Жаңа білім беру бағдарламасы 6B05113 Тағам биотехнологиясы в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім алушы мен білім беру ортасын үйлестіру
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқу процесі, студенттердің құқықтары мен міндеттері, кітапхананың жұмыс тәртібі, академиялық күнтізбе, оқу кешендерінің орналасауы, студенттердің жүріс-тұрыс тәртібі, ТарМУ студенттерінің ар-на��ыс кодексі туралы қажетті ақпараттарды қамтиды. Білім алушыларды портал жұмыс жасауды үйретеді, ғылыми мәтінмен жұмысістеу дағдыларын қалыптастырады, оқытудың кредиттік жүйесінің ерекшеліктерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық және аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Негізгі химиялық заңдылықтар мен түсініктер, ерітінділердің теориялық негізі, қышқылдану-қайта қалпына келу процестері, ауылшаруашылық дақылдарының химиялық құрамдары және оларды анықтау әдістері, ауылшаруашылық жерлерінің топырағының химиялық құрамын анықтау әдістері, топырақтың химиялық құрамы және оның маңыздылығы, физика-химиялық процестер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнологияға кіріспе
  Несиелер: 3

  Биотехнологияның тарихы; тірі организмдердің химиялық құрамы; тағам биотехнологиясының заманауи бағыттары; биологиялық объектілермен жұмыс жасаудың негізгі ұғымдары мен әдістері. Биологиялық агенттер және қоректік орта. Биотехнологиялық өндірістің жалпы нобайы және оның ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнология нысандары
  Несиелер: 5

  Биотехнологиядағы бионысандардың маңызы. Биотехнологияның объектілері. Микроорганизмдер-биотехнологиялық өндірістің негізі. Микроорганизмдердің биотехнологиялық өндіріс объектілері ретіндегі маңызы. Биотехнологиядағы объектілердің жалпы сипаттамасы. Дәрумендердің, ферменттердің, аминқышқылдарының синтезін жүзеге асыратын микроорганизмдердің сипаттамасы. Спиртті, сүт қышқылды, пропион қышқылды, май қышқылды ашытуды жүзеге асыратын микроорганизмдердің сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Органикалық шикізат көздері. Органикалық заттар құрылысының классикалық теориясының қағидалары. Органикалық қосылыстардың жіктелінуі және номенклатурасы. Органикалық заттардың токсикологиялық сипаттамалары. Органикалық заттардың элементтік және функционалды талдау әдістері. Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы. Кеңістіктік және электрондық құрылысы. Химиялық реакциялардың негізгі типтері және олардың механизмдері. Льюистің қышқылдық және негіздік теориясы. Органикалық қосылыстарды синтездеу әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 3

  Тірі организмдердің химиялық (молекулалық) құрамын және оларда өтетін химиялық реакцияларды зерттеу. Олардың түрленуі және осы түрленулердің жасушалардың, тіндердің, ағзалардың және жалпы ағзаның қызметімен байланысы. Олардың құрылымы, бөлінуі және функциялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 4

  Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде кәсіпорынның, жіктеу автоматтандырылған ақпараттық жүйелер бухгалтерлік есеп, ұйым автоматтандырылған есепке алу бағдарламасы "1С: Кәсіпорын 8" (1С:Бухгалтерия 8.1). Негізгі құралдарды есепке алуды автоматтандыру, тауарлардың түсуі, орнын ауыстыру, қаржылық нәтижелерді есепке а��уды автоматтандыру. "1С:Предприятие 8" бағдарламасы негізінде бухгалтерлік есепті автоматтандыру, бухгалтерлік есепті автоматтандыру бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету нарығының даму тенденциялары мен сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық
  Несиелер: 3

  Еңбек құқығының пәні және жүйесі. Еңбек құқығының принциптері. Еңбек құқығы көздерінің түсінігі, олардың жіктелуі және түрлері. Еңбек ұжымы. Еңбек қатынастары саласындағы кәсіподақтардың құқықтары. Жалақыны құқықтық реттеу. Еңбекті нормалау. Өндірісте қызметкерлерді кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Тараптардың еңбек құқығы бойынша материалдық жауапкершілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі немесе APM
  Несиелер: 4

  Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесіндегі машиналық графика. Құрылыста жобалау үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету. Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесіндегі соңғы элементтер әдісі. Соңғы элементтер әдісі арқылы құрылыс конструкциялары мен құрылыстарының беріктігін талдау. Құрылыс конструкциялары мен олардың элементтерін жобалауға арналған бағдарламалық құралдар. Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесінің техникалық құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық микробиология және вирусология
  Несиелер: 4

  Микроорганизмдердің морфологиясы, систематикасы, физиологиясы және биохимиясы, өсімдік тектес тағам өнімдерін өндірудегі микрофлораның рөлі, тамақ және қайта өңдеу өндірістерінің өнімдерін өндірудің технологиялық үдерістеріндегі микроорганизмдердің рөлі. Тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібінде микробиологиялық бақылау жүргізу, бақылаудағы тамақ объектісінің микробиологиялық көрсеткіштері бойынша санитариялық жай-күйі деңгейін бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерін микробиологиялық бақылау-2019-BT
  Несиелер: 5

  Технологиялық операцияларды микробиологиялық бақылаудың қазіргі заманғы әдістерін, тамақ өнімдерінің санитарлық-бактериологиялық көрсеткіштерін, тамақ өнімдерінде болатын микробиологиялық процестерді зерттеу. Тамақ өнімдерін өндіру кезінде, тұтынушыға қозғалыс кезеңдерінде (сақтау, өткізу) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бақылау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Материалдық нүктенің үдемелі және айналмалы қозғалысының механикасы, кинематикасы және динамикасы, сұйықтықтар механикасы, арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері, молекулалық физика, молекулалық физика және термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Тербелістер мен толқындар. Геометриялық және толқындық оптика. Кванттық физика элементтері. Атом және атом ядросының физикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азық-түлік өнімдерінің тауартануы-2019-BT
  Несиелер: 4

  Азық-түлік өнімдерін тану туралы жалпы түсінік. Астық, крахмал және одан өңделген өнімдер. Нан және макарон өнімдері. Көкөністер мен жемістер, саңырауқұлақтар. Көкөністерді сақтау шарттары. Ет өнімдері, балық өнімдері. Сапа экспертизасы. субөнімдердің морфологиялық және химиялық құрамы. Жұмыртқа өнімдері. Сүт өнімдері. Қант және қант рафинадының технологиясы. Тамақ майлары. Кондитер өнімдерінің технологиясы. Алкогольді сусындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тамақ өнімдерінің ассортименті және сапа көрсеткіштері
  Несиелер: 4

  Тамақ шикізатының түрлерін, оны тамақ өнімдерін өндіру үшін пайдалану мүмкіндіктерін, тамақ саласында оны пайдалану саласына, технологиялық қасиеттеріне, тамақ өнімдерінің ассортиментіне байланысты шикізаттың әрбір түріне қойылатын талаптарды, олардың сапасын бағалауда, стандарттардың талаптарын, дайын өнімге қойылатын техникалық шарттарды, тамақ өнімдерінің сапасын сараптау әдістерін пайдалану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнология негіздері
  Несиелер: 4

  Биотехнология пәні мен әдістері. Қазіргі биотехнологияның негізгі бағыттары мен міндеттері. ҚР және әлемдегі биотехнологияның қазіргі жағдайы, мәселелері және практикалық жетістіктері. Әлемдегі адамзаттың өзекті мәселелерін шешудегі Биотехнология ғылымының қазіргі жағдайы. Биотехнологиялық үрдістердің ерекшелігі, оларды жүзеге асырудың ғылыми принциптері, нақты мақсатты өнім алу үшін қажетті әдістерді таңдау және бағалау критерийлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнологиядағы физика-химиялық зерттеу әдістері-2019-BT
  Несиелер: 4

  Биотехнология өнімдерін талдаудың спектрлік әдістерін орындау үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолдану; • Биотехнология өнімдерін талдаудың хроматографиялық әдістерін қолданудың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын пайдалану; • Биотехнология өнімдерін электрофоретикалық талдауды жүргізудің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын пайдалану;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдары; өндірістің ресурстары мен факторлары; экономикалық жүйелердің типтері, меншік нысандары, өндірістік қызметті жандандырудағы экономикалық қажеттіліктердің рөлі, сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетіктері, экономикадағы бәсекелестіктің рөлі мен түрлері, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнология өндірісінің негіздері-2019-BT
  Несиелер: 4

