Меню

Жаңа білім беру бағдарламасы 6B11117 Мәдени-тынығу қызметі: бос уақытты ұйымдастыру және педагогикасы в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Білім беру бағдарламасының мақсаты - бос уақытты ұйымдастыруда және қызмет көрсету саласындағы инновациялық технологияларды, теориялық және тәжірибелік дайындығы жоғары біліктілігі жоғары мамандарды-– бакалаврларды дайындау
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
Оқу мерзімі
4 года
Кредиттер көлемі
240
ҰБТ-дағы пәндер
Шығармашылық емтихан және Шығармашылық емтихан
Білім беру саласы
6B11 Қызмет көрсету
Дайындық бағыты
6B111 Қызмет көрсету саласы
Білім беру бағдарламаларының тобы
B092 Тынығу
 • Мәнерлі пластика
  Несиелер: 5

  Акробатика, хореография, сахнада мәнерлі пластика, пластикалық техника, сахна шығармашылығының негізгі компоненттері, композициялық өзара әрекеттесу, сахналық серіктестермен табиғи қарым-қатынас жасау шарттары, пластикалық техниканы орындау, пластикалық комбинацияларды жасаудың негізгі ережелерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 4

  Өзін-өзі тану процесінің мәнін білу, командада жұмыс істеу қабілеті. Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін қолдана білу. Өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту және жетілдіру үшін өзін-өзі тану механизмін қолдану дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сахна қозғалысы негіздері
  Несиелер: 4

  Әр түрлі рөлдерді орындау үшін қажетті арнайы дағдыларды зерттеу: сахналық күрестің қауіпсіз техникасы, сахнаның тәсілдері, әртүрлі тарихи кезеңдерде сахналық семсерлесу және стилистикалық мінез-құлық, сахнада серіктестермен қарым-қатынас жасау мүмкіндігінің мағынасын түсінуді зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сахналық әрекеттің техникасы
  Несиелер: 4

  Изучение основного понятийного терминологического аппарата по хореографии, сценическому действию, работы суставно-связочного аппарата, специфики построения танцевальных комбинаций, манеры исполнения, основных хореографических техник, развитие творческого потенциала, работа у зеркала и на середине зала над показанным материалом, воплощение в пластике характерности образа.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бұқаралық бос уақытты ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 4

  Драмалық және классикалық клубтарға арналған іс-шаралардың өзіндік формаларын зерттеу, бұқаралық жұмыс формаларының құрамын, ағартушылық мүмкіндіктерін түсіндіру, клубтық тақырыпқа арналған әдістемелік талаптар, тақырыптық кештің жіктелуін, шығармашылық және шығармашылық қабілеттерін дамытуда тиімді талдау әдісін қолдана отырып, мәдени және драмалық ойлауды мәдени-тынығу қызметкерінің санасынақалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ритмика
  Несиелер: 5

  Өз денесінің физиологиялық ерекшеліктерін, хореография өнеріндегі шындықты көрсетудің жалпы тұрақтылығын, өмірдің мазмұны мен, мағынасын, сезімін және көңіл күйін, әртүрлі би ұстанымдарын және жаттығулармен формаларын байланыстырын , қозғалыс линиясын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дулатитану
  Несиелер: 3

  М. Х. Дулатидің өмір жолын, қызметі мен шығармашылығын зерттеу, оның мемлекеттік және қоғамдық қызметінің прогрессивті, ізгілікті сипаты. Ұлы ғалым, қоғам қайраткері, тарихшы, командир және ақын мұрасын жан-жақты түсінуді қамтамасыз ету. М. Х. Дулатиге арналған тарихи жазба деректер көздер мен ғылыми зерттеулерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын, әдеби мәтіндердің көркемдік ерекшелігін зерделеу, көркем шығармалардың өзіндік ерекшелігі мен бірегейлігін танумен байланысты өз елі үшін патриотизм мен мақтаныш сезімін тәрбиелеу, әдеби шығармалардың материалында рухани-адамгершілік қасиеттерін (махаббат, достық, бейбітшілікке төзімді қарым-қатынас) тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдени-демалыс қызметі тарихы және теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Тарихи даму кезеңдерді және саяси-ағартушылық және мәдени-тынығу жұмысын Қазақстанда мәдени-ағартушылық және мәдени-тынығу жұмысын қалыптастыруды зерделеу, педагог-ағартушылардың тәжірибесін қолдану, халыққа көркемдік-бұқаралық, көркемдік-шығармашылық демалыс ұйымдастыру және мәдени іс-с-шараларға талдау жасау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық сауаттылық
  Несиелер: 5

