Меню

Жаңа білім беру бағдарламасы 7M04211 Юрист в сфере правоохранительной деятельности в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
ОП мақсаты құқық қорғау қызметі саласында азаматтардың, кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге қабілетті, жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау болып табылады
Академиялық дәреже
Магистратура
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
Оқу мерзімі
2 года
Кредиттер көлемі
120
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
7M04 Бизнес, басқару және құқық
Дайындық бағыты
7M042 Құқық
Білім беру бағдарламаларының тобы
M078 Құқық
 • Ғылым тарихы және философиясы-2019UVR
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану және техникалық ғылымдардың негізгі методологиялық парадигмалары; білімнің философиялық әдістері; түрлі ғылыми гипотезаларды, тұжырымдамаларды, теориялар мен парадигмаларды бағалау мен талдаудағы философиялық және әдіснамалық тәсіл; ғылыми білімді дамытуда тұлғаның рөлі.

 • Жоғары мектеп педагогикасы PVSh-4-2019
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды, оқыту мен ұйымдастыруды қалыптастырады. Жоғары білім беру педагогикасының әдістемесі мен теориясы, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялармен таныстыру, білім беруді жоспарлау мен ұйымдастыруды және тәрбиелеуді оқыту.

 • Басқару психологиясы PY-2-2019-UPE
  Несиелер: 2

  Басқарудың психологиялық заңдылықтарын зерттеу, диагностикалау және күйін болжау және басқару кіші жүйенің өзгеруі; басқарылатын объектінің жай-күйін осы бағытта өзгертуге бағындырушылар қызметінің бағдарламасы қалыптастыру; диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру, атап айтқанда, біліктілігін арттыру, жоғары лауазымдарға тағайындау үшін резерв құру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық заңнаманың даму бағыттары мен перспективалары 2019
  Несиелер: 4

  Пән қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық заңнама нормаларының мазмұнын еркін меңгеру дағдыларын қалыптастырады, олардың қолданылуымен байланысты проблемалық мәселелерді дұрыс шешу және оларды табу жолдарын қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық пәні, әдістері, функциялары, түсінігі: теория мен практика мәселелері. Азаматтық құқық принциптері: теория және практика мәселелері. Азаматтық құқық субъектілері: теория және практика мәселелері. Азаматтық құқық объектілері: теория және практика мәселелері. ҚР азаматтық заңнамасы бойынша заттық құқықтар: теория және практика мәселелері. ҚР азаматтық заңнамасы бойынша шарттық міндеттемелер: теория және практика.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару теориясы 2019
  Несиелер: 5

  Пән магистарнттарды әкімшілік құқық нормаларын жүзеге асыру саласында, құқықтанумен сабақтас әкімшілік ғылымдар шегінде мемлекеттік басқарудың заманауи мәселелері саласындағы ғылыммен таныстыруға, мемлекеттік басқару реформаларының теориясы мен практикасын зерделеуге, құқықтық қаматамасыз етудің кәсіби мәселелерін шешуге дайындауға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заңи жауапкершіліктің әдіснамалық мәселелері 2019
  Несиелер: 5

  Пән заңды жауапкершілік және онымен байланысты мемлекеттік мәжбүрлеу саласында, заңды жауапкершілік мәселелерін әдіснамалық шешу, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық пен қылмыстық құқық бұзушылықтың арақатынасы туралы мәселелер бойынша магистранттардың терең бiлiм алуына бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық құқық бұзушылықтарды дәрежелеудің теориясы
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау теориясының түсінігі. Қылмыстық заңның жалпы бөлігі институттарының қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудағы маңызы. Қылмыстық заңның ерекше бөлігі нормаларының қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудағы маңызы. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларының қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудағы рөлі. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау процесінде басқа да нормативтік актілердің маңыздылығы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдау әдіснамасы
  Несиелер: 3

  Қоғамдық қатынастарды реттеудің нормативтік-құқықтық аспектілері мен тетіктерін де, саяси да көрсететін заңдар мен заңға тәуелді актілер.Мемлекеттік билік және басқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру және реттеу.Қазіргі мемлекеттің нормативтік-құқықтық жүйесінің актілері.Осы мемлекеттегі саяси институттар мен үдерістерге зерттеулер жүргізу үшін құжаттық фактологиялық база.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі дамуының теориялық және тәжірибелік аспектілері 2019
  Несиелер: 3

  Пән қоғам мен мемлекеттің дамуындағы заманауи тенденцияларлды ескере отырып, Қазақстан Республикасы құқықтық жүйесінің даму перспективаларын болжауға бағытталған құқықтық ғылым саласындағы терең теориялық білімдерді магистранттардың игеруін көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стратегиялық менеджмент (гуманитарлық мамандықтар үшін)
  Несиелер: 3

  Ұйымның микро және макро ортасының құрамдастарын стратегиялық талдау мен болжаудың негізгі әдістерін, оның ішкі ортасын, ұйымның бәсекеге қабілеттілігін бағалау критерийлерін, қабылданған даму стратегияларын іске асыруды басқару тәсілдерін, стратегиялық бақылауды білу, қойылған мақсаттарға қол жеткізудің баламалы стратегияларын талдай білу және ұйымның дамуының басым стратегияларын таңдау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметтегі шарттар 2019
  Несиелер: 3

