Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07201 Тау-кен ісі в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Пайдалы қазылымдар кен орындарын қазудағы ресурстарды үнемдейтін технологиялар (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді магистрант оқу кезінде кенді кенорындарының ресурстарын үнемдейтін қазу технологияларының түрлері, қазіргі жаңа бағыттары мен жаңа технологиялық шешімдер жайында білім алады. Өндіру және даярлау жұмыстарын механикаландырудың жаңа жабдықтарымен танысып меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Пән зерттеу әдіснамасын, инновациялық экономиканы, ҒЗТКЖ, зерттеу әдістемесін, ғылыми зерттеу жұмысының негізгі құрамдас бөліктерін, авторлық құқықты, патент пен авторлық куәлікті, жоба мен зерттеудің айырмашылығын, жобаның өмірлік циклін, жоба құнын бағалауды, оңтайлы идеяларды таңдау критерийлерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы (қазақ тілінде)
  Несиелер: 3

  Курс ғылымның тарихы мен философиясын зерттеуді, соның ішінде ғылым мазмұнының қазіргі концепцияларын талдау үшін қажет арнайы терминологияны меңгеруді қамтиды. Курсты оқу барысында магистранттар ғылымды түсіндірудегі теориялық тәсілдерді анықтап, ғылым тарихы мен философиясындағы проблемалық сәттерді қазақ тілінде талдай білуі керек. Бұл курсты оқыту келесі белсенді әдістерді қолданумен қатар жүреді: проблемалық дәріс, әңгімелесу дәрісі, кейс әдісі, іскерлік ойындар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зияткерлік меншікті қорғау (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Магистрант бұл пәнді оқу барысында зияткерлік меншік және оны қорғау түсінігімен танысады. Әртүрлі мемлекеттердің зияткерлік меншікті қорғау жайындағы ережелерін, олардың маңыздылығын, зияткерлік меншікке құқық түрлерінің ерекшеліктері және соларды заңды түрде пайдалануды зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Патент жүргізу (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Магистрант бұл пәнде ғылыми дереккөздер арасында ғылыми ізденісті, оның ішінде белгілі бір облыста патенттерді жазу, зерттеуді меңгереді. Сонымен қатар, пән болашақ докторантқа ғылыми мақала, әдебиет, құжаттармен жұмыс қағидаларын үйретеді. Магистрант патенттанудың барлық нюанстарын зерделейді, мәліметтер жинақтауды және патентке өтініш рәсімдеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ маманның кәсіби білім беру жүйесіндегі психологиялық даму туралы деректерді, заңдылықтар мен механимздерді зерттеп, жоғары мектеп психологиясы студенттерді оқыту процесін, олардың маман және тұлға ретінде даму көрсеткіштері мен өлшемдерін, қарым-қатынас саласын, оқытушылардың психологиялық ерекшеліктерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы (орыс тілінде)
  Несиелер: 3