  Биотехнологияның міндеттерін; биотехнологияның негізгі терминдерін; биотехнологиялық өндірістің типтік сызбасын; продуценттерді култивирлеу тәсілдерін; микроорганизмдерді өнеркәсіптік пайдалану; тағамдық өнеркәсіпте пайдалану мақсатында ақуыз препараттарын, тағамдық қышқылдарды, амин қышқылдарын,ферменттік препараттарды алу микроргонизмін-продуценттерін қолдану; сүт және ақуыз-көмірсулар шикізатын қайта өңдеу үшін микроорганизм-продуценттерді қолдану Негізгі түсініктер және терминдер. Биотехнологиялық өндірістің негізгі стадиялары. Биотехнологиялық өндірістің шикізаттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сүт және сүтқышқылды өнімдердің технологиясы
  Несиелер: 5

  Сүт, сүт өнімдері мен сүт жартылай фабрикаттарын қабылдау бойынша стандарттар мен техникалық шарттардың талаптары, сынама алу ережелері мен әдістері, сүт және сүт өнімдерін қабылдау тәртібі мен ережесі, таңбалау мен тасымалдау ыдысына нормативтік-техникалық құжаттама талаптары, сүт және сүт өнімдерін қабылдау кезіндегі бағалау көрсеткіштері, микроорганизмдердің негізгі топтарының жіктелуі, морфологиясы мен физиологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Теоретические основы в области правовых основ информатики. Специфика правовой регламентации процесса создания, обмена, хранения, охраны, передачи и использования открытой и закрытой информации. Регламентация правового статуса создателей, владельцев и пользователей различных информационных систем, как в Казахстане, так и в других странах. Информатиканың құқықтық негіздері саласындағы теориялық негіздері. Ашық және жабық ақпаратты құрастыру, сақтау, қорғау және беру үрдістерін құқықтық реттелуінің өзіне тән ерекшеліктері. Қазақстанда және басқа елдерде әртүрлі ақпараттық жүйелердің авторлары, иелері мен пайдаланушыларының құқықтық мәртебесін реттеу. Азаматтық сот ісін жүргізудегі кеңсе жұмысын ақпараттық қамтамасыз ету жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерін сертификаттау және метрологиясы
  Несиелер: 4

  Метрология, стандарттау және сертификаттау саласындағы негізгі ұғымдары. Физикалық шамаларды өлшеу бірліктерін, өлшеу әдістері мен қателіктері. Техникалық реттеулер. Стандарттардың түрлері мен жіктелуі. Кеден одағының тамақ өнеркәсібі саласындағы техникалық регламенттері. ҚР Мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Тамақ саласының өнімдерін сертификаттау ерекшеліктері. Сертификаттау сұлбалары. Сәйкестікті растау. Тамақ өнімдерінің сәйкестігін растау әдістері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ биотехнологиясы процестері мен аппараттары
  Несиелер: 4

  Тағам биотехнологиясының негізгі процестері мен аппараттары, механикалық, гидромеханикалық және жылу массаалмасу процестерінің жүруінің негізгі заңдылықтары; физикалық құбылыстардың ұқсастығы туралы негізгі түсініктер, жылу және массаалмасу теориясы, негізгі процестердің кинетикалық заңдылықтары; процестің берілген технологиялық параметрлерінде аппараттарды есептеу әдістемесі, процестер мен аппараттарға қойылатын қазіргі талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Клеткалық биотехнология
  Несиелер: 3

  Биотехнологиялық реакциялардың теориялық және практикалық негіздері; жасушаларды құрастырудың заманауи әдістері мен организмдердің генетикалық бағдарламалары; техникалық, тағамдық, азықтық және медициналық мақсаттағы өнімдерді алудың биотехнологиялық процестерінің жалпы заңдылықтары мен ерекшеліктері; жануарлар, өсімдіктер мен трансгендік организмдердің клеткаларын өсіру және клондау принциптері, протеомика және геномика негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері (lдля всех специальностей) OBZh-4-2019
  Несиелер: 4

