Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05323 Техникалық физика в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Механика
  Несиелер: 8

  Бұл курс студенттің кеңістік пен уақыттың негізгі ұғымдары, материалдық нүкте мен қатты дене кинематикасы, салыстырмалылық принципі, материалдық нүктелер және материалдық нүктелер жүйесінің динамикасы, жұмыс және энергия, қатты дененің динамикасы, статика, гравитациялық өрiстегi қозғалыс, соқтығыстар, тұтас орта механикасының элементтерi, тербелiстер және толқындардың элементтерін оқып үйренуге мүмкүндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Математика 1 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерінен тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулалық физика және термодинамика
  Несиелер: 8

  Идеал газ, физикалық статистика, термодинамика, нақты газдар, сұйықтық физикасы және фазалық ауысулар заңдарын үйрету, сондай-ақ газдар мен сұйықтықтардағы тасымалдау процестерін түсіндіру. Термодинамикалық жүйелерді талдауда, есептер шығаруда және газдар мен сұйықтықтарды эксперименттік зерттеуде алған білімдерін қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Математика 2 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс көп айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерін және қатарлар теориясын қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химияда физикалық әдістерді қолдану
  Несиелер: 5

  Химиялық процестерді сипаттау үшін статикалық және термодинамикалық әдістерді қолданудың маңыздылығын көрсету. Химиялық процестердің жүруін түсіндіруде физикалық есептеулерді қолдануды үйрету. Заттардың қасиеттерін сипаттауда кавнттық механиканың әжістерін қолдануды көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050 " стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді.Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, оның ішінде осы аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр және магнетизм
  Несиелер: 5

  Электр және магнетизм процестерін және құбылыстарын тұжырымдау және жіктеу, өлшем бірліктерін қолдану. Электромагнетизмнің іргелі физикалық эксперименттерін сипаттау және ғылымның дамуында олардың рөлін көрсету. Электр құрылғыларын қолданатын эксперименттерді жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехника мен электроника
  Несиелер: 5

  Электр және магниттік құбылыстарды зерттеу, оларды электр энергиясын алу, түрлендіру, жеткізу және тұтыну үшін практикалық мақсаттарда қолдану. Ақпараттарды түрлендіру, жеткізу және тұтыну процестерін түсіну. Электрондық тізбектерді және электрондық құрылғылардың конфигурацияларын құру үшін білімдерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық негіздерін меңгеруді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шалаөткізгіш құралдар
  Несиелер: 5

  Заманауи жартылай өткізгіш құрылғылардың физикалық принциптерін түсіну және олардың параметрлерін білу, материалдардың қасиеттері мен құрылғылардың параметрлерінің өзара байланысын түсіндіру, жартылай өткізгіш құрылымдардағы физикалық процестерді игеру, олардың конструкцияларын ойлап тауып, дайындау технологияларын дамыту. Жартылай өткізгіш құрылғылардың маңызды сипаттамаларын өлшеу және талдау дағдыларын қолдануға, құрылғылардың параметрлерін есептеуге, қажетті параметрлерге жету үшін материалдар мен құрылымдарды табуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Химиялық процестер теориясы, химиядағы заттың құрылымын зерттеудің физикалық әдістері жайлы жалпы түсінік беру. Студенттерге химиялық процестердің әртүрлі параметрлерін есептеуді үйрету, әртүрлі физикалық әдістерді химиялық зерттеулерде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шалаөткізгіштер физикасы
  Несиелер: 5

  Студенттер заманауи жартылай өткізгіш физиканың негізгі идеяларын, теориясы мен әдістерін қорытындылай алады, жартылай өткізгіштердің негізгі параметрлерін қолданады және статистикалық параметрлерін сондай-ақ жартылай өткізгіштер мен тепе-тең емес заряд тасымалдаушылардағы кинетикалық құбылыстарды сипаттайтын шамаларды бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электромагниттік өріс теориясы
  Несиелер: 5

  Вакуумдағы және тұтас орталардағы электромагниттік өріс теориясын қорытындылау, электродинамика заңдарын, электродинамикалық жүйелердің үлгісін, генерациялау және электромагниттік сәулелердің таралу теориясын сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оптикалық құралдар
  Несиелер: 5

