Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M09102 Ветеринариялық санитария в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлемдік еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті ғылым магистрлерін 7M09102-«Ветеринариялық санитария» білім беру бағдарламасы бойынша жоғарғы оқу орындарына, ғылыми-зерттеу ұйымдарына және Қазақстан Республикасы шаруашылық жүргізуші субъектілеріне, алыс және жақын шетелдерде жұмыс істеу үшін кәсіби құзыреттілік бойынша Ветеринариялық санитария саласына дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M138 Ветеринария
 • Білім беру саласы 7M09 Ветеринария
 • Дайындық бағыты 7M091 Ветеринария
 • Санитариялық-гигиеналық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Дәстүрлі, қазіргі заманауи санитариялы-гигиенаналық зерттеу әдістері, сипаттамалары. Қоршаған орта факторлары мен ветеринариялы-санитариялық қызметпен қадағаланылатын нысандардан сынамалар алу тәртібі мен технологиясы және оларды санитариялы-гигиеналық зерттеу әдістері және санитариялық тұрғыдан бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Радиациялық гигиенасы
  Несиелер: 5

  Сыртқы ортаның радиоактивті изотоптармен радиоактивті ластануының ықтимал көздерінің сипаттамасын зерттейді. Сыртқы ортадағы радиоактивті заттарды, газдарды және атмосфералық ауадағы аэрозольдардың, топырақтағы радиоактивті заттардың тәртібін және олардың жер бетіндегі флорасы мен фаунасына көшуін айқындайды. Су айдындарында және жер асты суларында радиоактивті заттардың қоныс аудару жолдарын анықтайды. Радионуклидтермен ластанған жемдік жерлерді пайдалануды талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тағам өнімдері қауіпсіздігінің заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасы, алыс және жақын шет елдердегі тағам қауіпсіздігінің қазіргі заманғы мәселелерін зерттейді. ХАССП негізінде, ХЭБ ұсыныстары, Алиминтариус кодексі ережелеріне сәйкес, МЕМСТ бойынша заманауи әдістерді пайдалана отырып, нормативтік құжаттарға сай сәйкес жануар және өсімдік тектес тағам өнімдерін ветеринариялық санитариялық сараптау және сапасын бағалау кезінде ветеринариялық-санитариялық талаптарды айқындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің инновациялық әдіснамалары
  Несиелер: 5

  ДНҚ-н секвендеу. Полимеразалық тізбектік реакция(PCR). Сойылатын малдар – сиыр, жылқы, қой, түйе, шошқа етінің молекулалық биологиялық ерекшеліктері. Мал етінің жетілу және сақтау кезінде болатын молекулалық деңгейдегі өзгерістер. Сойылатын малдардан алынатын ішкі мүшелер мен басқа өнімдердің молекулалық және биохимиялық ерекшеліктері. Тауық шаруашылығы өнімдері – ет, жұмыртқа және қауырсынның молекулалық-биологиялық сипаты. Балық және балық шаруашылығы өнімдерінің молекулалық-биологиялық құрылымы. Балара шаруашылығы өнімдері – бал, перга, бал сүті, бал тозаңы - қалыптасуы кезеңінде жүретін молекулалық процестер. Өсімдік шаруашылығы өнімдері – жеміс, жидек және көкөністердің молекулалық-структуралық ерекшеліктері және олардың жетілуі мен сақталуы кезінде жүретін биологиялық процестер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу. Магистранттың дағдыларын дамытудағы негізгі принциптер: - ғылыми ақпарат алу және беру үшін мамандық бойынша ағылшын тіліндегі әдебиеттерді оқу; - аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпаратты тіркеу; - магистрлік мамандығына және ғылыми жұмысына байланысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде әңгіме жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылымды және оның адам ғылымы жүйесіндегі орны, білім берудің қазіргі заманғы парадигмасы, Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесі, білім беру және маманның жеке басын қалыптастыру және білім берудегі басшылықты қарастырады. Педагогикалық ғылымның әдістемесі, білім беру әдістері мен формалары туралы мәлімет беріледі. Оқытушының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігін ашуға ықпалы. Пән оқыту теориясы, білім мазмұны, оқу үдерісін ұйымдастыру, СӨЖ ұйымдастыру білімдерді қалыптастырады. Жаңа білім беру технологиялары, оқыту материалдарын құрастыру технологиясы туралы ұғымдарды қалыптастырады. Ғылыми жұмыс теориясы, СҒЗЖ туралы білімдерін дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ветеринарлық санитария мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасы, алыс және жақын шет елдердегі ветеринариялық санитарияның қазіргі заманғы мәселелерін зерттейді. ХЭБ ережелері мен нормативті құжаттарына, Алиминтариус кодексіне, Жер үсті жануарлар кодексіне, сулы жануарлар кодексіне және басқа да халықаралық құжаттарға сәйкес мал, құс, балық өсіру, ара шаруашылығы нысандарында зоогигиеналық және арнайы ветеринариялық-санитариялық шараларды жүргізу кезінде ветеринариялық-санитариялық талаптарды айқындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал өнімдерінің радиациялық экологиясы
  Несиелер: 5

  Пән - мал шаруашылығы өнімдерінің радиациялық экологиясын, атом энергетикасы нысандарының апаты кезінде, уран, радон кен байыту орындарына жақын орналасқан аймақтардағы, жануарлар радиоэкологиясы мәселелерін оқытады. Топырақ-өсімдік-жануар-мал өнімі-адам: тізбегі бойынша радионуклеидтердің ауысуы үрдісін сараптап, олардың мал ағзасына түсуіне әсер ететін факторларды зерттеп, алдын алу шаралары мен радиоактивтілік белсенділігін төмендету тәсілдерін оқытып, мал өнімдерін дезактивация жүргізу әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Білім алушылардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады. Сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Ғылымға және ғалымдарға қажеттілік күшейіп отырған қазіргі заманда бұл пәнді зерттеу қоғам үшін де, жас ізденуші үшін де аса маңызды. Арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылымның білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы білім қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік саласында жобаларды басқару
  Несиелер: 7

  Жобаларды басқару әдістерінің даму тарихымен таныстырады; жобаның тұжырымдамасын әзірлеу, оны құрылымдау және бағалау бойынша шешімдер қабылдаудың әдістемелік тәсілдерін зерттейді; жобаның өмірлік циклінің түрлі сатыларында жоба менеджерінің рөлін және функцияларын меңгеру; жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық нысандары және оларды әзірлеу, оңтайландыру әдістерімен таныстырады. Нарық жағдайында агро өнеркәсіптік кешеннің сферасы жүйесінде білім алушыларды даярлау. Экономикалық ойлау, кәсіпкерлік қабілетті, нарықта өзінің орнын табу, өз ісін ашу, жеке кәсіпорын ұйымдастыру және тиімді басқару іскерлігін қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ветеринарлық санитариядағы ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қоғамдық-экономикалық формацияның дамуындағы ғылымның рөлін зерттейді. Ғылым және ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын талдайды. Ғылыми-зерттеу жұмысында психологиялық, әлеуметтік факторларды және ғылымдағы кәсіби этиканы көрсетеді. Мемлекеттік стандарттарды түсіндіреді, олардың ғылымдағы маңызын анықтайды. Экспериментті қою үшін зертханалық техниканың рөлін көрсетеді. Зияткерлік меншікті патенттеуді және қорғауды реттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаңа азықтық қоспа пайдаланылған өнеркәсіптік құс, балық шаруашылығы өнімдерін (тиляпия, клария жайыны және басқа да Аквакультуралар) ветеринариялық санитариялық сараптау
  Несиелер: 6

  Өнім өндіретін өнеркәсіптік құс шаруашылығының заманауи технологиялары мен перспективалы бағыттарын зерттейді. Балық және құс шаруашылығы жағдайында жаңа азықтық қоспаларын пайдалған - тиляпия, клариалық жайын - акваөсіру объектілері мен құс түрлерін өсіру ерекшеліктерін талдайды. Тағамдық балық және құс шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне қол жеткізуге бағытталған HACCP қағидаттары негізіндегі тағамдық балық және құс шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу әдістерін ұсынады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сүт фермалары объектілеріндегі микроклимат параметрлерін ветеринариялық санитариялық бағалау
  Несиелер: 6

  Сүт фермалары объектілерінде микроклимат параметрлерін ветеринарлық-санитарлық бағалау жүргізу әдістерін зерттейді. Әр түлік жануарларды сауу үдерісіне қойылатын талаптарды талдайды. Стандарт талаптарына сәйкес санитарлық сапасы жоғары сүт алу тәсілдерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құс шаруашылығындағы ветеринариялық-санитария
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында, магистранттар құс шаруашылығы нысандарына қойылатын негізгі ветеринариялық-санитариялық талаптармен танысады, биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдерін игереді, құстардың жұқпалы және инвазиялық ауруларының алдын алуда ветеринариялық санитарияның рөлін меңгереді. Құстардың өнімділігі мен өнім сапасын арттыру үшін биостимуляторларды, антиоксиданттарды қолдану әдістерін игеріп, биологиялық қалдықтарды утильдеу, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация әдістерін толығымен меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қоршаған ортаның гигиенасы және санитариясы
  Несиелер: 6

  Қоршаған ортаға қойылатын гигиеналық және санитариялық талаптарды оқытады. Қоршаған ортаны қорғаудың міндеттері, ғылыми-тәжірибелік негіздері, тірі материя мен биологиялық жүйелердің бірігу деңгейлері, қоршаған ортаны ауыл шаруашылығында ұтымды пайаланудың ғылыми негіздерін айқындайды. Қоршаған орта факторларының мал ағзасына әсерін, гигиеналық және санитариялық көрсеткіштерін, шектеулі факторлар ережелерін, жануарлар ағзасының қоршаға ортаға бейімделуінің жерсіну гигиенасын толығымен қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес шешімдерін модельдеу
  Несиелер: 4

  Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін қалыптастыру, ақпараттық базаны қалыптастыру, нақты зерттеу әдістерінің жиынтығын іріктеу және қолдану, қорытындыларды тұжырымдау, зерттеу нәтижелерін негізге ала отырып ұсыныстар әзірлеу және негіздеуде эмпирикалық және қолданбалы деңгейлерде экономикалық зерттеулер жүргізу әдіснамасы мен технологиясы туралы ғылым.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азықтық қоспа пайдаланған кездегі мал шаруашылығы өнімдерін сараптау және қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Азық қоспаларын қолдану кезінде мал шаруашылығы өнімдерінің тағамдық құндылығы мен қауіпсіздігін зерттейді. Мал шаруашылығының экологиялық таза өнімдеріне қойылатын арнайы талаптарды талдайды. Мал шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қолдану кезінде тәуекелді басқаруды бағалауды жүргізеді. Мал шаруашылығы өнімдерінде құс шаруашылығы және балық өсіру ксенобиотиктердің қалдық мөлшерін бақылауды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мал азығы және азықтандыруы гигиенасы мен санитариясы
  Несиелер: 6

  Мал денсаулығын сақтауда, олардың өнімділігін көтеруде және санитариялық сапасы жоғары өнім алуда мал азығын дұрыс пайдалануға мүмкіндік беретін магистранттардың дәрігерлік ойлау қабілетін қалыптастырады. Ауыл шаруашылық кәсіпорындарында және зертханаларда, азық гигиенасы және санитариясы бағытындағы шараларды жүргізуге дағдылайды. Ауылшаруашылық кәсіпорындарында азық мөлшерін жобалау және оның сапасының ветеринариялық санитариялық талаптарға сай болуын анықтауды меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 4

  Пәнде конфликтологияның негізгі категориялары, қақтығыстық технологияларды жанжалды басқару типологиясы қарастырылады. Курста қақтығыс жағдайында адамның мінез-құлқы туралы теориялар, тиімді қарым-қатынас технологиялары және қақтығыстың ұтымды мінез-құлқы зерттеледі. Жанжалдарды шешудегі келіссөздер процесінің психологиясын, жанжалдарды шешу технологиясы ретінде медиация қолданады. Қоғамдағы қақтығыстар, ұйымдардағы қақтығыстар, жанжалдар мен стресстер қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шағын кәсіпорын жағдайында ветсансараптау
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында магистранттар, шағын кәсіпорындар жағдайында сойылатын малдар – сиыр, жылқы, қой, түйе, шошқа етін кешенді ветеринариялық санитариялық сараптау жүргізуді, жеке кәсіпкерлік құрылымдарда сатуға жіберуге сараптама актілерін беру ережелерін меңгереді. Мал етінің жетілу және сақтау кезінде болатын өзгерістерді саралай отырып, сойыс малдарынан алынған ішкі органдарын сараптау және жоғары деңгейде ветеринариялық санитариялық бағалау жүргізуді игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Апидология, ара шаруашылығы өнімдерінің құндылығы мен қауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  Пән - ара үйірлерінің биологиясын, табиғи мекендеуін, ұстау технологияларын, күтіп-бағу тәсілдерін, омарталарды ұйымдастыру, орналастыру талаптарын, аралармен ауылшаруашылық өсiмдiктерiн тозаңдандыру тәсілдерін, ара шаруашылығының ветеринариялық санитариялық қауiпсiздiгін қарастырады. Аралардың ауру түрлерін, оларды алдын алу шараларын, ара шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігін зертханалық зерттеу әдістері арқылы анықтауды үйретіп, балға қойылатын ветеринариялық санитариялық талаптарды айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON2

  Кәсіби деңгейде инновациялық әдістемелерді пайдалана отырып, тағам өнімдерінің қауіпсіздігі мен радиациялық экология проблемаларын түсіну және меңгеру

 • Код ON7

  Ветеринарлық санитарияда алған білімін зерттеу практикасы мен қорытынды аттестаттаудан өту барысында пайдалану

 • Код ON6

  Ветеринариялық санитарияда қолдану үшін сүт өндіру шаруашылығы субъектілерінде микроклимат параметрлерін бағалау және қоршаған ортаның гигиенасы мен санитариясын білу мен түсіну

 • Код ON1

  Шет тілі, жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясын кәсіби тәжірибеде қолдану арқылы философия ғылымындағы біліктілігі мен түсінігін көрсету

 • Код ON5

  Ветеринариялық санитария саласында оқуды жалғастыру үшін өнеркәсіптік құсшаруашылығы мен балық шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық-санитариялық сараптау бойынша оқыту дағдыларын қалыптастыру

 • Код ON4

  Кәсіпкерлік саласындағы жобаларды басқару бойынша бизнес шешімдерін модельдеу және ғылыми зерттеулер үшін теориялық және практикалық білімдерін қолдану

 • Код ON3

  Санитарлық-гигиеналық зерттеулер мен радиациялық гигиена жөніндегі пайымдауларды қалыптастыру үшін ветеринарлық санитария мәселелері бойынша ақпаратты жинау және түсіндіруді арқылы жүзеге асыру

Top