  Музыкалық сауаттылықты, музыкалық формаларды, музыкалық тапсырмаларды және жаттығуларды шешу, музыка мәнерінің негізгі құралдарын игеру, олардың музыкалық шығармалардағы өзара әрекеттесуінің заңдылықтарын анықтау, музыкалық материалдар бойынша жұмыстарды талдау және бағалау, музыкалық аспаптарды жіктеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Риторика
  Несиелер: 5

  Сөйлеу қарым-қатынасын практикалық өзектілендірудің мазмұны мен әдістерін, риторика мәні оның функциялары мен құралдары, қазіргі риторикадағы қолданбалы зерттеулердің негізгі бағыттары, шығармашылық үдерісті тиімді ұйымдастыру үшін сөйлесу технологиясының сипаттамасы, сөйлеу, дауыс, демалу жаттығулары, сөйлеу негіздері, логикалық оқу .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Клуб мекемелері қызметкерлердің қызметінің әдістемесі
  Несиелер: 4

  Әр-түрлі типтегі клуб мекемелерінің әлеуметтік-мәдени қызметінің теориялық негіздері мен жалпы әдістері мен басқару құрылымын, мәдени-бос уақыты уымдастыруда оның объектісі мен субьектісі туралы түсінікті, мәдени-тынығу саласының лауазымдық міндеттерін, мәдениет мекемелеріне кеңес беру және әдістемелік көмек көрсетудің формаларын жіктеу, даму динамикасын талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сценарий жазу технологиясы
  Несиелер: 5

  Драмалық сценарий жазуының негіздерін зерттеу, театрлық көріністер мен драматургияның құжаттық принциптері, театрлық драматургия заңдары, семантикалық сценарийді құру тәсілдері, сценарий жоспарын өңдеу әдістері, мәдени-демалыс жұмысындағы күрделі сценарлық қызметті талдау, әртүрлі күрделі деңгейдегі сценарийлер құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық аспап
  Несиелер: 5

  Фортепиано техникасын меңгеру үшін қажет музыкалық сауаттылық негіздерін, гамма, интервалдар, үшүнді, аккордов мен тональдар құру, фортепиано техникасының негізгі түрлерін зерттеу, музыкалық көркемдік құралы, музыкалық материалдармен өзіндік жұмысын бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 4

  діннің теориясы, алғашқы діни наным-сенімдер түрлері, ежелгі заманның діни жүйелері, ұлттық діндер түрлері, әлемдік діндер тарихы мен негізгі бағыттары, жаңа бағыттағы діни ағымдар, қазіргі заманғы діни радикалды ағымдары, ҚР тыйым салынған діни-экстремистік ұйымдары, Қазақстандағы қазіргі діни ахуал, ҚР дін туралы жаңа заңы және дінаралық келісім орнату саласындағы саясаты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шешендік өнер
  Несиелер: 5

  Шешендік өнердің теория негіздерін, оның ішінде даму тарихы, ақпараттылық, риторикалық идеал, сөйлеу белсенділігі қамтылған, сонымен қатар насихаттау, пікірталастар, әңгіме құру сынды және көпшілік алдында сөйлеуді, өз стилін қалыптастыру әдістері дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бос уақыттың көркемдік-педагогикалық технологиясы
  Несиелер: 4