  Заманауи оптикалық құралдарды пайдалана отырып, эксперименттер жүргізу үшін геометриялық оптика, фотометрия, толқындар және кванттық оптика заңдарын қорыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  «Педагогика» пәнін оқу барысында педагогика ғылымының іргелі және қолданбалы негіздері теориялары және технологиялары жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгертіледі. Педагогиканың теориялық негіздері үдерісінде инновациялық әдістер және педагогикалық іс-әрекеттің практикамен интеграциясы жүзеге асырылады. Болашақ мұғалімдер оқыту мен тәрбиенің принциптерімен, заңдылықтарымен, сонымен қатар, жалпы білім беретін мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің жаңа технологияларымен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Диэлектриктер физикасы
  Несиелер: 5

  Молекулалардың магниттік қасиеттеріне байланысты физикалық-химиялық қасиеттерін анықтайтын диэлектриктер құрылымын талдау, поляризация, электрөткізгіштігі, диэлектрлік шығын сияқты физикалық құбылыстарды түсіндіріңіз. Қолданбалы проблемаларды шешуде алынған білімдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Импеданстық шекаралық шарттарды электродинамикада қолдану
  Несиелер: 5

  Антеннаның электромагниттік өрісінің құрылымын басқаруға мүмкіндік беретін антенна сәулеленетін апертураға жақын тірек құрылымының бетіне қолданылатын импеданс құрылымдарын зерттеу. Электромагниттік өрістің құрылымында корпус бетінің импеданс қасиеттерін сипаттау. Жалпыланған импеданс шекаралық жағдайларын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Пьезомагниттік орталардағы толқындар
  Несиелер: 5

  Пьезомагниттік ортада толқынды тарату процестерін теориялық және аналитикалық зерттеу дағдыларын дамыту. Электромагниттік құбылыстарды, толқындардың таралу заңдылықтарын, анизотропия және анизотропты ортаны зерттеу және теориялық физиканың есептерін шешу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физикалық оптика
  Несиелер: 5

  Геометриялық оптика, фотометрия, толқындар және кванттық оптика заңдарын түсіндіру. Оптика және оптикалық зерттеу әдістерінің қазіргі жағдайы туралы ойларды қорытындылау, кристалдық тордың параметрлерін анықтаған кезде физикалық заңдарды қолдану. Оптика заңдарын қолдану және физикалық зерттеулер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Наноматериалдар алу және зерттеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Наноматериалдар технологиясы туралы қазіргі заманғы идеяларға негізделген физикалық эксперименттер жүргізу. Нанотехнологияның, нанобөлшектердің, наноқұрылымдардың, наноматериалдардың анықтамаларын сипаттау. Наноматериалдарды синтездеу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Атом физикасы және спектроскопия
  Несиелер: 5

  Атом физикасының заңдарын тұжырымдау, атомдық және молекулалық спектрлердің физикалық табиғатын сипаттау, атом физикасының эксперименттік базасын меңгеру, бақылау әдістерін және эксперименттік зерттеу әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спектроскопия техникасы және импульсті спектроскопия
  Несиелер: 5

  Сәуле көздерінің әсерін, оптикалық материалдардың қасиеттерін сипаттау. Спектрлік құралдардың жұмыс істеу принциптерін, спектрді тіркеу және өлшеу әдістерін түсіндіру. Энергиялық өлшеулерді, ВУК спектрлік аймағында жұтылу спектрін өлшеуді жүргізу. Импульсті люминесценцияны өлшеу әдістері мен құралдарын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Молекулалар және кристалдар люминесценциясы
  Несиелер: 5

  Молекулалар мен молекулалық жүйелердің, кристалдардың оптика-люминесценттік қасиеттерін, сәуле шығаруын және түрленуін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Молекулалық спектроскопия
  Несиелер: 5

  Молекулалық спектроскопияның теориялық негіздерін түсіндіру. Химиялық байланыстың табиғатын, қазіргі валенттік теориясын, молекулалардың қоздырылған күйлерін меңгеру; молекулалардың электронды, айналмалы және тербелмелі термдерін игеру. Инфрақызыл, көрінетін және ультракүлгін өңірлерде молекулалық жұту спектрін интерпретациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Күн элементтерінің физикасы
  Несиелер: 5

  Кристалды, аморфты, наноқұрылымды, жұқа пленкалы материалдар негізіндегі Күн батареяларын классификациялау. Қазіргі заманғы күн батареяларының физикалық негіздерін анықтау, фотоэлектрлі түрлендіргіштердің және басқа құрылғылардың электрлік параметрлерін құрылым мен қасиеттер ерекшеліктерімен байланыстыру, күн радиациясының электр энергиясына айналу тиімділігін болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Вакуумдық ультракүлгін спектроскопиясы
  Несиелер: 5

