Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04103 Бизнесті басқару және кәсіпкерлік в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • макро және микроэкономикалық үдерістерді талдау және бизнес шешімдеріне арналған математикалық модельдерді әзірлеу
 • шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің кез келген бағыттарын қаржылық, салықтық, бухгалтерлік және басқарушылық есепке алуды ұйымдастыруға және жүргізуге қабілеті.
 • қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыру мен кәсіпкерлікті дамытудағы нормативтік құжаттардың ерекшеліктерін сыни түсіну
 • өз бизнесін құру туралы білімін меңгеру және маркетингті басқару мен логистика негіздерін меңгеру
 • «экологиялық ойлау», «жасанды өндіріс» және «әлеуметтік кәсіпкерлік» дағдылары
 • кәсiпорынның, оның iшiнде агроөнеркәсiп саласындағы объектiлердiң өндiрiс процесiн түсiну және басқару мүмкiндiгi
 • кəсіби қызметтің мəселелерін шешу үшін ауызша жəне жазбаша түрдегі қарым-қатынасқа дайын болу
 • мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде кәсіби тілдік дағдыларды дамыту қабілеті
 • іскерлік және ауыл шаруашылығы саласындағы инновациялық технологияларды қолдану арқылы басқару үдерісін басқару, зерттеу, ұйымдастыру және бағалау қабілеті
 • инновациялық жобаларды басқару, тәуекелдерді басқару және ауыл шаруашылығы саласында бизнесті ұйымдастыру қабілеті
 • команданы басқару қабілеті, кәсіби, жеке өсу және іскерлік қарым-қатынас дағдылары
Top