Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05201 Экология в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Экология және табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті дербес жүзеге асыру үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі әдістемелерді, әдістер және нормативтік актілерді пайдаланады
  • Педагогика, психология, шет тілі, тарих және ғылым философиясын біліп, кәсіби проблемаларды шешу үшін ауызша және жазбаша қарым-қатынастың әртүрлі құралдарын қолдана отырып, заманауи ғылыми және педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын игереді
  • Табиғи және техногенді әсерлерді барынша азайту, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және қоршаған ортаны қорғау жағдайларын жақсарту үшін жоспарларды, есептерді және кәсіби шешімдерді әзірлеу
  • Ресурстық пайдалану, рационалды қолдану, идентификациялау және сипаттау ресурстары мен биологиялық әртүрлілік әдістерін қолдану арқылы геодинамикалық процестердің геоэкономикалық үдерістерін бағалауға шолу жасаудың жай-күйін талдайды
  • Жасыл экономика және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып, халық арасында экологиялық білім беру қызметін жүзеге асырып, баламалы энергия көздерін қолданады және жобалау саласындағы инновацияларды құрады
  • Экология мен қоршаған ортаны қорғауды дамытудың тұжырымдамаларда және тұрғындарға экологиялық білім беруде алдыңғы қатарлы жетістіктері мен өзекті тенденцияларын салыстырады және жинақтайды
  • Экология және табиғатты пайдалануды басқарудағы оқыту мен жобалау үшін ақпараттық және цифрлық технологияларды қолдану арқылы қоршаған ортаны жай-күйі туралы ақпаратты алу, сақтау, түрлендіру мен өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын қолданады
  • Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар негізіндегі биологиялық әртүрлілік және сәйкестендіру әдістерінің заманауи әдістері, статистикалық деректерді өңдеу, бүкіл әлемдегі деректерді іздестіреді

Ұқсас БББ

Top