Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02104 Дизайн в Рудный индустриальдық институты

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби құзыреттілікке, қондырғыларға және құндылықтарға ие, аймақтық, ұлттық және халықаралық еңбек нарығының өзекті талаптарына сәйкес келетін, өнеркәсіптік дизайн саласында ақпараттық технологияларды қолданудың терең дағдылары бар, тілдік құзыреттілігі дамыған шығармашылық және жобалық қызметте білікті дизайнерлерді дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B031 Сән, дизайн
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
 • Тіршілік ету ортасының нысандарын өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Жиһаз технологиясының ерекшеліктері: конструкцияның күрделілігі және көптеген құрастыру бірліктері мен бөлшектері. Дайындамаларды қаптауға дайындау. Қаптау тәсілдері жиһазды құрастыру технологиясы. Өңдеу түрлері мен әдістері. Өндірістік бақылау және сапаны басқару. Өтпелі, позициялық немесе позициялық-өтпелі түрдегі технологиялық операциялар. Өндірістік ағынды үздіксіз ұйымдастыру. Технологиялық жабдықтардың түрлері. Технологиялық процестерді цифрландыру.

  Селективті тәртіп
 • Көркем сурет
  Несиелер: 5

  Кескіндеменің негізгі заңдары және кескіндемедегі техникалық тәсілдер. Реалистік форманы құру ережелері. Стилистикалық трансф��рмация тәсілдері. Кескіндеме түсі. Заттардың көлемі мен пішінін түспен бейнелеу. Станокты, декоративті, театрлық - декоративтік кескіндеме ерекшеліктері. Көркем материалдармен жұмыс.

 • Кәсіптік компьютерлік бағдарламалар 1
  Несиелер: 5

  Графикалық редактордың сипаттамалары. Суреттер жасау. Графикалық примитивтер. Графикалық редактор ортасындағы Алгоритмдер. Суреттің фрагменттерімен жұмыс. Объектілерге көлем, көлеңке, жарық беру. Болашақта объектілердің бейнесі. Түс режимдері. Композиттік суреттерді жасау. CorelDraw, PowerPoint, Photoshop, 3DS MAX бағдарламаларымен жұмыс.

  Селективті тәртіп
 • Парасаттылық
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізгі ұғымдары. Парасаттылық принциптері. Заңды есептердің түрлері және оларды шешу әдістері. Құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама. Әр түрлі елдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін салыстыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамытудың жаңа тетіктері. Қазіргі әлемдегі сыбайлас жемқорлықтың себептері мен жағдайларын талдау.

  Селективті тәртіп
 • Киімге арналған материалдар
  Несиелер: 5

  Тоқыма материалдарының ассортименті. Киім ассортиментін кеңейту және сапасын жақсарту. Бекіту, төсеу және төсеу материалдары. Табиғи және жасанды тері; табиғи және жасанды тері; пленкалы материалдар. Өңдеу материалдары. Фурнитура. Тоқыма ақаулары. Тоқыма материалдарының сапасын бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Өмір сүру ортасының заманауи дизайны
  Несиелер: 5

  Әр түрлі өнер, сәулет және дизайн шығармаларының стильдік және жанрлық ерекшеліктерін пайдалана отырып жоба тұжырымдамасын, дизайн-бағдарламаларды құру. Жобалық футурология.Конструктивизм. Функционализм.Динамикалық архитектура. Постмодернизм.Неоклассицизм. Деконструктивизм. Сәулет-дизайнерлік шешімдердің әртүрлі түрлерін әзірлеудің негізгі тәсілдері. Уақытша және стилистикалық сипаттамаларға сәйкестік тәсілдері. Дизайнердің басқа мамандықтардың мамандарымен өзара іс-қимыл жасау әдістемесі.

  Селективті тәртіп
 • Композиция
  Несиелер: 5

  Композицияның негізгі түрлері, заңдары, ережелері, тәсілдері мен құралдары. Өнердегі және дизайндағы формалар құрылысының жалпы ішкі заңдылықтары. Дизайндағы ой мен іске асырудың өзара байланысы. Статистикалық және динамика. Симметрия, асимметрия және диссимметрия. Модульдік. Түспен қабылдау заңдылықтары. Көркем бейнені құру тәсілдері. Ассоциациялар және олардың эскиздерде, макеттерде іске асырылуы.