  Мәдени- тынығу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі тәсілдерін , идеяларды айқындау технологиясы, сценарий желісінің түпкі ойын, әдеби мәтінді жазу, материалдарды бір шығармашылық және әдеби сценарийге шығармашылық монтаждау, идеологиялық және эмоционалдық әсер ету әдістерін пайдалана отырып , көркем және құжаттық материалдарды жинақтау арқылы сценарий құру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Еңбекті қорғау бойынша заңнама негіздері. Құрылыстағы еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау бойынша ұйымдастыру шаралары. Құрылыс ұйымының Еңбекті қорғау бөлімін жалпы тағайындау. Еңбекті қорғау жағдайларын және санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсартудың кешенді бағдарламалары. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық түрлері. Құрылыста пайда болатын өндірістік зияндардың адам ағзасына әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастыру және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мәдени-тынығу іс-әрекеттерінің негізгі қағидалары, идеяларды айқындау технологиясы, дизайн, сценарий, әдеби мәтінді жазу, шығармашылық және әдеби сценарийге материалдарды шығармашылық редакциялау, көркем және құжаттық материалдарды жинау және өңдеу, түрлі жанрларға сценарийлер жазу және ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Заманауи ақпараттық технологиялар, кәсіби бағдарламалық қамтамасыз ету және оларды мәдени және мәдени-тынығу саласында қолдану, ақпаратты іздеу және кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті кәсіби және жеке даму үшін қажетті аудио және бейне материалдарды өңдеу бағдарламаларын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығармашылық ұжымдағы композиция және режиссура
  Несиелер: 5

  Композиция негіздері мен режиссура, режиссердың орындаушымен және ұжыммен жұмысын, пьеса мен рөлдерді талдау, шығармашылық ұжымның басшылығының стилінің түрлері, шығармашылық ұжымның жұмысының нормативтік құжаттары мен жоспарын, іс-шараның композициялық құрылымын , драмалық шығармаларды өңдеу және оларды шығармашылық деңгейде іске асыруды зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дауыс қою
  Несиелер: 5

  Вокал құрылысының құрылымын, дыбыстың ерекшеліктерін, вокалды орындаудың көркемдік және экспрессивті құралдарын, дыбыс күші мен оның ауқымының кеңейтілуін үйрену ережелері, ән айту дағдыларын дамыту, музыкалық шығармалардың сипатын зерттеу және зерттеу талдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  AutoCAD ортасында дизайн құжаттарының графикалық бөлігін автоматты түрде дайындау негіздерін үйрену; кеңістік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; өнімді сызбаларды автоматтандырылған дайындау дағдыларын иелену және олардың үш өлшемді модельдерін құру, сондай-ақ сурет файлдарын генерациялау және оларды принтерге немесе плоттерге шығару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы және рухани жаңғыру негіздері
  Несиелер: 4

  «Мәңгілік Ел» идеясының мәні, бастаулары, басты құндылықтары, «Қазақстан – 2050» стратегиялық бағдарламасы мақсаты мен маңызы, қазақстандық патриотизм, «Бес институционалдық реформа жүзеге асырудың 100 нақты қадамы» атты Ұлт жоспарының міндеттері, Қазақстандағы саяси-әлеуметтік тұрақтылық пен этносаралық келісім, Н.Ә.Назарбаевтың бағдарламалық мақаласындағы рухани жаңғыру мақсаты және одан туындайтын басты міндеттер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагог-ұйымдастырушының шығармашылық ұжымда жұмыс әдісі
  Несиелер: 5

  Мектептен тыс мекемелердің жұмысын ұйымдастыру қағидаларын, мектеп және мектептен тыс мекемелердегі мәдени-тынығу жұмысының педагогикалық негіздерін, балалар мен жасөспірімдерге арналған мәдени-тәрбиелік жұмыстың әртүрлі әдістерін қолдану, балалар мен жасөспірімдерге бұқаралық қойылымдар ұйымдастыруды зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем шығармашылық ұйымдастыру және әдістері
  Несиелер: 5

  Көркемөнер шығармашылығының түрлерін, жанрларын, әдістерін, формалары мен әдістерін, көркемдік топ жетекшілерінің көшбасшылық, ұйымдастырушылық және шығармашылық жұмыс қағидаларын, көркем шығармашылық топтарының тәрбиелік жұмысының ерекшеліктерін, шығармашылық топтың жұмыс жоспарын құрастыру алгоритмін, шығармашылық топтардың қызметін ұйымдастыру ережелерін зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұлғааралық қарым-қатынас технологиясы
  Несиелер: 5

  Теориялық негіздері, коммуникативтік қарым-қатынастың құрылымы мен мәдениеті, реттеу факторлары, тиімді тұлғааралық қарым-қатынас әдістері мен әдістері, этикет және коммуникативтік өзара әрекеттесудегі оның функциялары, әңгімелесу мен дауларды жүргізу ережелері, сөйлеу дағдыларын жетілдіруді зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагог-ұйымдастырушының имиджі
  Несиелер: 5