  VUV спектроскопиясының, VUV сәулелену көздерін, тіркеу жүйелерінің физикалық негіздерін түсіндіру, спектрометриялық өлшеулерді орындау. VUV сәулеленуін, ерекшеліктерін, байқау әдістерін және эксперименттік зерттеуді талдау. Спектрометриялық мәселелерді сапалы және сандық түрде тұжырымдау және физикалық мөлшердің тәртібін бағалайды; физикалық эксперимент жүргізу; оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу. Физикалық мәселелерді шешу дағдыларын дамыту, зертханалық жұмыстарды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кванттық механика
  Несиелер: 5

  Кванттық механиканың негізгі принциптерін түсіндіру, кванттық механиканың қарапайым есептерін шешу, кванттық механиканың жуықтау әдістерін меңгеру, кванттық механиканы релятивистикалық жағдайға жалпылау, кванттық процестерді интерпретациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Күн элемен₸ерін жобалау
  Несиелер: 5

  Күн сәулелерінің элементтерінің конструкциясы мен жұмыс параметрлерін оңтайландыруға мүмкіндік беретін коэффициенттерді анықтау, заманауи күн сәулелерінің элементтерін жобалау әдістерін қолдану, заманауи фотоконвертерлердің метрологиясын жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кванттық химия
  Несиелер: 5

  Кванттық химияның заманауи әдістерін тұжырымдау, кванттық химиядағы жуықтау туралы ұғымдарды түсіндіру, электрондық құрылымды және химиялық реакцияларды модельдеудің әртүрлі әдістерінің шектеулері мен мүмкіндіктерін бағалау. Молекулалардың электронды құрылымын есептеу және есептеулер деректерін талдау үшін қажетті ақпаратты анықтау. Заттардың физикалық-химиялық қасиеттерін және процестерді кванттық-химиялық есептеулер және моделдеу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Плазмa физикасы
  Несиелер: 5

  Газ иондалуы бар бөлшектердің негізгі заңдарын көрсету. Физикалық құбылыстарды, олардың ерекшеліктерін, байқау әдістерін және эксперименттік зерттеулерді орындау. Әр түрлі жағдайларда плазма параметрлерін есептеу. Физикалық проблемаларды шешу, зертханалық жұмыстарды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микроэлектроника
  Несиелер: 5

  Радиоэлектрониканың физикалық негіздерін түсіндіру. Радиоэлектроника жабдықтарын, өлшеу құралдарын және т.б. талдау Радио сигналдардың таралу сипаттамаларын зерттеу үшін байланыс арнасының, негізгі басқарушы сигналдардың уақытша және спектральдық сипаттамаларын сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Атомдар мен молекулалардың спектроскопиясы
  Несиелер: 5

  Атомдық және молекулалық спектроскопияның теориялық негіздерін қорытындылау, атомдар мен молекулалардың әртүрлі қозғалыс түрлерінің арасындағы байланысты анықтау. Игерілген білімдер мен дағдыларды практикада қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Вакуумдық техника
  Несиелер: 5

  Вакуумдық технологияның физикалық принциптерін, атмосферадан төмен қысымдағы физикалық және химиялық процестерді сипаттау, вакуумдағы физикалық үдерістерді, вакуумдағы сорбциялық құбылыстарды, вакуум алу әдістерін интерпретациялау және талдау, жалпы қысымды өлшеу, алған білімді нақты мәселелерді шешуде қолдану, нәтижелерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Статистикалық физика және термодинамика
  Несиелер: 5

  Механикалық жүйелерді сипаттаудың классикалық әдісін, фазалық кеңістікті, тарату функциясын, статистикалық жүйелердің ансамблін, Лиувилл теоремасын, статистикалық энтропияны түсіндіру. Микроконикалық, канондық және үлкен канондық таралуларды, кванттық жүйелердің статистикалық физикасын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Энергетика және кванттық электроника үшін функционалды материалдар
  Несиелер: 6

  Молекулалық және кванттық электроникаға арналған қазіргі заманғы материалдарды сипаттау. Наноқұрылымды материалдардың физикалық, химиялық және басқа қасиеттерін кешенді зерттеу әдістерін игеру. Игерілген әдістерді технологияға интеграциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ядролық физика және элементар бөлшектер
  Несиелер: 6