  Осы курсты аяқтағаннан кейін сіз: - пайда болған табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың түрлерін, сондай-ақ ықтимал салдарларын анықтау; - пайда болу ошақтарында, таралу жолдарында, салдарын жою, сондай-ақ халықты қорғау тәсілдері мен құралдарын таңдау; - құтқару жұмыстарын жүргізу іс-қимылдарын әзірлеу жоспарын, қолданылатын техниканың, құтқарушылардың түрлері мен санын белгілеу; - табиғи және техногенді сипаттағы туындаған төтенше жағдайлардың мәні, ғылыми негіздері туралы түсінікке ие болу;; - ғылыми негізделген көзқарас тұрғысынан табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауы мү��кін негізгі себептерді түсіндіру, сондай-ақ зардап шеккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Сала экономикасының негізгі ұғымдары мен тұжырымдамалары; сала нарықтарында фирмалардың қызметін регламенттейтін заңнамалық және нормативтік актілер; саланың негізгі буыны ретіндегі кәсіпорынның мәні мен түрлері; сала кәсіпорындарының экономикалық ресурстары және оларды пайдалану көрсеткіштері, өндіріс тиімділігінің өсуінің негізгі бағыттары, саланың техникалық, экономикалық және әлеуметтік дамуының перспективалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық процестерді үлгілеу және оңтайландыру-2019-BT
  Несиелер: 4

  Үлгілеу теориясының негіздері. Математикалық үлгілеу. Үлгі құрастыру алгоритмі. Эмпирикалық регрессиялық үлгілер құрастыру. Экспериментті жоспарлау және жүргізу. Толық факторлық эксперимент. Бірайнымалы регрессиялық үлгілер. Көпайнымалы регрессиялық үлгілер. Регрессиялық үлгілердің интерпретациясы және оптималдау. Технологиялық процестерді оптималдау. Оптималдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азық-түлік өнімдері салаларының технологиясы-2019-BT
  Несиелер: 3

  Жануар және өсімдік тектес шикізаттан өндірілетін негізгі азық-түлік өнімдерін өндіру технологиясы. Тауар белгісі бойынша ет, сүт, балық, ликер-арақ, ұн, кондитерлік, аралас және т. б. өнімдерін айыруға болады. Шикізат дайындау, дайын өнімді алғанға дейін өңдеу, шикі материалдарды дайын өнімдерге айналдырудың практикалық әдістері және бұл ретте пайдаланылатын техникалық құралдарды қолдану тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл" экономика
  Несиелер: 4

  Климаттың негізгі ұғымдарын, климаттың ерекшеліктерін; климаттың өзгеруіне қарсы күрестегі "жасыл" экономиканың өзара байлан��сын; әлемдегі және ҚР климаттың өзгеруіне бейімделуді; парниктік газдардың сипаттамасын, климаттың өзгеруіндегі олардың рөлін, ПГ шығарындыларын қысқартуға арналған механизмдерді, энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділікті арттыру негіздерін; энергияның жаңартылатын көздері туралы ұғымдарды, климаттың ауыл шаруашылығына әсерін; климаттың су ресурстарына әсер ету салдарын, "жасыл" экономикамен ұсынылатын қалдықтар мәселесін шешу жолдарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ биотехнологиясының қазіргі жетістіктері мен преспективалары
  Несиелер: 4

  Биотехнологияың заманауи жетістіктері, болашағы, мәселелері. Тағам биотехнологиясын дамытудың негізгі бағыттары, тағам биотехнологиясы саласындағы жаңа жетістіктер, адам үшін пайдалы өнімдерді алудың негізгі биотехнологиялық тәсілдері. Азық-түлік өнімдері мен мал азығының жаңа түрлерін жасау, оларды өндіру, пайдалы микроорганизмдердің жаңа штаммдарын шығару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптік биотехнология
  Несиелер: 4

  Биотехнологиялық өндірісті, өндірістік үрдісті және оны ұйымдастыру принциптерін, өндірісті ұйымдастырудың типтерін, нысандары мен әдістерін, технологиялық үрдістерін оңтайландыру міндеттерін, қазіргі кезеңдегі биотехнологияның прогресін анықтайтын жаңа ғылыми шешімдерді ұйымдастыру; Биотехнологиядағы әлемдік жетістіктерді шолу және талдау.Организация биотехнологического производства, производственного процесса и принципах его организации, типах, формах и методах организации производства, задач оптимизации технологических процессов, новые научные решения, определяющие прогресс биотехнологии на современном этапе; обзор и анализ мировых достижений в био��ехнологии.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Энзимология
  Несиелер: 4

