Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 6B01701 Шетел тілі: екі шетел тілі в Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

 • Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (екінші ) С1
  Несиелер: 5

  Коммуникацияның ауызша және жазбаша формалары саласында әңгімелесушіге мәлімет беру, ақпарат беру, қызығушылық білдіру, ақпарат сұрау, сұрастыру, кеңес беру, ұсыныс жасау

  Селективті тәртіп
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 6

  Қарым-қатынасқа түсетін мәдениеттердің ұқсастығы мен айырмашылығын білу , оны мәдениетаралық тілдік қарым-қатынаста қолдана білуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Екінші шет тілінің базалық курсы А2
  Несиелер: 5

  Жалпыеуропалық біліктілік мөлшерінің А1-А2 деңгейіне сәйкес базалық жеткілікті деңгейді қалыптастыру барысында лингвомәдени, әлеуметтікмәдени, когнитивті және коммуникативті біліктіліктері жүзеге асырылады.

 • Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (екінші) С2
  Несиелер: 5

  Коммуникацияның ауызша және жазбаша формалары саласында әңгімелесушіге мәлімет беру, ақпарат беру, қызығушылық білдіру, ақпарат сұрау, сұрастыру, кеңес беру, ұсыныс жасау

  Селективті тәртіп
 • Оқытылатын шетел тілінің фонетикасы
  Несиелер: 3

  Шетел тілі фонетикасының ережелерін білу, фонетикадағы дыбыстық өзгерістің негізгі үрдістерін, шетел тіліндегі теориялық білімдерін практикада қолдана алу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Екінші шет тілінің базалық курсы А1
  Несиелер: 5

  Жалпыеуропалық біліктілік мөлшерінің А1-А2 деңгейіне сәйкес базалық жеткілікті деңгейді қалыптастыру барысында лингвомәдени, әлеуметтікмәдени, когнитивті және қатысымдық коммуникативті біліктіліктері жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практика (Құран Кәрім)
  Несиелер: 3

  Құран Кәрімді оқу барысында фонетикалық қателіктерден арылу, танымал қырағаттардың өзара айырмашылықтарын ажырата білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқытылатын шетел тілінің практикалық грамматикасы
  Несиелер: 5

  Шетел тіліндегі жеңіл мәтіндерді және сөйлемдерді түсініп, сауатты түрде қағазға түсіре алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Білім алушы дінтанудың маңыздылығын, қоғамда, тарихта алатын орнын, қолданатын әдістерін, тарихы мен салаларын игеріп шығады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ислам теологиясы
  Несиелер: 3

  Ислам теологиясы пәнінде ақида ілімінің генезисі мен даму кезеңдері, исламдағы сенімдік мазһабтардың шығу тарихы, иләһият, пайғамбарлық институты және ислам эсхатологиясы тақырыптары және аталған тақырыптарға қатысты тақырыпшалар қамтылады. Ислам теологиясының және сунниттік сенім мектептерінің негізін қалаған ғалымдардың ғылымдағы орны, ғылыми әдістері және теологиялық мәселелер бойынша алға тартқан тұжырымдары, тезистері сараланады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі
  Несиелер: 5

  тілдік материалды коммуникативтік-сөйлеу қызметінің барлық түрлерінде дұрыс қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілінің практикалық курсы В1
  Несиелер: 6

  Мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Студенттерде оқушылармен тәрбие жұмысының теориясы, әдістемесі және техникасы саласында кәсіби-педагогтік білімдерді және біліктіліктерді меңгеруді дамыту; студенттерде жалпы тәрбие теориясы бойынша білімдерін кеңейту және тереңдету; студенттерді оқушылардың тәрбие жұмысына қажетті жалпы педагогтық және арнайы біліктілікпен қаруландыру: диагностикалық, мақсатқоюшылық, жобалаушылық, ұйымдастырушылық, коммуникативтік, аналитикалық; студенттерде баланың тұлғалық қалыптасуы және әлеуметтенуінің маңызды факторы ретінде оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру және өткізуге жауапкершілік пен шығармашылық қарым-қатынасын дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің практикалық курсы В1
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы шетел тілдерінің заманауи мәселелері мен өзектілігі аясында кәсіби қарым-қатынас дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Қарым-қатынасқа түсетін мәдениеттердің ұқсастығы мен айырмашылығын білуге, оны мәдениетаралық тілдік қарым-қатынаста қолдана білуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің практикалық курсы B2
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы шетел тілдерінің заманауи мәселелері мен өзектілігі аясында кәсіби қарым-қатынас дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Тіл білімі – тіл және оның даму заңдары туралы білім. Әлем тілдерінің генеологиялық классификасын, қалыптасуы мен таралу принциптерін, оқытылатын тілдің этимологиясын біледі. Тілдік универсалдарды тілдердің дыбыс жүйесі, сөздік құрамы және грамматикакалық құрылымы, тілдерді генеологиялық топтастыру принциптері, тіл білімі салалары, дамуы мен тілдік топтар ерекшеліктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті
  Несиелер: 5

  Шетел тілінің халықтарының әдебиеттерінен негізгі тіректі шығармалармен танысып, оларды мазмұндап, талдай алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған екінші шетел тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби және мәдениетаралық қатынас саласында тілдік құбылыстар мен оқытылатын шетел тілін сөйлеушілердің ұлттық-мәдени ерекшеліктерін білу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Базалық шетел тілінің практикалық курсы В2
  Несиелер: 6

  Мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 4

  Педагогикалық білімді теориялық және практикалық құрал деңгейінде кәсіби меңгеріп, білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру білігі, білім алушылардың кәсіби педагогикалық дайындығы өзіне тұлғааралық қатынас аясында біліктер, дағдылар қорынан тұратын ақпараттық-тұлғалық деңгейді, болашақта кәсіби сұранысты қамтамасыз ету мақсатымен жеке ақпараттық өріс жасай алу білігі, инновациялық педагогикалық технологияларды кәсіби қарым-қатынас пен іс-әрекетте, ғылыми-зерттеуде қолдана алу білігін меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма ісіне кіріспе
  Несиелер: 5

  Тілдің фонетикалық, лексикалық тәсілдерін қолдану принциптерін реттеу, сөйлеу процесінде тілді пайдаланудың заңдылықтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма практикасына кіріспе
  Несиелер: 5

  Аудармада ғылыми стильдің ерекшеліктері мен оларды аудару және аударманы мәдени қарым қатынас саласында жүзеге асыру тәсілдерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел баспасөз мәтіндері
  Несиелер: 4

  Баспасөз тілі, публицистикалық жанр түрлерімен танысып, тілін меңгереді. Әр түрлі шетел баспасөз мәтіндерімен таныса отырып, оларды сауатты түрде аудара білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің синтаксисі
  Несиелер: 5

  Синтаксистің негізгі нысана-ларының мәнін ашып, оларды бір-бірінен ажырата білуге дағдыландырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілі лингвистикасына кіріспе
  Несиелер: 5

  Лингвистикалық теориялық тұжырымдамаларды талдау, салғастыру, жалпылау, жүргізе білу, түсіндіру, дәлелдеу, өзіндік пікірді нақтылы, логикалық түрде және айқын жеткізе алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілі риторикасы (екінші)
  Несиелер: 5

  Тілдің фонетикалық, лексикалық тәсілдерін қолдану принциптерін реттеу, сөйлеу процесінде тілді пайдаланудың заңдылықтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілдерін оқыту психологиясы
  Несиелер: 5

  Шетел тілін оқытудағы психологиялық және психолингвистикалық мәселелермен танысады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С2
  Несиелер: 5

