Жаңа білім беру бағдарламасы

8D08301 Аңшылықтану және аң шаруашылығы в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Аңшылық шаруашылығы саласында іргелі, білім беру, әдіснамалық және зерттеу даярлығы бар, биологиялық табиғатты пайдаланудың қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерін тұжырымдауға және шешуге қабілетті жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D133 Орман шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 8D083 Орман шаруашылығы
 • Табиғи ресурстарды қорғаудың ұйымдастырушылық негіздері
  Несиелер: 5

  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару әдістерін қолдану. Табиғи кешендердің сақталуы және қол сұғылмау принципі. Жануарларға мониторинг және бақылау жүргізу. Жануарларды бақылау және бақылау әдістері. Жануарлар санын талдау және болжау. Жануарлар санын болжау және талдау әдістері. Биоресурстардың экономика салаларын тұрақты дамыту және аумақтағы экологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін маңызы. Орталық Азиядағы биоресурстардың жай-күйі мен пайдаланылуының жалпы сипаттамасы. Жануарларға мониторинг және бақылау жүргізу. Жануарларды бақылау және бақылау әдістері. Жануарлар санын талдау және болжау. Жануарлар санын болжау және талдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жануарлар мен құстардың сирек кездесетін түрлерін сақтау мен қайта қалпына келтірудің теориясы мен әдістері
  Несиелер: 5

  Аңшылық шаруашылығын жүргізу әдістерін, Қазақстан мен шектес елдердің аңшылық шаруашылығын дамытудың негізгі жетістіктері мен үрдістерін, аңшылық туризмнің нормативтік-құқықтық базасын, ҚР заңдарын, аңшылық туризмін жүргізуді ұйымдастыруға және бақылауға қатысты ҚР Үкіметінің қаулыларын, аңшылық туризм саласындағы орталық атқарушы органдардың бұйрықтарын, аңшылық шаруашылығында аңшылық туризм бойынша іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізуде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану тәртібін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пәнде ғылыми дискурс, дәйексөз ережесі және плагиат, ақпараттық базалар мен деректер массивтері, ғылыми дәйексөздің халықаралық базалары (Web of science, SCOPUS), ғылыми дәйексөздің ресейлік базасы (РИНЦ) қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аңшылық жануарлардың популяцияларын басқарудың биологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Жабайы жануарларға мониторинг жүргізудің негізгі әдістері мен принциптерін, басқару әдістерін және жануарлар санының өзгеруінің негізгі заңдылықтарын қолдану, алынған мәліметтерді талдаудың негізгі әдістері, жабайы жануарлар санын болжаудың негізгі әдістері, жануарларға мониторинг және бақылау жүргізу, жануарлар санын талдау және болжау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Далалық эксперименттерді жоспарлаудың тұжырымдамалық негіздерін; эмпирикалық деректерді алу әдістері мен тәсілдерін қарастырады. Орман ісіндегі зерттеулердің негізгі әдістемелерін таңдау және бағдарламалық мәселелерді; орман шаруашылығы ғылымындағы далалық және зертханалық эксперименттердің негізгі әдістерін құруды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON7

  Биологиялық әртүрлілікті реттеу үшін аңшылық шаруашылығы үшін маңызды құстар топтары мен түрлері санының серпінін мониторингтеу және әдістемелерді ұтымды басқару және пайдалану жөніндегі жұмыстардың инновациялық жоспарын жасау

 • Код ON10

  Биологиялық әртүрлілікті анықтауды басқару мен бақылаудың заманауи инновациялық әдістері негізінде аңшылық шаруашылықтарының қызметін жоспарлау, кәсіпшілік аң аулау, әуесқойлық аң аулау, аңшылық ит өсіру және сокольничество ісін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік және ғылыми жұмыс.

 • Код ON8

  Инновациялық технологияларды қолдана отырып, аңшылықты ұйымдастыру, биотехника, жануарларды есепке алу, спорттық-әуесқойлық аң аулауды және интурохотты ұйымдастыру жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметті дәлелдеу

 • Код ON1

  Жаратылыстану ғылыми пәндер саласындағы базалық негіздерді, құқықтық, cыбайлас жемқорлыққа қарсы, экологиялық және экономикалық мәдениеттің құрылымы мен функцияларын, академиялық жазудың жанрларын есте сақтау.

 • Код ON6

  Биотехникалық іс-шараларды бағалау және қазіргі заманғы аңшылық алқаптарының өнімділігі мен өнімділігін арттыру бойынша ұтымды пайдалану, жаңа технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, олардың экологиялық-биологиялық ерекшеліктерін бағалау

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы технологияларды қолдана отырып, аңшылық-кәсіпшілік құстар мен аңдарды ұтымды пайдаланудың биологиялық негіздерін әзірлеу үшін алынған білімді пайдалана отырып, құстар мен жануарлардың табиғи табиғи мекендеу ортасындағы экологиялық және биологиялық ерекшеліктерін ғылыми-әдістемелік деңгейде сипаттау

 • Код ON9

  Бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырудың инновациялық жобаларын әзірлеу, аңшылық орналастыру іс-шараларының басқа да мониторинг түрлерін уақтылы жүргізу

 • Код ON4

  Аң аулайтын жануарларды есепке алу мен мониторингтің негізгі ғылыми негізделген әдістерін және оны жүргізу техникасын, инновациялық есепке алу жұмыстарын ұйымдастыру тәртібін және жануарлар дүниесін тұрақты басқару үшін есептілік нысандарын таңдау.

 • Код ON2

  Қазақстанның әртүрлі табиғи аймақтарында аң аулаудың ғылыми негізделген ерекшеліктерін, қазіргі заманғы және инновациялық технологияларды қолдана отырып, тірі организмдердің әртүрлі түрлерінің зоологиялық жіктелуін анықтау

 • Код ON5

  Жануарлар дүниесі мониторингінің қазіргі заманғы әдістемелерін қолдана отырып, ақпараттық аншлагтарды, азықтандыру алаңдарын және басқа да биотехникалық, аңшылық шаруашылығы құрылыстарын сақтау жөнінде ғылыми эксперименттер жүргізу

Top