  Пән, әр түрліқұқықтық жағдайларды құқықтық талдау, жалпылау, шешу және болжау дағдыларын дамытуға және дамытуға бағытталған, сондай-ақ кәсіпкерлік қызмет қатысушыларының субъективті құқықтарын қорғау және шарттық құқықтың жалпы ережелерін терең білуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби) IYa-2-2019
  Несиелер: 2

  Кәсіби тақырыптар бойынша диалогтық және монологтық сөйлеу қабілетін дамыту, түпнұсқада берілген мәтіннің мазмұнын түсіну, ауызша орындалатын жұмыстар мен жеке құжаттарды (үзінділер, іскер хаттар, хабарламалар, авобиография, жұмысқа орналасу туралы өтініштер) жаза білу, арнайы әдебиетке шолу жасап аудара алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инвестициялық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Пән магистранттарда инвестициялық қызметті анықтауға қатысты құқықтық және доктриналық тәсілдер туралы ғылыми ұстанымдарды, осы қызмет субъектілері мен объектілері туралы ғылыми идеяларды; инвестициялық қызметтің құқықтық нысандары, ерекше құқықтық режимі бар аумақтардағы инвестициялық қызметтің ерекшеліктері; ҚР шетелдік инвестициялардың құқықтық реттелуі туралы білімдерді қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттандыру саласындағы қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 2019
  Несиелер: 3

  Пән магистранттардың қаржылық қызмет саласында азаматтар мен кәсіпкерлердің жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша дағдыларды игеруіне, қаржылық алаяқтықпен және өзге де экономикалық қылмыстардан қорғау бойынша дағдыларды қалыптастыруына бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу 2019
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің тұжырымдамалық ұстанымдарын, мұндай реттеудің функционалдық түрлерін, сондай-ақ экономиканың жекелеген салаларында кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді ұғынуына бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азаматтық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Азаматтық іс жүргізу құқығының принциптері, оларды жіктеу және құқық қолдану мәселелері. Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының мазмұны, объектісі және субъектілері, олардың ерекшеліктері. Дәлелдемелердің мәні мен түрлері. ҚР Азаматтық процессіндегі дәлелдеу мәселелері. Азаматтық процесте бітімгершілік келісім мен медиацияны қолдану теориясы мен практикасы. Атқарушылық іс жүргізу туралы заңнаманы қолданудың теориясы мен практикасы. Аралық соттар қызметінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері (гуманитарлық мамандықтар үшін)
  Несиелер: 4

  менеджменттегі зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері, аналитикалық қабілеттілікті дамыту; ұйымның сыртқы және ішкі бизнес-ортасында болып жатқан үдерістерді жүйелі пайымдау, логикалық ойлау; ғылыми зерттеу жүргізуді жоспарлау, ақпараттық көздерді іріктеу, зерттеу әдістерін таңдау; ғылыми ақпаратпен жұмыс істеу, алынған деректерді жүйелеу және жинақтау, ғылыми бірлестікке жүргізілген зерттеу нәтижелерін ұсыну

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азаматтық іс жүргізудегі келістіру рәсімдері
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасында азаматтық процесте бітімгершілік рәсімдерді қолдану тәжірибесі. ҚР-дағы азаматтық процестегі жеке бітімгершілік процедураларды қолдану ерекшеліктері, проблемалары және даму перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбек құқығынын өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Еңбек және әлеуметтік заңнаманы қолдану мәселелері. Еңбек құқығының қайнар көздері, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру, ұжымдық және жеке еңбек шарты, жұмыс уақыты мен демалыс уақыты, еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі. Еңбек тәртібін сақтау, еңбекті қорғау, туындаған еңбек дауларын шешу, еңбек өтілін есептеу, жәрдемақы, зейнетақы алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азаматтық айналымға заңды тұлғалардың қатысуының мәселелері 2019
  Несиелер: 4

  Пән тұлғалардың ұжымдық қатысуының құқықтық нысаныретіндегі занды тұлғаның азаматтық айналымға түсуіне байланысты, заңды тұлғаның мәртебесін анықтауға қатысты, жаңа білім алу және оны қолдану арқылы тиісті институтты жетілдіру және тәжірибеде қолдану мәселелерін анықтау жөнінде магистранттардың теориялық білімдерін тереңдетуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Корпоративтік құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Корпоративтік қатынастардың теориялық негізі. Тарихи даму, корпорация, корпоративтік құқық және корпоративтік қатынастар ұғымы. Түрлі корпорациялардың қызметін реттейтін нормативтік актілер жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заттық құқықтың мәселелері және даму бағыттары 2019
  Несиелер: 5