  Арнайы мақсаттағы шетел тіліне үйрету болашақ мамандықтың ерекшеліктері талап ететін қажеттілікті ескереді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ойлау және сөйлеу
  Несиелер: 5

  Шетел тілінде ойлау және сөйлеуді зерттеудің негізгі бағыттары, қарым-қатынас пен сөйлеу және ойлау арасындағы байланыс, деректерді қолдану және ой-зерттеу және сөйлеу қорытындылар практикалық мүмкіндіктерді меңгеруді қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лексикология
  Несиелер: 5

  Лексикология пәнін меңгерген білімгер лингвистика теориясы саласындағы қазіргі заманғы ғылыми-теориялық көзқарастарды; оқытылатын тілдің лексикалық және фразеологиялық жүйелерінің лексикалық бірліктерінің негізгі даму факторлары мен заңдылықтарын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің морфологиясы
  Несиелер: 5

  Шетел тілінің морфологиясы негізгі теорияларды игеріп, тәжірибеде қолдана біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілдерін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі
  Несиелер: 5

  Шетел тілі мұғалімінің әдістемелік құзіреттілігін қалыптастыру негіздерін меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық жазылым
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсатта жүзеге асырылатын зерттеу жұмыстары мен жазбаларды жоспарлау, ұйымдастыру, рәсімдеу, жариялау тәсілдері сипатталады. Республикалық, әлемдік деңгейдегі ғылыми басылымдар мен конференциялар талап ететін жалпыға ортақ стандарттар жүйесі көрсетіліп, меңгертіледі, сол талаптарға сай ғылыми құнды мәлімет тағайындауға машықтандырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілінің салыстырмалы типологиясы
  Несиелер: 5

  Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша түрлері: сипаттау, баяндау, пайымдау, пайымдау арқылы хабарлау, түсіндіру, анықтау, бағалау, диалог- әңгіме, бағалау, анықтау, түсіндіру т.б меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік шетел тілі
  Несиелер: 4

  Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және жазбаша формада меңгеру, іскерлік қарым-қатынас, ресми хаттарды шетел тілі барысында сапалы оқыту арқылы терең де тиянақты меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілі риторикасы (екінші)
  Несиелер: 5

  Тілдің фонетикалық, лексикалық тәсілдерін қолдану принциптерін реттеу, сөйлеу процесінде тілді пайдаланудың заңдылықтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық мақсаттағы шетел тілі (екінші)
  Несиелер: 5

  Жалпыеуропалық біліктілік мөлшерінің А1-А2 деңгейіне сәйкес базалық жеткілікті деңгейді қалыптастыру барысында лингво-мәдени, әлеуметтік-мәдени, когнитивті және коммуникативті біліктіліктері жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілін оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Кәсіби педагогикалық іс-әрекеттегі студенттердің шетел тілін инновация технологиялар арқылы үйрену барысындағы танымдық қызығушылықтарын дамытады; шетел тілін қазіргі оқыту технологияларының ғылыми негіздерін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
  Несиелер: 5

  Арнайы мақсаттағы шетел тіліне үйрету болашақ мамандықтың ерекшеліктері талап ететін қажеттілікті ескереді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Араб каллиграфиясы мен қолжазбалары
  Несиелер: 6

  Шетел тілінде мақала жазудың формалары мен әдістерін, зерттеу тәсілін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Креативті ойлау
  Несиелер: 5

  Тілдік қарым-қатынаста лингвистикалық теорияларды ойлауға, осы теорияға негізделген практикалық аспектілерді үйренуге, оларға сыни тұрғыда қарауды және креативті бағытта түсіндіріп, ой айтып үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыни тұрғыда ойлау
  Несиелер: 5

  Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы мен техникасын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді лингвистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Студенттерді көркем мәтіндерді талдауға, әлеуметтік, тұрмыстық салада ауызша, жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемесі
  Несиелер: 4