 • Ойлау дизайны
  Несиелер: 5

  Дизайн-ойлаудың мақсаты мен әдістемесі. Мультидисциплинарлық тәсіл, шығармашылық сипат және принциптерд��ң әмбебаптығы. Зияткерлік белсенділікті ынталандыру. Креативтілікті дамыту. Командалық өзара іс-қимылдың тиімділігі. Дизайн-ойлау технологиясының кезеңдері: мәселе тұжырымдамасы, идеяларды генерациялау, үздік шешімді таңдау, прототиптеу, нәтижелерді бағалау. Инженерлік міндеттерді инновациялық шешу үшін мақсаттылықты, мүмкіндіктерді және тиімділікті интеграциялау.

  Селективті тәртіп
 • Дизайн-жобалауды компьютерлік қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Компьютерлік технологиялар мен жүйелердің техникалық құралдары. AutoCAD автоматтандырылған жобалау жүйесі. AutoCAD Интерфейсі. Сурет салудың дәлдігін қамтамасыз ету құралдары. Суретті қарау және өңдеу. Сурет туралы анықтамалық деректер. AutoCAD қосымша құралдары: растрлық бейнелер, үшөлшемді моделдеу, үшөлшемді объектілерді визуализациялау, сыртқы деректер базасымен байланыс, AutoCAD және Internet. Техникалық құжаттама мен графикалық жобаларды әзірлеуге арналған Кәсіби компьютерлік бағдарламалар мен жүйелер.

  Селективті тәртіп
 • Қоршаған орта объектілерінің сапасын басқару
  Несиелер: 3

  Өнімнің сапасына қойылатын талаптар. Сапа көрсеткіштері. Тіршілік ету ортасы объектілерінің сапасын бақылауды ұйымдастыру, түрлері мен әдістері. Экологиялық бақылау. Эстетикалық қабылдау. Ақаулар мен сәйкессіздіктердің түрлері мен себептері. Тіршілік ету ортасының объектілерін Стандарттау, сертификаттау. Дизайн объектілерінің сапасын басқарудағы ақпараттық технологиялар.

  Селективті тәртіп
 • Түстану
  Несиелер: 5

  Дизайндағы түс функциялары. Мәдени - тарихи түсті дәстүрлер мен түрлі мәдениеттегі түстердің символикасы. Түстерді қабылдау психологиясы мен д��ңгейлері. Түс ассоциациялары. Түс және кеңістік. Екі - үш көпнотонды ахроматикалық және хроматикалық композициялардың бейнелеу мүмкіндіктері теориясы. Хроматикалық композицияларда түстердің үйлесімді үйлесімділігін ұйымдастыру. Жобалау қызметіндегі оңтайлы түс үйлесімін колористикалық ізденістер.

  Селективті тәртіп
 • Мекендеу ортасы объектілеріне арналған материалдар
  Несиелер: 5

  Материалдарға қойылатын талаптар: экологиялық қауіпсіздік,технологиялыл��қ, гигиеналық, ұзақ мерзімділік, эстетикалық мәнерлілік. Өңделген ағаш, шыны негізінде табақ және плитка материалдары. Жиек материалдары. Металл элементтері. Пластиктен жасалған бөлшектер. Фурнитура. Жиһазды бекітуге, бұрауға, трансформациялауға арналған механизмдер. Жұмсақ элементтердің негізі, қалыптасуы үшін материалдар. Настилочные материалдар. Жабынды және қаптайтын мата материалдар. Жиһазды декупаждауға арналған материалдар.

  Селективті тәртіп
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 5

  Жобалаудың әртүрлі кезеңдеріндегі бейнелеу жұмыстарының ерекшелігі. Жобаны графикалық берудің дәстүрлі және заманауи құралдарын қолдану. Жоба элементтерінің әртүрлі форма-ларын, конструктивтік, технологиялық және материалдық ерекшеліктерін құру үшін графиканың және модельдеудің техникалық тәсілдері. Жобалардың іздеу және жұмыс эскиздері

 • Компьютерлік 3D-модельдеу
  Несиелер: 5

  3dsMax үшөлшемді графиканың редакторында жұмыс істеу принциптері. Объектілердің типтері және құрылуы. Объектілермен қарапайым операциялар. Модификаторларды қолдану. Деформациялаушы модификаторлар. Операциялар Булевы. Үшөлшемді графикте текстуралау. MaterialEditor Терезесі. Материалдар. Процедуралық карталар. Үш өлшемді анимация. Негізгі кадрлар. Анимация контроллерлері. Терезелер Parameter Collector және Parameter Editor. Сахнада жарық көздерін орналастыру ережелері.