  Химиялық және ферментативті катализ негіздері, ферменттердің жіктелуі мен номенклатурасының принциптері, ферменттердің әсер ету кинетикасы, ферменттерді белсендіру және ингибирлеу механизмдері, ферменттердің белсенділігін анықтау принциптері мен әдістері, ферменттерді бөлу және тазалау тәсілдері, иммобилизденген ферменттерді алу және қолдану тәсілдері, шикізатқа және дайын өнімге қойылатын талаптар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шарап және шарапты сусындар технологиясы
  Несиелер: 5

  Жүзім және жеміс-жидек шараптарын өндіруге арналған шикізатқа қойылатын талаптар, шараптардың түрлі маркаларын алу технологиясы, шараптарды жіктеу, шараптарды дайындаудың технологиялық режимдері мен тәсілдері, биохимиялық, микробиологиялық процестер, дайын өнімге қойылатын талаптар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тамақ биотехнологиясы өндірісі жабдықтары
  Несиелер: 4

  Технологиялық жабдықтың жұмыс істеу принциптері, оның конструкциясы және тиімділігі жоғары өндірістік пайдалану шарттары, машиналардың техникалық сипаттамалары, оларды технологиялық оңтайлы режимдерге реттеу және баптау жүйесі, жұмыс процесінің параметрлері, бастапқы өнім, жұмыс органдарының кинематикасы мен динамикасы арасындағы теориялық тәуелділік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы
  Несиелер: 4

  Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің ластану жолдары мен нақты контаминанттардың уыттылық дәрежесін, азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің жалғандық белгілерін, тамақ өнімдерін жасау қауіпсіздігі бойынша заңнамалық құжаттар. Азық-түлік шикізаты мен азық-түлік өнімдерінің сапасын сертификаттау бойынша өнімдерді сараптау тәртібін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Тағамдық биотехнологиясының басты мәселелері және оларды ғылымның қазіргі даму кезеңіндегі шешу жолдары, биотехнологиялық саланың құрылымы және негізгі өнімдердің номенклатурасы; бастапқы өнімдердің қасиеттері мен сапа көрсеткіштері, соңғы өнімдерді қолданудың негізгі салалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биоқұрамажем технологиясы
  Несиелер: 3

  Биоқоспаларды, өсімдік, жануар, минералды текті шикізаттарды жіктеу және биоқұрамажемдердің рецептурасын жасау және жемшөп базасын құру үшін оның тағамдық құндылығы, өндірілетін биоқұрамажемдердің ассортименті мен сапасы; биоқұрамажем өндірісінің технологиясын анықтайтын процестердің теориялық негіздері; жемшөп рецептурасын жасау әдістері және олардың қоректік құндылығын бағалау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерінің сапасы-2019-BT
  Несиелер: 4

  Органолептикалық көрсеткіштерді көрсететін қасиеттердің жиынтығы бойынша азық-түлік өнімдерінің ассортименті мен сапасын, физикалық-химиялық көрсеткіштерді және басқа да, мемлекеттік стандарттарға, санитарлық-гигиеналық нормаларға, медициналық-биологиялық бағалауға, денсаулық үшін ө��імдердің қауіпсіздігіне, дайындау және сақтау кезіндегі сенімділікке сәйкес өнімнің сапасын қосымша сипаттайтын қасиеттерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сүт өнімдерінің биотехнологиясы-2019-BT
  Несиелер: 5

  Сүттің химиялық құрамы. Шикізаттар мен сүт өнімдерінде ашытудың маңызы: спирттік, сүтқышқылды , пропионқышқылды және т.б. Сүт және сүтқышқылды өнімдерінің режимдері, технологиясы мен сақталуы. Сүттің, сүт және сүтқышқылды өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ және биологиялық белсенді қоспалардың технологиясы
  Несиелер: 4