  Пән заттық құқықтар жүйесі туралы, заттық құқықтар объектілеріне қатысты құқықтық қатынастардың ерекшеліктері туралы,заттық құқық түсінігі туралы, заттық құқықтардың қазіргі заманғы құқықтық конструкциялары мен доктриналық ережелері жөніндетерең теориялық білімдерді алуға, сонымен қатар тәжірибелік дағдылар мен қабілеттерді өздерінің кәсіби қызметінде дамыған құқықтық санаға негізделе отырып шығармашылық түрде қолдану қабілетін қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызмет саласындағы әкімшілік жауапкершілік 2019
  Несиелер: 4

  Пән кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жеке тұлғалар, лауазымды тұлғалар мен заңды тұлғаларға әкімшілік санкциялар қолдану ерекшеліктері туралы магистрлердің білімдерін тереңдету, кәсіпкерлік қызмет саласындағы әкімшілік жауапкершілікті жүйелі түрде қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сотқа дейінгі іс жүргізудің мәселелері 2019
  Несиелер: 4

  Пән магистранттарда сотқа дейінгі тергеудің әдіснамалық, заңнамалық мәселелері, дамуының бағыттары мен перспективалары туралы теориялық білімдерді қалыптастыруға, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу саласында қылмыстық іс жүргізу заңнамасының даму тұжырымдамаларының негізділігін талдау мен бағалауды қалыптаст ыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Корпорациялар қызметін салықтық реттеу 2019
  Несиелер: 4

  Пән корпорациялар қызметі үрдісінде қалыптасатын, кеңінен таралған қатынастар -салық құқығы саласында магистранттардың ғылыми және тәжірибелік құқықтық білімдердің алуына бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қылмыстық сот өндірісіндегі құқықтың өзекті мәселелері 2019
  Несиелер: 4

  Пән қылмыстық сот өндірісі саласындағы құқық қолдану практикасының мәселелері мен теориялық мәселелері жөнінде терең білім алуға, қылмыстық-процестік қызмет туралы білімдерді тереңдету мәселелеріне бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазіргі заманғы тұжырымдамаларды, ғылым тарихы мен философиясын, жоғары мектеп педагогикасын, басқару психологиясын, шет тілінде диалогтық және монологтық сөйлеуді білу, түпнұсқа мәтіннің мазмұнын түсіну. Жоғары білім беру педагогының кәсіптік және педагогикалық мәдениетін, басқару стилін, заманауи білім беру технологияларын және іскерлік этикет дағдыларын меңгеру. Практикалық жағдайларда идеяларды дамыту және оларды қолдану үшін алынған білімді пайдалану және интеграциялау.

 • Код ON2

  Зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинау, талдау және жүйелеу, зерттеу тақырыбы бойынша жарияланымдарға шолу жасау; мәселені тұжырымдау, қазіргі заманғы зерттеу әдістерін білу, ақпаратты талдау, синтездеу және сыни түрде жинақтау; зерттеулер мен ұсынымдардың әдістерін, жоспарларын және бағдарламаларын құрастыру, нәтижелерді талдау және жалпылау, құқықтану саласында ғылыми-зерттеу жұмысының әдіснамасын меңгеру.

 • Код ON3

  Құқық нормаларын сақтау, орындау және қолдану, нормативтік реттеу үрдістерін, құқық қолданудың жалпы теориясын, нысандарын, әдістерін білу, қолданыстағы заңнаманың жағдайы мен даму перспективасын, құқық қолданудың нормативтік негізі ретіндегі қазақстандық құқықтың қайнар көздерінің мәселелерін талдай білу.

 • Код ON4

  Қылмыстық,қылмыстық іс жүргізу заңнамасының негізгі ережелері мен өзекті мәселелерін, заңнаманы дамытудың негізгі кезеңдері мен бағыттарын білу.Қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу нормаларын талдай білу, іс жүргізу құжаттарын құрастыру - қылмыстық сот өндірісінің теориясы мен тәжірибесінің даулы мәселелері бойынша өз ұстанымын негіздеу, құқықтық жағдайды және оған қолданылатын құқықтық нормаларды дербес талдау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON5

  Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасының негізгі ережелері мен өзекті мәселелерін, заңнаманы дамытудың негізгі кезеңдері мен бағыттарын білу. Азаматтық, азаматтық іс жүргізу нормаларын талдай білу, іс жүргізу құжаттарын құрастыру - азаматтық сот өндірісінің теориясы мен тәжірибесінің даулы мәселелері бойынша өз ұстанымын негіздеу, құқықтық жағдайды және оған қолданылатын құқықтық нормаларды дербес талдау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON6

  Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу аясында ережелерді қолдану тәжірибесін талдай білу. Заң қызметінің нақты салаларында нормативтік құқықтық актілерді білікті қолдана білу, кәсіби қызметінде материалдық және процессуалдық құқық нормаларыніске асыру.

 • Код ON7

  Ғылыми ақпараттардың үлкен массивімен жұмыс істей білу, оның әртүрлі қайнар көздерімен дербес жұмыс істеу, алынған нәтижелерді өңдеу, бар мәліметтердің негізінде және оларды ескере отырып талдау және ұғыну.

7M04211 Құқықтану (бейіндік)
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04211 Құқықтану ҒП
Магистратура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04211 Құқық магистратура
Магистратура

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04211 Халықаралық бизнес-құқық
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04211 Құқықтану (ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04211 Құқықтану
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04211 Құқықтану
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша