Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 8D02200 Дінтану в Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

 • Араб тілі (Жоғарғы деңгей)
  Несиелер: 5

  Ғылыми ізденіс жүргізу барысында шет тіліндегі әдебиеттерді еркін пайдалануға қабілетті болуға бейіндеп, сол тілдің грамматикалық, лексикологиялық аппаратын жоғары деңгейде меңгеру арқылы өз ғылыми ізденісінің нәтижелерін шет тілді аудиторияға жазбаша және ауызша түрде жеткізе алуға, осы салада мамандандырылған кәсіби аударма жұмыстарымен айналыса алуға дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ислам әлеміндегі діндер мен нанымдар жөніндегі зерттеулер
  Несиелер: 5

  Әлемдік діндердің қазіргі кезеңдегі динамикасы мен даму тенденцияларын, перспективаларын саралай отырып, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді болжамдар жасауға машықтандырады. Ізденушіні ислам әлемі тарапынан өзге діндер мен нанымдарға қатысты жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижелерімен таныстырып, оларды кезеңдендіруді және даму бағыттарын айқындауды меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану саласындағы ориенталисттер еңбектерін талдау
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі дәстүрлі емес діни конфессиялар мен бірлестіктердің жүйесін, ұстанымын, тарихи дамуын зерттеу барысында қолданылатын негізгі әдістер жиынтығын меңгертіп, ізденушілерді сол әдіснаманы жетілдіруге және толықтыруға ынталандырады. Ориенталистер еңбектерінің дінтану ғылым саласы үшін маңызы мен жаңашыл тұстары, өзектіліктері талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі сектатану методологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі дәстүрлі емес діни конфессиялар мен бірлестіктердің жүйесін, ұстанымын, тарихи дамуын зерттеу барысында қолданылатын негізгі әдістер жиынтығын меңгертіп, ізденушілерді сол әдіснаманы жетілдіруге және толықтыруға ынталандырады. Ориенталистер еңбектерінің дінтану ғылым саласы үшін маңызы мен жаңашыл тұстары, өзектіліктері талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі кездегі әлемдік діндер
  Несиелер: 5

  Әлемдік діндердің қазіргі кезеңдегі динамикасы мен даму тенденцияларын, перспективаларын саралай отырып, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді болжамдар жасауға машықтандырады. Ізденушіні ислам әлемі тарапынан өзге діндер мен нанымдарға қатысты жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижелерімен таныстырып, оларды кезеңдендіруді және даму бағыттарын айқындауды меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және дін арақатынасы
  Несиелер: 5

  Діннің қоғам мен мемлекет өміріндегі маңызы мен рөлін түсіндіре алуға машықтандырып, ізденушіні діни-құқықтық мәселелерді талдауға, Қазақстандағы мемлекет пен дін қатынасының ерекшеліктерін сипаттай алуға бейіндейді. Дін туралы заңнамалық құжаттардың қабылдануы, құзіреттері мен маңызы жайлы талдау жүргізіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дін социологиясы мен психологиясының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Дінтану ғылым саласындағы теориялық базаны қалыптастырудағы және зерттеулерді жүргізу барысындағы әдіснамалық мәселелер айқындалып, талқыланады. Дін социологиясы және психологиясының негізгі мәселелері мен зерттеу пәні, өзекті тақырыптары қазіргі кезеңдегі сұраныс аясында қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі қоғамдағы дін
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы діни көзқарасты түсіндіріп және меңгертіп, ізденушілерді қазіргі заманғы діннің рухани-өнегелі императивтерімен таныстырады, сындарлы ойлап, әртүрлі дәуірлердегі рухани өмірдің күрделі және алуан түрлі құбылыстарын бағалауда өзіндік талдау жұмыстарын жүргізуге машықтандырады, қазіргі заманда қоғамның рухани және материалды мәдениетінің дамуындағы құбылыстар мен тенденцияларды зерттеуде объективті критерийлерді және құнды бағдарларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі дінтанудың теориялық және методологиялық проблемалары
  Несиелер: 5

