Меню

Жаңа білім беру бағдарламасы 7M07127 Машина жасау (1.5ж. бейіндік) в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Машина жасау өндірісінің ұйымдастыру-басқару, өндірістік-технологиялық, жобалау-конструкторлық, есептеу-жобалау және эксперименталды-зерттеу қызметін жүзеге асыру үшін мамандарды даярлау болып табылады.
Академиялық дәреже
Магистратура
Оқыту тілі
Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
ЖОО атауы
Қазақ ұлттық аграрлық университеті
Оқу мерзімі
1,5 года
Кредиттер көлемі
90
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Дайындық бағыты
7M071 Инженерия және инженерлік іс
Білім беру бағдарламаларының тобы
M103 Механика және металл өңдеу
 • Озық аддитивті технологиялар
  Несиелер: 4

  Білім алушыда қазіргі заманғы озық технологияларды меңгеру, нарықтық экономика жағдайында бәсекеге қабілетті маман болу дағдылары мен білімін қалыптастырады. Жоғары технологиялық жабдықта машина жасау бұйымдарын жасаудың жаңа тиімді технологияларын әзірлеу және енгізу қабілетін дамытады. Аддитивті технологиялар-сандық өндірістің алдыңғы қатарлы бағыты, 3D принтерде заттарды басып шығару. Машина жасау бөлшектерін жасау аса берік объектілерді құру үшін технологиялардың көмегімен жүргізіледі. Қатпарлы синтез технологиясының артықшылықтары-жеделділік, өндірісте шикізатты үнемдеу, қалдықтардың аз мөлшері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Нақты экономикадағы ұйымды басқарудың нақты мәселелерін шешудегі теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар болашақ мамандарды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жабдық пен құралды жобалау және өндіру
  Несиелер: 5

  Білім алушыларда күрделі үлгілік кескіш құралдар мен жарақтарды жобалау және есептеу тәжірибесін алуда, сондай-ақ кескіш құралдарды өндіру технологиясы саласында, кесу сызбалары, құралдарды таңдау мен жобалаудың жалпы принциптері, аспаптарды дамыту мен жетілдірудің қазіргі заманғы үрдістері, негізгі құралдар мен жарақтардың түрлерін дайындаудың типтік технологиялық процестері саласында білім мен біліктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машинажасаудағы компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Машина жасаудағы технологиялық міндеттерді орындау кезінде компьютерлендіру саласында жүйелі білімді қалыптастыру, әмбебап мақсаттағы қолданбалы бағдарламалар ортасында ақпаратты өңдеу ерекшеліктерін білу; ақпараттық технологияларды қолдану арқылы Технологиялық құжаттаманы рәсімдеу ерекшеліктерін зерттеу; заманауи ақпараттық технологияларды қолдану білігін қалыптастыру; қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен эксперименталды зерттеулердің нәтижелерін өңдеу білігін қалыптастыру; Дербес компьютерде математикалық модельдеу нәтижелерін визуализациялау және есептеулерді жүргізу дағдыларын қалыптастыру, қолданбалы бағдарламалар пакетінің көмегімен құжаттарды графикалық ресімдеу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Талдау мен есептеудің компьютерлік технологиялары
  Несиелер: 5

  Машина жасаудағы технологиялық міндеттерді орындау кезінде компьютерлендіру саласында жүйелі білімді қалыптастыру, әмбебап мақсаттағы қолданбалы бағдарламалар ортасында ақпаратты өңдеу ерекшеліктерін білу; ақпараттық технологияларды қолдану арқылы Технологиялық құжаттаманы рәсімдеу ерекшеліктерін зерттеу; заманауи ақпараттық технологияларды қолдану білігін қалыптастыру; қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен эксперименталды зерттеулердің нәтижелерін өңдеу білігін қалыптастыру; Дербес компьютерде математикалық модельдеу нәтижелерін визуализациялау және есептеулерді жүргізу дағдыларын қалыптастыру, қолданбалы бағдарламалар пакетінің көмегімен құжаттарды графикалық ресімдеу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машинажасаудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 4

