Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01417 Кәсіптік оқыту (Тоқыма және сән дизайны) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • көркем білімге қазақстандықтардың жаңа тарихи санасын қалыптастыру саясатының басымдықтарын енгізе отырып, тарихи-саяси сипаттағы қазіргі заманғы процестерді сыныптайды
 • заманауи ғылымның философиялық, социологиялық, саяси, мәдениеттанулық және психологиялық аспектілерін бейімдейді, сондай-ақ мәдениет пен өнердің әлеуетін пайдалана отырып, тиімді мәдениетаралық коммуникация техникасын сақтайды және академиялық адалдық мәдениетін қолдайды
 • шығармашылық бірлестіктер мен одақтарды қоса алғанда, жастар ортасындағы көшбасшылардың жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін практикалық білімді пайдаланады
 • мемлекеттік, орыс, шет тілдерінде көркем білім беруді дамыту мәселелері мен болашағы және Академиялық хат бойынша өз пікірін дәлелдейді
 • жаңа цифрлық технологияларды қолдануға, әртүрлі ақпараттық ресурстардың әлеуетін пайдалануды қоса алғанда, қашықтықтан оқыту әдістемесі мен технологиясының мүмкіндіктеріне негізделген білім беру процесін талдайды
 • көркем білім беруді жетілдіру мақсатында Экономика және бизнес, кәсіпкерлік және көшбасшылық, өмір қауіпсіздігі және салауатты өмір салты, экология және тұрақты даму, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері бойынша материалдарды пайдаланады
 • ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі отандық өнер мен көркем мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін жіктейді
 • мектеп оқушыларының даму психологиясы мен физиологиясына сүйене отырып, ресми және бейресми көркемдік білім берудің педагогикалық процесін құрастырады
 • менеджмент, оқушылардың жетістіктерін өлшеу технологиясы, көркем пәндер мен цифрлық мәдениетті оқытудың қазіргі заманғы әдістемесі негізінде, оның ішінде инклюзивті білім беру жағдайында Көркем білім беру шеңберінде педагогикалық процесті құрады
 • колористика және түстану негізінде сурет және кескіндеме, сәндік-қолданбалы өнер (түрлері бойынша), дизайн, қазіргі заманғы өнер нысандары саласындағы шығармашылық жұмысты модельдейді
 • кәсіптік білім беру шеңберінде және одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін технологияның әртүрлі түрлері саласында іргелі білімді, іскерліктер мен дағдыларды көрсетеді
 • қолмен және машиналық тәсілмен қаріптерді қоса алғанда, сызбалар, жобалық схемалар және басқа да графикалық құрылыстар жасайды
Top