  Ядролық құбылыстарды сипаттау, ядролық физиканың өлшеу әдістерін қолдану, субатомдық масштабтағы физикалық құбылыстарды, олардың ықтималдық әдістерін және эксперименттік бақылау әдістерін талдау. Субатомдық физикадағы физикалық шамалар шкаласын меңгеру және радиацияның заттармен өзара әсерлесу заңдарын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Иондаушы сәулелердің заттармен әсерлесуі және трек технологиясы
  Несиелер: 6

  Серпімді соқтығысулардың релятивисттік емес кинематикасын, релятивистикалық бөлшектердің серпімді және серпімсіз соқтығысуларының кинематикасын түсіндіру. Зарядталған бөлшектердің серпімді Кулондық шашырауын кванттық механикадағы сипаттау, ауыр және жеңіл зарядталған бөлшектердің атомдармен серпімді шашырауын сипаттау. Бұл білімді үлдірлерде тректерді жасау эксперименттерінде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Конденсирленген күй физикасы
  Несиелер: 7

  Қатты заттар құрылымын анықтау. Байланыс күші мен энергиясының табиғатына қарай қатты денелерді жіктеу. Физикалық статистиканың элементтерін, Ферми деңгейін, Ферми энергиясын түсіндіру. Фонондар туралы түсінік қалыптастыру. Қатты денелердің жылулық қасиеттерін, аймақтық теориясын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фотоэлектрлік түрлендіргіштер физикасы
  Несиелер: 6

  Кристалдық, аморфты, наноқұрылымды, жұқақабықшалы материалдардан жасалған күн элементтерін сипаттау. Күн элементтерінің физикалық негіздерін, фототүрлендіргіштердің физикалық қасиеттерін түсіндіру, Күн сәулесінің электрэнергиясына түрленуінің физикалық негіздерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физикалық процестерді компьютерлік моделдеу
  Несиелер: 6

  Turbo Pascal 7.0 және Fortran бағдарламалау әдістерін үйрену. Физикалық мәселені шешудің тиімді сандық әдісін анықтау. Таңдалған әдісті іске асыратын алгоритмдерді жасау және бағдарламаны құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Радиациалық физика
  Несиелер: 6

  Қатты заттардың сәулеленуінен кейінгі ядролық процестерді сипаттау, тректерді қалыптастыру критерийлерін жасау, трек мембраналарын өндіру әдістерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нанокремний
  Несиелер: 6

  Нанокремнийдің және онын негізіндегі композициялық материалдардың, кеуекті кремнийдің физикалық және химиялық қасиеттерін түсіндіру және оларды заманауи құралдар жасауда қолдану. Нанокремнийдің золь гель синтез әдістемелерін менгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кристаллография және топтар теориясы элементтері
  Несиелер: 7

  Кристалдардың анизотропиясын түсіндіру. Кристаллдық және кеңістіктік тор ұғымдарын қалыптастыру. Симметрия элементтері және операцияларын, Бравэ торларын сипаттау. Кристалдарды санаттар мен синонияларға жіктеу. Топтық көрініс теориясы элементтерін сипаттау. Нүктелік симметрия топтарын және топтық көрініс теориясын талдау. Қатты дене физикасында топ теориясының элементтерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Толқындардың анизотропты орталарда таралуы
  Несиелер: 6

  Анизотроптық ортада толқындардың таралу процестерін түсіндіру. Электромагниттік құбылыстарды, математикалық түсініктерді, толқындардың таралу заңдылықтарын және анизотропты ортаны сипаттау. Математикалық физиканың мәселелерін шешуде алынған білімдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ИҚ және КР спектроскопиясы
  Несиелер: 5

  Химиялық байланыстың табиғатын, валенттілік теориясын, молекулалардың қоздырылған күйлерін, молекулалардың электронды, айналмалы және тербелмелі термдерін түсіндіру. Инфрақызыл, көрінетін және ультракүлгін аймақтарда тербелмелі-айналмалы және электронды-тербелмелі спектрлерін, молекулалық жұту спектрін интерпретациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физика – химиялық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Материалдарды физика-химиялық зерттеу әдістерін жіктеудің және қолданудың негізгі қағидаларын игеру. Сапалық және сандық талдаудың негізгі ұғымдарын қалыптастыру. Оптикалық, электрохимиялық және хроматографиялық талдау әдістерін зерттеу. Материалдардың қасиеттерін зерттеуде талдаудың негізгі әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Иондаушы сәулелермен функциональды материалдардың қасиеттерін модификациялау
  Несиелер: 5