  Инженерлік өнімдердің қазіргі заманғы проблемалары және өндіріс технологиясы, инновациялық технологиялар, өндірісте қолданылатын құрал-жабдықтар мен құралдар туралы білімі мен білімі бар студенттерді қалыптастырады. Пәнде күрделі формалардың бөлшектерін механикалық, физика-химиялық әдістермен, физика-химиялық модификациялаудың технологиялық әдістерімен, беткі қабаттың беріктендірудің технологиялық әдістерімен, жобалау-технологиялық модельдеу мен заманауи СББ жабдығын пайдаланып өндірісті дайындауда заманауи технологияларды қолданудың заманауи технологиялары туралы мәселелер қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина өндірісінің инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Өмірлік циклдің әр түрлі кезеңдерінде жобаланатын машиналар үшін машина жасау кәсіпорындарының қазіргі заманғы жабдықтары мен технологиялары саласында, әдістерді қолдану дағдыларын игеруде кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастырады; металл кесетін жабдықтың қазіргі түрлерінің объектілерін талдау және синтездеу кезінде жүйелі тәсіл; - металл кесетін жабдық объектілерін жүйелі талдау негізінде түрлі технологиялық мақсаттағы металл кесетін жабдықтардың қазіргі заманғы түрлерінің технологиялық мүмкіндіктерін, конструкциясын және баптауын зерттеу; - металл кесетін жабдықтың жекелеген тораптары мен қазіргі заманғы түрлерін есептеу және жобалау әдістерін зерттеу; - металл кесетін жабдықтың заманауи түрлерінің құрастыруларын жобалау мен талдаудың прогрессивті әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы нанотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Білім алушыда машина жасауда қолданылатын жаңа наноматериалдар, олардың физикалық мәні туралы білімді қалыптастырады; -Бұйымдарды өндірудің нанотехнологиялық процестерінің мәні, олардың қолданылу саласы туралы білім; - нақты жағдайлар үшін рационалды наноматериалдарды таңдау қабілетін дамытады; - берілген қасиеттері бар белгілі бір машина жасау бұйымдарын жасау үшін нанотехнологияларды қолдана білу. Пән машина жасау технологиясының заманауи даму тен-денциялары туралы білімді толықтырады. Машина жаса-уда нанотехнологияларды пайдалану оларды пайдалану-дың жоғары тиімділігіне қол жеткізе отырып, сапалы жаңа құрылымдалған материалдарды алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті басқару
  Несиелер: 5

  Нарықтық жағдайда АӨК саласында білім алушыларды дайындау. Ол экономикалық ой-өрісін, кәсіпкерлік қабілетін, өз ісін ашып, жеке кәсіпорынды тиімді басқаруды қалыптастырады. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі ең алдымен өмірлік ұстанымға, талантқа, дүниетанымға, теориялық білімге және практикалық дағдыларға, кәсіпкерлердің экономикалық белсенділігіне байланысты..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машинажасаудағы технологиялық жабдықтарды жобалау және өндіру
  Несиелер: 5

  Машиналар мен тораптарды дайындау, құрастыру кезінде қолданылатын құрылғылар мен технологиялық жабдықтардың түсінігі мен мақсаты және олардың жіктелуі оқытылады. Станок айлабұйымдарын құрастыру негіздерін оқу кезінде оларды механикаландыру және автоматтандырумен қатар бөлшектердің қаттылығын жоғарылату және орналастыру құрылғыларына ерекше көңіл бөлінеді. Модельдердің, штамптардың, айлабұйымдардың, арнайы құрал-саймандардың және стандартты емес жабдықтардың конструкциясын жобалау қарастырылады және технологиялық құрал-жабдықтарды дайындаудың технологиялық процесін әзірлейді, ол жеткілікті әмбебап, бірақ сонымен бі��ге прогрессивті, жетілдірілген және дайындалатын бөлшектердің жоғары сапасын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бәсекелестікке қабілеттіліктің жалпыпроблемалары
  Несиелер: 5

  Машина жасау өнімдерінің қазіргі жай-күйі және жетілдіру мәселелері, оны құрастыру және пайдалану ерекшеліктері туралы білімді, нарықтық экономика және машина жасау кәсіпорындарының бәсекелестік күресі жағдайында машина жасау өнімдерін өндіру технологиясы саласындағы дағдылар мен білімді қалыптастырады. Машина жасау өнімдерін өндіру технологиясының қазіргі заманғы мәселелерін білу болашақ мамандарға технологиялық жабдықтардың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету туралы, инновациялық технологиялар, жабдықтар мен аспаптар туралы ақпаратты меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интеграцияланған CAD / CAM жүйесі
  Несиелер: 5

  Білім алушыларда Компьютерлік жобалау саласында жалпы білім мен іскерлікті, үш өлшемді кеңістікте объектілерді құру заңдарын, өнеркәсіптік бұйымдарды құрастыру негіздері мен заңдарын қалыптастырады. Машина жасау саласының интеграцияланған АЖЖ әртүрлі құрамдас бөліктерінің CALS-технологияларының тұжырымдамасын және бұйымның өмірлік циклін құрудың негізгі кезеңдерін және жобалаудың және басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің рөлін зерттеу. СББ бар станоктар үшін өндірісті дайындау, инженерлік талдау, конструкторлық және технологиялық құжаттамаларды жобалаудың автоматтандырылған жүйелерін қолдану мысалдары, жіктелуі беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Басқару әдістерін дамыту; жоба тұжырымдамасын әзірлеу, құрылымдау және бағалау бойынша шешімдер қабылдаудың әдістемелік тәсілдері; жобалық менеджердің функцияларын игеру; жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық нысандарымен және оларды әзірлеу және оңтайландыру әдістерімен таныстырады. Жоспарлау және орындауды бақылау құралдары; бағдарламаларды қолдана отырып, зерттеу жұмысының, жобаларды экономикалық модельдеудің дағдыларын игеру және дамыту

