Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07112 Теңіз техникасы және технологиялары в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Негізгі және бейіндік пәндер бойынша терең білімдерін көрсетеді
  • Өндірісті жобалау және технологиялық дайындау кезінде автоматтандыру құралдарын қолдана отырып, теңіз техникасының әртүрлі түрлерін, оның ішкі жүйелері мен элементтерін құру мүмкіндігі
  • Жаңа және қолданыстағы технологиялық схемаларды жобалауға, технологиялық параметрлерді таңдауға, жабдықты таңдауды есептеуге; жобалық шешімдердің тиімділігін қамтамасыз ететін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге; талдау және бағалауға қабілетті
  • Ғылыми – техникалық жарқылдауды талдауды орындау, жобалаудың мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау, жаңа техниканың орындылығын негіздеу, техникалық құжаттаманың қажетті жиынтығын жасау қабілеті
  • Өзінің зерттеу қызметінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды
  • Басқарушылық шешімдер қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды
  • Теңіз техникасы саласындағы теориялық және қолданбалы міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды жүйелейді және қолданады.
  • Басқалар жүргізген зерттеулерді қарайды және талдайды, сондай-ақ өзінің ғылыми зерттеулерін ұйымдастырады және жүргізеді
Top