  Иондаушы сәулелердің заттармен әсерлесуінің физикалық негіздерін және материалдардың қасиеттерін модификациялау әдістерін түсіндіру. Әр түрлі салаларда пайдаланылатын материалдардың сапасын бақылау үшін иондық сәулемен модификациялау әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Наноматериалдардың физикалық қасиеттерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Наноматериалдарды зерттеу әдістерін және физика-химиялық қасиеттерін үйрену. Наноматериалдар құрылымы мен қасиеттерін зерттеу үшін кванттық химиялық модельдеу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Органикалық және жұқа қабықшалы күн элементтері
  Несиелер: 5

  Органикалық, полимерлі, нанометриялық және жұқа пленкалы материалдар негізінде күн элементтерін өндіруге арналған технологиялар туралы тұтас білім қалыптастыру. Түрлі технологиялардың дамуын және күн элементтерін алудың технологиялық процестерінің нақты бейнесін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Молекулалық орбиталдар әдісі
  Несиелер: 5

  Кванттық химияның және кванттық химиялық жуықтаулардың негіздерін, сондай-ақ молекулалық орбитальдар әдісін түсіндіру. Молекулалардың, кристалдардың құрылымын анықтауға кванттық-химиялық бағдарламалар топтамасындағы түрлі кванттық-химиялық есептеу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Иондық - сәулелік технологиялар физикасы
  Несиелер: 5

  Жылдам ауыр иондардың нысана материалымен өзара әсерлесуінің физикалық негіздерін және материалдардың қасиеттерін модификациялауды түсіндіру. Әр түрлі мақсаттар үшін материалдарды әзірлеу, зерттеу, өзгерту және пайдалану, сондай-ақ инженерлік және технологиялық түрлі салаларда (оптикалық, микро- және наноэлектроника, атом энергетикасы, наноиндустрия, медициналық техника және т.б.) олардың қасиеттерін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қатты денелік отын элементтері
  Несиелер: 5

  Оксидтердің құрылымдық-сезімтал қасиеттерін қалыптастыру кезіндегі кемшіліктердің рөлін, оксидтердің электротрансферлік қасиеттерін түсіндіру. Мембраналық түрлендіргіштер және қатты оксидті отын элементтері үшін перспективті оксидті материалдарды зерттеу. Заманауи энергетикада тотықты материалдарды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Иондалған сәулелену дозиметриясы
  Несиелер: 5

  Радиациялық қауіпсіздіктің тұжырымдамасын түсіндіру, жер аумағының сәулеленуін бақылау және мониторинг әдістерін, иондаушы сәулелерді және бөлшектерді тіркеу әдістерін түсіндіру. Адам ағзасына және табиғи ортаға радиациялық факторлардың (сыртқы және ішкі) әсер ету деңгейін бағалау туралы білім мен дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физиканы оқытудың теориясы мен әдістері
  Несиелер: 5

  Бакалаврларда физика пәні мұғалімінің кәсіби қызметінің әртүрлі түрлерін орындауға дайындық қалыптасады, оның барысында физика пәні мұғалімі орта жалпы білім беретін мекемелерде физика бойынша оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру туралы білімді қалыптастыру негізінде оқу-тәрбие, әлеуметтік-педагогикалық, мәдени-ағартушылық функцияларды жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Күн элементтерінің оптикасы және метрологиясы
  Несиелер: 5

  Күн батареяларын калибрлеу, қазіргі заманғы күн сәулелерінің үлгілерінің электрлік параметрлерін өлшеу әдістерін, тиімділігін арттыру және оптикалық қасиеттерді жақсарту жолдарын түсіндірe. Қазіргі заманғы күн батареяларының жұмыс сипаттамаларын анықтау, метрологиялық өлшеулерді жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сцинтилляторлар физикасы
  Несиелер: 5

  Радиациялық сәулелердің заттармен әсерлесу негіздерін және иондаушы сәулеленудің сцинтилляция әдісін түсіндіру. Сцинтилляторларда өтетін процестерді және олардың қасиеттерін заманауи зерттеу нәтижелерін үйрену. Сцинтилляциялық құрылғыларды спектроскопиялық зерттеулерге қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сутектік энергетика технологиялары
  Несиелер: 6

  Сутектік энергетика саласының негізгі даму бағыттары және жетістіктері туралы заманауи білімді игеру. Сутегін алу, сақтау және тасымалдау әдістерін түсіндіру. Электр энергиясын алу үшін сутекті пайдалануды және қатты отын элементтерінің жұмыс істеу принципін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Иондық кристалдар физикасы
  Несиелер: 5