  Педагог-ұйымдастырушыға қойылатын талаптардың тарихи дамуын зерттеу, педагогикалық шеберліктің технологиясының негіздерін, педагогикалық мәдениеттің ерекшеліктерін, педагогикалық қарым-қатынас технологиясын, педагогикалық этика, педагог-ұйымдастырушының міндеттері, мұғалімнің жеке басының гуманистік бағыттылығын оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдени-тынығу бағдарламасы жанр және түрі бойынша технологиясы
  Несиелер: 4

  Мәдени-тынығу бағдарламаларын ұйымдастыруда әртүрлі шығармашылық тәсілдерді, сценарийлік технологияларды қолдану мүмкіндіктерін зерттеу, мәдени-тынығу бағдарламалармен, нөмірмен режиссердің жұмыс жасауын бағалау, материалды-техникалық және кадрлық мүмкіндіктерге сәйкес іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Концерттік бағдарламаны ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Вокалдық ансамбльге арналған жазу кештерінің сипаттамаларын, вокалдық ансамбльдегі дауыстың техникалық және көркемдік ерекшеліктерін, шығармашылық ұжымның жаттығу және концерттік орындаушылық жұмысын ұйымдастыру, эстрадалық ансамбльдердің орындау ерекшеліктері, сахналық шығармаларды жасау, музыкалық нөмірлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клуб жұмысының ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Клуб мекемелерінің әдістемелік жұмыстарын, үйірме жұмысын ұйымдастыру, оның шығармашылық қабілеттерін дамытудағы рөлі, үйірмелердің түрлері, оларды ұйымдастыру талаптары, үйірме жұмысын жоспарлау, клубтық бірлестіктер, олардың міндеттері, клубтық бірлестіктердің түрлері, әуесқой клубтарын құру әдістері, формалары, құралдарын зерттеп, тиімділік шарттарын зерделеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бос уақытты ұйымдастыру және педагогикасы
  Несиелер: 5

  Халықтың барлық жастағы топтарының мәдени-демалыс белсенділігін дамытудың педагогикалық әдістері мен педагогикасының педагогикасының әдістері мен принциптерін зерделеу, мәдениет және білім беру мекемелеріндегі мәдени-демалс белсенділігінің педагогикасының мәнін және ерекшеліктерін меңгеру, бос уақытты ұйымдастыруда топтық және жеке түрлерін жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клуб жұмысын басқару технологиясы
  Несиелер: 5

  Клуб қызметіне әдістемелік басшылық, теория, әдіс – тәсілдері мен құралдары, ұстанымдар, әдістемелік қамтудың мазмұны, талдау, синтездеу,қортындылау, клубтық мекемелерге әдістемелік және практикалық көмек көрсету, әлеуметтік-педагогикалық зерттеу әдістерін салыстыру, жоспарларды, клубтық мекемелердің есептерін жасау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері OMGRE-4-2019GM
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқарушылық мәдениет; мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика+
  Несиелер: 4

  Адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциялары мен стратегиялары. биосфераның тұрақтылығын сақтау; күнделікті қызметте тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің заңдылықтары туралы білім. Тұрақты дамудан жасыл экономикаға көшу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сахнаны техникалық жабдықтау
  Несиелер: 4

  Сценографияның негіздерін, сахнаның қазіргі техникалық мүмкіндіктерін, сахналық безендіру мен сахналық жабдықтарды, сахналық кеңістікті, сценография құралдары мен қағидаларын, сахналық техникамен жұмыс істеу, технологиялық процесс негіздерін, эскизден декорациялық орындауға қалыптастыруды, техникалық құралдарды жасауға үйрету арқылы театр қойылымының образдық шешімін табуды зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдени-тынығу қызметінң экономикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Мәдени-тынығу саласының экономикалық-ұйымдастыру, және технологиялық негіздерін, бос уақытты ұйымдастырудың объективті заңдарылықтарын, бос уақытты ұйымдастыру қызметінің экономикалық тиімділігін талдау әдістемесін, бюджеттік және өзін-өзі қамтамасыз ететін үйірмелердің, курстардың, әуесқойлардың бірлестіктердің жұмысын ұйымдастыру қағидаларын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу мекемелерінің қызмет әдісі және менеджмент
  Несиелер: 5