  Тағамдық қоспалардың технологиялық мақсаты және биологиялық белсенді қоспалардың рөлі туралы білім алу тағамдық қоспалардың жіктелуі және олардың тамақ өнімдерін өндіру технологиясындағы мақсаты; тағамдық және биологиялық белсенді қоспаларды өндіру көздері және технологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Микроорганизмдер биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдерді өсіру негіздері, биомассаны және жұқа микробиологиялық синтез өнімдерін алудың технологиялық процестері; шикізатқа және соңғы өнімге қойылатын талаптар. Микроорганизмдердің дақылдарымен жұмыс істеу, дақылдар мен препараттардың тазалығы мен белсенділігін анықтау, продуценттердің өсуін бақылау, практикалық қызметте микроорганизмдердің биотехнологиясы туралы білімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жануарлар биотехнологиясы
  Несиелер: 4

  Жануарлар биотехнологиясы саласындағы негізгі жетістіктер, мал шаруашылығында биотехнологиялық әдістерді қолдану, әлемдік коммерциялық биоөнімдер нарығы істерінің жағдайы, жануарлардың биотехнологиясы пәні ретінде кеңінен қолдануға мүмкіндік беретін сүтқоректілердің биологиялық ерекшеліктері мен негізгі артықшылықтары; клеткалық және эмбриоинженериялардың эксперименталды әдістерін, клондау принциптерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шикізат пен дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Тағам шикізаты мен өнімдерін зерттеу әдістерінің жіктелуі. Тағамдық шикізат пен өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін кешенді бағалау. Негізгі ұғымдар мен терминдер. Тағам өнімдерінің сапасын бағалаудың органолептикалық әдістері. Тағам өнімдерінің реологиялық қасиеттерін зерттеудің аспаптық әдістері. Тағамдық шикізат пен өнімдердің құрамы мен қасиеттерін зерттеудің физика-химиялық әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық биотехнологиясы-2019-BT
  Несиелер: 4

  Ауыл шаруашылық өнімдерінің түрлері. Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу және сақтаудың технологиялық үдерістері. Астық өнімдерін өңдеу технологиясы. Бау- бақша өнімдерін өңдеу технологиясы. Ауыл шаруашылық жануарларынан алынатын өнім түрлері, сақтау және өңдеу технологиялары. Ет және ет өнімдерінің технологиясы. Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы. Тері-жүн өнімдері және оларды өңдеу технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Медициналық және ветеринарлық биотехнология
  Несиелер: 4

  Қазіргі биотехнологияның басқа бағыттары арасында медициналық және ветеринарлық биотехнологияның орны және олардың міндеттері. Медициналық және ветеринарлық биотехнологияның даму кезеңдері. Биотехнологиялық фармацевтикалық және ветеринарлық препараттарды құрудың негізгі тәсілдері. Медициналық және ветеринарлық биотехнологияда рекомбинантты ДНҚ әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Нан биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Нан және нан-тоқаш өнімдерін өндіру тәсілдері; нан және нан-тоқаш өнімдерін өндіру үшін қажетті негізгі және қосымша шикізаттың сипаттамасы; нан-тоқаш өндірісінде технохимиялық бақылаудың практикалық дағдылары; нан өндірудің заманауи прогрессивті технологиялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экологиялық биотехнология
  Несиелер: 5

  Табиғи экожүйелердің құрылымы мен қызмет етуінің негізгі ерекшеліктері. Өнеркәсіптік және табиғи экожүйелердің биоценоздарының айырмашылықтары.Табиғи ортадағы органикалық қосылыстардың биотрансформациясы және олардың механизмдері. Органикалық және минералды ластанулардың метаболизмі мен детоксикациясының жиналу жолдары.Табиғи және ағынды суларды әртүрлі ластаушы заттардан тазарту әдістері. Ағынды суларды тазартудың табиғи және жасанды әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалау, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық проблемаларға техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдану

 • Код ON5

  Математика, физика және химияның негізгі бөлімдерін білу және оларды кәсіби қызметте қолдану, негізгі ғылыми заңдар, тұжырымдамалар және олардың практикалық қолданылуы, қазіргі заманғы ғылыми көзқарас пен физиканың даму перспективалары, негізгі химиялық заңдар мен ұғымдар, заттық құрылым теориясы, шешімдер теориясының негіздері, редокстық процестер теориясы, элементтердің химиялық қасиеттері және олардың қосылыстары, жобалау және эксперимент нәтижелерін көрсету.