  Дінтану ғылым саласындағы теориялық базаны қалыптастырудағы және зерттеулерді жүргізу барысындағы әдіснамалық мәселелер айқындалып, талқыланады. Дін социологиясы және психологиясының негізгі мәселелері мен зерттеу пәні, өзекті тақырыптары қазіргі кезеңдегі сұраныс аясында қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпарат құралдарындағы дін
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы діни көзқарасты түсіндіріп және меңгертіп, ізденушілерді қазіргі заманғы діннің рухани-өнегелі императивтерімен таныстырады, сындарлы ойлап, әртүрлі дәуірлердегі рухани өмірдің күрделі және алуан түрлі құбылыстарын бағалауда өзіндік талдау жұмыстарын жүргізуге машықтандырады, қазіргі заманда қоғамның рухани және материалды мәдениетінің дамуындағы құбылыстар мен тенденцияларды зерттеуде объективті критерийлерді және құнды бағдарларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық мақсаттағы шетел тілі
  Несиелер: 5

  Ғылыми ізденіс жүргізу барысында шет тіліндегі әдебиеттерді еркін пайдалануға қабілетті болуға бейіндеп, сол тілдің грамматикалық, лексикологиялық аппаратын жоғары деңгейде меңгеру арқылы өз ғылыми ізденісінің нәтижелерін шет тілді аудиторияға жазбаша және ауызша түрде жеткізе алуға, осы салада мамандандырылған кәсіби аударма жұмыстарымен айналыса алуға дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салыстырмалы дінтанудың мәселелері
  Несиелер: 5

  Дінтану ғылым саласындағы теориялық, тәжірибелік, қолданбалық мәселелерді айқындауды және олардың шешімін табуды мақсат ете отырып, салыстырмалы әдіс мүмкіндіктерін пайдалану арқылы салыстырмалы мәселелерге бағытталған кешенді зерттеу жұмысын жүргізе алуға бейіндейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық мақсаттағы шетел тілі
  Несиелер: 5

  Ғылыми ізденіс жүргізу барысында шет тіліндегі әдебиеттерді еркін пайдалануға қабілетті болуға бейіндеп, сол тілдің грамматикалық, лексикологиялық аппаратын жоғары деңгейде меңгеру арқылы өз ғылыми ізденісінің нәтижелерін шет тілді аудиторияға жазбаша және ауызша түрде жеткізе алуға, осы салада мамандандырылған кәсіби аударма жұмыстарымен айналыса алуға дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Араб тілі (Жоғарғы деңгей)
  Несиелер: 5

  Ғылыми ізденіс жүргізу барысында шет тіліндегі әдебиеттерді еркін пайдалануға қабілетті болуға бейіндеп, сол тілдің грамматикалық, лексикологиялық аппаратын жоғары деңгейде меңгеру арқылы өз ғылыми ізденісінің нәтижелерін шет тілді аудиторияға жазбаша және ауызша түрде жеткізе алуға, осы салада мамандандырылған кәсіби аударма жұмыстарымен айналыса алуға дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Діни ұйымдар құрылымының мазмұны және олардың әлеуметтік функцияларына талдау жасай алу, дінді зерттеудің фундаменталды әлеуметтік нәтижелері мен діннің заманауи әлеуметік теорияларына анализ жасауға дағдылану

 • Код ON2

  Нормативті-заңнамалық, құқықтық актілерді және әдістемелік құжаттарды құрастыру

 • Код ON3

  Социологиялық теорияның, әлеуметтік институттардың және әлеуметтік құрылымдардың негізгі білімдерін, нақты социологиялық зерттеулер жүргізудің негізгі әдістерін білу

 • Код ON4

  Серіктестік қарым-қатынас құра алу, төзімділік ұстанымдарын түсіну, ксенофобия, нәсілшілдік, экстремизм мен радикализм көріністерінің алдын алуға бағытталған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру, басқару және жүзеге асыра алу

 • Код ON5

  Қазіргі діни үрдістер мен үрдістерді, әлемдік, дәстүрлі және дәстүрлі емес діндердің дамуы мен даму перспективалары, діни ілімдердің эволюциясының негізгі бағыттарын іс жүзінде сипаттау

 • Код ON6

  Бұқаралық ақпарат құралдарындағы, оның ішінде ғаламтор кеңістігіндегі діни контент сараптамасын, талдамасын жасай алу

 • Код ON7

  Әлемдік діндердің канондық мәтіндерін қалыптастырудың ерекшеліктері мен сипатын айқындай алу және оларды талдауға қабілетті болу

 • Код ON8

  Қоғамдық сананы жаңғыртуды тиімді жүзеге асырудың негізгі шарттарын білу және түсіну, оларды іс жүзінде қолданысқа енгізуге қабілетті болу

 • Код ON9

  Ғылыми ізденіс нәтижесін отандық, шетелдік ғылыми басылымдарға жариялау

Top