  Мәдениет саласындағы менеджмент және маркетингті ұйымдастыру, мәдени-тынығу іс-шараларды қаржыландыру және бағалау, смета жасау тәртібін, заманауи менеджменттің негіздері, теориясы мен тәжірибесін зерттеу, экономика негіздері, бухгалтерлік есеп, мәдени мекемелердің экономикалық қызметін талдау, кез-келген профильдегі мәдениет қызметкерінің функционалдық міндеттерін қорыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Костюм және гримм тарихы
  Несиелер: 5

  Театрлық костюм және грим өнерінің тарихын, құрамы мен құрылысының жалпы заңдылықтарын, макеттердің негізгі түрлері мен әдістерін, кескінді қалыптастыру жұмыстарының кезеңдерін, театр өнерінің түрлі салаларында қолданылатын қазіргі заманауи материалдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу саласындағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Мәдени-тынығу бағдарламаларын ұйымдастыру мен қалыптастырудағы инновациялық технологиялар мен әдістерді, мәдени ойын-сауық шараларды түрлендіру, инновациялық технологияларды қолданумен мәдени-тынығу бағдарламаларын дамыту және ұйымдастырудың теориялық негіздерін зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу қызметіндегі ұлттық өнер
  Несиелер: 5

  Салт-дәстүрлердің әлеуметтік функцияларын, олардың әлеуметтік-психологиялық негіздерін, оларды дәріптеуде, көркемдік-эстетикалық тұрғысын зерттеуді, ұлттық дәстүрлер мен мерекелерді ұйымдастыру мен дайындауда экспрессивті құралдарды пайдалануды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бос уақыт тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім беру үрдісін ұйымдастырудың теориялық негіздерін, оның заңдары мен қағидаттарын, мақсаттарын, мазмұны мен әдістерін, нысандарын, құралдарын, тәрбиелік жұмыстың шарттарын, негізгі ережелерін, ұжымның жұмыс жоспарын құрастыру әдістерін, үйірмелер мен мен ұжымдардың білім беру әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұқаралық мерекелердің режиссурасы
  Несиелер: 5

  Режиссураның теориялық негіздерін, қойылым жоспарына негізделген бұқаралық мерекелерді өткізудің негіздерін және оны жоспарлау, ұйымдастыруды, мерекенің музыкалық, көркемдік безендіруін режиссердің тұжырымы бойынша безендіруін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шоу бағдарламалды ұйымдастыру технологиясы
  Несиелер: 5

  Мәдени және бос уақыт іс-шараларының шоу-бағдарламасының түрлері, элементтері, оны іске асыру, сценарий әзірлеу және шоу-бағдарламаларды ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, даму тарихын, құрылыс принциптерін, шоу-бағдарламаны іске асырудың сатылары мен әдістерін талдау, сценарий әзірлеу және шоу-бағдарламаның сметасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сахналық костюм және вижаз
  Несиелер: 5

  Өнер мен макияж жасау технологиясының тарихы, сахналық костюмдер, макияждың негізгі түрлері мен әдістері, беттегі линияларды құрастыру және композицияның құрастырудың жалпы заңдылықтары, визаждың гигиеналық негіздері және макияж жұмысының үлгілері, сахналық костюмдердің формаларын дамытуға талдау жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалар мерекесін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Балалар мерекесінің тәрбиелік жұмыс жүйесіндегі тарихын, рөлін және орнын, мерекелік бағдарламалардың заманауи түрлерін қалыптастыру, іске асыру әдістерін, сценарийлерді құруды оқу, балалар мерекелерін дайындау, музыкалық және көркемдік безендірудің түрлері, элементтері, құрылымы, принциптерін қалыптастыру әдістерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу қызметінде замануи технологиялар
  Несиелер: 5

  Халыққа мәдени-сауық шараларын ұйымдастырудың заманауи әдістері, құралдары, түрлері мен формалары, интеллектуалды ойын ерекшеліктері, мәдени тынығу және бос уақытты өткізудегі театрланған түрлері, ойын және ойын-сауық іс-шараларының түрлерін трансформациялау, ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастыруды зерделеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу шаралардың қойылымдары
  Несиелер: 5

