Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03101 Әлеуметтану в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Кәсіби мәселелерді шешу үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды барабар таңдауды және пайдалануды жүзеге асырады
 • Тапсырмалар ауқымын, өз жобасын жоспарлау және жүзеге асыру, оның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде, соның ішінде, бизнес және кәсіптік салаларды анықтайды
 • Мақсатқа жету үшін топтық стратегияны құра отырып, ұжым жұмысын ұйымдастыра және басқара алады
 • Іргелі және қолданбалы әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу үшін зерттеу және цифрлық дағдыларды меңгереді
 • Әлеуметтанулық сараптама және консультация жүргізу бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлейді
 • Жүйелі көзқарас негізінде проблемалық жағдаяттарды сыни талдауды, іс-әрекет стратегиясын әзірлеуді жүзеге асырады
 • Қазіргі ғылым философиясының өзекті мәселелерін, сөйлеу коммуникациясының кәсіби негіздерін (тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу) және іскерлік хат алмасу (хат, электрондық пошта және т.б.) дағдыларын анықтайды;
 • Әлемдік әлеуметтану құрылымына қатысты деректер мен зерттеулерді сыни талдау мен практикалық қолдануды тәжірибеден өткізеді
 • Іргелі және қолданбалы әлеуметтанулық зерттеулер жүргізіп, нәтижелерін ұсына алады
 • Ғылыми теорияларды, концепцияларды, тәсілдер мен әлеуметтік технологияларды пайдалану негізінде әлеуметтік маңызы бар мәселелерді анықтау және оларды шешу жолдарын әзірлеу үшін әлеуметтік құбылыстар мен процестерді болжайды
 • Ғылыми теорияларды, концепцияларды, тәсілдер мен әлеуметтік технологияларды пайдалану негізінде әлеуметтік құбылыстар мен процестерді болжауға, әлеуметтік маңызды мәселелерді анықтауға және оларды шешу жолдарын әзірлеуге қабілетті
 • Қазіргі қоғамның қазіргі мәселелерін шешу үшін әлеуметтік процестерді зерттеудің жаңа социологиялық теорияларын, модельдері мен әдістерін меңгере алады
Top