Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07113 Су көлігін басқару және кеме қатынасын қамтамасыз ет в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Еңбек қызметі процесінде жоғары мектеп педагогикасы білімін, жобалау қызметінің негіздерін, менеджментті, ғылымның тарихы мен философиясын, психологиялық ғылымның негізгі жетістіктерін пайдалана отырып, өндірістік, педагогикалық, зерттеу міндеттерін шешеді
  • Су көлігін басқару саласындағы зерттеу міндеттерін қою мен шешуде, оның ішінде алынған нәтижелерді коммерцияландыру және зияткерлік меншікті қорғау мақсатында ғылыми ойлау стилін және зерттеу мен патенттік іздеудің қазіргі заманғы әдістерін қолданады
  • Су көлігін басқару және қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы нақты теориялық және қолданбалы міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы ақпараттық және цифрлық технологияларды қолданады.
  • Өндірістік қызметке, белгіленген рәсімдерге сәйкес су көлігін ұйымдастыру, басқару және техникалық бақылау мәселелеріне қатысады.
  • Су көлігі объектілерінде инновациялық идеялар мен бағдарламаларды пайдалануды енгізе отырып, су көлігін басқарудың озық технологияларын іске асырады.
  • Су көлігін басқару кезінде негізделген техникалық, технологиялық шешімдерді қолданады
  • Кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды, мәселелерді шешеді, міндеттерді анықтайды, салдарын болжайды және команда мен кәсіпорынды басқаруға шешім қабылдайды
  • Өзінің зерттеу және педагогикалық қызметінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды, тілдерді және ғылым философиясын білуді қолдана отырып, кәсіби міндеттерді табысты шешу үшін жалпы кәсіби құзыреттілікті дамытады.
Top