  Мәдени- тынығу жұмысының даму тенденциясын, оның негізгі түрлері мен үрдістерін зерделеу, мәдени-тынығу бағдарламаларын ұйымдастыру мен қалыптастырудағы заманауи технологиялар, бұқаралық іс-шараларды дайындаудың нормалары мен тәсілдері, шығармашылық қызметтің нәтижелерін және бағдарлама жоспарының ерекшеліктерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бос уақытты ұйымдастыру технологиясы және әдістемесі
  Несиелер: 4

  Қоғамдық, ақпараттық, білім беру және тәрбиелік міндеттерді шешуге арналған мәдени-бос уақыт іс-шараларының теориялық және әдістемелік білімін, жеке, топтық және топтық жұмыс түрлерінде мәдени және бос уақытты өткізудің арнайы білімдерін және әдістерін пайдаланудағы бос уақыттың негізгі қағидалары мен шарттарын зерттеу және талдау. мәдени-тынығу іс-шараларын дайындау және өткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бұқаралық шаралардың сценарийі және режиссурасы
  Несиелер: 4

  Бұқаралық мерекелер мен қойылымдардың типологиясы, режиссерлық-сценарлық жұмыстарды дамытудың негізгі түрлері, формалары мен үрдістері, мәдени-тынығу бағдарламаларын ұйымдастырудағы заманауи технологиялар, сценарийлер құру әдістері, мәдени-тынынығу шараларын ұйымдастыру және бұқаралық мерекелер мен қойылымдарды, жаттығу жұмыстарының сатыларын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының дәстүрлі және инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Тәрбие жұмысының инновациялық әдістерін зерделеу, дәстүрлі және инновациялық әдістер арасындағы айырмашылықтарды салыстыру және талдау, оларды мәдени-тынығу жұмысының жаппай нысандарын ұйымдастыру, көркем топтардың репертуарларын және орындауын жоспарлау, тынығу жұмысын ұйымдастыруда тәрбиелік жұмысына жинақталған тәжірибені бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Театралдық қойылымдардың режиссурасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заман театры өнеріндегі режиссердің рөлін, театр қойылымдарын басқарудың теориялық негіздерін, режиссердің өндірістік жоспарына сәйкес жұмысының негіздерін, режиссердің музыкалық, көркемдік безендіру тұжырымдары бойынша әрекеттерін және қойылым тобының жұмысын басқару ерекшеліктерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Абайдың, Дулатидың өмірбаяны мен шығармаларын, Абай, Дулати оқуларының қалыптасу және қалыптасу тарихын, еңбектерін, ұлт пен ұлттың қалыптасуындағы қазақ халқының жолын білу, қазақ халқының тарихи және әлеуметтік-мәдени контексттердегі кезеңдерін және эволюциясын, қазақ халқының орны мен рөлін анықтаудағы әдіснамалық қорытындыларды, қазіргі заманғы діни зерттеулердің негізгі тұжырымдамалық аппараты, толеранттылық негізі және қазақстандық қоғамның мультикультурализмін қабылдау білу, қоғамда және адамзат өркениетінде, мәдениет және әлеуметтік-тарихи тәжірибеде әдеби шығармаларды талдау мүмкіндіктерін зерделеу, діни мәселелер бойынша өз көзқарасын ақтауға, түрлі әлеуметтік рөлдерді орындауға қабілетті.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық мәселелерге техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON6

  Саяси-ағартушылық және мәдени-тынығу жұмысының даму тарихы мен қалыптасуының негізгі кезеңдерін білу, педагог-ұйымдастырушы қызметінің негізгі аспектілері, әдістемелік нұсқаулар, теория, әдістер, формалар, әдістер, клубтық іс-әрекет құралдары, ұйымдастыру-әкімшілік жұмыс негіздері, инновациялық бос уақыт технологиялары; алынған білімді іс жүзінде пайдалану мүмкіндігін, мәдени іс-шараларын ұйымдастыру, мәдениет мекемелерінде бос уақытты ұйымдастыру, сценарийлерді, жұмыс жоспарларын, есептерді, мәдени мекемелердегі кеңсе жұмыстарды дамытуға дағдыланады.

