Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Сүтті жылқы шаруашылығындағы бағалау және іріктеу
  Несиелер: 5

  Курс бие сүтін өндіру мен қайта өңдеуді арттырудың қазіргі жағдайы мен резервтерін зерттейді. Докторант желін мен емшек пішіні, сүттілігі мен ұрпағының сапасы бойынша жоғары сүтті биелерді іріктеуді жүргізу білімі мен дағдыларын тереңдетеді. Қымыз фермасында асыл тұқымды төлді мақсатты өсірудің заманауи технологияларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Етті жылқы шаруашылығындағы бағалау және іріктеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында докторант етті жылқы шаруашылығындағы жылқыларды негізгі селекциялық белгілері – типі, экстерьері, өлшемдері, тірілей салмағы, бейімделу қасиеттері бойынша бағалау мен іріктеудің терең білімі мен практикалық дағдыларын меңгереді. Фермерлік және шаруа қожалықтары жағдайында ет өнімділігінің бағытындағы жылқылардың ерекшеліктерін ескере отырып, малдармен жұмыс істеу білімдері мен дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұрпақтарының фенотипі бойынша отандық жылқы түқымдарын генотиптік бағалау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында докторант асыл тұқымды жылқыларды кешенді бағалау, табын жағдайында жылқы тұқымдарын өсіру ерекшеліктері бойынша теориялық білімі мен практикалық дағдыларын тереңдетеді. Жылқыларды селекциялық топқа іріктеу үшін кешенді бағалау нәтижелерін қолданудың практикалық дағдыларын және жылқылардың құнды шаруашылыққа пайдалы селекциялық белгілерін анықтауда құзіреттілікке ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құс шаруашылығындағы инновациялық технологиялaр
  Несиелер: 5

  Курс докторанттарға әлемнің түрлі елдеріндегі құс шаруашылығында қолданылатын заманауи инновациялық технологияларды меңгеруге мүмкіндік береді. Ғалымдардың әлемдік ғылыми-білім беру кеңістігіндегі соңғы жетістіктерін зерттеу; табынның селекциялық-асылдандыру жұмысын жоспарлау және жүргізу дағдыларына ие болу; табынның өсімін молайтуды, төл өсіруді қамтамасыз ету; құс шаруашылығының прогрессивті, экономикалық тиімді технологияларын таңдауды жүргізу; құс шаруашылығы өнімінің өндірісін жоспарлау, өндірілетін өнімнің саны мен сапасын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ірі қара малдарын казіргі заманғы тәсілдермен сәйкестендіру және тасымалдау кезінде олардың қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Осы бағдарламаны игеру нәтижесінде докторант жануарларды есепке алудың заманауи жүйесін қолдану туралы білімді қалыптастырады және тереңдетеді, оған ірі қара малды белгілеу арқылы әртүрлі тәсілдермен жануарға жеке нөмір беру кіреді. Докторант жануарларды тасымалдау кезінде оларды тасымалдауды ұйымдастыра алады және олардың қауіпсіздігіне бақылау жасай алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Бұл курс докторанттарда жазбаша және ауызша академиялық мәтіндерді жасау, библиографиялық сипаттаманы дұрыс құрастыру, ғылыми ортадағы коммуникация принциптерін қалыптастырады. Пәнде ғылыми дискурс, дәйексөз ережесі және плагиат, ақпараттық базалар мен деректер массивтері, ғылыми дәйексөздің халықаралық базалары (Web of science, SCOPUS), ғылыми дәйексөздің ресейлік базасы (РИНЦ) қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің қазіргі заманғы те хнологиясы
  Несиелер: 5

  Курс докторанттарда құс шаруашылығы өнімдерін өндіру саласында теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастырады; құс өнімділігінің көрсеткіштерін арттыру бойынша өндірістік процесті ұйымдастыра білу; құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық технологияларын қолдану. Докторанттар құстарды күтіп-бағудың, азықтандырудың, өсірудің және тиімді пайдаланудың заманауи әдістерін, құс шаруашылығындағы автоматтандыру мен механикаландырудың заманауи құралдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қой өнімдерін өндіру технологиясын және алғашқы өңдеу технологиясының инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу докторанттардың бойында білім мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған шешімдер қабылдаудың жаңа құралдарын және қой шаруашылығы өнімдерін өндіру мен бастапқы өңдеудің жаңа технологияларын пайдалану кең ауқымды әзірлеу негізінде өнім мен пайданың сапасын арттыруды қамтамасыз етеді, автоматтандыру құралдарын, оның ішінде бағдарламаланатын кешендер мен зияткерлік қолдау жүйелерін енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Малдың мінез-құлқы
  Несиелер: 5

