Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10104 Фармация в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Фармация саласындағы теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін негізгі ғылыми және теориялық білімді (әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану және биомедициналық ғылымдар) қолдануды көрсетеді.
  • Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды көтерме және бөлшек тұтынушыларға сату жөніндегі қызметті жүзеге асыра білу, халыққа кеңестер беру
  • Фармацевтикалық ұйымдардың негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдай және болжай біледі, дәріханада маркетингтік жүйелерді қолдана алады
  • Фармацевтикалық және өнеркәсіптік өндірісте фармацевтика өндірісін ұйымдастыра және жүзеге асыра білу
  • Дәрілік заттар мен шөп шикізаттарының фармацевтикалық сапасын бақылауды жүзеге асырады, улы және күшті заттармен уланудың химиялық-токсикологиялық зерттеулерін және аналитикалық диагностикасын жүргізеді.
  • Академиялық адалдыққа, этикалық нормаларға, деонтологияға сәйкес келеді, кәсіби тұрғыдан ойлайды және дұрыс шешім қабылдайды, қарым-қатынас жасау дағдыларына ие
  • Зерттеу дағдылары бар, алынған ақпаратты және коммуникациялық технологияларды қолдана отырып талдай алады.
  • Өз құзыреті шегінде салауатты өмір салтын насихаттау, кәсіби және тұлғалық өсу мақсатында мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиімді қарым-қатынас жасай білу.
Top