  Иондық кристалдардың және кристалдық құрылымның түзілуін, кристалдың симметриясын, нүктелік және жазықтық топтардың, кристалдардағы дифракцияны түсіндіру. Атомаралық күштер мен байланыстарды, кристалдардағы электрондарды, Ферми энергиясын, квазибөлшектерді, топтық теорияны, оптикалық қасиеттерін және ақауларды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ультрадыбыстық дефектоскопия
  Несиелер: 5

  Ультрадыбысты алу әдістері туралы білімді, оның қасиеттері мен таралу ерекшеліктері, геометриялық және молекулалық акустика әдістері және ультрадыбысты көбейту жылдамдығын өлшеу әдістері, ультрадыбыстық сәуле шығаратын және қабылдағыштар туралы, технология, биология және медицинадағы ультрадыбысты пайдалану туралы, зиянсыз сынау әдістерінің жиынтығы ретінде ультрадыбыстық кемшіліктерді анықтау туралы түсініктер мен білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сцинтилляциялық бақылау әдістері
  Несиелер: 6

  Сцинтиллятордың сигналдарын тіркеу негіздерін және фотодетекторлардың, сигнал күшейткіштерінің және аналогты-цифрлық түрлендіргіштердің жұмыс істеу принциптерін түсіндіру. Белгісіз сәуле көздерінің энергиясын, түрін және белсенділігін анықтау. ФЭК-тің және жартылай өткізгіш фотодетектордың, қазіргі заманғы мультиканалды және гибридтік ФЭК-тердің жұмыс істеу принциптерін зерделеу. Сцинтиллятордың сипаттамаларын анықтау әдістерін, сцинтиллятордың сигналын тіркеу және өңдеу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нанокластерлердің физикасы және химиясы
  Несиелер: 6

  Нанокристалдық күйді, нанокластерлердің физикалық және химиялық сипатын, органикалық наноматериалдардың маңызды ерекшеліктерін түсіндіру. Наноқұрылымды материалдарды алу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Функционалды материалдардың компьютерлік дизайні
  Несиелер: 5

  Кристалдардың электрондық құрылымының кванттық механикалық есептеулерінің дамуын түсіндіру материалдардың физикалық қасиеттерінің көпшілігін (тордың параметрлері, серпімді тұрақты, магниттік қасиеттері, түрлі фазалардың жердегі мемлекеттік энергиясы) есептеу мүмкіндігіне жеткізуін түсіндіру. Тек модельдеуді ғана емес, ерекше жағдайлардағы (мысалы, Жердің ортасында) материалдардың қасиеттерін болжау мүмкіндігін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Рентгендік – спектрлік талдау
  Несиелер: 5

  Табиғи және техникалық объектілерді қарапайым рентгендік талдау принциптерімен таныстыру. Рентгендік физика теориясын, рентген сәулесінің заттармен әсерлесуін түсіндіру. Әдістің құрал-жабдығын және агрегаттық күйі әртүрлі үлгілер дайындауды сипаттау. Сапалық және сандық элементтік талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON6

  кәсіби қызметте физика, химия және математика бойынша білім мен біліктерді қолдану.

 • Код ON7

  зерттеу барысында теориялық физика пәндері бойынша білім мен іскерлікті пайдалану .

 • Код ON8

  инновациялық жаңа өнімді зерттеу, бағалау, әзірлеу, енгізу қабілеті

 • Код ON9

  физикалық-техникалық объектілерді, процестер мен материалдарды зерттеудің тиімді әдістерін қолдану, технологиялық процестер мен бұйымдарды стандартты және сертификаттық сынауды жүргізу.

 • Код ON10

  жетекшімен берілген ғылыми зерттеудің жоспарын құру, зерттелетін объектінің барабар моделін әзірлеу және оның қолданылу саласын анықтау.

 • Код ON11

  технологиялық процестің негізгі параметрлерін анықтау үшін техникалық құралдарды қолдану, физика-техникалық объектілердің, бұйымдар мен материалдардың қасиеттерін зерттеу, қауіпсіздік техникасы ережелерін қолдану.

 • Код ON12

  кіші техникалық мамандарды заманауи құрылғылар мен қондырғыларда жұмыс істеуге үйретеді. Арнайы білім беру ұйымдарында физиканың оқу үдерісін жүзеге асырады.

Top