  Курсты меңгеру кезінде докторант этология әдістерін, мінез-құлықтың локомотивтік, психикалық және вегетативті процестерін және оның ауылшаруашылық малдарының өнімділігімен байланысын; мал онтогенездегі психикасының негізгі заманауи бағыттарын; малддарың топтық мінез-құлқы мен әлеуметтік қатынастарын терең зерттейді; мінез-құлық реакцияларын басқару әдістерін өз бетінше қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән докторанттардың таңдаған экономика саласында табысты жұмыс істеуге, экономика саласында ғылыми зерттеулер мен педагогикалық қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асыруға қажетті әдіснамалық мәдениетті дамытуға мүмкіндік беретін ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі саласында кәсіби даярлығын алуын қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сүт және ет өндіру технологиясын жобалау
  Несиелер: 5

  Бағдарлама қазіргі кезеңде сүтті, сүтті-етті (құрамдастырылған) және етті мал шаруашылығын қарқындатудың дамуын зерделейді. Докторант ғалымдардың соңғы жетістіктері мен алдыңғы қатарлы өндірістердің тәжірибесіне негізделген сүт және ет фермаларын жоспарлау, салу және қайта құрудың заманауи технологиялары бойынша терең білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы құстарының инкубациялық сапасын арттыру әдістері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу докторанттың ауыл шаруашылығы құсының жұмыртқаларын инкубациялаудың қазіргі заманғы технологиялары, атап айтқанда жұмыртқалардың биологиялық ерекшеліктерін зерттеу; жұмыртқаларды жинау, буып-түю және тасымалдау; инкубациялау үшін жұмыртқаларды бағалау, сұрыптау және іріктеу әдістері; оларды сақтау және дезинфекциялау саласында тереңдетілген білім алуға бағытталған. Әр түрлі маркалы жабдықтармен және инкубаторлармен жұмыс істеу, температураны, ылғалдылықты және басқа көрсеткіштерді оңтайлы режимге реттей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сүт өндіру технологиясы және оны жобалаудағы ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Курс сүт өндірудің ең заманауи технологияларын зерттейді. Докторантта әр түрлі фермалар мен сүт кешендеріне арналған сүт өндіру бойынша жобаларды құрастыруда білімдер мен дағдылар қалыптасады; сүт кешендерінде қолданылатын роботтандырылған техникамен жұмыс істеу дағдылары дамиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қой шаруашылығы өнімдерін өндірудің тиімділігін арттыру
  Несиелер: 5

  Курс докторанттардың шаруашылықтарда қой шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық технологияларын ұйымдастыру мен қолдануда білімі мен іскерлігін қалыптастырады. Докторанттар қой шаруашылығы өнімдері өндірісінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін автоматтандыру мен механикаландырудың ең тиімді заманауи құралдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қой шаруашылығындағы тұқымасылдандыру жұмысы
  Несиелер: 5

  Бағдарламаны зерделеу кезінде докторантта өнімділіктің әртүрлі бағыттарындағы қойлардың қолда бар және жаңа тұқымдарын, типтері мен аталық іздерін жетілдіруде терең білім мен дағдылар қалыптасады. Докторант жаңа технологиялармен жұмыс істеу, сондай-ақ сандық технологияларды енгізу, әртүрлі меншік нысанындағы асыл тұқымды шаруашылықтарда жұмыс істеу үшін жаңа компьютерлік бағдарламаларды әзірлеу дағдыларын иеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жылқыларды ұдайы өсіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Осы бағдарламаны игеру нәтижесінде докторантта практикалық селекцияда қолданылатын өнімділіктің әртүрлі бағыттарындағы жылқылардың өсімін молайту саласында қазіргі заманғы технологияларды қолдану білімі қалыптасады және тереңдетіледі; жылқыларды жасанды ұрықтандыруды ұйымдастыру және жүргізу дағдылары, биелердің төлдеу мерзімдерін айқындау, асыл тұқымдық есеп жүргізу дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық құстардың селекциясы
  Несиелер: 5