  Курс психологиялық білімдер мен теорияларға негізделген басқару іс-әрекетін зерттеуді, оның ішінде басқару процесін ұйымдастырудың психологиялық заңдылықтары және осы процесте адамдар арасында туындайтын қарым-қатынастар туралы ақпаратты қамтиды. Курсты оқу кезінде магистранттар басқару іс-әрекетінің заңдылықтарын, принциптерін, әдістерін түсінуі, басқару қызметінің ерекшеліктері мен психологиялық шарттарын талдай алуы керек. Бұл курсты оқыту келесі белсенді әдістерді қолданумен қатар жүреді: проблемалық дәріс, әңгімелесу дәрісі, кейс әдісі, іскерлік ойындар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби) (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Курс құзыреттіліктердің барлық түрлерінің мәселелерін, соның ішінде шетелдік және отандық әдебиеттер материалдарынан ақпаратты талдау және өңдеу үшін қажетті арнайы сөздік қорын меңгеруді қамтиды. Курсты оқу кезінде магистранттар ғылыми және кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару және шет тілінде тиімді ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасай білуі керек. Бұл курсты оқыту келесі белсенді әдістерді қолданумен қатар жүреді: проблемалық дәріс, әңгімелесу дәрісі, кейс әдісі, іскерлік ойындар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тау-кен жұмыстарын конвейерлендіру (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді магистрант оқу барысында кенді тасымалдайтын түрлі конвейерлік көліктер түрлерін қарастырады. Пайдалы қазылымдарды өндірудегі, тиісінше түрлі тау-геологиялық жағдайлар үшін түрлі конвейерлер типтерін таңдау және негіздеуге керекті біліктілікке ие болады. Кенді кенорындарын жерасты қазудағы түрлі конвейерлер типтерін қолдану тәжірибелерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жарылыс физикасы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  Судент бұл пәнді оқуда дүмпудің гидродинамикалық теориясын, жарылыс реакцияларының мәнін, жарылғыш трансформация теориясын негізгі физика-химиялық үдерістерді зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазылған кеңістікті толтырмалаудың тиімді тәсілдері (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында магистрант толтырмалау тәсілдерін терең зерделейді. Толтырмалаудың өзағынды, гидравликалық, пневматикалық және қатайғыш түрлерін зерттейді. Толтырмалаудың түрі мен тәсілін таңдай отырып, оны негіздеумен әрі есептеумен айналысады. Толтырмалаудың көрсеткіштерін салыстыра отырып оларды талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кенді уатудың тиімді тәсілдері (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында магистрант кенді уатудың жерасты тау-кен жұмыстарында пайдаланылатын тиімді тәсілдерімен танысады. Шетелдік компаниялардың өнімділігі жоғары жаңа бұрғы жабдықтарын зерттейді. Гидроперфораторлар мен өзіжүргі бұрғы қондырғыларының жаңа түрлерімен танысады. ЖЗ-ның, ұңғымалар мен теспелерді бұрғылауға арналған жабдықтардың жаңа модельдерін таңдау және негіздеу есептерімен айналысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жерасты тау-кен жұмыстарында өндіру үдерістерін жетілдіру (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрант кенді өндіру үдерістерін терең зерделейді. Үдерістерді зерделеуде өндіру блоктың немесе панельдің өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік беретін, салыстырмалы талдау жасалынып, кенді уату, тиеу мен жеткізудің оңтайлы тәсілдері таңдалынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кенорындарын кезеңдік қазу (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрант кенорындарды кезең-кезеңмен қазу әдістерімен танысады. Кен орындарын қазудың әр кезеңіндегі apшылым коэффициентін есептеуді және күрделі тау жұмыстарының ауқымын анықтайды. Аpшықтағы aршылым жұмыстарының және қазу жұмыстарының күнтізбелік кестесін құру тәртібін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аршықтардағы алу – тиеу үдерістерін жетілдіру (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді магистрант оқуда аршықтардағы алу-тиеу үдерістерінің қазіргі жағдайы мен дамуын зерделейді. Алу-тиеу жабдықтарын және олардың қолдану шарттарын меңгереді. Кен массасын алу-тиеу кезіндегі механикаландыру құралдарын зерделейді. Аршықтардағы түрлі кешенді механикаландыру тәсімдерін қолдану тәжірибесімен танысады. Тау және тасымалдау көліктерінің жиынтығында, алу-тиеу көліктері өнімділікті анықтаушы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кенорындарды жерасты тәсілімен ашу және қазудың ғылыми негіздері (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді магистрант оқу кезінде кенорнын ашу және қазудың түрлі тәсілдерін зерделейді. Кенорнын қазудың әртүрлі технологиялық тәсімдерін, қазудың тиісті тау–геологиялық жағдайларына арналған таңдау және негіздеуді үйренеді. Кенорнын ашу және қазудың түрлі тәсілдерін пайдалану тәжірибесімен танысады. Белгілі бір тау–геологиялық жағдайлардағы аршу тәсілін дұрыс таңдау үшін әртүрлі модельдеу әдістерін меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жерасты қазу жүйелерінің параметрлерін оңтайландыру (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрант кен орындарының жерасты қазу жүйелерін зерделейді. Жерасты қазу жүйелерін оңтайландыру үшін, қазіргі заманғы жоғары өнімділікті жабдықты пайдалану тәжірибесімен танысады. Тиісті тау-геологиялық жағдайларда жерасты қазу жүйелерінің тиімді параметрлерін таңдау және негіздеуді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Пайдалы қазбаларды өндірудің геотехнологиялық әдістері (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Кен орындарды өндірудің геотехнологиялық тәсілдері жылулық, гидродинамикалық және химиялық үдерістерді тікелей жер қойнауында немесе қатты күйден сұйық не газды күйге ауыстыру арқылы, кендерді аударуға негізделген. Геотехнология бірнеше пайдалы қасиеттермен сипатталады: күрделі жабдықтарды кажетсінбейді, еңбектің жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді, өндіруде жер бедері бұзылуға аз ұшырайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ашық қазу жүйелерінің параметрлерін оңтайландыру (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрант кенорындардың ашық қазу жүйелерін зерделейді. Ашық қазу жүйелерін оңтайландыруға қазіргі заманғы өнімділігі күшті жабдықты пайдалану тәжірибесімен танысады. Тиісті тау–геологиялық жағдайларға арналған кенді кенорындарға ашық қазу жүйелерінің оңтайлы параметрлерін таңдау және негіздеуді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кенорындарды жерасты тәсілімен қазудағы жаңа технологиялық шешімдер (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқуда магистрант жерасты қазу кезінде түрлі технологиялық тәсімдерді меңгереді. Бастапқы технологиялық үдерістерді жақсарту үшін қазіргі заманғы өнімділігі жоғары жабдықты қолдану дағдыларын игереді. Сай тау-геологиялық жағдайлар үшін кенорнын өндірудің әртүрлі технологиялық тәсімдерін таңдап мен дәлелдеу қағидаттарын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кенорындарды ашық тәсілмен қазудағы жаңа технологиялық шешімдер (қазақ тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқуда магистрант кенорнын ашық тәсілмен қазудағы түрлі технологиялық тәсімдерді зерделейді. Ашық тау жұмыстарындағы негізгі технологиялық үдерістерді жақсарту үшін қазіргі заманғы жоғары өнімділікті жабдықтарды пайдалану тәжірибесімен танысады. Тиісті тау-геологиялық жағдайлар үшін кенорындарын қазудың өнімділігі жоғары технологиялық тәсімдерін таңдау және негіздеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON8