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасаудағы ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім алушыда машина жасауда ғылыми зерттеулер жүргізудің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын, сондай-ақ теориялық-эксперименттік зерттеулер деректерін өңдеу мен талдау әдістемелерін қалыптастырады. Ғылыми эксперименттер жүргізу, зерттеу нәтижелерін бағалау, жаңа эксперименталды деректерді олардың барабарлығын тексеру үшін қабылданған үлгілердің деректерімен салыстыру және қажет болған жағдайда үлгілерді жақсарту үшін өзгерістер ұсыну, ғылыми зерттеулерді жүргізудің қазіргі заманғы технологияларын пайдалана отырып, машина жасау өндірісінің процестерін, құралдары мен жүйелерін математикалық үлгілеуді орындау, технологиялық процесстердің, машина жасау өндірісінің құралдары мен жүйелерінің сапасын зерттеуге мүмкіндік беретін теориялық модельдерді әзірлеу қабілеті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина өндіру технологиясының заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономика және технологиялық машиналар мен жабдықтар өндіретін машина жасау кәсіпорындарының өткір бәсекелестік күресі жағдайында қажетті машина жасау өнімдерін өндіру ғылымы мен технологиясының қазіргі заманғы мәселелері саласында білім мен дағдыларды қалыптастыру. Машина жасау өнімдерін өндіру технологиясының қазіргі заманғы проблемаларын білу болашақ мамандарға – технологиялық машиналар мен жабдықтардың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету туралы, машина өндірісінде қолданылатын инновациялық технологиялар, жабдықтар мен аспаптар туралы ақпаратты меңгеруге, машина өндірісінде жаңа конструкторлық-технологиялық білуді дамытады; машина жасауда жоғары технологиялардың тиімділігі саласында; өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін талап етілетін сападағы бұйымдар өндірісін технологиялық қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машинажасаудағы CAD жобалау және прототиптеу
  Несиелер: 5

  Білім алушыларда бұйымдарды 3D прототиптеу және үлгілеу технологиясы саласында, сонымен қатар сандық үлгілер мен прототиптерді жасау үшін қазіргі заманғы технологиялық жабдықтарды басқару және орнату негіздерін қалыптастыру. Сандық модельдер мен олардың прототиптерін жасау үшін қазіргі заманғы технологиялық жабдықтарды пайдалана отырып, кең ауқымды мақсаттағы бәсекелес машина жасау өнімдерін өндіру саласында кәсіби дағдыларды дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге көп көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конфликтология
  Несиелер: 3

  Пәнде конфликтологияның негізгі категориялары, қақтығыстық технологияларды жанжалды басқару типологиясы қарастырылады. Курста қақтығыс жағдайында адамның мінез-құлқы туралы теориялар, тиімді қарым-қатынас технологиялары және қақтығыстың ұтымды мінез-құлқы зерттеледі. Жанжалдарды шешудегі келіссөздер процесінің психологиясын, жанжалдарды шешу технологиясы ретінде медиация қолданады. Қоғамдағы қақтығыстар, ұйымдардағы қақтығыстар, жанжалдар мен стресстер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Шет тілінде әдеби және іскерлік жазбаша және ауызша сөйлеуді еркін пайдалану қабілеті, кәсіби бағыттағы мәтіндерді жасау және редакциялау қабілеті

 • Код ON2

  Менеджмент саласындағы әлемдік өркениеттің ғылыми және мәдени жетістіктерін меңгеру және жүзеге асыру қабілетін

 • Код ON3

  Наноиндустрияның ғылыми негізін меңгеру

 • Код ON4

  Машина жасауда инновациялық технологияларды қолдану қабілеті

 • Код ON5

  Машина жасаудың өзекті практикалық мәселелерін қолдану және білу қабілеті

 • Код ON6

  Машина жасау саласындағы жобаларды басқарудың ғылыми әдіснамасын меңгеру

 • Код ON7

  Кез келген салада жобаларды басқарудың ғылыми әдіснамасын білу

 • Код ON8

  Жүйелерді талдау және есептеу үшін бағдарламалық өнімдерді қолдану қабілеті

 • Код ON9

  Машина жасау өндірісін дайындаудың автоматтандырылған технологияларын меңгеру

 • Код ON10

  Технологиялық жабдықтарды модельдеу және жобалау әдістерін қолдану қабілеті

 • Код ON11

  Техникалық жүйелердің сенімділігін білу негізінде оңтайлы шешімдерді қолдану қабілеті