 • Код ON7

  Мектептен тыс мекемелердің жұмысын ұйымдастыру негіздерін білу, мәдени-тынығу жұмысын басқару құрылымы, клуб қызметкерінің құқықтары мен міндеттері, ұжымға арналған жұмыс жоспарын құрастыру әдістемесі, көркем шығармашылық ұжымдарында тәрбиелік жұмыс ерекшеліктері, көркем шығармашылық ұжымдарында коммуникативтік қарым-қатынас мәдениетін, заманауи менеджмент теориясы мен тәжірибесінде тәрбие жұмысының ерекшеліктері, педагогикалық тұжырымдамаларды, мәдени-ағартушылық жұмыс әдістерін қолдану, мәдениет мекемелеріне кеңес беру және әдістемелік көмек көрсету, мәдениет және мектептен тыс құрылымдық бөлімшелерін басқару, көркем шығармашылық ұжымдарының репертуарын қалыптастыру, коммуникативті дағдыларды қалыптастыру, мәдену тынығу қызметін басқаруды және оның дағдылырын, менеджментті ұйымдастыру, меңгеру, үйірмелер мен ұжымдарда оқу-тәрбие және шығармашылық жұмысын жасауды игеру.

 • Код ON8

  Модуль пәндері бойынша негізгі тұжырымдамалық терминологиялық аппаратты білу, артикулярлық аппараттың жұмысы, сахнада акробатика, хореография және сахналық мәнерлі пластиканы оқытудың негізгі ережелерін, ұлттық мерекелерді ұйымдастыру мен дайындау кезінде мағынасы, ерекшеліктері, жіктелуі, шығармашылық ұжыммен басшы ретінде жұмыс жасау, ұлттық салт-дәстүрлерге байланысты іс-шараларды ұйымдастыру, сахналық көріністе характерлік образды дағдылауды игеру, дайындық және концерттік- шығармашылық жұмысты ұйымдастыруды игереді.

 • Код ON9

  Шешендік өнердің теориясы негіздері, фортепиано техникасының түрлері, музыкалық сауаттылық негіздері, вокалдық орындаудың көркемдік құралдары, драматургия теориялары мен сценарийлері, сценарий жазудың түрлері мен әдістері, сахналық көріністерді құру бойынша жұмыстың кезеңдері. Кәсіби қызметте ораторлық техниканы пайдалана білу, музыкалық материалмен жұмыс істеу, музыкалық жұмысты талдау, күрделі әртүрлі деңгейдегі сценарийлер жазу, сахналық киімдердің формаларын дамытуды талдау, сөйлеу технологиясы бойынша дағдыларды меңгеру, музыкалық аспапты ойнау, көркемдік өнімділік және талдау музыкалық шығарма, сценарий жасауды меңгеру.

 • Код ON10

  Мәдени тынығу бағдарламаларын бағыттаудың сценарлы-режиссерлық білім технологиясын және негізгі шығармашылық әдістерді, мәдени-демалыс бағдарламаларының жанрлары мен түрлері, эстрадалық ансамбльдік орындау ерекшеліктері, мәдение іс-шараларын жинақтау және талдау мүмкіндіктері, халықтың бос уақытын ұйымдастыру, даму тарихы, түрлері, элементтері, құрылымы, шоу-бағдарламаны жүзеге асыру принциптері туралы мәдени-бұқаралық жұмыс нысандары мен әдістері, балалар мерекесі, идеологиялық және эмоционалдық әсер ету құралдарын қолдануға, тәжірибеде алынған нәтижелерді, сценарийлер әзірлеу дағдыларын және шоу-бағдарламаларды ұйымдастыруды, тәуелсіз талдауды ескере отырып, бос уақытты ұйымдастырудағы шығармашылық әрекеттерін түзету.

 • Код ON11

  Бос уақытты ұйымдастыру технологиясын, қағидаларын білу, мәдени-тынығу бағдарламаларын ұйымдастыру мен қалыптастырудағы заманауи түрлерін, білім берудің дәстүрлі және инновациялық әдістері арасындағы айырмашылық, режиссура негіздері. Кәсіптік қызметте бос уақыттың түрлі нысандарын қолдануға, бос уақытты ұйымдастырып өткізуге және тәрбие жұмысында жинақталған тәжірибені талдауға, әртүрлі іс-шараларды ұйымдастыруға және дайындауға дағдыланады, талдау, синтездеу, ғылыми және әдістемелік қызметтің нәтижелерін болжау дағдыларын меңгереді.