  Селективті тәртіп
 • Рисунок 1
  Несиелер: 3

  Академиялық сурет негіздері. Әртүрлі графикалық тех-ника. Шындықты тұтас көркем-бейнелі қабылдау. Заттардың формаларын, суреттерді натурадан тұрғызу және қабылдау заңдылықтары. Геометриялық денелерді, өсімдіктер мен жануарларды, мәдени-тұрмыстық және өнеркәсіптік мақсаттағы заттарды салу. Композициялық-кеңістіктік ойлаудың алғашқы дағдылары. Шығармашылық қарым-қатынас және эстетикалық талғамның негізін дамыту.

 • Стилеообразование в дизайне
  Несиелер: 5

  Жіктелімдер стильдер. Дизайндағы стиль жасаудың тарихи аспектілері. Әлеуметтік-мәдени фактордың және стильдің даму заңдылықтары. Стильді қалыптастырудың алғышарттары. Үндесу, арт-деко, постмодерн, модернизм, зымыран, аэростиль және басқа да. Жобалық міндеттерге сәйкес стильдік шешімдерді таңдаудың орындылығы.

 • Сәндік-қолданбалы өнер
  Несиелер: 5

  Сәндік өнердің түрлері, бейнелеу тілі және символикасы. Бұйымдардағы Декор. Композицияның негізгі заңдары, тәсілдері мен құралдары, сәндік өнердегі стилизация. Бұйымның ассортиментін кеңейту және сапа-сын арттыру үшін көркем өңдеу әдістері, құралдары және техникасы. Кестелеу. Қосымша материалдарды пайдалана отырып өңдеу ерекшеліктері. Аппликация. Сәндік тігіс. Пэчворк. Алмалы-салмалы әрлеу түрлері.

  Селективті тәртіп
 • Модельдеудің, жобалаудың компьютерлік технологиялары
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графикадағы заманауи үрдістерге шолу. Компьютерлік графика және Internet. Жұмыс аймағы және құралдар Adobe Photoshop. Фреймдер. Үлгі-макеттер. Автоматтандырылған жобалау жүйелері. Графикалық атрибуттар. Қабаттармен жұмыс істеу. Графикалық примитивтермен жұмыс. MicroStation жобалау және автоматтандырылған құрастыруға арналған графикалық жүйе. Microsoft Visio графикалық ортасы. CorelDraw, PowerPoint, Photoshop, 3DS MAX бағдарламаларымен жұмыс.

  Селективті тәртіп
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Қазіргі қоғамдағы көшбасшы қызметін анықтайды. Көшбасшылық пен басшылықты ажыратады. Көшбасшылықты зерттеу тәсілдерін сипаттайды: ұлы адамдар теориясы, мінез-құлық, жағдайлық. Көшбасшылық және басшылық стилін қалыптастырады. Көшбасшылық пен билікті анықтайды. Суреттейді билік балансы.

  Селективті тәртіп
 • Костюм суреті
  Несиелер: 5

  Суретшінің костюм бойынша шығармашылық ойын білдірудің ең жылдам және жылжымалы құралы ретінде. Киімнің дизайны үшін адамның сұлбасын анықтау. Адам силуэтінің негізгі пропорциясын құру. Киім эскиздері. Киім бейнесінің интерпретациясын жасау. Модель құру кезеңдері. Үлгіге киімнің суретінің техникасы. Компьютерлік технологияларды қолдану.

  Селективті тәртіп
 • Өзгерістерді басқару
  Несиелер: 5

  Өзгерістерді басқару зерттеу объектісі ретінде, өзгерістердің сипатын анықтайды. Орта факторларын таниды. Ұйымдағы өзгерістерді табысты жүргізу шараларын сипаттайды. Өзгерістер типологиясын суреттейді. Ұйымдағы өзгерістерді басқару тәсілдері мен дәйектілігін қалыптастырады. Айнымалы кедергіні жеңуді анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының дизайны
  Несиелер: 5

  Бұйымдардың жоғары тұтынушылық қасиеттері мен эстетикалық сапасын және пәндік ортаны қамтамасыз ету. Дизайн құрылымының элемен��тері: дизайн-қызмет субъектісі, дизайн-қызмет объектісі, орта. Адамның өмір салты мен қажеттілігінің өзгеруіне сәйкес киімнің жаңа функциялары мен сапасын жобалауға бағдарлау. Дизайн объектісінің көп функциялылығы.

