Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04111 Менеджмент в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты экономиканың әртүрлі салалары, әлеуметтік сфера мен бизнес үшін заманауи менеджмент пен экономикалық ғылымның білімдерін және дағдыларын меңгерген, нарықтың өзгермелі жағдайында тиімді жауап қайтара және бейімделе алуға қабілетті жоғары білікті басқарушылық кадрларды дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Оқыту нәтижелері

 • Ұйымның тиімділігін арттыру үшін жеке тұлғаның, адамдар тобының мінез-құлқына әсер етудің заманауи формалары мен әдістері бойынша дағдыларды қолдана алады
 • Мәдени, рухани, этникалық және адамгершілік-кәсіби өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту, ана тілін және шет тілдерін меңгеру деңгейін арттыру қабілеттерін көрсетеді
 • Қазіргі заманғы стильдер мен әдістерді, психологиялық тәсілдерді, командалық жұмысты ұйымдастыру және басқару, тиімді коммуникацияларды қалыптастыру және ұжымда қолайлы әлеуметтік-психологиялық климатты қолдау дағдыларын пайдалана отырып, корпоративтік басқару және бизнес саласында кәсіби функцияларды жүзеге асыруға қабілетті
 • Ұйымдастырушылық мінез-құлықты басқаруды қоса алғанда, тиімді менеджменттің жаңа нысандарын, әдістері мен стратегияларын, оның ішінде халықаралық бизнесте іздеу дағдыларын меңгерген
 • Ұйымның сыртқы және ішкі ортасына стратегиялық талдау жүргізуге қабілетті; шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін дамудың және оларды іске асыру бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың неғұрлым тиімді стратегияларын әзірлеу, таңдау дағдыларын меңгерген
 • Қазіргі заманғы бизнес жоспарлауды, фирмаішілік жоспарлауды қоса алғанда, жоспарлау әдіснамасын меңгерген; жалпы және функционалдық даму стратегияларын (маркетингтік, өндірістік, қаржылық, кадрлық және т. б.) әзірлеу әдістері мен технологияларын пайдаланады
 • Сыртқы сауда мәмілелерін жасау, сыртқы сауда келісімшарттарын ресімдеу; шетелдік әріптестермен келіссөздерді дайындау және жүргізу бойынша дағдылары бар
 • Жүйелі және сыни ойлау негізінде өзекті ақпаратты талдау, басқару және бизнес саласындағы дербес эксперименттік-зерттеу жұмысының нәтижелерін түсіндіру; зерттеу нәтижелерін және көпшілік алдында сөйлеу өнерін тарату қабілетін көрсетеді
Top