Жаңа білім беру бағдарламасы

6B10107 Педиатрия в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Популяциядағы және жеке пациент шеңберіндегі аурудың дамуының жалпы биологиялық және жеке ерекшеліктері, патологиялық процестердің қалыпты және даму жағдайындағы балалар ағзасының жұмыс істеу заңдылықтары туралы білімді кәсіби деңгейге біріктіру
 • Толеранттылық пен белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыруға ықпал ететін адами құндылықтар мен әлеуметтік нормаларды бағалау
 • Кәсіби қызметтің сөйлеу, тіл және әлеуметтік-мәдени салаларында кәсіби маңызды қарым-қатынас дағдыларын қолдану
 • Күнделікті қызмет шеңберінде кәсіби, медициналық-биологиялық міндеттерді шешу кезінде зияткерлік-танымдық операцияларды пайдалану
 • Кәсіби қызметте аурулар мен патологиялық процестердің даму механизмдері, клиникалық ағымның ерекшеліктері, бала кезіндегі ағзаның қалпына келу нәтижелері мен заңдылықтары туралы білімдерін қолдану
 • Әртүрлі соматикалық патологиясы бар баланы клиникалық-анамнестикалық және зертханалық-аспаптық тексерудің мазмұнын анықтау және кешенін жүргізу
 • Педиатриялық практикада негізгі клиникалық, зертханалық, рентгенологиялық және т. б. синдромдардың дифференциалды диагностикасын жүргізу және нозологиялық тиістілігін анықтау
 • Алдын ала, түпкілікті клиникалық диагнозды тұжырымдау, қосымша клиникалық-зертханалық және аспаптық тексеру бағдарламасының мазмұнын анықтау
 • Клиникалық-зертханалық, аспаптық тексеру нәтижелеріне динамикалық бағалау жүргізу және науқасты жүргізу тактикасын айқындау, емдеу мазмұны мен ұзақтығын таңдауды негіздеу
 • Бала жасындағы аурулардың әртүрлі нозологиялық нысандарының ұтымды фармакотерапия бағдарламасын анықтау және емдеу іс-шараларының тиімділігін динамикалық бағалауды жүзеге асыру
 • Балалар жасындағы пациенттерді диспансерлік мониторингтеу және кешенді медициналық-әлеуметтік оңалту бағдарламасын іске асыру
 • Клиникалық практикада қолдану және денсаулық сақтау ұйымдарының қызметіне әртүрлі патологиясы бар балаларды жүргізу бойынша қазіргі заманғы ұлттық және халықаралық ұсынымдарды енгізу
Top