  Селективті тәртіп
 • Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының сапасын басқару
  Несиелер: 3

  Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының сапа сипаттамасы. Сапаны бақылауды ұйымдастыру, түрлері мен әдістері. Эстетикалық қабылдау. Метрология, стандарттау, сертификаттау, өнім сапасын қамтамасыз ету құралдары ретінде. Ақаулар мен сәйкессіздіктердің түрлері мен себептері. Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының сапасын басқарудағы ақпараттық технологиялар.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар 2
  Несиелер: 5

  Кәсіби компьютерлік бағдарламалардың жалпы сипаттамасы және жіктелуі. Ақпаратты өңдеу. Excel қаржылық функцияларын пайдалану ерекшеліктері. Project Expert ақпараттық жүйесі. Модель құру. Стратегияны әзірлеу. Жобаны іске асыру процесінде жобаның ағымдағы жағдайы туралы деректерді енгізу және талдау. Жиһазға арналған кәсіби софт.

  Селективті тәртіп
 • Дизайн объектілерінің эргономикасы
  Несиелер: 5

  Эргономиканың даму кезеңдері. Қазіргі эргономикалық зерттеу бағдарламалары. Эргономикалық талаптарды анықтайтын факторлар. Эргономикадағы антропометриялық талаптар. Эргономикалық есептер. Эргономикалық зерттеу әдістері. Эргономика және ортаның жекелеген түрлерінің жабдықтары. Ортаны қабылдау және жобалаудың эргономикалық аспектілері.

 • Экономика және өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курс нарықты қалыптастырудың теориялық негіздерін, мәні мен принциптерін; нарықтың құрылымы мен функцияларын; Аспап жасау кәсіпорнының негізгі қорларын; айналым қаражатын; өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын; кәсіпорын өніміне бағаны қалыптастыру; ғылыми-техникалық прогресті дамытудағы инвестициялардың рөлін; кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін қамтиды. Кәсіби этиканы меңгеруге, қызмет нәтижелеріне жауапты болуға дайындыққа ерекше көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
 • Жиһаз және интерьер дизайны
  Несиелер: 5

  Интерьердегі жиһаз. Эргодизайнды және форманы құрайтын элементтер кешенін ескере отырып, жиһазды жобалаудың әр түрлі кезеңдерінде бейнелеу жұмыстарының инвариантты әдістері. Барлық проекцияны орындаумен және жеке бөліктерді бекіту жүйесін көрсете отырып, жиһаз элементтерін әзірлеу.Картографиялық модель құру. Кәсіби бағдарламаларды қолдана отырып интерьерде пәндік-кеңістіктік орта элементтерін құру.

  Селективті тәртіп
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Азаматтық ұстанымды, мүдделерді, мінез-құлық уәждерін қалыптастыру бойынша танымдық және креативті қабілеттерге ие. Ғылыми-зерттеу қызметі құқық және экономика саласында зерттеулер жүргізу болып табылады. Заң және экономикалық мәселелерді шешуде кеңес бере алады. Ұйымдарда ұйымдастырушылық-басқару және үйлестіру қызметін, ұжымдағы корпоративтік, әртүрлі бөлімшелердің үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
 • Киімдерді құрастыру
  Несиелер: 5

  Сапа көрсеткіштері және киімге қойылатын талаптар. Киімнің өлшемдерінің, формалары мен конструкцияларының сипаттамасы. Киімдерді ��ұрастыру әдістерінің сипаттамасы мен жіктелуі. Киімді жобалау кезінде конструктивтік параметрлерді анықтау принциптері. Киім бөлшектерінің жаймасының бастапқы сызбаларын құрастыру әдістері. Негізгі конструктивтік нүктелерді құру принциптері САПР ЛЕКО киімінің құрылымын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Логикалық, алгоритмдік және креативті ойлауды қалыптастыру.Техникалық-экономикалық мәселелер негізінде математикалық есептерді қалыптастыру. Өндірістік жағдайларды модельдеу және математикалық модельдерді құру. Тиімді жаңашыл математикалық зерттеулер жүргізу. Математиканың негізгі сандық әдістері және олардың ПЭЕМ-де қарапайым іске асырылуы. Математикалық білімді өз бетінше кеңейту және қолданбалы инженерлік есептерді математикалық талдау.