  Технологиялық үдерістерді моделдеу және жұмыстарды кешенді механикаландырудың техникалық құралдарының өнімділік параметрлерін, тау-кен кәсіпорындарының көлік жүйелерінің өткізу қабілетін есептеуді орындайды, жұмыстарды ұйымдастыру кестелерін және өндірісті дамытудың күнтізбелік жоспарларын жасайды

 • Код ON5

  Ресурсты сақтауға байланысты негізгі іс-шараларды жүзеге асырады, негізгі технологиялық жабдықтарды пайдаланудың ұтымды режимдерін анықтайды

 • Код ON2

  Кәсіби және ғылыми қызмет саласында коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін негіз ретінде психологиялық ақпаратты және шет тілін пайдаланады

 • Код ON12

  Тау-кен өндірісінің интеграцияланған көлік жүйелерін басқару жүйесін пайдаланады

 • Код ON1

  Ғылым тарихы және философиясы саласындағы білімді пайдалана отырып, тұтас жүйелі ғылыми дүниетаным негізінде кешенді, оның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалайды, сондай-ақ стратегиялық менеджмент құралдарын пайдалана отырып, тиімді стратегияны әзірлейді

 • Код ON10

  Тау-кен және жарылыс жұмыстарына техникалық басшылықты жүзеге асырады, қатты пайдалы қазбаларды пайдалану, өндіру және қайта өңдеу, жерасты құрылыстары мен шахталарын салу және пайлану кезінде қоршаған ортаға өндірістің техногендік жүктемесін төмендету жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді

 • Код ON11

  Тау-кен жұмыстарының жоғары өнімді техникалық құралдары мен технологиясын қолдану шарттарына сәйкес таңдайды, өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың озық әдістері мен нысандарын енгізеді

 • Код ON7

  Тау-кен өндірісінің техникалық деңгейін жетілдіру және арттыру, қазіргі экономикалық жағдайларда ұйымның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және іске асырады

 • Код ON4

  Зияткерлік меншік объектілерінің патентке қабілеттілігін бағалайды, сондай-ақ зияткерлік меншік объектілерін қорғау саласындағы заңнаманы сақтайды

 • Код ON9

  Пәнаралық тәсілді пайдалана отырып, белгісіздік және баламалы шешімдер жағдайында тау-кен-техникалық жүйелерді көздейді

 • Код ON6

  Пайдалы қазбаларды эксплуатациялық барлау, өндіру және қайта өңдеу жөніндегі, құрылыстар мен шахталарды салу және эксплуатациялау кезіндегі өндірістердің өнеркәсіптік экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету жөніндегі жобалық шешімдерді негіздейді

 • Код ON3

  Педагогикалық іс-әрекет және оны ұйымдастыру барысында туындайтын дидактикалық және тәрбиелік міндеттерді тұжырымдайды және шешеді

Top