Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04121 Сандық маркетинг в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 7М04121 Цифрлық маркетинг білім беру бағдарламасының мақсаты - цифрлық маркетингті басқарудың ғылыми-педагогикалық, ұйымдастырушылық-технологиялық базасын құра білетін, шаруашылық субъектілерінің практикалық қызметінде цифрлық маркетинг технологияларын қолдана отырып, өзгеріс жағдайында жедел әрі ұтымды шешім қабылдай алатын магистр мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M075 Маркетинг және жарнама
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Кәсіпорынның маркетингтік іс-әрекеттерін басқарудағы мәселелерді шешу үшін құзыретті шешімдерді әзірлейді, маркетинг саласындағы іргелі білімдер мен дағдыларды игереді
 • Электронды сауда жасаудың тиімділігін арттыруда цифрлық маркетинг технологияларын дайындайды және оны жүзеге асырудың механизмдерін әзірлейді
 • Цифрлық ақпараттық технологияларды пайдалана отырып кешенді маркетингтік зерттеулерді жүргізеді және оның нәтижелерін маркетингтік стратегиялық жоспарларын дайындауда негізгі ресурс ретінде қолданады
 • Ғылыми жобаларды әзірлеуде кешенді маркетингтік зерттеулердің әдістері мен тәсілдерін қолдана біледі
 • Креативті маркетингтік шешімдер қабылдау үшін алынған ақпаратты талдайды, кәсіпорында маркетинг қызметін жоспарлайды және бақылайды, шешім қабылдау кезінде түзету шараларын жүргізу үшін кез-келген төтенше жағдайда стандартты емес шешімдер қабылдайды.
 • Ғылымды тануда және игеруде шығармашылық ойлаудың, кәсіби деңгейде ғылыми талдаулар мен болжамдар жасаудың және талдау нәтижесі бойынша жаңашылдықтар ұсынудың әдістері мен тәсілдерін меңгереді
 • Клиенттермен және шетелдік серіктестермен іскерлік қарым-қатынас орнату үшін коммуникациялық технологиялардың білімі мен дағдыларын кәсіби деңгейде меңгереді
 • Жоғары кәсіби білім беру жүйесінде инновациялық педагогикалық технологиялардың жаңартылған әдістемелерін қолданудың тетіктерін меңгереді
 • Тауарлар мен қызметтерді жылжытудың стратегияларын, бренд өнімдерді жасауды, тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеуді, компанияның имиджін құруды тиімді басқара біледі
 • Кәсіпорындардың маркетингтік қызметін ұйымдастыру және басқару ісіндегі белгісіз жағдайларға дұрыс, әрі тез шешім қабылдау үшін сыни тұрғыда талдау жасаудың дағдыларын игереді
Top