 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік әмбебап қызмет түрі ретінде. Кәсіпкерліктің әлеуеті, жоспарлау, тәуекелдері және инновациялары. Бизнесті құрудың тиімді жүйесін құру, ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару. Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестермен шарттық қатынастары. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін қаржыландыру, талдау және бағалау.

  Селективті тәртіп
 • Команда құру
  Несиелер: 5

  "Тиімді команда"ұғымының негізгі аспектілерін анықтайды. Команданың даму кезеңдерін және әр кезеңдегі көшбасшының іс-әрекетін сипаттайды. Тиімді командалардың қалыптасуын сипаттайды. Топтағы адамдардың өзара әрекеттесу ерекшеліктерін суреттейді. Команда қызметін басқаруды құрастырады. Конфликтологиялық құзыреттіліктің қалыптасуын анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының заманауи дизайны
  Несиелер: 5

  Адам бейнесінің тұжырымдамасы. Қоғамның тұжырымдамасы. Жобалаудың және модельдеудің заманауи әдістері. Коллекциялық бұйымдарды жобалауда бейнелі-ассоциативті тәсіл. Шығармашылық қиялдың көркемдік бейнелерді жасауға әсері. Шығармашылық деректер. Белгілі бір заңдар бойынша киімнің жеке заттарын және костюмді құрайтын әр түрлі заттардың үйлесімді үйлесімін жасау.

  Селективті тәртіп
 • Тігін бұйымдарын модельдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Бұйымдарды конструктивтік моделдеу әдістері. Тігін бұйымдарының өлшемдерінің, сыртқы пішіні мен конструкциясының өзара байланысы. Әртүрлі материалдардан жасалған бұйымдарды модельдеу ерекшеліктері. Табиғи және жасанды былғарыдан жасалған бұйымдарды құрастыру ерекшеліктері. Арнайы мақсаттағы бұйымдарды модельдеу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
 • Экология және ТҚ
  Несиелер: 5

  Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты дамудың стратегиясы, мақсаттары, принциптері және экономикалық аспектілері. Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. Табиғи және өндірістік қауіптер. Техногендік апаттар кезінде өндірістік ғимараттарға және технологиялық жабдыққа ықтимал залалды бағалау әдістемесі. Төтенше жағдайлар кезінде құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізудің тұрақтылығы, ұйымдастырушылық негіздері. Қоршаған ортаға технологиялық процестердің әсері. Инженерлік қызметтің экологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
 • Дизайндағы макеттеу
  Несиелер: 5

  Дизайнда макеттеуді дамыту. Макеттердің түрлері және тағайындалуы. Абстрактіден нақты жолға шығу процесі. Орта нысандарды және олардың элементтерін көлемді моделдеудің техникасы, дағдылары мен материалдары. Кешенді нақты жобалаудың композициялық заңдылықтары, пропорцияны нақтылау, мүшелердің арақатынасы, макеттеу масштабы. Композицияның рационалды көлемді-кеңістіктік шешімі. Форманың үйлесімді ұйымдастыру принциптері: арақатынас, пропорция, ритм, тепе-теңдік.

 • Қолданбалы софт
  Несиелер: 5

  Курс жоғары деңгейдегі тілде бағдарламалық өнімдерді құрудың негізгі алгоритмдерін, әдістері мен принципте��ін; тілдің негізгі құрылымдарын, есептеу операцияларын жүзеге асыруды; объектілі-бағытталған технологияларды пайдалана отырып, компьютерлік моделдеудің ерекшеліктерін зерделеуді қамтиды. Қолданбалы бағдарламаларды практикалық іске асыруға, объектілі-бағытталған технологияларды пайдалана отырып, оларды ретке келтіруге және тестілеуге ерекше көңіл бөлінеді.

 • Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Технологияның негізгі кезеңдері. Жекелеген технологиялық процестердің мақсаты. Дайындық-пішу жұмыстары. Тораптық өңдеу және бөлшектерді қосу тәсілдері. Жылулылық өңдеу. Технологиялық процестерді оңтайландыру әдістері. Негізгі технологиялық жабдықтың типтері, мақсаты және жұмыс режимі. Өндірістік процестерді цифрландыру.

  Селективті тәртіп
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
  Несиелер: 4

  Материалдық мәдениеттің, өнердің, өнеркәсіптің, пәндік әлемнің және дизайнның даму кезеңдері. Өнеркәсіптік өндіріс дәуіріндегі материалдық мәдениеттің дамуы. Дизайнның қалыптасуы. ХХ ғасырдың дизайны. Заманауи дизайн. Материалдық-пәндік мәдениет пен дизайнды қалыптастырудағы әлеуметтік-мәдени, саяси-экономикалық, инженерлік-техникалық және көркем факторлардың рөлі.

 • Өнеркәсіптік бұйымдарды жобалау және модельдеу
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік дизайнның даму кезеңдері, теориялық негіздері, әдіснамасы және мәселелері. Өнеркәсіптік бұйымды немесе кешенді жобалау процесі құрастыру және эргономикалық схемалардың өзара байланысты әзірлемелері, материалдар мен технологияларды талдау және негізделген таңдау, конструкторлық және эстетикалық өңдеу, әлеуметтану мен психология талаптарын есепке алу жүйесі ретінде.

 • Шет тілі 3
  Несиелер: 5

  Арнайы терминдерді қоса алғанда, лексикалық материалды пайдалану. Техникалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері. Ғылыми сипаттағы мәтінге аннотация жасау. Кәсіби сипаттағы іскерлік қағаздарды жасау және ресімдеу. Тілдік Кәсіби-бағытталған қарым-қатынас жағдайында, тілдік кәсіби мінез-құлықтың тиісті тілдік үлгілері мен тактикасын қолдану қажеттілігін түсіне отырып, к әсіби шет тілді ортада шетел тілін пайдалану. Дәлелді тілдік құралдарды қолдану.

 • Пластикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Модельдеудің мақсаты мен түрлері. Дизайн-жобаны жасау үшін көлемді модельдің артықшылықтары. Кеңістіктік құрылымның, пропорциялардың, түсфактуралық шешімнің көрнекілігі. Пластикалық үлгілеудің мәні, принциптері, кезеңдері, құралдары мен материалдары.Бетті пластикалық өңдеудің және оны көлемді элементтерге трансформациялаудың техникалық тәсілдері. Геометриялық формаларды модельдеу. Көлемдік-кеңістіктік формалардың үйлесімді өзара әрекеттесу әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Формирование имиджа
  Несиелер: 5

  Дизайндағы түс функциялары. Мәдени-тарихи түсті дәстүрлер мен түрлі мәдениеттегі түстердің символикасы. Түстерді қабыл��ау психологиясы мен деңгейлері. Түс ассоциациялары. Түс және кеңістік. Екі - үш көпнотонды ахроматикалық және хроматикалық композициялардың бейнелеу мүмкіндіктері теориясы. Хроматикалық композицияларда түстердің үйлесімді үйлесімділігін ұйымдастыру. Жобалау қызметіндегі оңтайлы түс үйлесімін колористикалық ізденістер.

  Селективті тәртіп
 • Бұйымдарды кешенді жобалау
  Несиелер: 5

  Бұйымның жинақтылығы: ерекше белгілері, артықшылықтары. Жинақтарды инженерлік құрастыру. Бұйымға арналған материалдарды таңдау. Жинақ элементтерінің өзара толықтыруы. Түс шешімдері. Бұйым жиынтықтарын жобалау кезеңдері. Графикалық объектілермен Компьютерлік жұмыс істеу әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Жиһазды құрастыру
  Несиелер: 5

  Параметрлік бұйымдарды пайдалана отырып корпустық жиһазды құрастыру. T-FLEX жиһаздың бірнеше арнайы редакцияларынан тұратын жүйені пайдалана отырып, күрделілігі кез келген деңгейдегі жиһазды үш өлшемді жобалау үшін мамандандырылған шешімдер.Салон, T-FLEX жиһаз. Конструктор, T-FLEX жиһаз. Сарапшысы. PRO100 бағдарламасында модельдерді құру. Жиһазбен жұмыс істеуге арналған кәсіби софт.