 • Код ON6

  Биотехнология негіздерін, оның ішінде биотехнология объектілері мен әдістерін, биотехнологиялық объектілерді таңдау принциптерін және биотехнологиялық өнеркәсіпті дамытудағы жаңа бағыттарды, биотехнология саласындағы жетістіктерді, тамақ өнімдерін өндіру кезінде және әр түрлі салаларда негізгі биотехнологиялық үрдістерді, өнеркәсіптік өндірісте биотехнологиялық процестерді пайдалануды білу

 • Код ON7

  Азық-түлік өнімдерінің экологиялық және биологиялық қауіпсіздігін сақтауды бақылау әдістерін түсіну. Биотехнологиялық өндіріс кәсіпорындарында тамақ өнімдерін микробиологиялық бағалау, тамақ өнімдерінің ассортименті, олардың сапасын бағалау, азық-түлік өнімдерінің тауарлық сапасын бағалау және анықтауды ұйымдастыру саласындағы Білім, өзінің кәсіби қызметінде зерттеудің заманауи физика-химиялық әдістері

 • Код ON8

  Процестерді аппаратуралық-технологиялық рәсімдеудің негізгі принциптерін, аппараттар мен машиналардың негізгі техникалық-экономикалық сипаттамаларын, процестер мен аппараттарды есептеу әдістемесін, биотехнологиялық процестерді жүргізу үшін технологиялық жабдықтардың түрлерін білу

 • Код ON9

  Тамақ өнімдерін өндіру кезінде болатын микробиологиялық процестерді игеру үшін микробиологияның іргелі бөлімдерінің арнайы білімін практикалық қызметте қолдана білу. Ферменттердің негізгі кластарын, олардың катализдейтін реакцияларын және оларды практикалық қолдану перспективаларын, микроорганизмдерді өсіру негіздерін, микроорганизмдер негізінде өнімдерді алудың технологиялық процестерін, құралдарды пайдалану әдістерін, өсімдіктерді өсіру тәсілдерін, олардың биосинтезі мен биотрансформациясы өнімдерін білу

 • Код ON10

  Сүт және сүт өнімдерін, сондай-ақ шарап және шарап сусындарын өндірудің технологиялық процестерінің ерекшеліктерін, тағам биотехнологиясын дамытудың негізгі бағыттарын білу.Шикізат пен қосалқы материалдардың сапасын кіріс бақылауды ұйымдастыру, жартылай фабрикаттарды, технологиялық процестердің параметрлерін өндірістік бақылау және дайын өнімнің сапасын бақылау, қазіргі жағдайда тамақ биотехнологиясы кәсіпорындарының жұмыс деңгейінде практикалық міндеттерді шешу

 • Код ON11

  Жоғары резистенттілігі, өнімділігі мен тез пісуі бар жануарлардың бағалы генотиптерін жасау үшін молекулярлық және клеткалық инженерия әдістерін қолдана білу, Ауыл шаруашылығы өндірісінің қайталама қалдықтарын қайта өңдеу саласында биотехнологиялық процестерді жүзеге асыру, қайталама шикізатты қайта өңдеудің технологиялық процестерін жарықтандыру, қайталама өнімдерді қайта өңдеу кезінде физикалық, биохимиялық, биофизикалық, микробирлогиялық әдістер мен процестерді пайдалану. Биотехнологияның экологиялық аспектілерінде микроорганизмдерді қолдана отырып биотехнологиялық процестердің табиғаты мен алуан түрлілігі туралы білім, иммунология, медициналық диагностика саласындағы жетістіктерді, физиологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін практикалық қызметте пайдалану

 • Код ON12

  Азық-түлік өнімдерінің технологиялық процесін ұйымдастыру, азық-түлік өнімдерін алудың технологиялық процесін жүзеге асыру және басқару, өсімдіктердің және микроорганизмдердің биопродуценттерін, өндірістің әртүрлі сатыларында болатын микробиологиялық, биохимиялық, коллоидтық процестерді пайдалана отырып технологияларды білу. Нан және нан-тоқаш өнімдерін өндірудің технологиялық режимдері мен параметрлерін пайдалану. Тағам өнеркәсібінде және адам тамақтануында қолданылатын биокомбикормдарды, тағамдық және биологиялық белсенді қоспаларды өндіру бойынша теория және практика, сондай-ақ тағамдық және биологиялық белсенді қоспаларды жіктеу және олардың тамақ өнімдерін өндірудегі рөлі