетіп, көптеген технологиялық, карьерлік жолдар үшін компьютерлік бағдарламаны қолдануы тиіс

 • Код ON6

  Әрбір түлек авторлық құқық негіздерін, зияткерлік меншік объектілерін, зияткерлік меншікті халықаралық-құқықтық қорғау негіздерін қолдана білуі тиіс.

 • Код ON7

  Сондай-ақ бітіруші ЕО-ның ең аз бір тілін және техникалық ағылшын тілін білуі керек

 • Код ON8

  Бұл мансап саласындағы өсу бизнес-инновациялардан болуы мүмкін, мысалы, стандарттау және сертификаттау, аккредиттеу саласындағы базалық іскерліктер сандық платформаларға дейін кеңейту