  Селективті тәртіп
 • Интерьер декорациясы
  Несиелер: 5

  Интерьерді жиһазбен безендіру және тоқыма шешімінің принциптері мен факторлары. Кеңістіктің композициялық шешімін сақтай отырып, үй-жайды аймақтарға бөлу. Интерьердегі стильдердің декор, жиһаз, тоқыма, түсті-фактуралық шешімі бойынша ерекшеліктері. Интерьерді сәндеуге арналған жиһазды, тоқыманы іріктеу.

  Селективті тәртіп
 • Салалар экономикасы
  Несиелер: 5

  Саладағы нарықтық өзгерістерді түсінеді. Кәсіпорын өндіретін өнімді өндіруге арналған шығындарды бағалайды. Инвестициялық бағдарламалардың негізгі көрсеткіштерін сипаттайды. Шығындарды оңтайландыру бойынша міндеттерді түсіндіреді. Экономикалық тиімді жоба бойынша бизнес-жоспар жасайды. Базалық ғылыми-теориялық білімді бағалайды. Теориялық және практикалық есептердің шешімдерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
 • Компьютерлік графика және 3D визуализация
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графика және геометриялық модельдеу әдістері мен құралдары. Ортогоналды проекциялау. Түрлерді құру, сызбада Қималар мен қималарды орындау. Жобалық және конструкторлық құжаттаманың графикалық бөлігін ресімдеу бойынша стандарттар. Растрлық және векторлық графиканың алгоритмдері. Фотореалистикалық суреттерді өңдеу. Компьютерлік графика алгоритмдерін жүзеге асыру.AutoCAD бағдарламасының көмегімен графикалық фотореалистік визуализациялық жұмыстар.

 • Мекендейтін орта объектілерінің суреті
  Несиелер: 5

  Интерьердің адам мекендейтін ортасы ретіндегі сипаттамалары үй-жайдың архитектуралық формасының байланысы, оның жабдықтары мен декор кешені. Тұйық кеңістікті шектейтін қарапайым геометриялық көлемдердің перспективалы сурет заңдары. Кескінді сызықтық-конструктивтік құру әдісі және перспективаның заңдылықтарын білу. Композициялық шешім үшін көзқарасты таңдау. Интерьердегі түс және түстердің үйлесімі.

  Селективті тәртіп
 • Визуалды коммуникация құралдарын жобалау
  Несиелер: 3

  Коммуникативтік процестер және оларды жүзеге асыру құралдары. Арнайы визуалды белгілер мен белгілік жүйелерді құру арқылы функционалдық процестерді үйлестіру үшін визуалды коммуникация жүйелерін жобалау. Визуалды коммуникация құралдары. Түсті графикалық мәтінді жобалау ерекшелігі. Визуалды коммуникациялардың ақпараттық, экспрессивті және прагматикалық функциялары.

 • Дизайндағы үш өлшемді үлгілеу
  Несиелер: 5

  Кеңістіктік көріністі қалыптастыру және қиялды, конструктивті-геометриялық ойлауды дамыту, жазықтықты және кеңістіктік формалар мен қатынастарды талдау және синтездеу қабілеттерін қалыптастыру.Компьютерлік графика әдістерінің көмегімен үш өлшемді заттар мен бөлшектерді графикалық ұсыну. Бөлшектер мен құрастырудың үшөлшемді үлгілерін құру әдістері. Автоматтандырылған жобалаудың заманауи ақпараттық-компьютерлік технологиялары. Стандарттау негіздері. Өнеркәсіптік дизайн объектілерін әзірлеудің конструкторлық және технологиялық кезеңінің өзара байланысы.