  Шетел тілі мұғалімінің әдістемелік құзіреттілігін қалыптастыру негіздерін меңгеру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің қарым-қатынасының коммуникативті дағдылары
  Несиелер: 5

  Екінші шетел тілін қарым-қатынас тұрғысынан меңгеру негізінде тұлғааралық қарым-қатынас, мәдениаралық коммуникацияда шетел тілін қолдана біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқытылатын екінші шетел тілінің мәдениеті
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік және танымдық процесстердің негізгі ережелері мен әдістерін біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қарым-қатынастың коммуникативті дағдылары
  Несиелер: 5

  Шетел тілін оқытудағы мәдениетаралық коммуникациясын оқу арқылы мамандық саласына қажетті мәліметтерді жетілдіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілін оқытудың заманауи бағыттары
  Несиелер: 4

  Екінші шетел тілін қарым-қатынас тұрғысынан меңгеру негізінде тұлғааралық қарым-қатынас, мәдениетаралық коммуникацияда шетел тілін қолдана біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми жұмыс жоспарлау
  Несиелер: 5

  Әртүрлі ғылыми контекстерде тілдегі тиімді қолданудың ғылыми зерттеу және лингвистикалық біліктілігін, лингвистикалық, мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру, ғылыми жүйе мен оны жоспарлау туралы түсінікті және нормативті және функциональды грамматикалық сөйлеуді қалыптастыру, оқытудың мәдениетаралық, кәсіби және филологиялық бағытын тереңдету. Шетел тіліндегі ғылыми зерттеу терминологиясын, арнайы тақырып бойынша ШТ-інде тілдесу дағдысы, баспасөз тілі, ғылымдағы жаңалықтар, газет журналдардағы ғылыми мәтіндерге талдау жасау, аудару. Сыни тұрғыдан ойлау қабілеттілігіне ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Шетел тіліндегі ғылыми зерттеу терминологиясын, арнайы тақырып бойынша ШТ-інде тілдесу дағдысы, баспасөз тілі, ғылымдағы жаңалықтар, газет журналдардағы ғылыми мәтіндерге талдау жасау, аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілінде іс-қағаздард жүргізу (екінші)
  Несиелер: 6

  Екінші шетел тілінің ғылыми стилін, әдеби нормаларын, іскерлік қарым-қатынас лексикасын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау
  Несиелер: 12

  Шетел тілін оқыту және тіл теориялары бойынша ғылыми жобаны аяқтап, ғылыми жұмысты комиссия алдында қорғау құзыреттілігін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әртүрлі коммуникативтік жағдайларда сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлерінде ағылшын және араб (араб және ағылшын) тілдерін еркін меңгеру

 • Код ON2

  Мамандық бойынша терең және жан-жақты теориялық білімдерге ие болу

 • Код ON3

  Дәстүрлі және инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып, түрлі стильдер мен жанрлардан араб және ағылшын тілдеріндегі мәтіндерді филологиялық талдауға қабілетті болу; лингвистикалық сараптаманы, мәтінді редакциялауды және т.б. жүргізу; мамандық бойынша ақпаратты талдау және жүйелеу

 • Код ON4

  Тілдік оқыту мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының тәжірибесінде дәстүрлі және инновациялық оқыту әдістерін қолдана білу

 • Код ON5

  Заманауи ақпараттық технологияларды игере білу және оларды кәсіби қызметінде қолдану

 • Код ON6

  Командада жұмыс істей білу; кəсіби қызметпен байланысты мəселелерді шешу үшін шығармашылық ойлауға жəне жаңа идеяларды ұсыну; жанжалды жағдайларды бейбіт жолмен алдын-алу және шешу

 • Код ON7

  Ғаламдық көп мәдениетті әлемде өмір сүруге қабілетті әмбебап құндылықтарға бағдарланған жеке тұлғаны дамыта білу; студенттердің рухани, моральдық құндылықтары мен патриоттық көзқарастарын қалыптастыру

Top