  Курс әр түрлі құс түрлерін өсіру мен селекциялау мәселелерін зерттейді-бастапқы желілерді өсіруден бастап гибридті жас төлдерді алуға дейін. Бұл пән докторанттарға жұмыртқа және ет өнімділігі бағытындағы ауыл шаруашылығы құстарының негізгі шаруашылық-пайдалы селекциялық белгілерін зерделеуді тереңдетуге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ірі қара малының ұдайы өндірісі және мақсатты бағдармен төл өсіру
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы докторанттардың табынның өсімін молайтуды ұйымдастыру, ірі қара малды өсіру техникасы, сиырлар мен қашарларды жасанды ұрықтандыруды ұйымдастыру, эмбриондарды трансплантациялау, спермоөнімді алудың қазіргі заманғы технологиялары және тұқымдық материалдың сапасы мәселелері бойынша білімдерін қалыптастырады. Бағдарлама қарқынды технологиялар жағдайында сүт және сүттен кейінгі кезеңдерде жас жануарларды өсіру саласындағы ғалымдардың соңғы жетістіктерін егжей-тегжейлі қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қой мен ешкі өсірудегі заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы қой шаруашылығындағы заманауи технологияларды тереңдетіп оқытады. Докторанттарда өнімділіктің әртүрлі бағыттарындағы қойлардың өнімді және асыл тұқымды сапасын бағалау; зоотехникалық есепке алу бойынша құжаттаманы жүргізу; жүн және қой етін өндіруді жоспарлау; селекциялық бағдарламаларды әзірлеу; қой шаруашылығы өнімдерін өндірудің технологиялық карталары; қой шаруашылығы және ешкі шаруашылығы өнімдерін өндіру кезіндегі шетелдік және отандық технологияларды терең білу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал өнімдерін өндірудің ресурс үнемдейтін технологиялары
  Несиелер: 5

  Докторантта ресурстарды үнемдейтін мал шаруашылығының мәнін зерттеу туралы терең білім қалыптасады. Докторант мал басын асырау, оған күтім жасау және өнім алу процестерін басқарудан өнім өндірудің тиімділігін едәуір арттыратын және еңбек шығындарын төмендететін заманауи электроника құралдары мен сенсорлық датчиктерді пайдалану арқылы ауыл шаруашылығы кәсіпорнының жалпы рентабельділігін басқаруға көшуді жеделдету жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әр түрлі меншік нысанындағы ғылыми зертханалар мен шаруашылықтар жағдайында жүргізілетін ғылыми зерттеулердің әдістерін білу; академиялық хатты білу мен түсінуді көрсету және оларды зерттелетін салада қолдану.

 • Код ON2

  Ауылшаруашылығы малдарының мінез-құлқы мен олардың өнімділігімен байланысын зерттеу процесінде туындайтын мәселелерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану; мал шаруашылығы өнімдерін өндіруде ресурстарды үнемдеудің тиімді технологияларын ұсыну

 • Код ON3

  Шаруашылықтарға мал шикізатын өндіру мен бастапқы өңдеудің заманауи және инновациялық технологияларын кәсіби деңгейде дәлелдеу және ұсыну, селекцияның жаңа әдістерін енгізу және қой шаруашылығы мен ешкі шаруашылығында өнім өндірісінің тиімділігін арттыру үшін компьютерлік бағдарламалардың элементтерін қолдана отырып асылдандыру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру

 • Код ON4

  Ірі қара малының өсімін молайту саласында проблемаларды кәсіби деңгейде шешу; төлдерді мақсатты өсіруді бақылау; сүтті жобалау ерекшеліктерін ескере отырып, өндіру технологияларын жетілдіру; ІҚМ сәйкестендіру процесін қазіргі заманғы тәсілдермен ұйымдастыру және оларды тасымалдау кезінде малдың қауіпсіздігіне бақылау жүргізу

 • Код ON5

  Селекциялық-асылдандыру жұмыстарын жүргізуде білімі мен түсінігін қолдану, заманауи генотиптік бағалауды пайдалану; етті және сүтті өнімділік бағытындағы жылқыларды көбейтудің инновациялық технологияларын ұсыну

 • Код ON6

  Құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің заманауи технологияларын пайдалану, жұмыртқалардың инкубациялық сапасын арттырудың неғұрлым тиімді инновациялық әдістерін дәлелдеу; Ауыл шаруашылығы құстарын селекциялық-асылдандыру жұмыстарын кәсіби деңгейде жүргізу

Top