  Селективті тәртіп
 • Технологиялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Технологиялық кәсіпкерліктің концепциясы және тектік белгілері Қазақстандағы технологиялық кәсіпкерлік жүйесі. Кәсіпкерлік идеяларды генерациялау әдістері және бағалау Құралдары. Технологиялық бизнес-модель. Кәсіпкерлік жобаның зияткерлік меншігін құру және қорғау технологиясы. Технологиялық кәсіпкерлік жобаларды іске асыру кезіндегі басқару қызметі. Технологиялық жобаны қаржыландыру үшін инвесторды іздеу тәсілдері. Технологиялық кәсіпкерлік жобаның құнын бағалау.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Инновациялық жүйенің құрылымы мен функциялары. Инновациялық қызмет субъектілері және олардың өзара іс-қимыл түрлері. Инновацияларды ілгерілету сценарийлерін іске асыру. Инновациялық кәсіпкерліктің кешенді сипаттамасы. Ғылыми нәтижелер мен әзірлемелерді коммерцияландыру түрлері. Инновациялық маркетинг. Инновациялық компанияны қаржыландыру көздері мен тетіктері. Инновациялық кәсіпорынды Бизнес-жоспарлау. Инновациялық қызметтегі коммерциялық тәуекелдер. Инновациялық бизнесті басқару.

  Селективті тәртіп
 • Коллекциялық бұйымдарды жобалау
  Несиелер: 5

  Ассортименттің жаңа түрлерін құру және жеке бұйымдардан кешендер мен ансамбльдерге көшу. Сәндік-қолданбалы өнердегі және дизайндағы коллекциялар.Коллекциялық бұйымдарды жасау үшін көркемдік жобалау заңдылықтары. Коллекцияларды жобалау кезеңдерінің кезектілігі мен тағайындалуы. Коллекцияларды жобалау әдістері. Экспозицияда конструктивтік сызбаларды орындау; киім жиынтығының эскиздерін жасау және құрастыру. Техникалық мәселелерді анықтау, тұжырымдау және шешу. Шығармашылық дереккөздерді пайдалану, қойылған міндеттерді шешу үшін қажетті әдебиетпен, компьютерлік ақпаратпен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Мәдени, базалық жаратылыстану-ғылыми, математикалық және инженерлік білімді, көркем дағдыларды, өнеркәсіптік дизайн негізіне алынған ғылыми қағидаттарды түсінуді көрсетеді.

 • Код ON2

  Формалау әдістері мен композициялық құралдарды қолданады, колористік ізденістер жүргізеді, көркем келбетті зерттеу және жасау, өнеркәсіптік нысандарды құрастыру кезінде модельдейді; Кәсіби бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, дизайнда сандық жобалау дағдыларын меңгерген.

 • Код ON3

  Құрастыру және эргономикалық схемаларды, стильдік және конструктивтік шешімдерді талдайды, отандық және шетелдік жетістіктер мен инновациялар негізінде өнеркәсіптік объектілердің дизайн-жобаларын іске асыру үшін материалдар мен технологиялық процестерді таңдайды.

 • Код ON4

  Көркем және конструктивтік шешімдерді жүйелейді, бейнелі-ассоциативті тәсілді пайдаланады, Кәсіби бағдарламалық пакеттерді пайдалана отырып, эстетикалық және тұтынушылық жоғары бұйымдар жиынтықтары мен коллекцияларын жасау үшін дизайн тұжырымдамасы мен жобалау қызметінің әдістерін іске асырады.

 • Код ON5

  Кәсіпорынды жоспарлау, ұйымдастыру және басқару қағидаттары, кәсіпкерлік нысандары туралы, кәсіби проблемалардың әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық шешімдері туралы хабардар, дизайнерлік және инженерлік қызметтің техникалық-экономикалық тиімділігін есептейді және бағалайды.

 • Код ON6

  Жобалық қызметтің нәтижелері үшін құқықтық, кәсіби, әлеуметтік, экономикалық, экологиялық және этикалық жауапкершілікті сезінеді.

 • Код ON7

  Командада жұмыс істеу тиімділігін, пәнаралық тақырып бойынша, мәдени және әлеуметтік-экономикалық айырмашылықтары бар ортада қызмет ерекшеліктерін түсінеді, көптілді коммуникация дағдылары бар.

 • Код ON8

  Кәсіби қызметтің барлық кезеңі ішінде дербес дамуға, біліктілігін арттыруға, мансаптық өсуге негізделген.

 • Код ON9

  Ақпараттық технологиялар мен өнеркәсіптік дизайндағы отандық және шетелдік жетістіктерді ескере отырып, кәсіби міндеттердің инновациялық шешімдерін аналитикалық ойлауға, шығармашылық тәсілге және іздеуге қабілетті.

Top